biomedicina slovenica


"INCISOR" : 102

 1. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  Hardness of the root dentine
  2017
 2. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  A study of dentine hardness in roots of human primary and permanent mandibular incisors
  2017
 3. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 4. Mezeg Uroš; Primožič Jasmina
  Influence of long-term in vivo exposure, debris accumulation and archwire material on friction force among different types of brackets and archwires couples
  2017
 5. Pogorelčnik Taja; Šušterčič Tilen; Štamfelj Iztok
  Mikrotrdota dentina pri mlečnih in stalnih spodnjih sekalcih
  2015
 6. Hočevar Luka; Pavlič Alenka
  Razvojna okvara sklenine prvih stalnih kočnikov in sekalcev, imenovana MIH
  [Developmental defect of enamel of the first permanent molars and incisors known as MIH]
  2015
 7. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  Dentine microhardness
  2016
 8. Fekonja Anita
  Hypodontia prevalence over four decades in a Slovenian population
  2015
 9. Fekonja Anita; Čretnik Andrej; Takač Iztok
  Hypodontia prevalence and pattern in women with epithelial ovarian cancer
  2014
 10. Turkušić Hankija; Pavlič Alenka
  Prevalenca kariesa in razvojne okvare prvih stalnih kočnikov in sekalcev osemletnikov z območja Jesenic
  2013
 11. Štamfelj Iztok
  Razpoznava in zdravljenje uvihanega zoba
  [Diagnosis and management of dens invaginatus]
  2014
 12. Fekonja Anita
  Comparison of mesiodistal crown dimension and arch width in subjects with and without hypodontia
  2013
 13. Krapež Jana; Fidler Aleš
  Location and dimensions of access cavity inpermanent incisors, canines, and premolars
  2013
 14. Primožič Jasmina; Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Places in the dental arch that show a greater variability in tooth number, shape and position - a prevalence study
  2012
 15. Krapež Jana; Fidler Aleš
  Size and location of access cavity in permanent incisors, canines and premolars
  2011
 16. Rozman Janez; Mrvar Primož; Drevenšek Martina; Pečlin Polona
  Evaluation of NiTi superelastic retraction coil springs for orthodontic tooth movement in rats
  2010
 17. Kosem Rok; Šenk-Erpič Alenka; Košir Narcisa; Kastelec Damijana
  Prevalence of enamel defects with emphasis on molar incisor hypomineralisation in Slovenian children and adolescents
  2004
 18. Štamfelj Iztok; Jan Janja; Cvetko Erika; Gašperšič Dominik
  Size, ultrastructure, and microhardness of natal teeth with agenesis of permanent successors
  2010
 19. Kopač I
  Estetska fiksnoprotetična oskrba pacienta z obrabo zob - prikaz kliničnega primera
  [Aesthetic fixed prosthodontic treatment of a patient with tooth wear - a case report]
  2010
 20. Likar L; Jureaeoeiaeoe L; Pavlič A
  Endodontics of fused maxillary central incisor with super-numerary tooth
  2010
 21. Fortuna G; Koželj V
  Hipodontija stalnih zob v zgornji in spodnji čeljusti pri otrocih z orofacialno shizo
  [Hypodontia of the permanent dentition in the upper and lower jaws of children with orofacial clefts]
  2009
 22. Sprogar Š; Meh A; Vaupotič T; Drevenšek G; Drevenšek M
  Expression levels of endothelin-1, endothelin-2, and endothelin-3 vary during the initial, lag, and late phase of orthodontic tooth movement in rats
  2010
 23. Krapež J; Fidler A
  Lastnosti dostopne preparacije pri endodontskem zdravljenju stalnih sekalcev in podočnikov
  [Access cavity preparation for root canal therapy of incisors and canines]
  2009
 24. Grošelj M; Jan J
  Molar-Incisor Hypomineralisation among Children Living in Slovenia
  2008
 25. Hribar S; Rauter A; Štrancar J; Pavlica Z; Petelin M
  Ureditev hidroksiapatitnih kristalov v dentinu
  [Arrangement of hydroxyapatite crystals in dentine]
  2009
 26. Petričević N; Katunarić M; Mehulić K; Simeon P; Rener-Sitar K; Celebić A
  Selection of appropriate artificial frontal teeth size using dimensions of hard palate
  2006
 27. Grošelj Maja
  Pogostnost razvojnih okvar stalnih kočnikov in stalnih sekalcev pri otrocih v Sloveniji ter dejavniki tveganja za njihov nastanek
  2008
 28. Rauter Anja; Hribar Sašo
  Urejenost hidroksiapatitnih kristalov v dentinu izmerjena s pomočjo elektronske paramagnetne resonance
  2007
 29. Drevenšek M; Volk J; Sprogar Š; Drevenšek G
  Orthodontic force decreases the eruption rate of rat incisors
  2009
 30. Sprogar Špela; Vaupotič Tomaž; Coer Andrej; Drevenšek Martina; Drevenšek Gorazd
  The endothelin system mediates bone modeling in the late stage of orthodontic tooth movement in rats
  2008
 31. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
  Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
  [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
  2007
 32. Sprogar Š; Coer A; Drevenšek G; Drevenšek M
  Ortodontski premik zoba in pregrajevanje kosti
  [Orthodontic tooth movement and bone remodelling]
  2007
 33. Kuhar M
  Vpliv plastičnih premazov na demineralizacijo sklenine
  [Influence of adhesive resin coating on enamel demineralization]
  2007
 34. Štamfelj I; Jan J; Gašperšič D
  Izvihan zob
  [Dens avaginatus]
  2007
 35. Sprogar Š; Volk J; Drevenšek M; Drevenšek G
  The effects of TBC3214, a selective endothelin ETA receptor antagonist, on orthodontic tooth movement in rats
  2007
 36. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M; Korpar Majda; Verdenik Ivan
  Follow-up study of functional and morphological malocclusion trait changes from 3 to 12 years of age
  2007
 37. Zaletel Elizabeta; Farčnik Franc
  Zdravljenje skeletne nepravilnosti razreda III - opis primera
  [Treatment of skeletal class III malocclusion - a case report]
  2007
 38. Sprogar Špela; Drevenšek Gorazd; Drevenšek Martina
  Model ortodontskega premika zob pri podgani
  [A model of orthodontic tooth movements in rats]
  2007
 39. Gašperšič Rok; Gašpirc Boris; Grošelj Dušan; Kovač-Kavčič Marija; Petelin Milan; Schara Rok; Skalerič Uroš
  Razlogi in načini kirurškega podaljšanja klinične krone
  [Surgical crown lengthening: methods and indications]
  2007
 40. Štamfelj Iztok; Cvetko Erika; Bitenc-Ovsenik Maja; Gašperšič Dominik
  Ugotavljanje vrste dveh zob iz predzgodovinskega obdobja
  [Identiffication of two teeth from the prehistoric period]
  2007
 41. Simončič Mateja
  Pogostnost razvojnih okvar sklenine prvih stalnih kočnikov v Sloveniji
  2004
 42. Jan J; Sovcikova E; Kočan A; Wsolova L; Trnovec T
  Molar-incisor hypomineralisation in children exposed to polychlorinated biphenyls
  2006
 43. Volk J; Sprogar Š; Drevenšek M; Drevenšek G; Farčnik F
  The effect of orthodontic force on the eruption rates of rat incisors
  2006
 44. Drevenšek Martina; Sprogar Špela; Boras Ivana; Drevenšek Gorazd
  Effects of endothelin antagonist tezosentan on orthodontic tooth movement in rats
  2006
 45. Drevenšek Martina; Štefanac-Papić Jadranka; Farčnik Franc
  The influence of incompetent lip seal on the growth and development of craniofacial complex
  2005
 46. Božič Marko; Ihan-Hren Nataša
  Ameloblastic fibroma
  [Ameloblastični fibrom]
  2006
 47. Sprogar Špela
  Vpliv selektivnega antagonista TBC 3214 na ETA receptorjih na ortodontske premike zob pri podganah
  2005
 48. Čok Gordan
  Izbitje stalnih sekalcev in možnosti rehabilitacije
  2005
 49. Forstner A; Kosem R
  Obravnava križnega griza sekalcev s poševno ravnino, izdelano iz akrilata po direktni metodi
  [Correction of anterior crossbite with an acrylic inclined plane made by a direct method]
  2005
 50. Kosem R
  Razvojne okvare stalnih zob po poškodbah mlečnega zobovja
  [Developmental defects of permanent teeth after traumatic injuries in the primary dentition]
  2005
 51. Matek I; Koželj V
  Pojavnost zgornjega stranskega stalnega sekalca pri otrocih z orofacialnimi shizami
  [The permanent upper lateral incisor in children with orofacial clefts]
  2005
 52. Ovsenik M
  Zanesljivost intraoralnega vrednotenja zobnih in čeljustnih nepravilnosti in določitev okluzijskega indeksa pri štirinajstletnikih
  [Intraoral assessment of malocclusion in fourteen-year-old children]
  2005
 53. Sprogar Š; Boras I; Drevenšek M; Drevenšek G; Farčnik F
  Vpliv tezosentana, endotelinskega antagonista, na ortodontske premike zob pri podganah
  [The effect of tezosentan, an endothelin antagonist, on orthodontic tooth movement in rats]
  2005
 54. Kopač I
  Ocena hrapavosti dentina po brušenju z različnimi polirnimi instrumenti
  [Evaluation of dentinal surface roughness after treatment with different polishing instruments]
  2005
 55. Simončič M; Prebil N; Jan J
  Razvojne okvare sklenine prvih stalnih kočnikov pri otrocih na ljubljanskem območju
  [Developmental defects of enamel in permanent first molars of children in Ljubljana]
  2005
 56. Boras Ivana; Sprogar Špela
  Vpliv endotelinskega sistema na ortodontske premike zob pri podganah
  2004
 57. Štamfelj Iztok; Cvetko Erika; Bitenc-Ovsenik Maja; Gašperšič Diminik
  Identifikacija dveh človeških mlečnih sekalcev iz arheoloških najdišč Mala Triglavca in Viktorjev spodmol
  [Identification of two human deciduous incisors excavated from archaeological sites in Mala Triglavca and Viktorjev spodmol]
  2004
 58. Štamfelj Iztok
  Analiza morfoloških značilnosti in bolezenskih sprememb stalnih zob in čeljustne kosti na skeletnem gradivu iz 10. - 15. stoletja (Središče ob Dravi)
  2004
 59. Fekonja Anita
  Hipodoncija u populaciji mariborskih ispitanika s posebnim osvrtom na ortodontsku terapiju
  2001
 60. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M; Verdenik Ivan
  Comparison of intra-oral and study cast measurements in the assessment of malocclusion
  2004
 61. Jurič R; Jan J
  Primer uvihanega zoba
  [Dens invaginatus - a case report]
  2003
 62. Bitenc-Ovsenik Maja
  Zanesljivost intraoralnih meritev morfoloških znakov zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri štirinajstletnikih
  [Reliability of the intraoral assessment of malocclusion in fourteen-year-old children]
  2003
 63. Pavlica Z; Erjavec V; Eržen D; Petelin M
  A full-mouth radiographic survey of periodontal bone loss in dogs
  2003
 64. Fichtel T; Raušer P; Crha M; Pavlica Z
  Treatment of fractured teeth in a Rhesus monkey
  [Zdravljenje poškodovanih zob pri opici rezus]
  2002
 65. Škapin M
  Celovita oskrba obsežne oligodontije s funkcionalnega in psihološkega vidika
  [Early clinical management of oligodontia - functional and aesthetic considerations]
  2002
 66. Kopač I; Marion L
  Določanje fiziološke mirne lege mandibule z elektrognatografijo
  [Determination of mandibular rest position with electrognathography]
  2002
 67. Drevenšek Martina
  Določitev standardnih vrednosti parametrov telerentgenske analize glave pri otrocih na območju mesta Ljubljane v obdobju zgodnje mešane denticije
  2000
 68. Jevšek I
  Zdravljenje mlečnih sekalcev pri triletnih otrocih
  [Treatment of primary incisors in three-year-old children]
  2001
 69. Kokelj F; Plozzer C
  Severe oral involvement in a case of Hand-Schuller-Christian disease
  2001
 70. Cvikl V
  Motnje mineralizacije sklenine pri celiakiji
  [Disorders of enamel mineralisation in coeliac disease]
  2001
 71. Kuliš M
  Snemno-nesnemna protetična rehabilitacija po operaciji bilateralne shize
  [Prosthodontic rehabilitation following surgical repair of bilateral claft lip and palate]
  1999
 72. Pernat Cvetka; Pocajt Milan
  Vloga laserja v paliativnem zdravljenju raka požiralnika
  [The role of laser therapy in the palliative treatment of esophageal cancer]
  1999
 73. Gašpirc B; Skalerič U
  Ponovni pripoj fibroblastov na zobno korenino po obsevanju z erbijevim laserjem
  [Fibroblast attachment to laser-treated root surface]
  1998
 74. Gašpirc Boris; Skalerič Uroš
  Effect of ND- and ER:YAG lasers irradiation on the root surface structure
  [Struktura koreninske površine po obsevanju z ND- in ER:YAG laserjema]
  1998
 75. Pavlica Z; Pogačnik A; Šušterčič D; Skalerič U
  Applications of laser therapy to dental treatment in dogs
  1995
 76. Pavlica Z; Butinar J
  Vestibuloplastika - metoda reševanja preozke spodnje ustnice
  1997
 77. Kuhar Milan; Cevc Pavel; Schara Milan; Funduk Nenad
  Enhanced permeability of acid-etched or ground dental enamel
  1997
 78. Pavlica Z
  Restoration of upper incisors in crib biting horses
  1996
 79. Podobnik R
  Dve nepričakovani ozdravitvi križnega griza
  [Spontaneous correction of crossbite in two patients]
  1996
 80. Grabec I; Grošelj D
  Prognosis of periodontal disease healing process
  1995
 81. Hočevar G; Leskovec J
  Estetske dograditve zobnih površin brez protetičnega brušenja
  [Aesthetic restoration of hypoplastic teeth]
  1996
 82. Podobnik R
  Resorpcija stalnikov zaradi zobnih zametkov
  [Resorption of permanent teeth due to tooth germs]
  1995
 83. Ovsenik M
  Ocena zanesljivosti numeričnega vrednotenja malokluzij na podlagi meritev intraoralno
  [Numerical assessment of malocclusion based on intraoral measurements - reliability of the method]
  1995
 84. Grošelj H; Grošelj D
  Marginalno priraščeni frenulum in stanje parodoncija
  [High marginal insertion of the labial frenulum and the periodontal condition]
  1995
 85. Golob J; Leskovec J
  Primer endodontskega zdravljenja s kalcijevim hidroksidom
  [Endodontic treatment with calcium hydroxide - case report]
  1995
 86. Podobnik R
  12-letne izkušnje s programirano preventivo za predšolske in šolske otroke
  [Preventive dental care of children - 12-year experience]
  1995
 87. Poje Z; Stegić M
  Labioincizivni in retroincizivni loki v snemnih ploščah
  [Labioincisor and retroincisor archies in removable appliances]
  1994
 88. Bitenc-Ovsenik M
  Zanesljivost intraoralnih meritev
  [Reliability of intraoral measurements]
  1994
 89. Gašperšič D
  Some principles in the dental crown construction in permanent maxillary centrals of Slovenians
  1994
 90. Vidmar V; Smerkolj M
  Protetične spremembe položaja frontalnih zob
  [Prosthodontic changes in the position of maxillary incisors]
  1993
 91. Zupančič M
  Sidrani skeletirani aktivator v delovanju
  [Anchored skeletal activator in function]
  1993
 92. Gašperšič D
  Palatinalna vdolbina in lopatasti sekalci
  [Lingual fossa and shovel-shaped incisors]
  1993
 93. Pavšič I
  Dileme pri posttravmatskih ortodontskih korekcijah interkaninega področja
  [Dilemmas arising in orthodontic correction of post-traumatic disorders of the anterior teeth]
  1994
 94. Gašperšič D
  Relationship between the lingual fossa depth, mesiodistal and bucolingual diameter of dental crown in permanent maxillary incisors with the living Slovenians
  1992
 95. Ovsenik M
  Ocena zanesljivosti numeričnega vrednotenja obsega malokluzij na podlagi meritev intraoralno
  1993
 96. Reberc J
  Nenavadna oblika zob in čeljusti
  [Unusual teeth and jaw form]
  1991
 97. Grošelj Dušan; Grabec Igor; Mueller Janko
  Izguba marginalne alveolarne kosti in majavost zob
  [Loss of marginal alveolar bone and tooth mobility]
  1990
 98. Vrbošek V
  Začasna restavracija izgubljenega sekalca s heliositom
  [Temporary restavration of a lost incisor with heliosit]
  1988
 99. Mrzlikar I
  Primer operativne razdvojitve pri fuziji zgornjega stranskega sekalca z nadštevilnim zobom
  [A case of an operative separation at a fusion of an upper lateral incisor with a supernumerical tooth]
  1987
 100. Skalerič U; Cevc P; Ravnik Č; Schara M
  Transport and binding of spin probes in human tooth cementum
  1986

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics