biomedicina slovenica


"INFANTICIDE" : 8

 1. Zupanc Tomaž; Jančigaj Tomaž; Balažic Jože
  Ko se nasilje konča s smrtjo
  2006
 2. Prijon Ticijana; Ermenc Branko
  Čedomorstvo: pregled kazuistike Instituta za sudsku medicinu MF u Ljubljani
  2003
 3. Balažic Jože
  Detomor v veljavni luči in praksi prava in sodne medicine
  2002
 4. Privšek Marjeta
  Detomor na Slovenskem v devetnajstem stoletju
  2002
 5. Brockington Ian
  Women's mental health in the history of psychiatry
  2002
 6. Šučur V; Djukanović S
  Detomori na Štajerskem
  2000
 7. Dolenc Anton
  CCT: instructiones (navodila): ad articulum XXVI
  [CCT: instructiones (instructions): ad articulum XXVI]
  1996
 8. Dolenc Anton
  CC Theresiana - 26. člen (Articulus XXVI) de corpore delicti: o ugotavljanju, ali se je dejanje resnično zgodilo, ali o corpore delicti
  [CC Theresiana - Article 26 (Articulus XXVI) de corpore delicti: regarding the determination of whether an act really occurred or corpore delicti]
  1996



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics