biomedicina slovenica


"INFARCTION" : 1518

 1. Thiele Holger; Akin I.; Sandri Marco; Fuernau Georg; Waha S. de; Meyer-Saraei R.; Nordbeck P.; Geisler T.; Noč Marko; Goslar Tomaž
  PCI strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock
  2017
 2. Kanič Vojko; Šuran David; Vollrath Maja; Tapajner Alojz; Kompara Gregor
  Influence of minor deterioration of renal function after PCI on outcome in patients with ST-elevation myocardial infarction
  2017
 3. Ridker Paul M.; MacFadyen Jean G.; Everett Brendan M.; Libby Peter; Thuren Tom; Glynn Robert J.; Lainščak Mitja
  Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event reduction following treatment with canakinumab
  2018
 4. Vlaović Janko; Voga Gorazd
  Spontaneous pulmonary hematoma in a patient with sepsis treated with dual antiplatelet therapy
  2016
 5. Boštjančič Emanuela; Brander Tanisa; Zidar Nina; Glavač Damjan; Štajer Dušan
  Down-regulation of miR-133a/b in patients with myocardial infarction correlates with the presence of ventricular fibrillation
  2018
 6. Mandjikoska Sonja; Horvat-Pinterić Gordana
  Akutni ishemični infarkt hrbtenjače
  [Acute spinal cord infarction]
  2017
 7. Kamenski Tjaša; Berro Marcel
  Akutna možganska kap kot posledica po kateterizaciji srca
  [Acute cerebral infarction due to cardiac catetherization]
  2017
 8. Ridker Paul M.; MacFadyen Jean G.; Thuren Tom; Everett Brendan M.; Libby Peter; Glynn Robert J.; Lainščak Mitja
  Effect of interleukin-1[beta] inhibition with canakinumab on incident lung cancer in patients with atherosclerosis
  2017
 9. Ridker Paul M.; Everett Brendan M.; Thuren Tom; MacFadyen Jean G.; Chang William H.; Ballantyne Christie; Fonseca Francisco; Nicolau Jose; Koenig Wolfgang; Anker Stefan D.; Lainščak Mitja
  Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease
  2017
 10. Sinkovič Andreja; Masnik Klara; Mihevc Matic
  Akutna ledvična okvara pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom in dvigom veznice ST (STEMI)
  [Acute kidney injury in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)]
  2017
 11. Tibaut Miha; Mekiš Dušan; Petrovič Danijel
  Pathophysiology of myocardial infarction and acute management strategies
  2016
 12. Mlakar Polona; Gužič-Salobir Barbara; Čobo Nusret; Strašek Janja; Prezelj Marija; Debevc Ana; Jug Borut; Terčelj-Zorman Marjeta; Šabovič Mišo
  The effect of cardioprotective diet rich with natural antioxidants on chronic inflammation and oxidized LDL during cardiac rehabilitation in patients after acute myocardial infarction
  2015
 13. Petek Šter Marija
  Importance of appropriate triage in patients with acute myocardial infarction with ST elevation in the ECG
  2016
 14. Kosmač Nina; Vidmar Gaj; Virag Martin; Osredkar Joško; Kneževič Ivan
  Comparison of sevoflurane and propofol anaesthetic regimes in respect to the release of troponin I and cystatin C in off-pump myocardial revascularisation
  2016
 15. Erlinge David; Götberg Matthias; Noč Marko; Lang Irene M.; Holzer Michael; Clemmensen Peter; Jensen Ulf; Metzler Bernhard; James Stefan; Bötker Hans Erik
  Therapeutic hypothermia for the treatment of acute myocardial infarction%combined analysis of the RAPID MI-ICE and the CHILL-MI trials
  2015
 16. Polderman Kees H.; Noč Marko; Beishuizen Albertus; Biermann Hagen; Girbes Armand R. J.; Tully Griffeth W.; Seidman Daniel; Albertsson Per Arne; Holmberg Michael; Sterz Fritz; Holzer Michael
  Ultrarapid induction of hypothermia using continuous automated peritoneal lavage with ice-cold fluids
  2015
 17. Thiele Holger; Desch Steffen; Piek Jan J.; Stepinska Janina; Oldroyd Keith; Serpytis Pranas; Montalescot Gilles; Noč Marko; Huber Kurt; Fuernau Georg
  Multivessel versus culprit lesion only percutaneous revascularization plus potential staged revascularization in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock
  2016
 18. Clemenz Marjetka; Prevec Tine S.; Pogačnik Tomaž
  Uspešnost popravljanja motoričnih motenj pri kortikalnih in subkortikalnih ishemičnih okvarah
  1995
 19. Kanič Vojko; Sinkovič Andreja
  Bolnišnična obravnava in preživetje bolnikov in bolnic s srčnomišičnim infarktom, zdravljenih s perkutano koronarno intervencijo
  [Gander-related analysis of in-hospital treatment and mortality of myocardial infarction patients undergoing percutaneous coronary intervention]
  2016
 20. Sinkovič Andreja; Kirbiš Simona
  The role of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) after primary percutaneous coronary intervention in ST-elevation myocardial infarction
  2011
 21. Vudrag Borna; Žvan Bojana
  Maligni infarkt v povirju srednje možganske arterije in dekompresivna kraniektomija
  [Malignant middle cerebral artery terrritory infarction and decompresive craniectomy]
  2015
 22. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Gorenjak Maksimiljan
  The effect of losartan compared to ramipril on plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide level in survivors of ST-elevation myocardial infarction
  2006
 23. Grad Anton; Aćimović-Janežič Ruža
  Bolniki po možganski kapi morajo biti deležni posebne skrbi in zaščite
  [[Patients after cerebral infarction require special care and protection]]
  2007
 24. Petek Šter Marija; Popović Alenka
  Ustreznost triaže pri bolnikih, ki so utrpeli srčni infarkt z dvigom ST-veznice na Splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Appropriateness of triage in patients with acute myocardial infarction with ST elevation at the Department for emergency medicine of Community Health centre Ljubljana]
  2016
 25. Kanič Vojko; Vollrath Maja; Naji Franjo; Sinkovič Andreja
  Gender related survival differences in ST-elevation myocardial infarction patients treated with primary PCI
  2016
 26. Krivec Štefka; Malešič Ivan; Voga Gorazd
  The release kinetics for cardiac markers in acute coronary syndrome
  2001
 27. Gorenjak Maksimiljan
  Biochemical markers of cardiac ischemia
  2008
 28. Sinkovič Andreja; Urlep-Šalinović Veronika
  Fibrinolytic activity in patients with atrial arrhythmias during acute myocardial infarction, treated with streptokinase
  2002
 29. Grmec Štefek
  Painless acut myocardial infarction and diabetes mellitus
  1998
 30. Balen Sanja; Domanovič Dragoslav
  Anti-inflammatory effects of exercise training in the early period after myocardial infarction
  2008
 31. Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Ramipril and losartan exert a similar long-term effect upon markers of heart failure, endogenous fibrinolysis, and platelet aggregation in survivors of ST-elevation myocardial infarction
  2016
 32. Podlesnikar Tomaž; Sinkovič Andreja; Jevšnikar Bernarda; Kanič Vojko
  Serum cytochrome C as a biomarker of reperfusion injury in ST-segment elevation acute myocardial infarction
  2015
 33. Marinšek Martin; Sinkovič Andreja; Muršič Ines; Hebar Timea
  Prognosis in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) patients with acute in-hospital heart failure
  2015
 34. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Piko Nejc; Privšek Matevž; Kanič Vojko
  Prognostic role of infarct - related coronary artery occlusion in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) patients
  2015
 35. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin
  Early predictors in 30-day mortality in patients with non-ST-elevation myocardial infarction
  2008
 36. Tetičkovič Erih
  Do nevrologa pred možgansko kapjo
  2007
 37. Menih Marija
  Možganska kap pri mladih
  2007
 38. Koren Krajnc Metka; Sinkovič Andreja
  Prognostični dejavniki bolnikov z miokardnim infarktom brez trajnega dviga veznice ST zdravljenih na Oddelku za intenzivno interno medicino v SB Maribor v letih 2002-2003
  2009
 39. Golc Jasmina; Pišljar Mateja; Sinkovič Andreja
  Bolnišnični zapleti pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST
  [In-hospital complications in patients with acute coronary syndrome and ST-segment elevation]
  2009
 40. Pyörälä Kalevi; Keber Irena; Škof Erik; Špan Matjaž; Salapura Vladka; Marn K.; Turk Josip
  Risk factor management in diabetic and non-diabetic patients with coronary heart disease
  2004
 41. Hojs-Fabjan Tanja; Hojs Radovan
  Ischemic stroke
  2015
 42. Kanič Vojko; Penko Meta; Naji Franjo; Ekart Robert; Kanič Zlatka; Dinevski Dejan; Hojs Radovan
  Deterioration of renal function at stent implantation can predict long-term outcome after stent thrombosis
  2015
 43. Sinkovič Andreja; Piko Nejc; Privšek Matevž; Markota Andrej
  Gender-related differences in patients with ST-elevation myocardial infarction
  2015
 44. Berezin Alexander E.; Kremzer Alexander A.; Cammarota Giovanni; Zulli Anthony; Petrovič Danijel; Martell-Claros Nieves; Sabo Jan; Kruzliak Peter
  Circulating endothelial-derived apoptotic microparticles and insulin resistance in non-diabetic patients with chronic heart failure
  2015
 45. Rožič Suzana; Županić Melanija; Sinkovič Andreja
  Pomen troponina I ali T pri akutnem koronarnem sindromu brez trajnega dviga veznice ST v EKG
  [Importance of troponin I or T in acute coronary syndrome without persistant ST-segment elevation on ECG]
  2007
 46. Šeruga Tomaž; Jevšek Marko
  Vertebral artery stenting in therapy of recidivant vertebrobasilar ishemic infarction
  2010
 47. Schüssler-Lenz Martina; Beuneu Clarie; Menezes-Ferreira Margarida; Jekerle Veronika; Bartunek Jozef; Chamuleau Steven; Celis Patrick; Doevendans Pieter A.; O'Donovan Maura; Lipnik-Štangelj Metoda
  Cell-based therapies for cardiac repair
  2015
 48. Makuc Jana; Tretjak Martin
  Misdiagnosed acute aortic dissection type A
  2010
 49. Sinkovič Andreja
  Dejavniki umrljivosti bolnikov z akutnim miokardnim infarktom z dvigom veznice ST (STEMI)
  [Risk factors of mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI)]
  2015
 50. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Central venous to arterial pCO2 difference in cardiogenic shock
  [Der Unterschied zwischen Zentralvenösem und arteriellem pCO2 bei kardiogenem Schock]
  2012
 51. Pehnec Zlatko; Sinkovič Andreja; Kamenik Borut; Marinšek Martin; Svenšek Franc
  Baseline characteristics, time-to-hospital outcomes of patients hospitalized with ST-segment elevation acute coronary syndromes, 2002 to 2005
  2009
 52. Fister Miša; Kneževič Ivan; Štupnik Pirtovšek Špela; Noč Marko
  Echocardiography in the catheterisation laboratory
  [Echokardiografia w pracowni hemodynamiki]
  2015
 53. Sinkovič Andreja; Svenšek Franc
  Predictors of in-hospital mortality in patients with acute ST-elevation myocardial infarction
  2009
 54. Hanžel Jurij; Piletič Žiga; Turk Martina; Eržen Barbara; Šabovič Mišo
  A combination of low doses of fluvastatin and valsartan decreases arterial stiffness in patients after myocardial infarction
  2015
 55. Srikanthan Amirrtha; Ethier Josee-Lyne; Ocaña Alberto; Šeruga Boštjan; Krzyzanowska Monika K.; Amir Eitan
  Cardiovascular toxicity of multi-tyrosine kinase inhibitors in advanced solid tumors
  2015
 56. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 57. Miložič Luka; Lešnik Amadeus
  Aktivnosti medicinske sestre v ambulanti internistične nujne pomoči pri akutnem miokardnem infarktu
  [The work and role of a nurse at internal medicine emergency room with patients with acute miocardial [i. e. myocardial] infarction]
  2015
 58. Kirbiš Simona; Gorenjak Maksimiljan; Sinkovič Andreja
  The role of urine neutrophil gelatinase - associated lipocalin (NGAL) in acute heart failure in patients with ST - elevation myocardial infarction
  2015
 59. Jakše Hren Sabina; Štajer Dušan
  Primerjava prognoze bolnikov z akutnim srčnim infarktom z dvigom spojnice ST, sprejetih v regionalno bolnišnico in v itervencijski center
  2015
 60. Frol Senta; Žvan Bojana
  Uporaba novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih s prebolelo ishemično možgansko kapjo ali prehodnim možganskim ishemičnim napadom
  2015
 61. Remškar Mojca; Možina Hugon; Noč Marko; Zorman Darko; Štepec Srečko
  Acute myocardial infarction-failed thrombolysis followed by severe upper gastrointestinal bleeding
  1999
 62. Jordan Nadja; Zobavnik Jožica; Mijatović Spomenka
  Fizioterapija pri bolniku z zapletenim potekom akutnega miokardnega infarkta
  [Physiotherapy of a patient with a complicated course of acute myocardial infarction]
  2008
 63. Klen Jasna; Goričar Katja; Janež Andrej; Dolžan Vita
  NLRP3 inflammasome polymorphism and macrovascular complications in type 2 diabetes patients
  2015
 64. Lamot Urška; Ribarić Ivana; Šurlan Popović Katarina
  Artery of percheron infarction
  2015
 65. Mlakar Polona; Salobir Barbara; Jug Borut; Čobo Nusret; Terčelj-Zorman Marjeta; Šabovič Mišo
  Vpliv standardne zdraviliške rehabilitacije po akutnem miokardnem infarktu na telesno zmogljivost in dejavnike tveganja za koronarno bolezen srca
  [The effects of in-patient rehabilitation after acute myocardial infarction on exercise capacity and risk factors for coronary heart disease]
  2014
 66. Sinkovič Andreja
  Kardiorenalni sindrom pri bolnikih z akutnim infarktom srca
  2011
 67. Sedej Irena
  Ocena prehranskega stanja nevrološkega bolnika
  2011
 68. Turk Martina; Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Pretnar-Oblak Janja
  Carotid arterial hemodynamic in ischemic levkoaraiosis suggests hypoperfusion mechanism
  2015
 69. Erlinge David; Götberg Matthias; Lang Irene M.; Hölzer Michael; Noč Marko; Clemmensen Peter; Jensen Ulf; Metzler Bernhard; James Stefan; Bötker Hans Erik
  Rapid endovascular catheter core cooling combined with cold saline as an adjunct to percutaneous coronary intervention for the treatment of acute myocardial infarction
  2014
 70. Kristensen Steen D.; Laut Kristina G.; Fajadet Jean; Kaifoszova Zuzana; Kala Petr; Carlo Mario Di; Wijns William; Clemmensen Peter; Agladze Vaja; Antoniades Loizos; Alhabib Khalid F.; Noč Marko
  Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction 2010/2011
  2014
 71. De Luca Giuseppe; Hof Arnoud W. J. van¼t; Huber Kurt; Gibson Michael C.; Bellandi Francesco; Arntz Hans-Richard; Maioli Mauro; Noč Marko; Kržišnik-Zorman Simona; Zeymer Uwe
  Impact of hypertension on distal embolization, myocardial perfusion, and mortality in patients with st segment elevation myocardial infarction undergoing primary angioplasty
  2013
 72. De Luca Giuseppe; Gibson Michael C.; Hof Arnoud van 't; Cutlip Donald; Zeymer Uwe; Noč Marko; Maioli Mauro; Kržišnik-Zorman Simona; Gabriel M. H.; Secco Gioel Gabrio
  Impact of time-to-treatment on myocardial perfusion after primary percutaneous coronary intervention with Gp IIb-IIIa inhibitors
  2013
 73. De Luca Giuseppe; Hof Arnoud W. J. van¼t; Huber Kurt; Gibson Michael C.; Bellandi Francesco; Arntz Hans-Richard; Maioli Mauro; Noč Marko; Kržišnik-Zorman Simona; Secco Gioel Gabrio; Zeymer Uwe; Gabriel H.M.; Emre Ayse; Cutlip Donald; Rakowski Tomasz; Dudek Dariusz
  Impact of advanced age on myocardial perfusion, distal embolization, and mortality patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty and glycoprotein IIb-IIIa inhibitors
  2014
 74. De Luca Giuseppe; Gibson Michael C.; Gyöngyösi Mariann; Zeymer Uwe; Dudek Dariusz; Arntz Hans-Richard; Bellandi Francesco; Maioli Mauro; Noč Marko; Kržišnik-Zorman Simona
  Gender-related differences in outcome after ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty and glycoprotein IIb-IIIa inhibitors
  2010
 75. Widimsky Petr; Wijns William; Fajadet Jean; Belder Mark de; Knot Jiri; Aaberge Lars; Andrikopoulos George; Baz Jose Antonio; Betriu Amadeo; Claeys Marc; Noč Marko
  Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe
  2010
 76. Strnad Matej; Zadel Sabina; Prosen Gregor; Križmarić Miljenko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Impact of erythropoietin on myocardial infarction size: a pilot, retrospective study in the particular case of resuscitation after cardiac arrest due to AMI
  2014
 77. Maioli Mauro; Noč Marko; Kržišnik-Zorman Simona
  Impact of preprocedural timi flow on myocardial perfusion, distal embolization and mortality in patients with st-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty and glycoprotein IIb/IIIa inhibitors
  2012
 78. De Luca Giuseppe; Gibson Michael C.; Noč Marko; Kržišnik-Zorman Simona
  Diabetes mellitus is associated with distal embolization, impaired myocardial perfusion, and higher mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty and glycoprotein IIb-IIIa inhibitors
  2009
 79. Caf Primož; Sedonja Irena
  Pogostost posameznih karakteristik pljučnega infarkta na CT slikah
  [Pulmonary infarction: frequency of several characteristics on CT]
  2008
 80. Kariž Stojan; Mankoč Ramuš Sara; Petrovič Danijel
  Association of thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) gene polymorphisms with myocardial infarction in Slovene patients with type 2 diabetes mellitus
  2015
 81. Gabbasov Zufar; Sabo Jan; Petrovič Danijel; Martell-Claros Nieves; Zagatina Angela; Mrdovic Igor; Ciccocioppo Rachele; Cangemi Giuseppina Cristina; Klimas Jan; Kruzliak Peter
  Impact of platelet phenotype on myocardial infarction
  2015
 82. Sinkovič Andreja; Piko Nejc; Privšek Matevž
  Razlike med spoloma pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom in dvigom veznice ST
  [Gender differences in patients with ST-elevation myocardial infarction]
  2014
 83. Gorjup Vojka; Noč Marko; Radšel Peter
  Invasive strategy in patients with resuscitated cardiac arrest and ST elevation myocardial infarction
  2014
 84. Bregar Urška; Jug Borut; Keber Irena; Cevc Matija; Šebeštjen Miran
  Extended-release niacin/laropiprant improves endothelial function in patients after myocardial infarction
  2014
 85. Vanuzzo Diego; Marn K.; Salapura Vladka; Turk Josip
  Potential for cholesterol lowering in secondary prevention of coronary heart disease in Europe
  2000
 86. Hrvacki Mitja; Zafošnik Uroš
  Preživetje pacientov po reanimaciji na terenu
  2014
 87. Balevski Igor; Vokač Damijan; Kompara Gregor; Kanič Vojko; Lobnik Anton; Granda Samo
  Vpliv aspiracije na trombotsko breme pri bolnikih s STEMI
  2012
 88. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Vloga urinskega NGAL pri bolnikih z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST
  2012
 89. Eržen Barbara; Šilar Mira; Šabovič Mišo
  Stable phase post-MI patients have elevated VEGF levels correlated with inflammation markers, but not with atherosclerotic burden
  2014
 90. Soltirovska Šalamon Aneta; Groenendaal Floris; Van Haastert Ingrid C
  Neuro-imaging and neurodevelopmental outcome in preterm infants with a periventricular haemorrhagic infarction located in the temporal and frontal lobe
  2013
 91. Soltirovska Šalamon Aneta; Groenendaal Floris; Van Haastert Ingrid C; Rademaker Karin J; Benders Manon JNL; Koopman C; de Vries Linda S.
  Outcome of the preterm infants with periventricular haemorrhagic infarction located in the temporal and frontal lobe
  2014
 92. Ravljen Mirjam; Bilban Marjan; Kajfež-Bogataj Lučka; Hovelja Tomaž; Vavpotič Damjan
  Influence of daily individual meteorological parameters on the incidence of acute coronary syndrome
  2014
 93. Cerar Andraž; Latifić-Jasnič Dunja; Gričar Marko; Fabjan-Vodušek Vesna; Koželj Mirta
  Subakutni miokardni infarkt v 32. tednu nosečnosti
  [Subacute myocardial infarction in 32nd week of gestation]
  2012
 94. Boštjančič Emanuela; Glavač Damjan
  miRNome in myocardial infarction
  2014
 95. Jerše Maja
  Acute haemorrhagic infarction of the lung
  [(Infarctus haemorrhagicus acutus pulmonum)]
  2013
 96. Limbäck-Stokin Clara
  Anaemic cerebral infarction
  [(Infarctus anaemicus cerebri)]
  2013
 97. Zidar Nina
  Anaemic myocardial infarction
  [(Infarctus anaemicus myocardii)]
  2013
 98. Mrak Miha; Bunc Matjaž
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij
  [Chronic total occlusions of coronary arteries]
  2014
 99. Peterlin-Mašič Lucija
  Učinkovine, ki vplivajo na trombozo
  [New drugs affecting thrombosis]
  2014
 100. Kneževič Ivan; Jelenc Matija; Danojevic Nenad; Racic Manca; Poglajen Gregor; Kšela Juš; Andročec Vesna; Mesar Tomaž; Mikuž Urša; Vrtovec Bojan
  Use of a totally artificial heart for a complex postinfarction ventricular septal defect
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics