biomedicina slovenica


"INK" : 10613

 1. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 2. Journal of neurovirology
  1995
 3. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 4. Šinkovec Matjaž; Pernat Andrej; Jan Matevž; Antolič Bor
  Dolgoročni izidi po radiofrekvenčni katetrski ablaciji paroksizmalne in perzistentne atrijske fibrilacije
  [Long-term outcomes after radiofrequency catheter ablation of paroxysmal and persistent atrial fibrillation]
  2013
 5. Jan Matevž; Šinkovec Matjaž; Antolič Bor; Pernat Andrej
  Intrakavitarni ultrazvok srca
  [Intracardiac ultrasound]
  2013
 6. Žemva Aleš; Pust Borut; Fettich Jurij; Šinkovec Matjaž
  Angina pectoris pri bolniku z normalnimi koronarnimi arterijami
  1993
 7. Gourinchas Geoffrey; Etzl Stefan; Göbl Christoph; Vide Uršula; Madl Tobias; Winkler Andreas
  Long-range allosteric signaling in red light-regulated diguanylyl cyclases
  2017
 8. Sturm Gunter; Varga Eva-Maria; Robertson Graham; Mosbech Holger; Bilò M. Beatrice; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Cichocka-Jarosz Eva; Gawlik Radoslaw; Košnik Mitja
  EAACI guidelines on allergen immunotherapy
  2017
 9. Bousquet Jean; Bewick Mike; Cano A.; Eklund Patrik; Fico G.; Goswami Nandu; Guldemond N. A.; Henderson D.; Hinkema M. J.; Zidarn Mihaela
  Building bridges for innovation in ageing
  2017
 10. Teubl Birgit J.; Stojković Biljana; Docter Dominic; Pritz Elisabeth; Leitinger Gerd; Poberaj Igor; Prassl Ruth; Stauber Roland H.; Fröhlich Eleonor; Khinast Johannes G.; Roblegg Eva
  The effect of saliva on the fate of nanoparticles
  2017
 11. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 12. Dežman Katarina; Korošec Peter; Rupnik Helena; Rijavec Matija
  SPINK5 is associated with early-onset and CHI3L1 with late-onset atopic dermatitis
  2017
 13. Pužar Dominkuš Pia; Ferdin Jana; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Peterlin Matija Boris; Lenassi Metka
  Nef is secreted in exosomes from Nef.GFP-expressing and HIV-1-infected human astrocytes
  2017
 14. Zupančič Daša; Erdani-Kreft Mateja; Grdadolnik Maja; Mitev Dimitar; Iglič Aleš; Veranič Peter
  Detonation nanodiamonds are promising nontoxic delivery system for urothelial cells
  2017
 15. Krašna Metka; Maličev Elvira; Rozman Jasmina Živa; Vrtovec Bojan
  Assessment of stability of CD34+ cell products enriched by immunoselection from peripheral blood mononuclear cells during refrigerated storage
  2017
 16. Marovt Maruška; Marko Pij B.
  Subacute cutaneous lupus erythematosus - paraneoplastic to gastric adenocarcinoma?
  2017
 17. Menih Marija; Križmarić Miljenko; Hojs-Fabjan Tanja
  Clinical role of von Willenbrand factor in acute ischemic stroke
  2017
 18. Bukovnik Nejc; Markota Andrej; Velnar Tomaž; Rebol Janez; Sinkovič Andreja
  Therapeutic hypothermia and inhalation anesthesia in a patient with severe pneumococcal meningitis and secondary cardiac arrest
  2017
 19. Laranjo-González Minerva; Krt Branko; Šoba Barbara; Starič Jože; Vergles-Rataj Aleksandra
  Epidemiology of taeniosis/cysticercosis in Europe, a systematic review
  2017
 20. Kočevar Urška; Toplak Nataša; Kosmač Blaž; Kopač Luka; Vesel Samo; Krajnc Natalija; Homan Matjaž; Rus Rina; Avčin Tadej
  Acute rheumatic fever outbreak in southern central European country
  2017
 21. Ratoša Ivica; Jenko Aljaša; Hudej Rihard; Kos Franc; Gojkovič Andreja; Golo Danijela; Marinko Tanja; Paulin-Košir Marija Snežna; Gugić Kevo Jasenka
  Locoregional treatment of breast cancer with IMRT
  2017
 22. Turnšek Hitij Nina; Kern Izidor; Sadikov Aleksander; Knez Lea; Stanič Karmen; Zwitter Matjaž; Čufer Tanja
  Immunohistochemistry for EGFR mutation detection in non-small-cell lung cancer
  2017
 23. Rožman Samo; Grabnar Iztok; Novaković Srdjan; Mrhar Aleš; Jezeršek Novaković Barbara
  Population pharmacokinetics of rituximab in patients with diffuse large B-cell lymphoma and association with clinical outcome
  2017
 24. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Experience of problem-based learning for raising quality of nursing study
  2017
 25. Diabetes therapy
  2010
 26. Ninkov Mirjana; Černe Anja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Povezava med prekomerno telesno težo in urejenostjo glikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 27. Zidar Nina; Boštjančič Emanuela; Malgaj Marija; Gale Nina; Dovšak Tadej; Didanovič Vojislav
  The role of epithelial-mesenchymal transition in squamous cell carcinoma of the oral cavity
  2017
 28. Prpar Mihevc Sonja; Pavlin Mojca; Darovic Simona; Živin Marko; Podbregar Matej; Rogelj Boris; Marš Tomaž
  Modelling FUS mislocalisation in an in vitro model of innervated human muscle
  2017
 29. Tratnjek Larisa; Romih Rok; Erdani-Kreft Mateja
  Differentiation-dependent rearrangements of actin filaments and microtubules hinder apical endocytosis in urothelial cells
  2017
 30. Klobucar Majanovic Sanja; Janež Andrej; Lefterov Ivaylo; Tasić Sanja; Cikac Tatjana
  The real-life effectiveness and care patterns of diabetes management study for Balkan region (Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria)
  2017
 31. Tonejc Mihael; Kosić Urška
  Učinkovitost terapevtskih odvzemov krvi za znižanje železa v telesu - prikaz primera
  2017
 32. Pleskovič Aleš; Mankoč Ramuš Sara; Jenko Pražnikar Zala; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Gazdikova Katarina; Caprnda Martin; Gaspar Ludovit; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Polymorphism rs2073618 of the osteoprotegerin gene as a potential marker of subclinical carotid atherosclerosis in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 33. Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Handbook of electroporation
  2016
 34. Šet Vida; Šinkovec Jaka; Trošt Maja
  Dopaminski disregulacijski sindrom pri bolnikih s Parkinsonovo bolezijo
  [Dopamine dysregulation syndrome in Parkinson's disease patients]
  2017
 35. Kovač Jernej; Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Saba
  Discovering the unexpected with the utilization of NGS in diagnostics of non-syndromic hearing loss disorders
  2017
 36. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Boc Vinko; Poredoš Pavel; Flis Vojko; Breznik Silva; Ključevšek Tomaž; Kuhelj Dimitrij; Gasparini Mladen; Kerin Klemen; Žuran Ivan; Poklukar Janez; Valentinuzzi Vladimir; Klokočovnik Tomislav
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje periferne arterijske bolezni
  [Recommendations for the detection and treatment of peripheral arterial disease]
  2017
 37. Malhotra Rakesh; Peršič Vanja; Zhang Weifang; Brown Jill; Tao Xia; Rosales Laura; Thijssen Stephan; Finkelstein Fredric O.; Unruh Mark L.; Ikizler Alp
  Tryptophan and kynurenine levels and its association with sleep, nonphysical fatigue, and depression in chronic hemodialysis patients
  2017
 38. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca
  Raziskovalni projekt sprejemljivosti testa HPV doma med neodzivnicami DP Zora in učinkovitosti novih triažnih testov
  2017
 39. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Repše-Fokter Alenka; Takač Iztok; Novaković Srdjan; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Raziskovalni projekt sprejemljivosti testa HPV doma med neodzivnicami DP Zora in učinkovitosti novih triažnih testov
  2017
 40. Ocvirk Janja
  So res vsa nova zdravila učinkovita in prebojna
  2016
 41. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Poli Alessandro; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Lampreht Tratar Urša; Rak Mitja; Tozon Nataša
  Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours
  2017
 42. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 43. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Predstavitev vloge koordinatorja pri izboljšanju uspešnosti zdravstvene obravnave
  [Presentation of the Coordinator's role in improving the performance of health care]
  2017
 44. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 45. Zelko Erika; Podojsteršek Jana; Švab Igor; Kolšek Marko; Sever Maja
  Differences in alcohol consumption habits between Roma and non-Roma in Northeastern Slovenia
  [Razlike v uživanju alkohola med Romi in Neromi v severovzhodni Sloveniji]
  2017
 46. Drevenšek Tamara; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Ivetić Vojislav
  Prevalenca urinske inkontinence med ženskami v ambulanti družinske medicine
  2017
 47. Zupančič Tina; Serša Gregor; Törmä Hans; Ellen Birgitte Lane; Herrmann Harald; Komel Radovan; Liović Mirjana
  Keratin gene mutations influence the keratinocyte response to DNA damage and cytokine induced apoptosis
  2017
 48. Aharony L.; De Cock J.; Nuotio M. S.; Pedone Carlo; Rifel Janez; Vande Walle J.; Velghe A.; Vella A.
  Consensus document on the management of urinary incontinence in older people
  2017
 49. European journal of paediatric neurology
  1997
 50. Williams Tracy A; Lenders Jacques W M; Mulatero Paolo; Burrello Jacopo; Rottenkolber Marietta; Adolf Christian; Satoh Fumitoshi; Amar Laurence; Quinkler Marcus; Kocjan Tomaž
  Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism
  2017
 51. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Loboda Jure; Sitar Simona; Resnik Nataša; Trkov Saša; Lasič Eva; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Veranič Peter; Kreft Marko; Žagar Ema; Lenassi Metka
  Microglia release distinct extracellular vesicle populations in response to different pathological stimuli
  2017
 52. Jorgačevski Jernej; Kreft Marko; Zorec Robert
  Exocytotic pore in a SNARE
  2017
 53. Katalinić Maja; Miš Katarina; Gros Katarina; Zorbaz Tamara; Zandonati Antonio; Matkovič Urška; Pavičić Ivan; Marjanović Ana Marija; Kovarik Zrinka; Grubič Zoran; Pirkmajer Sergej; Marš Tomaž
  Organophosphours compound poisoning
  2017
 54. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 55. Koprivšek Jure; Vrzel Marina; Barbič-Žagar Breda
  Učinkovitost in varnost aripiprazola v zdravljenju shizofrenije in bipolarne motnje
  [Efficacy and safety of aripiprazole in patients with shizophrenia and bipolar mania]
  2017
 56. Oder Martina; Fink Rok; Bohinc Klemen; Godič Torkar Karmen
  The influence of shear stress on the adhesion capacity of Legionella pneumophila
  2017
 57. Černjač Subotič Timotej; Bobnar Albina; Fink Rok
  Kontaminacija raztopin za parenteralno aplikacijo s steklenimi delci
  [Glass particle contamination of solutions for parenteral use]
  2017
 58. Piculin Jana; Weber Daša; Kacin Alan
  Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament]
  2017
 59. Orešnik Tjaša; Kacin Alan
  Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2
  [Effects of resistance training on glycemic control and body composition in type 2 diabetic subjects]
  2017
 60. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Robnik Monika
  Starostniki
  [Older adults]
  2017
 61. Themistoclakis Sakis; Raviele Antonio; China Paolo; Pappone Carlo; De Ponti Roberto; Revishvili Amiran; Aliot Etienne; Kuck Karl-Heinz; Hoff Per Ivar; Šinkovec Matjaž
  Prospective european survey on atrial fibrillation ablation
  2014
 62. Maver Tina; Maver Uroš; Gradišnik Lidija; Kurečič Manja; Hribernik Silvo; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  Študija biokompatibilnosti za potrditev optimalno izbranih slojev večslojnega protibolečinskega materiala za oskrbo ran
  [Biocompatibility study to confirm optimal selection of layers in a multilayer pain relief wound dressing]
  2017
 63. Saba Nabil F.; Mody Mayur D.; Tan Elaine S.; Gill Harpaul S.; Rinaldo Alessandra; Takes Robert P.; Strojan Primož; Hartl Dana M.; Vermorken Jan B.; Haigentz Missak; Ferlito Alfio
  Toxicities of systemic agents in squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)
  2017
 64. Koren Ana; Rijavec Matija; Sodja Eva; Kern Izidor; Sadikov Aleksander; Kovač Viljem; Korošec Peter; Čufer Tanja
  High BMI1 mRNA expression in peripheral whole blood is associated with favorable prognosis in advanced non-small cell lung cancer patients
  2017
 65. Burgar Matej; Burger Helena; Križnar Agata; Brezovar Darinka
  Proteze za osebe po amputaciji obeh zgornjih udov
  [Prostheses for persons after bilateral upper limb amputation]
  2017
 66. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 67. E-Neuroforum
  2010
 68. Bahun Mateja; Pavlenč Breda
  10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu
  2016
 69. McCall Becky; Kocjan Tomaž
  Denosumab ups BMD more than bisphosphates after teriparatide
  2017
 70. Adamič Metka; Kralj Tina
  Zelo previdno izberite izdelovalca tatujev
  2016
 71. Velebit Marković Jelena; Prpar Mihevc Sonja; Rogelj Boris; Zorec Robert; Vardjan Nina
  Expression of ALS-linked TDP-43 c-terminal domain reduces [beta]-adrenergic-mediated cAMP signalling in cultured astrocytes
  2017
 72. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Vloga koordinatorja zdravstvene oskrbe pri celostni obravnavi pacienta
  [The role of the healthcare coordinator in holistic approach to the patient]
  2016
 73. Kragelj Borut; Zaletel-Kragelj Lijana
  Urinary incontinence after high-dose-rate brachytherapy boost treatment for prostate cancer
  2016
 74. Jovchevska Ivana; Zupanec Neja; Urlep Žiga; Vranič Andrej; Matos Boštjan; Limbäck-Stokin Clara; Muyldermans Serge; Myers Michael P.; Buzdin Anton A.; Petrov Ivan; Komel Radovan
  Differentially expressed proteins in glioblastoma multiforme identified with a nanobody-based anti-proteome approach and confirmed by OncoFinder as possible tumor-class predictive biomarker candidates
  2017
 75. Winkler Petr; Krupchanka Dzmitry; Roberts Tessa; Kondratova Lucie; Machů Vendula; Höschl Cyril; Sartorius Norman; Voren Robert van; Aizberg Oleg; Novak Šarotar Brigita
  A blind spot on the global mental health map
  2017
 76. Klemen Špela; Čamernik Petra; Dolinar Drago; Kocjančič Boštjan; Sluga Boštjan; Lejko-Zupanc Tatjana; Müller-Premru Manica; Nagy Elisabeth; Jeverica Samo
  Is prolonged 14-days incubation really necessary for accurate diagnosis of implant-associated infection?
  2017
 77. Švec Tinka
  Laboratorij za imunologijo revmatizma (LIR) - predstavitev preiskav
  2016
 78. Gregori Dario; Rosato Rosalba; Ciccone Giovannino; Lusa Lara
  Parameterized link functions in generalized linear random effect models
  2005
 79. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varnost, učinkovitost in kakovost upravljanja z zdravili v Splošni bolnišnici Jesenice - kje smo bili, kje smo in kam gremo?
  2016
 80. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  On comparison of net survival curves
  2017
 81. Mulalić Sabina; Arlič Lidija; Štibelj Blok Milana; Dolžan Lindič Helena; Rems Miran
  Koordinator zdravstvene obravnave izboljša učinkovitost zdravstvene oskrbe
  2016
 82. Fink Rok; Oder Martina; Stražar Eva; Filip Sebastjan
  Efficacy of cleaning methods for the removal of Bacillus cereus biofilm from polyurethane conveyor belts in bakeries
  2017
 83. Marc Janja; Ostanek Barbara; Kranjc Tilen
  Bone microRNAs and aging
  2017
 84. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 85. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 86. Cvikl Eva Nike; Muršec Mojca
  Elektrokonvulzivna terapija - prihodnost psihiatrije? Zgodovinska umestitev, izvedba terapevtske tehnike ter pregled dokazov o učinkovitosti elektrokonvulzivne terapije
  [Electroconvulsive therapy - the future of psychiatry? History, procedure and review of evidence for efficacy of electroconvulsive therapy]
  2016
 87. Brvar Miran; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Varna uporaba zdravil
  2017
 88. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 89. Lamb Thomas; Haro Luc; Lonati Davide; Brvar Miran; Eddleston Michael
  Antivenom for European Vipera species envenoming
  2017
 90. Leban Vid; Možina Martin; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Antidoti za neposredne zaviralce faktorja Xa
  2017
 91. Brvar Miran; Dobaja Mojca; Varl Tanja; Klopčič Jasmina
  Spletno poročanje neželenih učinkov
  2017
 92. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 93. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti V
  2017
 94. Novaković Marko; Prokšelj Katja; Starc Vito; Jug Borut
  Cardiovascular autonomic dysfunction and carotid stiffness in adults with repaired tetralogy of Fallot
  2017
 95. Janić Miodrag; Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Janež Andrej
  Metformin
  [Metformin]
  2017
 96. Rifel Janez
  Družinski zdravnik in njegovo srečanje z inkontinenčnim starostnikom
  [Elderly with urinary incontinence in family medicine practice]
  2017
 97. Harris Michael; Frey Peter; Esteva Magdalena; Gašparović-Babić Svjetlana; Marzo-Castillejo Mercè; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Thulesius Hans
  How the probability of presentation to a primary care clinician correlates with cancer survival rates
  2017
 98. Štrancar Katja; Mrhar Aleš
  Vrednotenje potencialno klinično pomembnih interkacij med zdravili v splošni bolnišnici
  2017
 99. Stavber Lana; Bertok Sara; Kovač Jernej; Volk Marija; Lovrečić Luca; Battelino Tadej; Hovnik Tinka
  Characterization of a de novo sSMC 17 detected in a girl with developmental delay and dysmorphic features
  2017
 100. Brooks Anthony Lewis
  Recent advances in technologies for inclusive well-being
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics