biomedicina slovenica


"INK" : 10770

 1. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 2. Vrankar Martina; Unk Mojca
  Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč
  2017
 3. Journal of neural transmission
  199?
 4. Journal of infection and chemotherapy
  1995
 5. Pavlič Klemen; Martinussen Torben; Andersen Kragh Per
  Goodness of fit tests for estimating equations based on pseudo-observations
  2018
 6. Šavron Nataša
  Pozabljeni recepti
  2017
 7. Mittendorfer Melita
  Ko zaigrajo glavnik, žaga in grablje
  2017
 8. Jenko Barbara; Tomšič Matija; Jekić Biljana; Milić Vera; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Clinical pharmacogenetic models of treatment response to methotrexate monotherapy in Slovenian and Serbian rheumatoid arthritis patients
  2018
 9. Lakota Katja; Hrušovar Dolores; Ogrič Manca; Mrak Poljšak Katjuša; Čučnik Saša; Tomšič Matija; Božič Borut; Žigon Polona; Sodin-Šemrl Snežna
  Analysis of drug effects on primary human coronary artery endothelial cells activated by serum amyloid A
  2018
 10. Schwarz Carsten; Bouchara Jean-Philippe; Buzina Walter; Chrenkova Vanda; Dmeńska Hanna; Gomez Garcia de la Pedrosa Elia; Cantón Rafael; Fiscarelli Ersilia; Le Govic Yohann; Matos Tadeja
  Organization of patient management and fungal epidemiology in cystic fibrosis
  2018
 11. Tomazin Rok; Matos Tadeja; Meis Jacques F.; Hagen Ferry
  Molecular characterization and antifungal susceptibility testing of sequentially obtained clinical cryptococcus deneoformans and cryptococcus neoformans isolates from Ljubljana, Slovenia
  2018
 12. Sinreih Maša; Knific Tamara; Thomas Peter; Frković-Grazio Snježana; Lanišnik-Rižner Tea
  Membrane progesterone receptors [beta] and [gamma] have potential as prognostic biomarkers of endometrial cancer
  2018
 13. Pirš Ksenija; Železnik Danica
  Pomen vseživljenjskega učenja medicinskih sester s področja poklicne etike za učinkovito reševanje etičnih problemov v praksi
  [The importance of lifelong learning of nurses from the field of work ethics, for an efficient solving of ethical problems in practice]
  2017
 14. Riederer Peter; Korczyn Amos D.; Ali Sameh S.; Bajenaru Ovidiu; Choi Mun Seong; Chopp Michael; Dermanovic-Dobrota Vesna; Grünblatt Edna; Jellinger Kurt A.; Kamal Mohammad Amjad; Meglič Bernard; Pirtošek Zvezdan; Rakuša Martin
  The diabetic brain and cognition
  2017
 15. Rakuša Martin; Busan Pierpaolo; Battaglini Piero Paolo; Zidar Janez
  Separating the idea from the action
  2018
 16. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Mortality, intensive care treatment, and cost evaluation
  2018
 17. Vincent Jean Louis; Abraham Edward; Moore Frederick A.; Kochanek Patrick; Fink Mitchell P.
  Textbook of critical care
  2017
 18. Dovč Klemen; Macedoni Maddalena; Bratina Nataša; Lepej Dušanka; Nimri Revital; Atlas Eran; Muller Ido; Kordonouri Olga; Biester Torben; Danne Thomas; Phillip Moshe; Battelino Tadej
  Closed-loop glucose control in young people with type 1 diabetes during and after unannounced physical activity
  2017
 19. Jensterle Sever Mojca; Ferjan Simona; Janež Andrej
  Incretin system
  2018
 20. Šifrer Robert; Rijken Johannes A.; Leemans C. Renè; Eerenstein Simone E. J.; Van Weert Stijn; Hendrickx Jan-Jaap; Bloemena Elisabeth; Hauveling Derrek A.; Rinkel Rico N. P. M.
  Evaluation of vascular features of vocal cords proposed by the European Laryngological Society
  2018
 21. Burja Blaž; Praprotnik Sonja; Sodin-Šemrl Snežna
  Serumski in tkivni označevalci za pomoč pri diagnostiki gigantoceličnega arteritisa
  2017
 22. Šikić Pogačar Maja; Klančnik Anja; Smole Možina Sonja; Mičetić-Turk Dušanka
  Prevention of Campylobacter jejuni K49/4 adhesion to porcine small intestine cell line PSI cl1 using different plant extracts
  [Preprečevanje adhezije Campylobacter jejuni K49/4 na celično kulturo prašičjih črevesnih celic PSI cl1 z uporabo različnih rastlinskih ekstraktov]
  2017
 23. Amnon Ariel; Fležar Matjaž
  Inhaled therapies in patients with moderate COPD in clinical practice
  2018
 24. Čakš Jager Nuška; Lejko-Zupanc Tatjana; Strle Franc; Munih Jolanda; Grmek-Košnik Irena; Šuštaršič Katja; Mohor Mitja; Finci Leskovar Estera; Avšič-Županc Tatjana; Korva Miša; Sihur Simona; Remškar Damjan; Sofrić Dušan; Možek Boris; Šinkovec Nadja; Levačić-Turk Zora; Zver Jasna; Kopilović Boris; Vrdelja Mitja; Kraigher Alenka; Čakš Jager Nuška; Kraigher Alenka; Sočan Maja
  Smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje
  2018
 25. Damjanov Nemanja; Pavlov Slavica; Djordjević-Kontić Slobodanka; Novičić-Šašić Darinka; Josipović Božo; Radunović Goran; Ostojić Predrag; Rebić Predrag
  Lečenje bolesnika sa sistemskom sklerozom i fibrozom pluća pulsnim dozama ciklofosfamida
  2000
 26. Bosak Anita; Bavec Aljoša; Goličnik Marko; Kovarik Zrinka
  Optimization of PON1 arylesterase activity measurement
  2016
 27. Bosak Anita; Bavec Aljoša; Goličnik Marko; Šinko Goran; Kovarik Zrinka
  Kinetic evaluation of PON1 interactions with pharmacologically active carbamates
  2017
 28. Ferdin Jana; Goričar Katja; Dolžan Vita; Plemenitaš Ana; Martin Jeffrey; Peterlin Matija Boris; Deeks Steven G; Lenassi Metka
  Viral protein Nef is detected in plasma of half of HIV-infected adults with undetectable plasma HIV RNA
  2018
 29. Zemljič Jokhadar Špela; Klančnik Urška; Grundner Maja; Švelc Tjaša; Vrhovec Saša; Liović Mirjana; Derganc Jure
  GPMVs in variable physiological conditions
  2018
 30. Jäbrink Krister; Ni Gao; Sönnergren Artur; Pang Caroline; Bajpai Ram; Car Josip
  The humanistic and economic burden of chronic wounds
  2017
 31. Josipović Božo
  Adrenal secretion of cortisol in patients with short-lasting rheumatoid arthritis
  2000
 32. Kyaw Bhone M; Järbrink Krister; Martinengo Laura; Car Josip; Harding Keith G.; Schmidtchen Artur
  Need for improved definition of Chronic Wounds in clinical studies
  2018
 33. Stupin Marko; Stupin Ana; Rašić Lidija; Ćosić Anita; Kolar Luka; Seric Vatroslav; Lenasi Helena; Izakovic Kresimir; Drenjančević Ines
  Acute exhaustive rowing exercise reduces skin microvascular dilator function in young adult rowing athletes
  2018
 34. Fink Rok; Eržen Ivan; Medved Sašo
  Symptomatic response of the elderly with cardiovascular disease during a heat wave in Slovenia
  2017
 35. Kolarič Primož; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Učinki ishemične vadbe z majhnim uporom na velikost in zmogljivost mišice quadriceps femoris pri pacientu po artroskopski resekciji meniskusa - študija primera
  [Effects of a low resistance ischemic exercise on performance and hipertrophy of quadriceps femoris muscle in a patient after artroscopic partial meniscectomy - case study]
  2017
 36. Mikša-Pušnik Daša; Grapar Žargi Tina; Puh Urška
  Učinkovitost pristopa senzorne integracije za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z nevrološkimi okvarami
  [Effectiveness of sensory integration approach for motor abilities in children with neurological impairments]
  2017
 37. Lipovšek Tjaša; Puh Urška
  Učinkovitost balneoterapije pri pacientih s kronično bolečino v križu - sistematični pregled literature
  [Effectiveness of balneotherapy in patients with chronic low back pain - systematic literature review]
  2017
 38. Šćepanović Darija; Grudnik Tjaša; Šmit Darja; Hlebš Sonja
  Urinska inkontinenca pri vrhunskih športnicah
  [Urinary incontinence in top sports female athletes]
  2017
 39. Košak Urban; Brus Boris; Knez Damijan; Žakelj Simon; Trontelj Jurij; Pišlar Anja; Šink Roman; Jukič Marko; Živin Marko; Podkowa Adrian; Nachon Florian; Brazzolotto Xavier; Stojan Jure; Kos Janko; Coquelle Nicolas; Sałat Kinga; Colletier Jacques-Philippe; Gobec Stanislav
  The magic of crystal structure-based Inhibitor optimization
  2018
 40. Vergles-Rataj Aleksandra; Krt Branko; Križman Manja; Nemec Svete Alenka; Vengušt Gorazd; Žele Diana; Šoba Barbara; Skvarč Miha
  Toxoplasma gondii
  2017
 41. Belščak Andreja; Pibernik Tjaša; Vinko Matej; Murko Eva
  11. poletna šola Evropskega observatorja za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik v Benetkah
  2018
 42. Hinkelbein Jochen; Lamperti Massimo; Novak-Jankovič Vesna
  European Society of Anaesthesiology and European Board of Anaesthesiology guidelines for procedural sedation and analgesia in adults
  2018
 43. Božič Mojca; Boc Vinko; Pečar Fonović Urša; Marc Janja; Blinc Aleš; Kos Janko; Černe Darko
  Increased plasma cathepsin S at the time of percutaneous transluminal angioplasty is associated with 6-months' restenosis of the femoropopliteal artery
  2018
 44. Castinetti Frederic; Maia Ana Luiza; Peczkowska Mariola; Barontini Marta; Hasse-Lazar Kornelia; Links Thera P; Almeida Toledo Rodrigo; Dvorakova Sarka; Mian Caterina; Bugalho Maria Joao; Pfeifer Marija
  The penetrance of MEN2 pheochromocytoma is not only determined by ret mutations
  2017
 45. Boc Vinko; Boc Anja; Vižintin Cuderman Tjaša; Blinc Aleš
  Klinična pot za skozikožne znotrajžilne diagnostične in revaskularizacijske posege na perifernih arterijah
  2017
 46. Ocvirk Janja
  Anti PD-1 protitelesa
  [Anti-PD-1 antibodies]
  2017
 47. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Roškar Saška; Bajt Maja; Hočevar-Grom Ada; Kuhar Metka; Skela-Savič Brigita
  Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju
  2017
 48. Lavriša Živa; Pravst Igor
  Television food advertising to children in Slovenia
  2016
 49. Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.; Hristovski Dimitar
  Evolution of research topics in MEDLINE
  2017
 50. Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.; Hristovski Dimitar
  A network-based approach to evolution of MEDLINE
  2017
 51. Schmidt Andreas; Laux Fritz; Hristovski Dimitar; Ohnishi Shin-ichi
  Think mind
  2017
 52. Vrečar Irena; Hristovski Dimitar; Peterlin Borut
  Telegenetics
  2017
 53. Pužar Dominkuš Pia
  Characterisation of particles in the exosome sample stained with fluorescence dye PKH26
  2017
 54. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Detection of dsDNA antibodies by new fluoroimmunoassay with comparable diagnostic sensitivity and specificity to Farr-Ria
  2017
 55. Trkov Marija; Müller-Premru Manica; Božanić Vinko; Lorenčič Robnik Slavica; Štrumbelj Iztok; Harlander Tatjana; Kavčič Martina; Grilc Eva; Paragi Metka; Žohar Čretnik Tjaša
  Invazivne listerijske okužbe - starostniki kot ranljiva skupina
  [Invasive listerial infections - the elderly as a vulnerable group]
  2017
 56. Lukanovič David; Semenič Danijela
  Klinična slika in zdravljenje nekrotizirajočega fasciitisa medeničnega dna
  [Pelvic necrotising fasciitis]
  2017
 57. Antonini Angelo; Poewe Werner; Chaudhuri K. Ray; Jech Robert; Pickut Barbara; Pirtošek Zvezdan; Szasz Jozsef; Valldeoriola Francesc; Winkler Christian; Bergmann Lars
  Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson's
  2017
 58. Feijen Elisabeth A. M.; Font-Gonzalez Anna; Reulen Raoul C.; Winter David L.; Kuehni Claudia E.; Haupt Riccardo; Alessi Daniela; Byrne Julianne; Bárdi Edit; Zadravec-Zaletel Lorna
  Late cardiac events after childhood cancer
  2016
 59. Wagenaar Kim P.; Rutten Frans H.; Klompstra Leonie; Bhana Yusuf; Sieverink Floor; Ruschitzka Frank; Seferović Petar M.; Lainščak Mitja; Piepoli Massimo Francesco; Broekhuizen Berna D. L.
  'heartfailurematters.org', an educational website for patients and carers from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
  2017
 60. Grogan James A.; Connor Anthony J.; Markelc Boštjan; Muschel Ruth J.; Maini Philip K.; Byrne Helen; Pitt-Francis Joe
  Microvessel chaste
  2017
 61. Velenik Vaneja
  Stranski učinki obsevanja pri zdravljenju tumorjev prebavil in obvladovanje
  2017
 62. Šifrer Franc; Šorli Jurij
  Uporabivost kontinuiranog neinvazivnog mjerenja minutnog volumena srca pri različitim parametrima mehaničke ventilacije
  1995
 63. Journal of molecular neuroscience
  1989
 64. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 65. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 66. Kunej Tanja; Fink Martina; Pajič Tadej; Anžej Saša; Černelč Peter; Komel Radovan; Preložnik-Zupan Irena; Debeljak Nataša
  New molecular-genetic diagnosis for familial erythrocytosis in Slovenia
  2017
 67. Mencin Iva; Kristan Aleša; Fink Martina; Pajič Tadej; Anžej Saša; Černelč Peter; Komel Radovan; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Mutation analysis of VHL and EPAS1 genes in patients with JAK2 negative erythrocytosis
  2017
 68. Rudel Drago; Burger Helena; Balorda Zdravko
  Home telerehabilitation service for persons following lower limb amputation
  2017
 69. Pečlin Polona; Rozman Janez
  Fabrication and testing of a multi-electrode spiral nerve cuff
  2017
 70. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija
  Pregled cementov v stomatološki protetiki
  [Review of luting cements used in prosthetic dentistry]
  2017
 71. Dolžan Vita; Blagus Tanja; Redenšek Sara; Goričar Katja; Mlinšek Gregor; Poplas-Susič Tonka; Mazej Poredoš Barbara; Vivod Pečnik Živka; Zidanšek Anja; Kores-Plesničar Blanka; Vidič Hudobivnik Polona; Klen Jasna
  PREemptive Pharmacogenomic testing for Preventing Adverse drug REactions (PREPARE) study
  2017
 72. Badnjevic Almir
  Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017, CMBEBIH 2017, held from 16 to 18 March 2017 in Sarajevo, B&H
  2017
 73. IFMBE proceedings
  2007
 74. Fokter Samo K.
  Gostovanje na Univerzitetni ortopedski kliniki v Helsinkih
  2017
 75. Horvat Marija; Mlaker Suzana
  Svetovanje onkološkim bolnikom na sistemski terapiji
  [Consulting oncological patients on systemic therapy]
  2017
 76. Tominc Krajnc Irena
  Zdravstveno-vzgojno svetovanje bolnikom, ki prejemajo tarčna zdravila
  2017
 77. Kotnik Tina; Skvarč Miha; Krt Branko; Vergles-Rataj Aleksandra; Ravnik Urška; Gorišek Maja; Šoba Šparl Barbara
  Psi kot rezervoar za prenos lejšmanije v Sloveniji
  2017
 78. Sartelli Massimo; Kluger Yoram; Ansaloni Luca; Carlet Jean; Brink Adrian; Hardcastle Timothy C.; Khanna Ashish; Chicom-Mefire Alain; Rodriguez-Bano Jesus; Nathwani Dilip; Beović Bojana; Pintar Tadeja; Rems Miran
  A global declaration on appropriate use of antimicrobial agents across the surgical pathway
  2017
 79. Muhič Neža; Mrhar Aleš; Brvar Miran
  Comparative analysis of three drug-drug interaction screening systems against probable clinically relevant drug-drug interactions
  2017
 80. Borges Álvaro H.; Hoy Jennifer; Florence Eric; Sedlacek Dalibor; Stellbrink Hans-Jürgen; Uzdaviniene Vilma; Tomažič Janez; Gargalianos-Kakolyris Panagiotis; Schmid Patrick; Orkin Chloe
  Antiretrovirals, fractures, and osteonecrosis in a large international HIV cohort
  2017
 81. Stojanović Milan; Sočan Maja
  Učinkovitost, varnost in stroškovna učinkovitost štirivalentnega cepiva proti gripi
  [Efficacy, safety and cost-effectiveness of quadrivalent influenza vaccine]
  2017
 82. Mencin Iva; Kristan Aleša; Prijatelj Tinkara; Vočanec Danijela; Fink Martina; Pajič Tadej; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Identification of sequence variants associated with familial erythrocytosis in EPO, EPOR, EPAS1 and VHL genes
  2017
 83. Hren Rok; Milanič Matija
  Vpliv adherence na stroškovno učinkovitost zdravljenja osteoporoze
  [Impact of adherence on cost-effectivness of osteoporosis treatment]
  2017
 84. Chavanon Mira-Lynn; Inkrot Simone; Zelenak Christine; Tahirović Elvis; Stanojević Dragana; Apostolović Svetlana; Sljivić Aleksandra; Lončar Goran; Vesković Jovan; Lainščak Mitja
  Regional differences in health-related quality of life in elderly heart failure patients
  2017
 85. Campana Luca Giovanni; Wichmann Matthiessen Louise; Snoj Marko; Serša Gregor
  Electrochemotherapy of breast cancer
  2017
 86. Veronesi Umberto
  Breast cancer
  2017
 87. Škrbinc Breda
  AntiPDL1
  2017
 88. Boc Marko
  Anti-CTLA-4 protitelesa
  2017
 89. Arbeiter Jasna K.; Hribernik Nežka; Reberšek Martina
  Adjuvantno zdravljenje malignega melanoma z IFN-[alfa]2b in obvladovanje neželenih učinkov
  2017
 90. Avsec Helena; Pandel Mikuš Ruža
  Vloga medicinske sestre pri bolnikih zdravljenih z obsevanjem
  [The role of the nurse in managing patients receiving radiotherapy]
  2005
 91. European journal of cancer prevention
  1991
 92. Bešić Nikola; Vegelj-Pirc Marija; Vidergar-Kralj Barbara
  Rak ščitnice
  2017
 93. Kern Izidor
  Amiodarone pulmonary toxicity
  2016
 94. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 95. Praprotnik Sonja
  Kaj nam povedo podatki o učinkovitosti?
  2017
 96. Schernthaner Guntram; Lehmann Roger; Prázný Martin; Czupryniak Leszek; Ducena Kristine; Fasching Peter; Janež Andrej; Karasik Avraham; Kempler Peter; Martinka Emil
  Translating recent results from the Cardiovascular Outcomes Trials into clinical practice
  2017
 97. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Loboda Jure; Sitar Simona; Resnik Nataša; Trkov Saša; Lasič Eva; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Veranič Peter; Kreft Marko; Žagar Ema; Lenassi Metka
  Different pathological stimuli induce the release of distinct extracellular vesicles from human microglia
  2017
 98. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Sitar Simona; Lasič Eva; Zorec Robert; Plemenitaš Ana; Žagar Ema; Kreft Marko; Lenassi Metka
  Characterization of particles formed during staining of exosomes with the fluorescent dye PKH26
  2017
 99. Kukec Andreja; Xiong Kairong; Rumrich Isabell; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health impact assessment in industrial contaminated sites
  2017
 100. Rumrich Isabell; Kukec Andreja; Xiong Kairong; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health risk and health impact of European industrially contaminated sites
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics