biomedicina slovenica


"INK" : 10862

 1. Jeriček Klanšček Helena; Roškar Saška; Vinko Matej; Konec Juričič Nuša; Hočevar-Grom Ada; Bajt Maja; Čuš Anja; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja; Hafner Alenka; Medved Tina; Bračič Mark Floyd; Poldrugovac Mircha; Jeriček Klanšček Helena; Roškar Saška; Vinko Matej; Hočevar-Grom Ada; Maučec Zakotnik Jožica; Eržen Ivan; Gregorič Kumperščak Hojka; Janjušević Peter; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji
  2018
 2. Zupanič-Pajnič Irena; Obal M; Bajželj Matija; Gornjak-Pogorelc Barbara; Inkret Jezerka; Balažic Jože
  Victims of the biggest Second World War family killing in Slovenia identified via autosomal and haploid markers
  2018
 3. Zupanič-Pajnič Irena; Bajželj Matija; Gornjak-Pogorelc Barbara; Inkret Jezerka; Balažic Jože
  Identification of the Second World War victim using autosomal and Y - STR markers
  2018
 4. Ihan Alojz
  Challenges posed by novel vaccines in a hyperlinked society both to doctors and the health of their patients
  2018
 5. Milano Giuseppe; Saccomanno Maristella F.; Avanzi Paolo; Kordasiewicz Bartlomiej; Kovačič Ladislav; Senekovič Vladimir; Kany Jan; Domos Peter; Toussaint Bruno; Bahurel Jérôme; Karahan Mustafa
  Massive retracted rotator cuff tear
  2018
 6. Gašperlin Darja; Kuštrin Barbara; Gašpirc Boris
  Učinkovitost dveh nekirurških načinov zdravljenja periimplantitisa - opis kliničnega primera
  2018
 7. Trost Mojca; Gašpirc Boris
  Primerjava učinkovitisti šivanja in laserskega spajanja obzobnih tkiv z barvilom indocianin zeleno
  2016
 8. Grzech-Leśniak Kinga; Sculean Anton; Gašpirc Boris
  Laser reduction of specific microorganisms in the periodontal pocket using Er:YAG and Nd:YAG lasers
  2018
 9. Strlič Zala; Gašpirc Boris
  Učinkovitost ročne in električne zobne ščetke
  2014
 10. Kastrin Andrej; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Predicting potential drug-drug interactions on topological and semantic similarity features using statistical learning
  2018
 11. Senekovič Vladimir; Poberaj Boris; Kovačič Ladislav; Mikek Martin; Adar Eliyahu; Markovitz Elana; Maman Eran; Dekel Assaf
  The biodegradable spacer as a novel treatment modality for massive rotator cuff tears
  2017
 12. Senekovič Vladimir; Balažic Matej
  Bioabsorbable sutures versus screw fixation of displaced tibial eminence fractures
  2014
 13. Jamšek Marija
  Uporaba pesticidov v urbanem in neurbanem okolju in njihovi škodljivi učinki na ljudi
  2016
 14. Grenc Damjan
  Sinkopa in padci zaradi zdravil
  2018
 15. Sinkovič Andreja; Markota Andrej; Marinšek Martin; Svenšek Franc
  Independent predictors of 6-month mortality in patients successfully resuscitated for out-of-hospital cardiac arrest
  2018
 16. Hojs-Fabjan Tanja; Magdič Jožef
  Novosti v zdravljenju multiple skleroze
  2017
 17. Kanič Vojko; Vollrath Maja; Tapajner Alojz; Sinkovič Andreja
  Sex-related 30-day and long-term mortality in acute myocardial infarction patients treated with percutaneous coronary intervention
  2017
 18. Semenič Danijela; Bukovec Petra; Macura Miloš; Frangež Igor
  Celjenje kroničnih ran
  2018
 19. Čala Zoran; Soldo Ivo; Perko Zdravko; Knežević Nikola; Kocman Ivica; Alfier Vinko; Gudelj Miodrag; Koprek Anđelko; Kordić Mario; Matošević Edo; Senečič-Čala Irena; Kraljević Jasenka; Pintar Tadeja
  Effective laparoscopic catheter insertion technique for peritoneal dialysis using specially designed trocar
  2018
 20. Trontelj Jurij; Klančar Anita; Roškar Robert
  Pojavljanje zdravilnih učinkovin in njihovih metabolitov v slovenskih vodah
  [The occurrence of pharmaceuticals and their metabolites in Slovene waters]
  2018
 21. Jakopin Žiga
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine
  [The effect of smoking on drugs]
  2018
 22. Peterlin-Mašič Lucija
  Alkohol in zdravila
  [Alcohol and medicines]
  2018
 23. Zupančič Špela; Luštrik Matevž; Kocbek Petra; Petelin Milan; Kristl Julijana
  Razvoj in vitro naprave za vrednotenje sproščanja protimikrobnih učinkovin vgrajenih v nanovlakna za zdravljenje parodontalne bolezni
  2018
 24. Štuhec Matej; Locatelli Igor
  Attention deficit hyperactivity disorder pharmacotherapy in Slovenian adults
  2018
 25. Kime Nicky Helen; Waldron Sheridan; Webster Elizabeth; Lange Karin; Zinken Katarzyna; Danne Thomas; Aschmeier Bärbel; Sumnik Zdenek; Cinek Ondrej; Bratina Nataša
  Pediatric diabetes training for healthcare professionals in Europe
  2018
 26. Franko Alenka
  Novejša dognanja o učinkih izpostavljenosti polikloriranim bifenilom
  2016
 27. Marinko Tanja
  Obsevanje raka dojk
  2018
 28. Zadravec-Zaletel Lorna
  Pozne posledice zdravljenja raka
  2018
 29. Jezeršek Novaković Barbara; Pajk Bojana
  Sistemsko zdravljenje
  2018
 30. Oblak Irena
  Neželeni učinki zdravljenja z obsevanjem
  2018
 31. Ćatić Denis; Lovšin Boštjan
  Odstranitev Lippesovega materničnega vložka iz trebušne votline po 42 letih - prikaz primera
  [Removal of a Lippes loop IUD from the abdominal cavity after 42 years - a case report]
  2017
 32. Therapeutic advances in neurological disorders
  2008
 33. Loncnar Darko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI
  2018
 34. Stenovec Matjaž; Lasič Eva; Pužar Dominkuš Pia; Trkov Saša; Zorec Robert; Lenassi Metka; Kreft Marko
  Slow release of HIV-1 protein nef from vesicle-like structures is inhibited by cytosolic calcium elevation in single human microglia
  2018
 35. Kolenc Tatjana; Vodopivec Jamšek Vlasta; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Učinkovitost delavnice zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Novo mesto
  2018
 36. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Management of patients with coronary heart disease in family medicine
  2018
 37. Slokar Tjaša; Battelino Saba
  Izmišljeni zdravniki, lažne trditve in nemogoči učinki
  2018
 38. Selič Polona
  Negotovost, tesnobnost, prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in načini uravnavanja razpoloženja
  2018
 39. Prešern Janez; Polajnar Jernej; De Groot Maarten; Zorović Maja; Virant-Doberlet Meta
  On the spot
  2018
 40. Boc Anja; Boc Vinko
  Anatomski dejavniki tveganja za nastanek venske tromboze
  2016
 41. Cvitanović Tomaš Tanja; Urlep Žiga; Moškon Miha; Mraz Miha; Rozman Damjana
  LiverSex computational model
  2018
 42. Rodman Jasna; Krivec Uroš; Praprotnik Marina; Mrvič Tatjana; Kogoj Rok; Keše Darja
  Clinical characteristics of infections caused by Mycoplasma pneumoniae P1 genotypes in children
  2018
 43. Lanišnik Boštjan; Žitnik Lidija; Levart Primož; Žargi Miha; Rodi Zoran
  The impact on post-operative shoulder function of intraoperative nerve monitoring of cranial nerve XI during modified radical neck dissection
  2016
 44. Jevšnik Mojca; Mlakar Tjaša; Mihelič Zajec Andreja
  Učinkovitost orodja za spodbujanje higiene rok v domu starejših občanov
  2018
 45. Macedoni Maddalena; Hovnik Tinka; Plesnik Emil; Kotnik Primož; Bratina Nataša; Battelino Tadej; Grošelj Urh
  Metabolic control, ApoE genotypes, and dyslipidemia in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes
  2018
 46. Dobravc Verbič Matej
  Malabsorbcija zaradi zdravil
  [Drugs as a cause of malabsorption]
  2018
 47. Mazur Artur; Caroli Margherita; Radziewicz-Winnicki Igor; Nowicka Paulina; Weghuber Daniel; Neubauer David; Dembiński Łukasz; Crawley Francis P.; White Martin; Hadjipanayis Adamos
  Reviewing and addressing the link between mass media and the increase in obesity among European children
  2018
 48. Reberšek Katarina; Černelč Peter; Podgornik Helena
  Ex-vivo določanje občutljivosti celic na zdravilne učinkovine
  [Ex-vivo evaluation of cell sensitivity to active ingredients]
  2017
 49. Lučovnik Miha; Starc Gregor; Golja Petra; Verdenik Ivan; Štucin Gantar Irena
  Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children
  [Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev]
  2018
 50. Perčič Simona; Otorepec Peter; Kukec Andreja
  Različni patofiziološki učinki onesnaževalcev zunanjega zraka na telesna tkiva
  [The adverse pathophysiological effects of outdoor air pollution on the body tissues]
  2018
 51. Murko Eva; Miroševič Špela; Bajt Maja; Kukec Andreja
  Vpliv na čuječnosti osnovanih intervencij na kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk
  [Effect of mindfulness based interventions on the quality of life in breast cancer female patients]
  2018
 52. Šömen Joksić Agnes; Kukec Andreja; Golja Viviana; Lešnik Uroš; Gobec Matevž; Eržen Ivan; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena potencialne izpostavljenosti prebivalcev zaradi ognjemetov
  [Air pollution with ultrafine particles and potential exposure assessment due to fireworks]
  2018
 53. Ocvirk Janja
  Možnosti zdravljenja bolnikov z metastatskim rakom debelega črevesa in danke po drugi liniji zdravljenja
  [Therapeutic options for the patient beyond 2nd line in metastatic colorectal cancer]
  2017
 54. Ratoša Ivica; Žnidarič Tanja; Marinko Tanja; Gojkovič Andreja
  Breast cancer and brain metastases in women under 45 years of age
  2018
 55. Chen Jianzhou; Markelc Boštjan; Kaeppler Jakob; Ogundipe Vivian M. L.; Cao Yunhong; McKenna Gillies W.; Muschel Ruth J.
  STING-dependent interferon-[lambda]1 induction in HT29 cells, a human colorectal cancer cell line, after gamma-radiation
  2018
 56. Offersen Birgitte V.; Boersma Liesbeth J.; Kirkove Carine; Hol Sandra; Aznar Marianne C.; Sola Albert Biete; Kirova Youlia M.; Pignol Jean-Philippe; Remouchamps Vincent; Verhoeven Karolien; Marinko Tanja
  ESTRO consensus guideline on target volume delineation for elective radiation therapy of early stage breast cancer
  2016
 57. Jelerčič Staša; Unk Mojca
  Obvladovanje imunsko pogojenih neželenih učinkov durvalumaba
  2018
 58. Arbeiter Jasna K.; Hribernik Nežka; Reberšek Martina
  Adjuvantno zdravljenje malignega melanoma z IFN-[alfa]2B in obvladovanje neželenih učinkov
  2018
 59. Kamenšek Urška; Tešić Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Clinically usable interleukin 12 plasmid without an antibiotic resistance gene
  2018
 60. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Olenšek Andrej
  Feasibility of robot-based perturbed-balance training during treadmill walking in a high-functioning chronic stroke subject
  2018
 61. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 62. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 63. Journal of occupational and environmental hygiene
  2004
 64. Journal of applied genetics
  2010
 65. Odontology
  2002
 66. Caf Primož; Kunz J.; Flechsig P.; Ullrich E.; Reimer Peter; Barreto M. Miranda; Kappes J.; Herth F. J.; Warth A.; Kauczor H.-U.; Heußel C. P.
  Was hat das Pankreas mit Schulterschmerzen zu tun?
  2018
 67. Vogrin Bernarda; Rupnik Marjan; Mičetić-Turk Dušanka
  Increased augmentation index and central systolic arterial pressure are associated with lower school and motor performance in young adolescents
  2017
 68. International journal of legal medicine
  1998
 69. Tuš Matjaž
  Prepoznavanje in zdravljenje duševnih motenj in bolezni
  2018
 70. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Dolenc Vinko V.; Geršak Borut; Lukanovič Adolf
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2018
 71. Dolinar Marjana; Cunk Manić Vera; Tarman-Šmit Ida; Ravnik Jurij; Konvalinka Ksenija; Tomazo-Ravnik Tatjana; Dolinar Drago; Oblak Čedomir; Medija Nevenka
  Anatomija in fiziologija človeka
  2015
 72. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Sitar Simona; Lasič Eva; Zorec Robert; Plemenitaš Ana; Žagar Ema; Kreft Marko; Lenassi Metka
  PKH26 labeling of extracellular vesicles
  2018
 73. Lovrečić Luca; Rajar Polona; Volk Marija; Bertok Sara; Gnidovec Stražišar Barbara; Osredkar Damjan; Jekovec-Vrhovšek Maja; Peterlin Borut
  Diagnostic efficacy and new variants in isolated and complex autism spectrum disorder using molecular karyotyping
  2018
 74. Boc Vinko; Boc Anja
  Znotrajžilno zdravljenje periferne arterijske bolezni
  2018
 75. Kubatka Peter; Zubor Pavol; Busselberg Dietrich; Kwon Taeg Kyu; Adamek Mariusz; Petrovič Danijel; Opatrilova Radka; Gazdikova Katarina; Caprnda Martin; Rodrigo Luis; Danko Jan; Kruzliak Peter
  Melatonin and breast cancer
  2018
 76. Kovačević Irena; Majerić-Kogler Višnja; Magdić Turković Tihana; Fumić Dunkić Lidija; Ivanec Željko; Petek Davorina
  Self-care of chronic musculoskeletal pain - experiences and attitudes of patients and health care providers
  2018
 77. Oreščanin-Dušić Zorana; Tatalović Nikola; Vidonja-Uzelac Teodora; Nestorov Jelena; Nikolić-Kokić Aleksandra; Mijušković Ana; Spasić Mihajlo B.; Paškulin Roman; Bresjanac Mara; Blagojević Duško
  The effects of ibogaine on uterine smooth muscle contractions
  2018
 78. Haluzi Martin; Kretowski Adam; Strojek Krzysztof; Czupryniak Leszek; Janež Andrej; Kempler Peter; Andel Michal; Tankova Tsvetalina; Boyanov Mihail; Smircic Duvnjak Lea
  Perspectives of patients with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes on hypoglycemia
  2018
 79. Kuščar Tinka; Zelko Erika; Švab Igor
  Uporaba modela FRAX pri odkrivanju in zdravljenju bolnikov z visokim tveganjem za zlom
  2018
 80. Južnič Sotlar Maja; Repar Bornšek Simona
  Družinski zdravnik
  2014
 81. Horvat Anemari; Vardjan Nina; Zorec Robert
  Targeting astrocytes for treating neurological disorders
  2017
 82. Štamfelj Iztok
  Enigmatic morphological traits in human teeth from early bronze age
  2017
 83. Rajković Vinka; Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Pavlič Alenka
  Ortodontska obravnava enostranskega funkcionalnega križnega griza v obdobju mlečnega zobovja
  2018
 84. Fink Katja
  Delovanje živčnega sistema
  2018
 85. Pirc Eva; Pecchia Leandro; Reberšek Matej; Serša Gregor; Snoj Marko; Grošelj Aleš; Miklavčič Damijan
  Study design of a medical device pre-market assessment
  [Zasnova študije vrednotenja novih tehnologij v medicini]
  2018
 86. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 87. Oder Martina; Arlič Mateja; Bohinc Klemen; Fink Rok
  Escherichia coli biofilm formation and dispersion under hydrodynamic conditions on metal surfaces
  2018
 88. Blazina Štefan; Markelj Gašper; Zajc Avramovič Mojca; Toplak Nataša; Avčin Tadej
  Management of juvenile idiopathic arthritis
  2016
 89. Farra Rossella; Musiani Francesco; Perrone Francesca; Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Tonon Federica; Abrami Michela; Ručigaj Aleš; Grassi Mario; Pozzato Gabriele; Bonazza Deborah
  Polymer-mediated delivery of siRNAs to hepatocellular carcinoma
  2018
 90. Odontology
  19??
 91. Groleger Sršen Katja
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji otrok
  [Goal setting in paediatric rehabilitation]
  2018
 92. Journal of Applied Genetics
  1995
 93. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 94. Vrankar Martina; Unk Mojca
  Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč
  2017
 95. Journal of neural transmission
  199?
 96. Journal of infection and chemotherapy
  1995
 97. Pavlič Klemen; Martinussen Torben; Andersen Kragh Per
  Goodness of fit tests for estimating equations based on pseudo-observations
  2018
 98. Šavron Nataša
  Pozabljeni recepti
  2017
 99. Mittendorfer Melita
  Ko zaigrajo glavnik, žaga in grablje
  2017
 100. Jenko Barbara; Tomšič Matija; Jekić Biljana; Milić Vera; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Clinical pharmacogenetic models of treatment response to methotrexate monotherapy in Slovenian and Serbian rheumatoid arthritis patients
  2018

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics