biomedicina slovenica


"INLAYS" : 11

 1. Kopač I; Pohlen B
  Adhezijsko cementiranje keramičnih inlejev in onlejev
  [Adhesive cementation of ceramic inlays and onlays]
  2011
 2. Pohlen B; Kopač I
  Preparacija zoba za keramični aki kompozitni inlej in onlej
  [Tooth preparation for ceramic or composite inlay and onlay]
  2011
 3. Pohlen B; Kopač I
  Takojšnja vezava adhezivnega sistema na dentin po preoperaciji zoba za inlej in onlej
  [Immediate dentine bonding after tooth preparation for inlay and onlay]
  2011
 4. Kopač I
  Estetska fiksnoprotetična oskrba pacienta z obrabo zob - prikaz kliničnega primera
  [Aesthetic fixed prosthodontic treatment of a patient with tooth wear - a case report]
  2010
 5. Axelrod David A; Guidinger Mary K; Finlayson Samuel; Schaubel Douglas E; Goodman David C; Chobanian Michael; Merion Robert M
  Stopnje vpisov na čakalne liste za organe, stopnje presaditev ter preživetje prebivalcev ruralnih in urbanih področij
  [Rates of solid-organ wait-listing. Transplantation, and survival among residents of rural and urban areas]
  2008
 6. Marion L
  Fiksnoprotetični zatički in apikotomik
  1998
 7. Ravnihar Benjamin
  Vrednotenje uspešnosti apikotomij na predoperativno pripravljenih zobeh s fiksno protetičnim zatičkom
  2000
 8. Simončič B
  Aproksimalni del plombe in delna papilotomija
  [Approximal part of the filling and partial papillotomy]
  2000
 9. Simončič B
  Predstavitev novega inštrumenta - nosilca za cementiranje solitarnih sider
  [Presentation of the new instrument -carier for cementation crowns and inlays]
  1992
 10. Brezavšček B
  Teorija in praksa pinleja po Bertoliniju
  [Theory and praxis of Bertolini's pinlay]
  1991
 11. Novak A
  Isositni inleji
  [Isosit inlay]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics