biomedicina slovenica


"INPATIENTS" : 69

 1. Šegula Barbara; Planinc Domen; Kirič Barbara; Drobnič Radobuljac Maja
  Cannabis and other illegal drug use in adolescent p sychiatric inpatients
  2017
 2. Bačar Cvetka; Pišlar Mitja; Šen Metka; Tavčar Rok; Mrhar Aleš
  Switching antipsychotics
  2017
 3. Goljar Nika; Globokar Daniel; Puzić Nataša; Kopitar Natalija; Skrbinšek Maja; Ivanovski Matic; Vidmar Gaj
  Effectiveness of a fall-risk reduction programme for inpatient rehabilitation after stroke
  2016
 4. Lampret Anja; Locatelli Igor; Rezar Leopold; Mrhar Aleš
  Vpliv uvedbe restriktivne liste protimikrobnih zdravil na izide zdravljenja
  [Impact of restrictive antimicrobial drug formulary implementation on treatment outcomes]
  2009
 5. Marinko Leonida
  Podpora bolniku in njegovi družini z metodami socialnega dela
  2009
 6. Starovasnik Žagavec Barbara; Mlinarič Vesna; Goljar Nika
  Training of selective attention in work-active stroke patients
  2015
 7. Krizmanič Tatjana; Vidmar Gaj; Grabljevec Klemen
  Učinki vadbe z različnimi fizioterapevtskimi postopki, vključno z vadbo hoje na sistemu Lokomat, pri bolnikih z multiplo sklerozo
  [Effects of gait training with conventional physiotherapy including robot-assisted gait training (Lokomat) in patients with multiple sclerosis]
  2015
 8. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Preprečevanje padcev pacientov na rehabilitaciji po možganski kapi
  2014
 9. Simonišek Franc; Sotler Robert
  Vpliv modelov financiranja zdravstvenih storitev na poslovanje bolnišnic in izkoriščenost resursov
  [The influence of health care financing models on the operation of hospitals and the exploitation of resources]
  2012
 10. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev
  [Fall prevention activities for inpatients at stroke rehabilitation setting and their impact on the incidence of falls]
  2014
 11. Groleger Katja; Vidmar Gaj; Sočan Gregor; Zupan Anton
  Parental evaluation of processes of care in relation to the child, parent and family characteristics
  2014
 12. Catz A.; Aidinoff Elena; Bluvshtein Vadim
  A rehabilitation approach to chronic low back pain disability
  [Pristop pri zmanjšani zmožnosti zaradi kronične bolečine]
  2014
 13. Delić Mirjana; Šegrec Nuša; Groleger Urban
  Antipsychotics in psychiatric inpatients
  2008
 14. Petkovšek Gregorin Romana; Hribar Katja; Vidmar Gaj
  Pojavnost razjed zaradi pritiska in uporabnost ocenjevalnih lestvic ogroženosti za razjedo zaradi pritiska pri pacientih na bolnišnični rehabilitaciji
  [Prevalence of pressure ulcers and feasibility of rating scales for assessing risk of pressure ulcer in rehabilitation inpatients]
  2013
 15. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Gaj; Križnar Agata; Drole Simon; Prešern-Štrukelj Metka
  Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda
  [Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation]
  2012
 16. Čižman Milan; Bajec Tom; Tratar Franci; Strancar Katja; Mavsar-Najdenov Brigita; Drofenik Polonca; Balkovec Cvetka; Salemović Danilo; Ovnič Alenka; Martinčič Tatjana; Premuš Marušič Alenka; Štefančič Metka; Bogovič Meta; Kobal Nataša; Bernat Nada; Sonc Monika; Križman Lučka; Globočnik Janez; Kraševec Mojca; Fijavž Edita; Dolenšek Melita; Faganeli Nataša; Sikošek Tatjana; Bačar Cvetka; Urbančič Loredana; Zorc Marjeta; Podpečan Jožica; Armuš Pižent Aleksandra; Urbančič Magdalena; Keček Majda
  Poraba antibiotikov v slovenskih bolnišnicah v letu 2006 in 2007
  2009
 17. Vidmar Gaj; Marinček Črt; Burger Helena; Goljar nika; Majdič Neža
  Rehabilitation outcome and socioeconomic inequality - a preliminary study in Slovenia
  [Izid rehabilitacije in socioekonomska neenakost - uvodna raziskava v Sloveniji]
  2012
 18. Zupanič-Slavec Zvonka; Gaberšček Simona; Slavec Ksenija
  The development of nuclear medicine in Slovenia and Ljubljana; half a century of nuclear medicine in Slovenia
  [Razvoj nuklearne medicine v Sloveniji in Ljubljani. Pol stoletja nuklearne medicine pri Slovencih]
  2012
 19. Zarb P; Amadeo B; Muller A; Čižman M
  Identification of targets for quality improvement in antimicrobial prescribing: the web-based ESAC Point Prevalence Survey 2009
  2011
 20. Štimac Danijela; Polić-Vižintin Marina; Škes Marija; Cattunar Albert; Cerović Robert; Stojanović Dražen
  Utilization of cardiovascular drugs in Zagreb 2001-2005
  2010
 21. Vrabič Maja
  Padci pacientov, hospitaliziranih v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - vidik zdravstvenih delavcev
  [The falls of patients hospitalized in the University rehabilitation institute Republic of Slovenia - the medical staff views]
  2011
 22. Marin Aleksander; Požek Igor; Eržen Renato; Meško-Brguljan Pika; Košnik Mitja
  Improving diagnostics of pulmonary embolism with clinical prediction models in a clinic of pulmonary diseases
  [Pomen algoritmov za izračun klinične verjetnosti pljučne embolije pri diagnosticiranju pljučne embolije v specializirani bolnišnici za pljučne bolezni]
  2010
 23. Ward Anthony B.; Gutenbrunner Christoph; Damjan Hermina; Giustini Alessandro; Delarque Alain
  European Union of Medical Specialists (UEMS) section of Physical and Rehabilitation Medicine: a position paper on physical and rehabilitation medicine in acute settings
  2010
 24. Kastelic Andrej; Kostnapfel Tatja
  Substitucijski programi zdravljenja odvisnosti od opioidov v Sloveniji
  [Opioid substitution treatment programs in Slovenia]
  2010
 25. Puzić Nataša; Burger Helena; Vidmar Gaj; Marolt Melita; Zorko Martin; Moharić Metka
  Zahtevnost rehabilitacije bolnišničnih pacientov na Inštitutu za rehabilitacijo v letih 2001 do 2007
  [Exigency of inpatient rehabilitation at the Institute for Rehabilitation, Republic of Slovenia, in the period from 2001 to 2007]
  2009
 26. Chandrasena R; Dvorakova D; Lee SI; Loza N; Mosolov SN; Osvath P; Pregelj P; Walton RJ; Karagianis J; Treuer T
  Intramuscular olanzapine vs. intramuscular short-acting antipsychotics: safety, tolerability and the switch to oral antipsychotic medication in patients with schizophrenia or acute mania
  2009
 27. Kogoj Aleš
  Kognitivne in duševne motnje v starosti - ocena potreb
  [Cognitive and mental disorders in old age - estimation of needs]
  2008
 28. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Neurocognitive assessment of alcohol inpatients during recovery from alcoholism
  [Nevrokognitivna ocena abstinentov med njihovim okrevanjem od odvisnosti od alkohola]
  2008
 29. Podnar Simon
  Predlogi priporočil za obravnavo bolnikov s sindromom zapestnega prehoda v Sloveniji
  [Proposal for Slovenian recommendations for the treatment of patients with carpal tunnel syndrome]
  2008
 30. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Neurocongnitive assessment of alcohol inpatients during recobery from alcoholism
  2007
 31. Radobuljac Maja; Groleger Urban; Ovsenik Nada; Tomori Martina
  Two generations of Slovenian suicidal adolescent in patients
  2007
 32. Groleger Urban
  Starostnik na akutnem psihiatričnem oddelku
  [Elderly on acute psychiatric department]
  2005
 33. Marušič Andrej
  Suicidal and deliberate self-harm ideation among patients with physical illness: the role of coping styles
  2006
 34. Čižman Milan
  Kaj vemo o rabi antibiotikov v slovenskih bolnišnicah
  [What we know about antibiotic consumtion in Slovene hospitals]
  2006
 35. Jazbinšek Tanja; Roškar Saška; Repovš Grega; Zorko Maja; Marušič Andrej; Bucik Valentin
  Emotional Stroop task in alcoholic inpatients
  2005
 36. Avguštin Bojana; Wraber Branka; Tavčar Rok
  Increased Th1 and Th2 immune reactivity with relative Th2 dominance in patients with acute exacerbation of schizophrenia
  2005
 37. Sočan M; Košmelj K; Marinič-Fišer N; Vidmar L
  A prediction model for community-acquired Chlamydia pneumoniae pneumonia in hospitalized patients
  2004
 38. Čižman Milan; Pečar-Čad Silva
  Uporaba protimikrobnih zdravil v Sloveniji in Evropi. Kje smo in kaj naj storimo?
  [Use of antimicrobial drugs in Slovenia and Europe. Where are we and what we should do?]
  2004
 39. Tavčar Rok
  Preprečevanje samomora v psihiatričnih bolnišnicah
  2003
 40. Rebol Janez; Pšeničnik Stanko
  Prostorski ultrazvok glave in vratu
  [Three-dimensional ultrasound of the head and neck]
  2003
 41. Marušič Andrej; Tavčar Rok; Dernovšek Mojca; Šteblaj Tone
  Comparison of psychiatric inpatient suicides with suicides completed in the surrounding community
  2002
 42. Marušič Dorjan; Hindle Don; Mate Tanja
  Rehabilitacija - od klasifikacije do financiranja
  2003
 43. Marinič Milena
  Biti svojec je enako težko kot biti bolnik
  2000
 44. Mujabašić Milada
  The quality of life in inpatients with chronic schizophrenia
  [Kakovost življenja bolnikov v končni fazi shizofrenske bolezni]
  2003
 45. Brunner J; Stalla GK; Stalla J; Uhr M; Grabner A; Wetter TC; Bronisch T
  Decreased corticotropin-releasing hormone (CRH) concentrations in the cerebrospinal fluid of eucortisolemic suicide attempters
  2001
 46. Švab Vesna; Tomori Martina
  Mental health services in Slovenia
  2002
 47. Škof Erik; Špan Matjaž; Keber Irena
  Secondary prevention in patients several years after myocardial infarction: comparison of an outpatient and an inpatient rehabilitation programme
  2001
 48. Čižman Milan; Kariž Stojan; Kobal Nataša; Ovnič-Hanuš Alenka; Šibanc Branko; Lešničar Gorazd; Salemović Danilo; Balkovec Cvetka; Bogović Meta; Najdenov Brigita; Jenko Silva; Reberšek-Gorišek Jelka
  Kaj vemo o porabi antibiotikov v bolnišnicah
  [How much is known about the consumption of antimicrobials in hospitals?]
  2002
 49. Chertow Glenn M; Lee Joshua; Kuperman Gilad J; Burdick Elisabeth; Horsky Jan; Seger Diane L; Lee Rita; Mekala Aparna; Song Jean; Komaroff Anthony L; Bates David W
  Uporaba zdravil pri hospitaliziranih bolnikih z ledvično odpovedjo
  [(Guided medication dosing for inpatients with insufficiency)]
  2002
 50. Grobovšek-Opara Sonja; Kirar-Fazarinc Irena; Paučič Marija; Rok-Simon Mateja; Simončič Antonija
  Bolnišnična dejavnost
  [Hospital services]
  2001
 51. Lovrečič Mercedes; Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Maremmani Icro
  The prevalence of comorbid mental disorders between inpatients and outpatients with illegal drug use
  2001
 52. Lovrečič Mercedes; Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Maremmani Icro
  The differences between inpatients and outpatients with illegal drug use: prevalence of comorbid mental disorders
  2001
 53. Kraut A
  Artritis in uveitis pri otroku
  [Arthritis and uveitis in children]
  2000
 54. Dernovšek Mojca Z; Bah Bojana; Pintarič Leonarda; Tavčar Rok
  The knowledge of inpatients with schizophrenia on their medication at hospital discharge
  2000
 55. Grobovšek-Opara Sonja; Kirar-Fazarinc Irena; Paučič Marija; Rok-Simon Mateja; Simončič Antonija
  Bolnišnična dejavnost
  [Hospital statistics]
  2000
 56. Poredoš Pavel
  Klopidogrel - nova možnost preprečevanja srčno-žilnih zapletov
  [Clopidogrel - a new opportunity for preventing cardiovascular complications]
  2001
 57. Lovrečič M; Dernovšek MZ; Tavčar R; Maremmani I
  The differences between inpatients and outpatients with illegal drug use
  2000
 58. Šteblaj Anton
  Značajke suicidenata hospitaliziranih u Univerzitetsko psihijatrijskoj klinici u Ljubljani u deset-godišnjem razdoblju
  1995
 59. Marušič Andrej
  Obravnava enostavne zastrupitve s paracetamolom
  [Management of simple paracetamol poisoning]
  1999
 60. Kersnik Draga
  Alergija v otroškem obdobju - epidemiološka študija na Gorenjskem
  [Allergy in childhood - an epidemiological study in Gorenjska region]
  1999
 61. Žemva Aleš
  Treatment of congestive heart failure with angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
  1998
 62. Maraspin-Čarman Vera
  Liječenje Lajmske borelioze u trudnoći
  1997
 63. Kogoj Aleš
  Vrste elektrodermalnih reakcij pri shizofrenih bolnikih
  1991
 64. Pintarič Leonarda; Bah Bojana; Dernovšek Mojca Z.; Tavčar Rok
  Znanje hospitaliziranih bolnikov s shizofrenijo o predpisanih zdravilih
  [The knowledge of inpatients with shizophrenia on prescribed medication]
  1997
 65. Muić V; Vodopija I; Ljubičić M; Mayer V
  Limitations and consequences of basing late syphilis seroassessments on VDRL test
  1997
 66. Mušič Ema
  Vloga antibiotikov pri zdravljenju KOPB
  [Role antibiotics in the management of COPD]
  1997
 67. Barišić N; Lovrek V
  Kritična analiza spremljanja uporabe zdravil v pediatrični ustanovi
  [Critical analysis of drug use surveillance in a pediatric hospital]
  1995
 68. Rus-Makovec Maja
  Analiza terapevtskih učinkov pri zdravljenju bolnikov s sindromom odvisnosti od alkohola
  1994
 69. Ðorđević L
  Izziv psihiatrije - uporabni anketni podatki za strategijo razvoja in delovanja psihiatrije v Centru za klinično psihiatrijo Ljubljana-Polje
  [The challenge of psychiatry - the applicable data for the strategy of development and activity of the psychiatric service at the Centre for clinic psychiatry, Ljubljana-Polje]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics