biomedicina slovenica


"INSECTICIDES" : 90

 1. Brvar Miran; Chan Ming Yin; Dawson Andrew H.; Ribchester Richard R.; Eddleston Michael
  Magnesium sulfate and calcium channel blocking drugs as antidotes for acute organophosphorus insecticide poisoning - a systematic review and meta-analysis
  2018
 2. Ribarič Samo
  The pharmacological properties and therapeutic use of apomorphine
  2012
 3. Čeh Katerina; Majdič Gregor
  Pesticides as endocrine disruptors
  [Pesticidi kot hormonski motilci]
  2010
 4. Schneider C; Bevk D; Gruenewald B; Tautz J
  Effects of insecticides on the foraging behaviour of flight bees: measurements using radio frequency identification
  2009
 5. Žunič Alenka
  Effects of selected neurotoxic insecticides on vibrational communication of the southern green stink bug (Nezara viridula, Heteroptera: Pentatomidae)
  2010
 6. Goddard Jerome; deShazo Richard
  Posteljne stenice (Cimex lectularius) in klinične posledice njihovih ugrizov
  [Bed bugs (Cimec lectularius) and coinical consequences of their bites]
  2009
 7. Corbel Vincent; Stankiewicz Maria; Pennetier Cedric; Fournier Didier; Stojan Jure; Girard Emmanuelle; Dimitrov Mitko; Molgo Jordi; Hougard Jean-Marc; Lapied Bruno
  Evidence for inhibition of cholinesterases in insect and mammalian nervous systems by the insect repellent deet
  2009
 8. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Zastrupitev s pesticidi
  [Intoxication with Pesticides]
  2009
 9. Urbančič-Zemljič Meta; Joerg Erich; Racca Paolo; Urek Gregor; Trdan Stanislav
  Preučevanje odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) v Sloveniji na izbrane insekticide
  [Research on resistance of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Slovenia to selected insecticides]
  2009
 10. Stegu Matej; Družina Branko; Podjed Barbara
  Monitoring and degradation study of selected organophosphorus insecticides in ground and surface waters in Slovenia
  2006
 11. Knecht Wolfang; Petersen Gitte Ebert; Sandrini Michael P; Sondergaard Leif; Munch-Petersen Birgitte; Piškur Jure
  Mosquito has a single multisubstrate deoxyribonucleoside kinase characterized by unique substrate specificity
  2003
 12. Nutanson I; Steen CJ; Schwartz RA; Janniger CK
  Pediculus humanus capitis: an update
  2008
 13. Žunič Alenka; Čokl Andrej
  Effects of sublethal doses of selected insecticides on song recognition in male southern green stink bug (Nezara viridula (L.))
  2008
 14. de Groot Maarten
  Testing white mustard Sinapis alba (L.) and sweet alyssum Lobularia maritima as a trapcrop for the diamondback moth Plutella xylostella (L.)
  2004
 15. Jeram Sonja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka raptol spray, aktivni snovi: piretrin in repično olje (Neudorff GmbH KG, Emmerthal, Nemčija)
  2006
 16. Jeram Sonja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Raptol koncentrat, aktivni snovi: Piretrin in Repično olje (Neudorff GmbH, Emmerthal, Nemčija)
  2006
 17. Gorenjak Maksimiljan
  Zastrupitve in laboratorijska medicina
  1996
 18. Jamšek Marija; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka magtoxin - pelete (magnezijev fosfid) (DDD d.o.o.)
  2005
 19. Jamšek Marija; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Degesch trakovi (magnezijev fosfid) (DDD d.o.o.)
  2005
 20. Jamšek Marija; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka phostoxin - pelete (aluminijev fosfid) (DDD d.o.o.)
  2005
 21. Jan Janja; Vrecl Milka; Pogačnik Azra; Gašperšič Dominik; Zorko Matjaž
  Distribution of organochlorine pollutants in ovine dental tissues and bone
  2006
 22. Bergant M; Ambrožič-Dolinšek J; Demšar T; Dreo T; Ravnikar M; Žel J; Camloh M
  Effects of antibiotics on contaminated callus cultures of pyrethrum
  2005
 23. Blažič Mateja; Trebše Polonca; Drobne Damjana
  Vpliv imidakloprida na rast, prehrano ter aktivnost encimov AChE in GST pri kopenskih enakonožnih rakih
  [Effect of imidacloprid on growth, feeding rate and activity of AChE and GST enzymes in the terrestrial isopods Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea)]
  2005
 24. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksiološka ocena fitofarmacevtskih pripravkov poncho FS 600 rdeč, poncho PRO, klotianidin
  2005
 25. Pišot Janez
  Sršeni v človekovem bivalnem okolju, zaščita pred njimi in načini zatiranja v praksi
  [Yelow yacket in human living ambient, protecting measurement and pest control]
  2004
 26. Frantar Bojan; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Cruiser 70 WS (Tiametoksam) Syngenta Agro d.o.o.
  2005
 27. Frantar Bojan; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Cruiser 350 FS (Tiametoksam) Syngenta Agro d.o.o.
  2005
 28. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Envidor SC240, spirodiklofen
  2005
 29. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Baycor WP 25 (Bayer CropScience AG)
  2005
 30. Grmec Štefek
  Kolinergički i antikolinergički sindrom - prepoznavanje i liječenje na terenu
  2004
 31. Macarol-Hiti Metka
  DDD dejavnost v Sloveniji, zakonske osnove, organizacija in izobraževanje
  [Activities of DDD in the Slovenia - legal fundations, organisation and education]
  2002
 32. Anonymous ;
  Zbornik radova 5. simpozijuma Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u zaštiti zdravlja ljudi; 1987; Beograd
  1987
 33. Toutant Jean-Pierre; Massoulie Jean; Fournier Didier; Marty Jean-Louis; Schmid Rolf; Pfeiffer Dorothea; Selkirk Murray; Sussman Joel; Silman Israel; Stojan Jure
  New biosensors for improved detection of environmental and food contamination by anticholinesterase pesticides
  2004
 34. Gspan Mateja; Vrtačnik Margareta; Ambrožič-Dolinšek Jana; Kovač Maja; Camloh Marjana; Žel Jana
  Tissue culture of pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Schultz Bip.)
  [Tkivna kultura bolhača (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Schultz Bip.)]
  2004
 35. Shi Ming An; Lougarre Andree; Alies Carole; Fremaux Isabelle; Tang Zhen Hua; Stojan Jure; Fournier Didier
  Acetylcholiensterase alterations reveal the fitness cost of mutations conferring insecticide resistance
  2004
 36. Žunič Alenka; Čokl Andrej
  Effects of sublethal doses of imidacloprid on honeybees' freezing response, after cuticular exposure
  2004
 37. Arzenšek-Pinter Rosvita; Hostnik Silva; Veljanovski-Geremia Vesna; Vombergar Blanka
  HACCP: za učne mesarske delavnice (študija primera) v sodelovanju s podjetjema Johnson Diversy Maribor in Kimi d.o.o. Trzin
  2003
 38. Tofant Alenka; Vučemilo Marija; Pavičić Željko; Matković Kristina; Hađina Suzana
  Zaštita ruku od izloženosti djelovanju pesticida
  [Hand protection from pesticide exposure]
  2003
 39. Kobal Silvestra
  Antikoagulanti in organofosforni insekticidi: njihova vloga v veterinarski medicini in toksikologiji
  [The importance of the anticoagulans and organophosporus insecticides in veterinary medicines and toxicology]
  2003
 40. Trebše Polonca; Bavcon Mojca; Stanek Katja; Drobne Damjana
  Kemijsko in biotično sledenje organskih fosfornih pesticidov v okolju
  2003
 41. Kušar Ida; Korošec Bojana
  Zdravstvena nega bolnika po zastrupitvi z organofosfati
  [Nursing care in patients after organophosphate poisoning]
  2003
 42. Brvar Miran; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Živčni strupi
  [Nerve agents]
  2003
 43. Diel F; Horr B; Borck H; Irman-Florjanc T
  Pyrethroid insecticides influence the signal transduction in T helper lymphocytes from atopic and nonatopic subjects
  2003
 44. Jan Janja
  Biokoncentracija lipofilnih organoklornih onesnaževalcev v zobnih tkivih ovac in ljudi
  [Bioconcentration of lipophilic organochlorine pollutants in ovine and human dental tissues]
  2002
 45. Žel Jana
  Prodikcija sekundarnih metabolitov: tkivne kulture
  [Formation of secondary metabolites]
  2001
 46. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Gašperšič D
  Bioconcentration of lipophilic organochlorines in ovine dentine
  2001
 47. Perc Andrej
  Onesnaževanje okolja zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti - pomen za okolje in človeka
  2002
 48. Jeram Sonja
  Uvod v ekotoksikologijo
  2002
 49. Cerkvenik Vesna; Komar Marina
  Ostanki organoklornih pesticidov v uvoženih živilih živalskega izvora v obdobju 1996-1997
  1998
 50. Horvat Andrej
  Calypso - za čebele nenevaren insekticid, ki odpira nove horizonte v varstvu rastlin
  [Calypso: insecticide - harmless to bees is opening new horisonts in crop protection]
  2001
 51. Družina Branko
  Kakšno vodo pijemo v Sloveniji?
  2001
 52. Družina Branko; Perc Andrej; Erjavec Mojca
  Monitoring of atrazine, alachlor and metabolites in drinking water and organosphosphorous-based pesticides in fruit processing in the Republic of Slovenia
  2001
 53. Horvat Andrej
  Calypso - za čebele nenevaren insekticid, ki odpira nove horizonte v varstvu rastlin
  [Calypso: insecticide - harmles to bees - is opening new horizons in crop protection]
  2001
 54. Osler Ruggero; Petrovič Nataša; Ermacora Paolo; Seljak Gabrijel; Brzin Jernej; Loi Nazia; Cararro Luigi; Ferrini Francesca; Refatti Elvio
  Strategije nadzora nad metličavostjo jablan, resno boleznijo, ki se pojavlja tako v Italiji kot tudi v Sloveniji
  [Control strategies of apple prolifeartion, a serious disease occuring both in Slovenia and in Italy]
  2001
 55. Kolman Jožef
  Uporaba in vzdrževanje delovnih sredstev
  2001
 56. Dakič Mile
  Alternativa za metil bromid ECO2fume
  2001
 57. Bakić Josip
  Vrijednost "LO line cockroach trap" monitoringa žohara u ekološkim nišama jednog prehrambenog pogona: (sustav određivanja kritičnih točaka obrade uz prosudbu uspješnosti dezinsekcijskih postupaka)
  2001
 58. Amon Marko
  Ureditev DDD postaje v privatni veterinarski praksi
  2001
 59. Dobeic Martin
  Pravni red in zakonodaja v veterinarstvu na področju sanitacije in DDD dejavnosti ter HACCP sistema v R Sloveniji
  2001
 60. Ciraj Marta
  Dejavnost DDD in biocidi
  2001
 61. Stuerchler Matius P
  Prevention and therapy of malaria
  [Preprečevanje in zdravljenje malarije]
  2000
 62. Dekleva Nadja; Petrovič Uroš; Plemenitaš Ana; Trebše Polonca
  Mikrobiološka razgradnja organofosfatov
  2000
 63. Ambrožič-Dolinšek J; Camloh M; Kovač M; Žel J
  Rastlinske tkivne kulture za proizvodnjo sekundarnih metabolitov
  2000
 64. Jurc France
  Šolanje kadrov za izvajanje DDD storitev na področju javnega zdravstva
  1999
 65. Jurc Franca
  HACCP in DDD dejavnost
  1999
 66. Gričar Marko
  Akutne zastrupitve
  2000
 67. Dobeic Martin
  Možnosti uporabe atraktantov v dezinsekciji
  [Possibilities of the use of attractants in disinsection]
  2000
 68. Korunić Zlatko
  Suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda uporabom insekticida
  2000
 69. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Bavdek SV
  Tissue distribution of planar and non-planar chlorobiphenyls, 4,4'DDE and hexachlorobenzene in sheep and lambs
  1999
 70. Cerkvenik V; Komar M
  Ostanki organskih pesticidov v uvoženih živilih živalskega izvora v odobju 1996-1997
  [Organochlorine pesticide residues in imported food of animal origin from 1996 to 1997]
  1999
 71. Sinkovič A
  Zastrupitev z organofosfornim insekticidom
  [Acute intoxication with organophosphorous insecticides]
  1993
 72. Ramšak Ana; Horvat Andrej
  Confidor SL 200 - izkušnje iz leta 1998 in razširitev registracije
  1999
 73. Fazarinc Anton; Opačič Simo; Petovar Miro; Zavrnik Dušan; Šek Stanislav; Perc Andrej
  Ocena ogroženosti zdravja prebivalcev KS Miren zaradi škropljenja nasadov hrušk s fitofarmacevtskimi pesticidi
  1992
 74. Družina Branko
  Kratek pregled nevarnih snovi - 3
  1998
 75. Anonymous ;
  Forum book of the 5th international HCH and pesticides forum; 1998 Jun 25-27; Basque country
  1999
 76. Tomašič Armin
  Sredstva za sanitacijo in veterinarska zdravila
  1997
 77. Budihna Metka V; Jamšek Marija
  Toksikologija nekaterih fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu
  [Toxicology of some pesticides]
  1997
 78. Primožič Janez; Možina Martin; Gostiša Andreja
  Hude zastrupitve z organofosfornimi insekticidi pri otrocih
  1997
 79. Dobeic M; Kušej M; Amon M; Pintarič Š
  Učinak methomyla sa dodatkom muscamona na M. domesticu na govedarskoj farmi
  [Effect of methomyle with muscamone on musca domestica on dairy farm]
  1995
 80. Kobal S; Golob Z
  Določanje prisotnosti azinfos-metila (azinphos-methyl) v bioloških izvlečkih akutno zastrupljenih živali
  [Determining the presence of azinphos-methyl in biological extracts in cases of acute poisoning in animals]
  1995
 81. Ficnar B; Heningsberg N
  Liječenje akutnog otrovanja djece organofosfornim insekticidima
  1991
 82. Kalafatić M; Žnidarić D; Lui A; Wrischer M
  Effect of insecticides (Dimiline WP 25, Torak EC 24 and Gamacide 20) on hydra (Hydra vulgaris Pallas)
  1991
 83. Stanoeva L; Popacev A; Dimitrovski D; Caca N
  Antiparazitarna terapija rosaceae lotionom eurax i emulsiom gamex
  [Antiparasitic therapy in rosacea with lotion eurax and gamex emulsion]
  1988
 84. Senegačnik J
  O učinkovitosti fluvalinatnih dimnih lističev za zatiranje varoze
  [On the efficacy of fluvalinate smoke paper strips in controlling varroatose]
  1991
 85. Senegačnik J
  O zatiranju varoze z vodno emulzijo fluvalinata
  [On the control of varroatose with water emulsion of fluvalinate]
  1991
 86. Pance I; Jamšek M; Možina M; Krejči F; Horvat M; Virant-Jaklič M
  Prikaz samomorilnih zastrupitev s smrtnim izidom, zdravljenih na Univerzitetnih internih klinikah Zaloška v razdobju od 1980 do 1987
  [Review of suicides due to poisoning on the University clinic for internal medicine in the period from 1980-1987]
  1990
 87. Pongrac I; Roglić M; Sever B; Popek B
  Citomorfološke promjene na stanicama bronhalnog epitela u bolesnika izloženog aerosolu organofosfornog insekticida "ekalux 25" (kvinalfos) 0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il fosforotioat
  [Cytomorphologic changes of bronchial epithelial cells in the patient exposed to aerosol organophosphate insecticide "ekalux 25" (kvinalfos) 0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il fosforotioat]
  1989
 88. Antić D; Jovović D; Cvijetić O; Gajić M
  Profesionalna oboljenja kože u proizvodnji savremenih agrotehničkih sredstava
  [Occupational dermatoses in manufacture of current agriculture products]
  1987
 89. Bricelj M
  Vpliv kloroorganskih insekticidov na mikroorganizme
  1987
 90. Brumen S; Lapajne S; Zidarič M; Sikošek J; Vončina E; Pogačar A
  Kemijske preiskave vod in celodnevnih obrokov prehrane v vzgojno varstvenih zavodih in osnovnih šolah
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics