biomedicina slovenica


"INTELLIGENCE" : 276

 1. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 2. Kokol Peter; Završnik Jernej; Blažun Helena
  Artificial intelligence and pediatrics
  2017
 3. Sadikov Aleksander; Groznik Vida; Možina Martin; Žabkar Jure; Nyholm Dag; Memedi Mevludin; Georgiev Dejan
  Feasibility of spirography features for objective assessment of motor function in Parkinson's disease
  2017
 4. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 5. Journal of science
  2011
 6. Pejić Munira; Šešet Aida
  Vpliv čustvene inteligence na medsebojne odnose na delovnem mestu
  [Impact of emotional intelligence on mutual relations in the workplace]
  2013
 7. Lorber Mateja; Treven Sonja; Mumel Damijan
  The examination of factors relating to the leadership style of nursing leaders in hospitals
  2016
 8. International journal of current pharmaceutical and clinical research
  2011
 9. International journal of preclinical and pharmaceutical research
  2010
 10. Brvar Miran; Zejn Ernest
  Cloud and business intelligence technologies in the poison center consulting service and national reporting system
  2015
 11. Lorber Mateja
  Emotional intelligence: a key ability for leaders in nursing
  2015
 12. Zysberg Leehu; Raz Sivan
  Emotional intelligence
  2015
 13. Kodrič Jana; Šušteršič Breda; Paro Panjan Darja
  Relationship between neurological assessments of preterm infants in the first 2 years and cognitive outcome at school age
  2014
 14. Bogilović Sabina; Černe Matej; Škerlavaj Miha
  Creatively generating new knowledge
  2014
 15. Denny Margaret; Pajnkihar Majda
  Uporaba več inteligenc ali osmih različnih vrst inteligenc v zagotavljanju zdravstvenega varstva in izobraževanja
  [The use of multiple intelligences or eight different types of smarts in the health care delivery and education]
  2014
 16. Soltirovska Šalamon Aneta; Groenendaal Floris; Van Haastert Ingrid C; Rademaker Karin J; Benders Manon JNL; Koopman C; de Vries Linda S.
  Neuroimaging and neurodevelopmental outcome of preterm infants with a periventricular haemorrhagic infarction located in the temporal or frontal lobe
  2014
 17. Dular Katja
  Značilnosti funkcioniranja odvisnih družin in čustvena kompetentnost oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi
  [Functioning of families with addiction and emotional competence of psychoactive substance users]
  2013
 18. Hvalec Špela; Kobal Klavdija
  Emocionalno delo v zdravstveni negi
  [Emotional labour in nursing]
  2012
 19. Oprešnik Rudolfa; Kaučič Boris Miha; Železnik Danica
  Vpliv čustvene inteligentnosti na zadovoljstvo z delom
  [#The #effects of emotional intelligence on job satisfaction]
  2013
 20. Peleg Mor; Combi Carlo
  13th conference on artificial intelligence in medicine (AIME'11) July 2-6, 2011 Bled, Slovenia
  2013
 21. Tao Dacheng
  ICMLA 2012
  2012
 22. Peleg Mor; Lavrač Nada; Combi Carlo
  Artificial intelligence in medicine
  2011
 23. Ćeranić Davorin; Zorman Milan; Skok Pavel
  Umetna inteligenca in algoritmi kliničnega odločanja
  [Artificial intelligence and algoritms of clinical decision]
  2013
 24. Donik Barbara; Lorber Mateja; Pirš Ksenija; Pajnkihar Majda
  Teoretično in kritično razmišljanje v zdravstveni negi
  [Teoretical and critical thinking in nursing]
  2013
 25. Groznik Vida; Guid Matej; Sadikov Aleksander; Možina Martin; Georgiev Dejan; Kragelj Veronika; Ribarič Samo; Pirtošek Zvezdan; Bratko Ivan
  Elicitation of neurological knowledge with argument-based machine learning
  2013
 26. Lorber Mateja; Skela-Savič Brigita
  Moč čustvene inteligence vodij v zdravstveni negi
  [The power of emotional intelligence of leaders in nursing]
  2012
 27. Štrumbelj Erik; Bosnić Zoran; Kononenko Igor; Zakotnik Branko; Grašič-Kuhar Cvetka
  Explanation and reliability of prediction models: the case of breast cancer recurrence
  2010
 28. Rancoita Paola MV; Giusti Alessandro; Micheletti Alessandra
  Intensity estimation of stationary fibre processes from digital images with a learned detector
  2011
 29. Dovgan Erik; Luštrek Mitja; Pogorelc Bogdan; Gradišek Anton; Burger Helena; Gams Matjaž
  Inteligentni prototip za oskrbo starejših, ki zaznava padce in bolezni
  [Intelligent elderly-care protoype for fall and disease detection]
  2011
 30. Meloni Ilaria; Bruttini Mirella; Longo Ilaria; D'Adamo P
  A mutation in the rett syndrome gene, MECP2, causes X-linked mental retardation and progressive spasticity in males
  2000
 31. Cikajlo Imre; Oblak Jakob; Matjačić Zlatko
  Haptic floor for virtual balance training
  2011
 32. Jesenšek Papež Breda; Palfy Miroslav
  Uporaba termografije v rehabilitaciji
  2010
 33. Kajtna Tanja; Pori Primož; Justin Igor; Pori Maja; Dimec Tjaša
  A structural model of concentration, fluid intelligence and reaction times in sport
  2010
 34. Mramor Minca
  Gradnja napovednih modelov in odkrivanje znanja iz podatkov DNA mikromrež
  2010
 35. Kastrin A; Peterlin B; Hristovski D
  Chi-square-based scoring function for categorization of MEDLINE citations
  2010
 36. Jesenšek Papež Breda; Palfy Miroslav; Mertik Matej; Turk Zmago
  Infrared thermography based on artificial intelligence as a screening method for carpal tunnel syndrome diagnosis
  2009
 37. Križmarić Miljenko; Verlič Mateja; Štiglic Gregor; Grmec Štefek; Kokol Peter
  Intelligent analysis in predicting outcome of out-of-hospital cardiac arrest
  2009
 38. Macedoni-Lukšič Marta; Gosar David; Greiss-Hess Laura; Rogers Sally J; Lemons-Chitwood Kerrie; Hagerman Randi
  Imitation un fragile X syndrome
  2009
 39. Zupan Anton; Jenko Mojca
  Perspektive ambientne inteligence
  [Perspectives of ambient intelligence]
  2009
 40. Pintar Tadeja; Gvardijančič Diana
  Hirschsprungova bolezen in kirurško zdravljenje
  [Hirschsprung's disease and surgical treatment]
  2009
 41. Plomin Robert; Galsworthy Michael J
  Intelligence and cognition
  2003
 42. Jesenšek Papež Breda; Palfy Miroslav; Turk Zmago
  Infrared thermography based on artificial intelligence for carpal tunnel syndrome diagnosis
  2008
 43. Zajc Baldomir; Trost Andrej
  Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, didaktika, študentski članki. Zbornik 17. mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008. Zvezek B; 2008 sep 29-okt 1; Portorož
  [Computer and information science, artificial intelligence, robotics, pattern recognition, biomedical engineering, didactics, student papers. Proceedings of the 17th international electrotechnical and computer science conference ERK 2008; 2008 Sep 29-Oct 1; Portorož]
  2008
 44. Zagorac A; Faganelj-But M; Ranisav-Lartey N; Erjavec-Skerget A; Prosnik A; Zagradišnik B; Kores-Plesničar B; Kokalj-Vokač N
  Male with borderline intelligence, psychiatric problems, minor anomalies and apparently balanced chromosomall rearrangement 46,Y,INV(X)(p11.23q23)
  2007
 45. Bresjanac Mara; Repovš Gregor
  Prirojeno in pridobljeno v razvoju in delovanju možganov
  [Nature and nurture in brain development and function]
  2007
 46. Gregorič Kumperščak Hojka; Kores-Plesničar Blanka; Zalar Bojan; Gradišnik Peter; Šeruga Tomaž; Paschke Eduard
  Adult metachromatic leukodystrophy: a new mutation in the schizophrenia-like phenotype with early neurological signs
  2007
 47. Cikajlo I; Matjačić Z; Bajd T
  CNS reorganization during sensory-supported treadmill training
  2007
 48. Akay Metin
  Handbook of neural engineering
  2007
 49. Šmitek Jana
  Čustvena inteligenca v zdravstvu - ali je potrebna?
  [Emotional intelligence in health care: is it neccessary?]
  2006
 50. Bohanec Marko; Gams Matjaž; Rajkovič Vladislav; Urbančič Tanja; Bernik Mojca
  Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS; 2006 oct 9-14; Ljubljana
  [Proceedings of the 9th international multiconference information society IS; 2006 Oct 9-14; Ljubljana]
  2006
 51. Rener-Primec Zvonka; Lozar-Krivec Jana; Krivec Uroš; Neubauer David
  Head growth in infants with infantile spasms may be temporarily reduced
  2006
 52. Leban Gregor; Zupan Blaž; Vidmar Gaj; Bratko Ivan
  VizRank: data visualization guided by machine learning
  2006
 53. Jurišić Branka D
  Učenje otrok s spektroavtistično motnjo za čim bolj samostojno življenje in delo
  2006
 54. Jakulin A; Bratko I; Smrke D; Demšar J; Zupan B
  Attribute interactions in medical data analysis
  2003
 55. Rudel Drago; Bešter Janez; Pustišek Matevž
  Slovenski pilotni projekt "varnega doma"
  2006
 56. Pogačnik V; Zalar B; Majcen V
  Psihodiagnostična ocena rezultatov
  1996
 57. Boben Dušica; Pogačnik Vid; Zalar Bojan
  Vrednotenje
  1996
 58. Pogačnik Vid; Boben Dušica; Zalar Bojan
  Aplikacija
  1996
 59. Pogačnik V; Zalar B; Majcen V
  Psihodiagnostična ocena rezultatov
  1997
 60. Pogačnik Vid; Boben Dušica; Zalar Bojan
  Aplikacija
  1997
 61. Žabkar Jure; Možina Martin; Bratko Ivan; Videčnik Jerneja
  Strojno učenje z argumenti na področju hudih bakterijskih okužb pri starostnikih
  2005
 62. Boben Dušica
  Testna baterija za triažno psihološki pregled nabornika - "NA"
  1996
 63. Boben Dušica
  Testna baterija za triažni psihološki pregled nabornika za pehotnega vojaka - "NA"
  1997
 64. Osredkar Damjan
  Predramite spečega genija
  2005
 65. Tekauc-Golob Andreja
  Vpliv dojenja na kognitivni razvoj otrok
  [Breastfeeding and cognitive development of children]
  2005
 66. Kokol Peter; Mičetić-Turk Dušanka; Blažun Helena
  Integrating working experiences into nursing education with intelligent tools
  2005
 67. Zupan Blaž; Holmes John H
  Intelligent data analysis in medicine and pharmacology: workshop notes; 2004 Sep 6; Stanford
  2004
 68. Grošelj C; Kukar M; Fettich J; Kononenko I
  Artificial intelligence improves the accuracy of coronary artery disease diagnostic methods
  1998
 69. Fonseca Jose Manuel
  CIMED2005. Proceedings of the 2nd international conference on computational intelligence in medicine and healthcare; 2005 Jun 29-Jul 1; Lisbon
  2005
 70. Grabec I; Ferkolj I; Grošelj D
  Prediction of clinical response to treatment in Crohn's disease
  2005
 71. Grošelj C; Kukar M; Fettich J; Kononenko I
  Artificial intelligence improves the accuracy of coronary artery disease diagnostic methods
  1997
 72. Kukar Matjaž; Grošelj Ciril
  Transductive machine learning for reliable medical diagnostics
  2005
 73. Kogoj Aleš; Mlakar Janez; Jensterle Jože; Vodušek David B
  Development of verbal and non-verbal functions after an early brain trauma
  2004
 74. Ravnik Janez; Lipovšek Matej; Sever Alenka; Bračič Katarina
  Kognitivne posledice več let po hudi kraniocerebralni travmi v otroštvu
  [Cognitive consequences several years after severe pediatric traumatic brain injury]
  2004
 75. Schmidt I; Schmidt M; Iagran B
  Intelligence in children with coeliac disease
  2004
 76. Osredkar Damjan
  Otroška modrost
  2003
 77. Dojat Michel; Keravnou Elpida; Barahona Pedro
  Artificial intelligence in medicine. Proceedings of the 9th conference on artificial intelligence in medicine, AIME 2003; 2003 Oct 18-22; Protaras, Cyprus
  2003
 78. Povalej Petra; Lenič Mitja; Molan-Štiglic Milojka; Skerbinjek-Kavalar Maja; Završnik Jernej; Kokol Peter
  A journey through clinical applications of multimethod decision trees
  2003
 79. Molan M; Molan G
  Validation of a method of vocational counselling
  2003
 80. Kokol Peter; Povalej Petra; Završnik Jernej
  Intelligent systems in nursing research
  2003
 81. Ženko Bernard; Džeroski Sašo; Kobal Alfred B; Kobal-Grum Darja; Arnerić Niko; Osredkar Joško; Horvat Milena
  Relating personality traits and mercury exposure in miners with machine learning methods: a preliminary study
  2003
 82. Bohanec Marko; Filipič Bogdan; Gams Matjaž; Trček Denis; Likar Borut
  Informacijska družba IS 2003: inteligentni in računalniški sistemi, kompleksni sistemi v e-psolovanju. Zbornik A 6. mednarodne multi-konference; 2003 okt 13-17; Ljubljana
  [Information society IS 2003: intelligent and computer systems, complex systems in E-business. Proceedings of the 6th international multi-conference; 2003 Oct 13-17; Ljubljana]
  2003
 83. Krajnc Ana
  Izobraževanje in spominjanje v tretjem življenjskem obdobju
  [Education and memorising in the third age]
  2003
 84. Curk Tomaž; Zupan Blaž; Vidmar Gaj
  Razvrščanje profilov izražanja genov z metodami strojnega učenja
  [Classification of gene expression profiles with machine learning]
  2003
 85. Molan-Štiglic Milojka; Kokol Peter
  Uporaba računalniških inteligentnih sistemov v kardiologiji
  [The application of intelligent systems in cardiology]
  2003
 86. Gamberger Dragan; Lavrač Nada; Grošelj Ciril
  Experiments with noise detection algorithms in the diagnosis of coronary artery disease
  1998
 87. Anonymous ;
  Intelligent data analysis in medicine and pharmacology (IDAMAP-98): a workshop at ECAI-98. The 13th biennial European conference on artificial intelligence, ECAI-98; 1998 Aug 23-28; Brighton
  1998
 88. Gamberger Dragan; Lavrač Nada; Grošelj Ciril
  Diagnostic rules of increased reliability for critical medical applications
  1999
 89. Bulc T; Vrhovšek D; Šajn-Slak A
  The use of constructed wetland for wastewater treatment in sensitive areas
  2003
 90. Šajn-Slak A; Bulc T; Vrhovšek D
  Integrated reservoir management: Smartinsko lake case study
  2003
 91. Stankovski V; Bratko I; Demšar J; Smrke D
  Induction of hypotheses concerning hip arthroplasty: a modified methodology for medical research
  2001
 92. Hristovski Dimitar; Peterlin Borut; Mitchell Joyce A; Humphrey Susanne M
  Improving literature based discovery support by genetic knowledge integration
  2003
 93. Kononenko Igor
  Znanost preverja duhovnost
  [Science examines spirituality]
  2002
 94. Raič Vanda
  Ocjenjivanje vidnih funkcija u bolesnika s disleksijom
  1999
 95. Neubauer David; Kopač Štefan
  Anamneza in klinični pregled pri otroku z umsko manjrazvitostjo
  2002
 96. Kodrič Jana
  Spoznavni razvoj novorojenčka in dojenčka
  2002
 97. Zajc Baldomir
  Zbornik 8. elektrotehniške in računalniške konference ERK '99. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, močnostna elektrotehnika, didaktika, študentski članki; 1999 sep 23-25; Portorož
  [Proceedings of the 8th electrotechnical and computer science conference ERK'99. Vol B; 1999 Sep 23-25; Portorož]
  1999
 98. Zajc Baldomir
  Zbornik 11. mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, didaktika, študentski članki; 2002 sep 23-25; Portorož
  [Proceedings of the 11th international electrotechnical and computer science conference ERK 2002. Vol B. Computer and information science, artificial intelligence, pattern recognition, biomedical engineering, didactics, student papers; 2002 sep 23-25; Portorož]
  2002
 99. Molan Gregor; Molan Marija
  Formalization of expert AH model for machine learning
  2002
 100. Grošelj C
  Data mining problems in medicine
  2002

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics