biomedicina slovenica


"INTUITION" : 6

 1. Levstek Tatjana; Bregant Tina; Podlesek Anja
  Razvoj aritmetičnih sposobnosti
  2013
 2. Prelec Anita
  Od intuitivne in izkustvene do z dokazi podprte prakse
  [From intuition and experience to evidence based practice of midwifery]
  2011
 3. Radan Ivan
  Kognitivne napake v urgentni medicini
  [Cognitive errors in emergency medicine]
  2005
 4. O'Quigley J; Shen LZ; Gamst A
  Two-sample continual reassessment method
  1999
 5. Toth Cvetka
  O racionalnem in emocionalnem polu dojemanja: razmerje čustvenega in razumskega
  1989
 6. Kovačev Asja Nina
  Rasna določila govorice telesa
  [Racial determinants of body language]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics