biomedicina slovenica


"INVESTMENTS" : 42

 1. Papathoma Paraskevi; Žagar Tina
  Childhood central nervous system tumours
  2015
 2. Chib Arul; van Velthoven Michelle HMMT; Car Josip
  mHealth adoption in low-resource environments
  2015
 3. Rasmussen Kristin; Belisario José S Marcano; Wark Petra A; Molina Joseph Antonio; Lee Loong Stewart; Papachristou Nick; Riboli-Sasco Eva; Tudor Car Lorainne; Švab Igor; Car Josip
  Offline eLearning for undergraduates in health professions
  2014
 4. Kostanjevec Tomaž; Rožič Suzana
  Spodbujanje investicij v javnem sektorju v času gospodarske krize
  [Promotion of investments in the public sector in the economic crisis]
  2012
 5. Kostanjevec Tomaž; Vogrinčič Matej
  Improved product development approach with multi-criteria analysis
  2014
 6. Palese Alvisa; Bortoluzzi Guido; Achil Illarj; Jarosova Darja; Notara Venetia; Vagka Elissabet; Andrascikova Stefania; Rybarova Lubica; Skela-Savič Brigita
  Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012
  2014
 7. Kaličanin Nina; Prah Jože
  Trženje tematskih poti v Sloveniji
  [Marketing of themed trails in Slovenia]
  2013
 8. Car Josip; Paljärvi Tapio; Car Mate; Kazeem Ayodele; Majeed Azeem; Atun Rifat
  Negative health system effects of Global Fund's investments in AIDS, tuberculosis and malaria from 2002 to 2009
  2012
 9. Kostanjevec Tomaž
  Product development with multicriterial approach and investment possibilities in public sector
  2012
 10. Kostanjevec Tomaž; Soršak Marko
  Multi-criteria analysis in cultural and creative industries
  2012
 11. Terio Heikki
  Procurement of medical equipment in Sweden
  [Nabavljanje medicinske opreme na Švedskem]
  2010
 12. Pirš Ksenija
  Odgovornost in inovativnost - vrednoti kakovosti v zdravstveni in babiški negi
  [Responsibility and innovation - quality values in nursing and midwifery]
  2008
 13. Rant Živa
  Znanje in znanjski delavci kot kapital tudi v zdravstvu
  2008
 14. Albreht Tit; Delnoij Diana M J; Klazinga Niek
  Changes in primary health care centres over the transition period in Slovenia
  2006
 15. Jung Mirko
  Creutzfeldt-Jakobova bolezen in dekontaminacija prionov
  2005
 16. Hočevar Franc
  Investicijska dinamika Kliničnega centra in njegova prihodnost
  2004
 17. Pastirk Samo
  Psihosocialni treningi v učnem podjetju
  [Psychosocial training in the practice firm]
  2004
 18. Molan Marija
  Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja z uvajanjem organizacijskih ukrepov
  2004
 19. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna
  Epidemiologija raka dojk
  [Epidemiology of breast cancer]
  2003
 20. Molan M; Molan G
  Impacts of work on the well-being of workers
  2003
 21. Molan Marija
  Varnostna kultura
  2003
 22. Primic-Žakelj Maja; Arko Darja; Rener Miljeva; Žgajnar Janez
  Rak dojk v Sloveniji: epidemiologija in presejanje
  [Breast cancer in Slovenia: epidemiology and screening]
  2003
 23. Musek Matjaž
  Kdo pa bere to revijo?: kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v specialnih in visokošolskih knjižnicah
  2002
 24. Rožić-Hristovski Anamarija; Furlan Ana Marija
  Javna podoba visokošolske knjižnice
  [Public image of the academic library]
  2002
 25. Molan Marija; Molan Gregor
  Actual human availability identification tool
  2000
 26. Molan M; Molan G
  Estimations of actual availability
  2001
 27. Rudel Drago; Premik Marjan
  Challenges for the Slovenian health care informatics
  2001
 28. Primic-Žakelj M
  Screening mammography for early detection of breast cancer
  1999
 29. Ostroveršnik Matjaž; Senčar Damijan
  Informacijska tehnologija v pomoč zdravniku
  [Using information technology to assist physicians]
  2000
 30. Bavec Saša; Raspor Peter
  Protection of biotechnological inventions in Slovenia
  2000
 31. Obersnel-Kveder D
  Investment in safe motherhood in thirty years in Slovenia: is Sovenian approach a success?
  2000
 32. Molan Marija; Arnerić Niko; Šinigoj Vojteh
  Psihosocialna analiza vpliva dela in delovnih pogojev na zdravje, delovno zmožnost in življenje delavcev Termoelektrarne Šoštanj
  1997
 33. Primic-Žakelj Maja; Pompe-Kirn Vera
  Epidemiologija raka dojk in presejanje
  [Breast cancer epidemiology and screening]
  1998
 34. Brus Alojz
  Investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode
  1994
 35. Repar M
  Prispevki za zdravstveno zavarovanje kot del javnih financ v Sloveniji
  [Contributions for health insurance as a part of public finances in Slovenia]
  1996
 36. Zorman I
  Sožitje družbenega in zasebnega dela javne zdravstvene službe na primarni ravni
  [Coexistence of social and private work of public health service on the primary level]
  1996
 37. Salecl O
  Naložbe zdravstvenih zavarovalnih sredstev
  [Investments of health insurance resources]
  1996
 38. Molan M
  Delo v intenzivni terapiji - izziv, ki mu želi biti kos sestra s srcem
  1995
 39. Tekavčič M
  Varstvo pri delu in stroški delovne sile
  [Safety at work and costs of labour]
  1995
 40. Svenšek R
  Analitična primerjava sistemov zdravstvenega varstva v Evropi
  [Analytical comparison of health care system in Europe]
  1996
 41. Kordaš M; Zorec R
  Microelectrophysiology at Ljubljana Medical school: past, present, future
  1993
 42. Škof M
  Predstavitev psihičnih značilnosti dela anestezijske medicinske sestre ali kako postati mala princeska
  [The presentation of psychological characteristics of the work of the anaesthesia nurse or how to become a little princess]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics