biomedicina slovenica


"ISOMERISM" : 26

 1. Mansi Rosalba; Kolenc-Peitl Petra; Krošelj Marko
  Influence od spacer stereoisomerism on characteristics of 111In-DOTA coupled minigastrin analogues for targeting of the gastrin receptor
  2011
 2. Šinko Goran; Kovarik Zrinka; Reiner Elsa; Simeon-Rudolf Vera; Stojan Jure
  Mechanism of stereoselective interaction between butyrylcholinesterase and ethopropazine enantiomers
  2011
 3. Soukup T; Smerdu V; Zacharova G
  Fiber type composition of unoperated rat soleus and extensor digitorum longus muscles after unilateral isotransplantation of a foreign muscle in long-term experiments
  2009
 4. Trampuš Alenka
  Vpliv nikardipina in njegovih enantiomer na črevesno absorpcijo digoksina pri burdah in vivo
  1993
 5. Grabner Sabina; Modec Barbara; Čemažar Maja; Bukovec Nataša
  Crystal structures and cytotoxicity of isopropylamine Pt(II) complexes: a trinuclear squarato-bridged (Pt3(micro2-C4O4)3(H2NPri)6) 3H2O and a mononuclear cis-(Pt(NO3)2(H2NPri)2)
  2005
 6. Kranjc Andreja; Peterlin-Mašič Lucija; Ilaš Janez; Preželj Andrej; Stegnar Mojca; Kikelj Danijel
  Novel thrombin inhibitors incorporating weakly basic heterobicyclic P1-arginine mimetics: optimization via modification of P1 and P3 moieties
  2004
 7. Grach-Pogrebinsky Olga; Sedmak Bojan; Carmeli Shmuel
  Seco(D-Asp3)microcystin-RR and (D-Asp3,D-Glu(OMe)6)microcystin-RR, two new microcystins from a toxic water bloom of the Cyanobacterium Planktothrix rubescens
  2004
 8. Penning TM; Jin Y; Steckelbroeck S; Lanišnik-Rižner T; Lewis M
  Structure-function of human 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenases: genes and proteins
  2004
 9. Černe Katarina
  Vsebnost trans in cis izomer maščobnih kislin v prehrani starostnikov v Sloveniji
  [Trans and cis fatty acid isomers in food of elderly population in Slovenia]
  1998
 10. Gorecka E; Pociecha D; Čepič Mojca; Žekš Boštjan; Dabrowski R
  Enantiomeric excess dependence of the phase diagram of antiferroelectric liquid crystals
  2002
 11. Zupančič Vinko; Kikelj Danijel
  Kiralne zdravilne učinkovine v farmacevtski industriji - razvoj in uporaba
  [Chiral drugs in pharmaceutal industry - development and application]
  2001
 12. Japelj Irena
  Učinki racemata in posameznih enantiomerov nikardipina na izolirano prašičjo koronarno arterijo z ohranjenim in odstranjenim endotelijem
  1998
 13. Furlan Danijela; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Proučevanje izomerizacije bilirubina med fototerapijo
  2002
 14. Mohar Barbara; Kobe Jože
  The synthesis of enantiomerically pure pyrazolo /4,3-c/pyridine carbaribo C-nucleoside
  1997
 15. Mohar Barbara; Štimac Anton; Kobe Jože
  Enantioselective synthesis of the carbocyclic tetrazole C-ribonucleosides
  1993
 16. Taran Frederic; Gauchet Cecile; Mohar Barbara; Meunier Stephane; Valleix Alain; Renard Pierre Yves; Creminon Christophe; Grassi Jacques; Wagner Alain; Mioskowski Charles
  High-throughput screening of enantioselective catalysis by immunoassay
  2002
 17. Kocijan Andrej; Grahek Rok; Kocjan Darko; Zupančič-Kralj Lucija
  Spremljanje izomerizacije enalaprila s pomočjo tekočinske kromatografije
  2001
 18. Correa Ricardo A; Ferraz Vany; Medvedovici Andrei; Sandra Pat; Černe Katarina; David Frank
  Positional and configurational separation of fatty acid isomers by micro reversed-phase liquid chromatography with an Ag+ -containing mobile phase
  1999
 19. Breznik Matej; Kikelj Danijel
  Mimetiki prolina in cis/trans izomerizacija peptidne vezi prolina
  [Surrogates of proline and cis/trans isomerization of proline peptide bond]
  2000
 20. Japelj Irena; Budihna Metka V; Stanovnik Lovro; Krisch Igor
  Stereoselective and endothelium-independent action of nicardipine on the isolated porcine coronary artery
  1999
 21. Kikelj Danijel; Pečar Slavko; Kotnik Vladimir; Štalc Anton; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Grahek Rok; Suhadolc Elizabeta; Hočevar Mirjam; Hoenig Helmut; Rogi-Kohlenprath Renate
  N-(trans-2-((2'-(acetylamino)cyclohexyl)oxy)acetyl)-L-alanyl-D-glutamic acid: a novel immunologically active carbocyclic muramyl dipeptide analogue
  1998
 22. Pečar Slavko; Kikelj Danijel; Urleb Uroš; Sollner Marija; Marc Gašper; Krbavčič Aleš; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Kopitar Zdravko; Štalc Anton; Kotnik Vlado
  Novi trans-2-acilaminocikloheksiloksicildipeptidi v obliki zmesi njihovih diastereoizomerov in v obliki čistih diastereoizomerov, postopki za njihovo pripravo in farmacevtski pripravki, ki jih vsebujejo
  1997
 23. Japelj I; Budihna MV; Stanovnik L; Krisch I
  Effects of the racemic nicardipine and its two enantiomers on the isolated porcine coronary artery with intact endothelium
  1997
 24. Kuzman T; Kikelj D
  Stereoizomerija karbapenemov in njen vpliv na biološko učinkovitost
  [Stereoisomerism of carbapenems and its influence on biological activity]
  1996
 25. Jan J; Černe K
  Distribution of some organochlorine compounds (PCB, CBz, and DDE) in beeswax and honey
  1993
 26. Černe K
  Trans in izomere maščobnih kislin v prehrani ter njihov vpliv na človekovo zdravje
  [Trans and cis fatty acids isomers in food and their relation to health]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics