biomedicina slovenica


"ISONIAZID" : 17

 1. Kopinč Rok; Lapanje Aleš
  Antibiotic susceptibility profile of Mycobacterium avium subspecies hominissuis is altered in low-iron conditions
  2012
 2. Šuštaršič Vida; Jagrič Mojca
  Pulmonary tuberculosis
  [Pljučna tuberkuloza]
  2002
 3. Maček Vasilija
  Otrok, ki je bil v stiku s tuberkuloznim bolnikom - algoritem obravnave v otroškem in šolskem dispanzerju
  2002
 4. Žolnir-Dovč Manca; Eržen Damijan; Šorli Jurij
  Mycobacterium tuberculosis in odpornost proti zdravilom v Sloveniji
  [Mycobacterium tuberculosis and drug resistance in Slovenia]
  2001
 5. Šilc M
  INAKTIVACIA ISONIAZIDA (INH) U TUBERKULOZNE DJECE U SLOVENIJI
  1977
 6. Martinjak-Dvoršek Irma; Gorjup Vojka; Horvat Mitja; Noč Marko
  Acute isoniazid neurotoxicity during preventive therapy
  2000
 7. Aleš A; Koselj M; Kandus A; Bren AF
  Tuberkuloza pri bolnikih s tansplantirano ledvico
  2000
 8. Grobovšek-Opara Sonja
  Vpliv zdravil na tveganje zbolevanja za jetrno cirozo
  [Impact of drugs on the morbidity risk of liver cirrhosis]
  1999
 9. Drobnič M
  Izoniazid kot prenosnik C-H fragmenta
  [Isoniazid as a carrier of C-H fragment]
  1998
 10. Schaffner Fenton
  Drug-induced liver disease
  1997
 11. Žolnir-Dovč Manca; Eržen Damijan; Šorli Jurij; Zalokar Polona
  Proti zdravilom odporni bacili tuberkuloze v Sloveniji - redkost ali vsakdanjost?
  1998
 12. Maček V; Knol A; Neubauer D
  Krči pri 1,5-letnem otroku zaradi zastrupitve z izoniazidom (eutizon)
  [Seizures in 1,5 years old child after intoxication with isoniasid (eutizon)]
  1997
 13. Križman I; Štepec S
  Okvare jeter povzročene z zdravili
  [Drug induced liver damages]
  1991
 14. Fortič B
  Skrajšano zdravljenje pljučne tuberkuloze: zgodnji in pozni rezultati kratkotrajnega šestmesečnega režima
  [Clinical study of six month's regimen of chemotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis]
  1990
 15. Fortič B
  Klinički pregled 6-mesečnog režima hemoterapije u lečenju plućne tuberkuloze
  [Clinical study of 6 months' regimen of chemotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis]
  1989
 16. Fortič B
  Prevencija tuberkuloze
  [The prevention of tuberculosis]
  1989
 17. Fortič B
  Hemoterapija tuberkuloze - novi aspekti u kliničkoj praksi
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics