biomedicina slovenica


"ITRACONAZOLE" : 26

 1. Arendrup Maiken C.; Meletiadis J.; Mouton J. W.; Guinea J.; Cuenca-Estrella Manuel; Lagrou K.; Howard Susan J.; Matos Tadeja
  EUCAST technical note on isavuconazole breakpoints for Aspergillus, itraconazole breakpoints for Candida and updates for the antifungal susceptibility testing method documents
  2016
 2. Osredkar Joško; Zupan Mojca; Finderle Petra
  Impact of itraconazole of everolimus whole blood concentration in heart transplant recipients; case report
  2012
 3. Kern Izidor; Lopert Anton
  Allergic bronchopulmonary aspergillosis with coexistant aspergilloma: a case report
  2010
 4. Adriaenssens N; Coenen S; Muller A; Čižman M
  European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient systemic antimycotic and antifungal use in Europe
  2010
 5. Howard Susan J; Cerar Daša; Anderson Michael J; Albarrag Ahmed; Fisher Matthew C; Pasqualotto Alessandro C; Laverdiere Michel; Arendrup Maiken C; Perlin David S; Denning Davis W
  Frequency and evolution of Azole resistance in Aspergillus fumigatus associated with treatment failure
  2009
 6. Pašić S; Bonači-Nikolić B; Nikolić M; Veljković D; Slavković B
  Chronic granulomatous disease: long-term follow-up and prognosis in Serbia
  [Kronična granulomatozna bolezen: dolgoročno sledenje in napoved izida v Srbiji]
  2008
 7. Matos Tadeja; Zver Samo; Seme Katja; Čižman Milan; Ravnik Janez
  Občutljivost gliv kvasovk, osamljenih iz nadzornih kužnin bolnikov s hematološkimi malignimi boleznimi v obdobju 1992-2005
  [Sensitivity of yeast isolated from surveillance specimens in patient with haematological malignancies in year 1992-2005]
  2008
 8. Dolenc-Voljč Mateja; Belič Mirjam
  Zdravljenje glivičnih okužb kože
  [Treatment of fungal cutaneous infections]
  2004
 9. Belič Mirjam; Rotar-Pavlič Danica; Štiglic Metka; Madjar Bojan; Hren Rok
  Dermatofiti, kvasovke, plesni? Zdravljenje glivičnih okužb s širokospektralnim antimikotikom
  2004
 10. Bartenjev Igor; Rogl-Butina Mirjam
  Onihomikoza - možnosti diagnostike in zdravljenja v ambulanti družinskega zdravnika
  [Onychomycosis - diagnostic and treatment possibilities in the GP office]
  2004
 11. Belič M
  Najpogostejše povrhnje glivične okužbe
  [The most common superficial fungal infections]
  2003
 12. Bartenjev Igor
  Glivične okužbe nohtov - nekateri nasveti za zdravljenje v ambulanti družinskega zdravnika
  2003
 13. Zver Samo; Dovšak Tadej
  Paralitični ileus kot zaplet zdravljenja z vinkristinom in itrakonazolom
  [Paralytic ileus as a side effect of vincristine and itraconazole treatment]
  2003
 14. Golle Andrej; Lorenčič-Robnik Slavica; Kotnik-Kevorkijan Božena; Saletinger Rajko
  Občutljivost gliv iz hemokultur za protiglivična zdravila
  2003
 15. Oražem Andreja
  Predpisovanje antimikotikov za sistemsko zdravljenje in pripravkov za sistemsko zdravljenje virusnih okužb na recept v Sloveniji v 90. letih
  [Prescription of antimycotic drugs for systemic treatment and preparations for systemic treatment of viral infections on prescription in Slovenia in the 90's]
  2001
 16. De Cuyper Christa
  Dolgoročni uspehi zdravljenja onihomikoze nohtov nog
  [Long term outcomes in the treatment of toenail onychomycosis]
  1999
 17. Dolenc-Voljč Mateja
  Sodobni pogledi na onihomikoze
  [Current aspects on onychomycoses]
  1999
 18. Lamb David C; Kelly Diane E; Waterman Michael R; Stromstedt Maria; Rozman Damjana; Kelly Steven L
  Characteristics of the heterologously expressed human lanosterol 14alpha-demethylase (other names: P45014DM, CYP51, P45051) and inhibition of the purified human and Candida albicans CYP51 with azole antifungal agents
  1999
 19. Kovač Damjan; Lindič Jelka; Lejko-Zupanc Tatjana; Bren Andrej F; Knap Bojan; Lešnik Marjeta; Guček Andrej; Ferluga Dušan
  Treatment of severe Paecilomyces varioti peritonitis in a pacient on continuous ambulatory peritoneal dialysis
  1998
 20. Prelog I; Dolenc-Voljč M
  Intermittent itraconazole in the treatment of distolateral onychomycosis - our experience
  1998
 21. Korošec L
  The pharmacokinetic properties of current systemic antifungal agents
  1998
 22. Rogl-Butina M
  Side effects of systemic antimycotic treatment
  1998
 23. Ginter G
  Mycoses in children: systemic treatment
  1998
 24. Beović Bojana
  Sodobno sistemsko zdravljenje glivičnih okužb
  [Contemporary systemic antifungal treatment]
  1998
 25. Dolenc-Voljč M
  Glivične okužbe kože
  [Dermatomycosis]
  1997
 26. Urbanowski S; Gwiezdzinski Z; Nierebinska E
  Itraconazole in the therapy of candidosis of uro-genital system and/or oral cavity and throat mucosa in a daily dose of 100 mg
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics