biomedicina slovenica


"Iminologija" : 2

 1. Urbančič Mojca; Globočnik Petrovič Mojca; Milutinović Živin Aleksandra
  Vpliv kroničnega vnetja na prognozo vida pri bolnikih s proliferativno diabetično retinopatijo
  [The influence of chronic inflammation on visual outcome in patients with proliferative diabetic retinopathy]
  2015
 2. Vodopivec K; Kobal M; Bavcon L; Skalar V
  OSNOVNI DUŠEVNI PROCESI. POTREBE, PODRAžAJI, REFLEKSI, MOTIVACIONI MEHANIZMI
  1976New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics