biomedicina slovenica


"Immunoglobulins" : 149

 1. Shepherd Lois; Borges Álvaro H.; Harvey Roger B.; Bower M.; Grulich A.; Silverberg Mark S.; Weber J.; Ristola M.; Viard J-P; Bogner J. R.; Tomažič Janez
  The extent of B-cell activation and dysfunction preceding lymphoma development in HIV-positive people
  2018
 2. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 3. Briceño David F.; Fernando Rajeev; Nathan Sriram; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  TandemHeart as a bridge to recovery in legionella myocarditis
  2015
 4. Bizjak Mojca; Bruck Or; Kadunc Darja; Praprotnik Sonja; Shoenfeld Yehuda
  Vaccinations and secondary immune thrombocytopenia with antiphospholipid antibodies by human papillomavirus vaccine
  2016
 5. Urlep-Šalinović Veronika; Pajk Janja
  Poraba zdravil iz plazme v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Splošni bolnišnici Celje v obdobju 2000-2007
  2008
 6. Močnik Tea
  Imunska pomanjkljivost
  2014
 7. Urlep-Šalinović Veronika; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava; Kavaš Erika
  The use of human albumin and immunoglobulin at University Clinical Center Maribor
  2010
 8. Urlep-Šalinović Veronika; Pajk Janja; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava; Maračić Irena; Kavaš Erika
  The use of albumin and immunoglobulin at University clinical center Maribor and General hospital Celje
  2009
 9. Berlec Aleš; Ravnikar Matjaž; Obermajer Nataša; Jevnikar Zala; Lunder Mojca; Kos Janko; Štrukelj Borut
  Engineered lactic acid bacteria capable of binding immunoglobulins ans TNFa
  2009
 10. Žitnik Lidija
  Priporočila za zdravljenje z infuzijami imunoglobulinov po porodu
  [Recommendations for treatment with intravenous immunoglobulins after delivery]
  2011
 11. Bilandžić Nina; Mitak Mario; Šimić Branimir
  Levamisole increases leukocyte count and immunoglobulin levels in young boars
  2010
 12. Lanišnik-Rižner Tea
  Teaching the structure immunoglobulins by molecular visualization and SDS-PAGE analysis
  2014
 13. Artenjak Andrej; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut
  Oxidatively altered IgG immunoglobulins react to beta2-glycoprotein I and peptide clusters on beta2-glycoprotein I and influence differential endothelial cell responses
  2013
 14. Ropič Petra; Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Akutni diseminirani encefalomielitis
  [Acute disseminated encephalomyelitis]
  2012
 15. Milošević Milena; Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Petrušić Vladimir; Stević Zorica; Trkov Saša; Andjus Pavle; Zorec Robert
  Immunoglobulins G from patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis affects cytosolic Ca2+ homeostasis in cultured rat astrocytes
  2013
 16. Omersel J; Žager U; Kveder T; Božič B
  Acquired polyspecificity and autoimmune reactivity of human immunoglobulins during purification procedure
  2011
 17. Novak Polona; Zver Samo
  Redke pridobljene motnje hemostaze kot vzrok podaljšanih krvavitev s prikazom dveh primerov
  [Rare acquired hemostatic disorders as a cause of prolonged bleeding - presentation of two case reports]
  2011
 18. Stenovec Matjaž; Milošević Milena; Petrušič Vladimir; Potokar Maja; Stević Zorica; Prebil Mateja; Kreft Marko; Trkov Saša; Andjus Pavle R; Zorec Robert
  Amyotrophic lateral sclerosis immunoglobulins G enhance the mobility of lysotracker-labelled vesicles in cultured rat astrocytes
  2011
 19. Stenovec M; Milošević M; Petrušić V; Potokar M; Stević Z; Prebil M; Kreft M; Trkov S; Andjus PR; Zorec R
  Amyotrophic lateral sclerosis immunoglobulins G enhance the mobility of Lysotracker-labelled vesicles in cultured rat astrocytes
  2011
 20. Manousaridis I; Loeser C; Goerdt S; Hassel JC
  Managing scleromyxedema with intravenous immunoglobulin: acute worsening of scleromyxedema with biclonal gammopathy
  2010
 21. Cervera Ricard; Bucciarelli Silvia; Praprotnik Sonja; Šipek-Dolničar Alenka
  Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): descriptive analysis of a series of 280 patients from the CAPS Registry
  2009
 22. Berginc Gašper; Bračko Matej; Glavač Damjan
  MS-MLPA reveals progressive age-dependent promoter methylation of tumor suppressor genes and possible role of IGSF4 gene in colorectal carcinogenesis of microsatellite instable tumors
  2010
 23. Skačej Helena; Holc Iztok; Pahor Artur; Sinkovič Andreja
  Henoch-Schoenleinova purpura pri odraslem
  [Henoch-Schönlein purpura in adulthood]
  2009
 24. Trčko Katarina; Miljković Jovan
  Skleromiksedem - uspešno zdravljenje z imunoglobulini
  [Scleromyxoedema - effective treatment with immunoglobulins]
  2009
 25. Omersel J; Jurgec I; Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Sodin-Šemrl S; Božič B
  Oxidation of immunoglobulins class G - a possible mechanism to provoke their autoimmune activity
  2008
 26. Omersel J; Jurgec I; Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Sodin-Šemrl S; Božič B
  Oxidised immunoglobulins express autoimmune and pro-inflammatory activity
  2009
 27. Toth Beata; Volokha Alla; Mihas Alexander; Pac Malgorzata; Bernatowska Ewa; Kondratenko Irina; Polyakov Alexander; Erdos Melinda; Pasic Srdjan; Avčin Tadej
  Genetic and demographic features of X-linked agammaglobulinemia in Eastern and Central Europe: a cohort study
  2009
 28. Omersel Jasna
  Spremembe v specifičnosti imunoglobulinov razreda G pod vplivom elektro-oksidacije
  [Changes in specifity of glass G immunoglobulins after electro-oxidation]
  2006
 29. Omersel J; Jurgec I; Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Sodin-Šemrl S; Božič B
  Autoimmune and proinflammatory activity of oxidized immunoglobulins
  2008
 30. Glaser Marjana
  Pomen intravenskih imunoglobulinov pri zdravljenju krvnih bolezni odraslih
  [The importance of intravenous immunoglobulins in the treatment of adult hematological diseases]
  2008
 31. Mulaosmanović V
  Common variable immunodeficiency and pure erythroid hypoplasia due to chronic parvovirus B-19 infection - case report
  [Splošna variabilna imunska opmanjkljivost in izolirana eritroidna hipoplazija zaradi kronične okužbe s parvovirusom B-19 - prikaz primera]
  2008
 32. Nosan G; Paro-Panjan D
  Primary immunodeficiency disease warning signs in neonates and infants
  [Opozorilni znaki primarne imunske pomanjkljivosti pri novorojenčkih in dojenčkih]
  2008
 33. Čeh Marija
  Pojav čiste aplastične anemije med zdravljenjem z rifampicinom
  [Rifampicin induced pure red cell aplasia]
  2008
 34. Kodre Veronika; Černelč Peter
  Zdravljenje diseminiranega plazmocitoma z zdravilom bortezomib
  [Treatment of multiple myeloma with bortezomib]
  2008
 35. Zver Aleksandra; Zver Samo; Mlakar Uroš; Preložnik-Zupan Irena; Pretnar Jože
  Zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom s tandemsko avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic v Sloveniji
  [Treatment of multiple myeloma patients with tandem autologous hematopoetic stem cell transplantation in Slovenia]
  2008
 36. Zečević RD; Pavlović MD; Stefanović D
  Lupus band test and disease activity in systemic lupus erythematosus: does it still matter?
  2006
 37. He T; Nie Y; Ge Y; Xie R; Yuan T; Wang Y; Galvani Vesna; Rupreht R; Čurin-Šerbec Vladka
  Expression of human-mouse chimeric antibody against TNF-alpha in CHO cells
  2005
 38. Crnkovič Darinka
  Komponentna terapija
  1999
 39. Popović M; Tavčar R; Glavač D; Volavšek M; Pirtošek Z; Vizjak A
  Light chain deposition disease restricted to the brain: the first case report
  2007
 40. Ghielmetti Mascia; Zwicker Marianne; Ghielmetti Tanja; Simon Markus M; Villiger Peter M; Padovan Elisabetta
  Synthetic bacterial lipopeptide analogs facilitate naive CD4+ T cell differentiation and enhance antigen-specific HLA-II-restricted responses
  2005
 41. Rahne-Potokar Urška
  Preprečevanje ponovne okužbe s HBV pri bolnikih po presaditvi jeter z uporabo hepatitis B imunoglobulina
  2005
 42. Rožman Primož; Telebak-Končina Tanja
  Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia - diagnostics, therapy and prophylaxis
  2005
 43. Felser David
  Zdravila iz krvi
  2005
 44. Vizjak Alenka; Jurčić Vesna; Rott Tomaž; Hvala Asta; Aucouturier Pierre; Ferluga Dušan
  Non-amyloid monoclonal immunoglobulin deposition disease in kidney
  2004
 45. Dragosics Brigitte
  Helicobacter pylori inflammation and gastric MALT lymphoma
  2005
 46. Vrtovec B; Thomas CD; Radovančević R; Frasier OH; Radovančević B
  Comparison of intravenous ganciclovir and cytomegalovirus hyperimmune globulin pre-emptive treatment in cytomegalovirus-positive heart transplant recipients
  2004
 47. Bratanič Borut
  Novejša spoznanja o zaščitni funkciji ženskega mleka
  [Recent data about protective function of human milk]
  2005
 48. Kobe Jasna Modrica; Flisar Živa
  Priporočeni postopki za osnovne laboratorijske preiskave likvorja
  2004
 49. Horvat-Ledinek Alenka; Šega-Jazbec Saša
  Multipla skleroza in nosečnost
  [Multiple sclerosis and pregnancy]
  2005
 50. Skalerič U
  Genetske osnove parodontalne bolezni
  [Genetic basis of periodontal disease]
  2004
 51. Drčar Vilma; Glaser-Avguštinčič Alenka; Furlan Danijela
  Odkrivanje monoklonskih gamopatij z imunofiksacijsko elektroforezo
  [Detection of monoclonal gammapathies with immunofixation electrophoresis]
  2004
 52. Gantar Marija; Binter Marija; Flisar Živa
  Matematični modeli za presojo funkcije krvno-likvorske bariere in intratekalne sinteze imunoglobulinov
  [Mathematical models for assessment of blood-CSF barrier function and intrathecal immunoglobulin synthesis]
  2004
 53. Ribnikar N
  Pridobitev Fab fragmenta visoko avidnih imunoglobulinov razreda G proti beta-2-glikoproteinu I
  [Acquisition of fab fragment of high avidity class G immunoglobulins against beta-2-glycoprotein I]
  2004
 54. Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Božič B
  Binding of high-avidity anti-beta2-glycoprotein I antibodies
  2004
 55. Derganc Metka; Pavčnik-Arnol Maja; Grosek Štefan
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri novorojenčku
  2004
 56. Kobal J; Bajrović FF
  Corticosteroids as adjuvant treatment for Guillain-Barre syndrome
  2003
 57. Cvelbar Martina; Kočevar-Nared Jasna
  Kontrola kakovosti krvnih izdelkov v Republiki Sloveniji
  [Quality control of human blood products in Republic of Slovenia]
  2004
 58. Čučnik Saša; Križaj Igor; Rozman Blaž; Kveder Tanja; Božič Borut
  Concomitant isolation of protein C inhibitor and unnicked beta2-glycoprotein I
  2004
 59. Flegel WA; Čurin-Šerbec V; Delamaire M; Donvito B; Ikeda H; Jorgensen J; Kumpel B; Le-Pennec P-Y; Pisačka M; Tani Y
  Section 1B: Rh flow cytometry. Coordinator's report. Rhesus index and antigen density: an analysis of the reproducibility of flow cytometric determination
  2002
 60. Vizjak Alenka; Rott Tomaž; Jurčić Vesna; Hvala Asta; Aucouturier Pierre; Ferluga Dušan
  Heavy chain and light and heavy chain monoclonal immunoglobulin deposits in kidney
  2003
 61. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Clinical presentation of renal monoclonal immunoglobulin deposition disease
  2003
 62. Avčin Tadej; Cerar-Kornhauser Lilijana; Novak-Antolič Živa
  Strokovna izhodišča za celostno obravnavo otrok, rojenih materam s sistemskimi vezivnotkivnimi boleznimi
  [Expert proposition for management of children born to mothers with systemic connective tissue diseases]
  2003
 63. Košnik M; Vizjak A; Jurčić V; Kern I
  Immune deposits in skin biopsies in chronic urticaria
  2003
 64. Kovač Damjan
  Imunosupresijsko zdravljenje ledvičnih bolezni: neželeni učinki in sodelovanje internist - družinski zdravnik
  2003
 65. Zorn Branko; Sešek-Briški Alenka; Osredkar Joško; Meden-Vrtovec Helena
  Semen polymorphonuclear neutrophil leukocyte elastase as a diagnostic and prognostic marker of genital tract inflammation - a review
  2003
 66. Herman Darja; Narat Mojca; Benčina Dušan
  Dokazovanje protiteles proti patogenim mikroorganizmom v tekočinah kokošjega zarodka
  [Detection of antibodies to pathogenic microorganisms in the chicken embryo's fluids]
  2001
 67. Herman Darja
  Dokazovanje protiteles proti patogenim mikroorganizmom v tekočinah kokošjega zarodka
  [Detection of antibodies to pathogenic microorganisms in the chicken embryo's fluids]
  2001
 68. Lešničar Gorazd; Blatnik Janja; Šibanc Branko; Cvitan Stella; Ilijaš Ana; Felc Zlatka
  Uspešnost profilaktičnih ukrepov proti hepatitisu B pri novorojencih HBsAg pozitivnih mater v obdobju 1997-2002 na Celjskem
  [The effectiveness of prophylactic measures against hepatitis B in newborns of HBsAg positive mothers for the period 1997-2002 in Celje region]
  2002
 69. Ihan Alojz
  Pridobljena (specifična) imunost
  2002
 70. Sinkovič Karel; Mičetić-Turk Dušanka
  Pomen imunoglobulinov v diagnostiki in oceni aktivnosti revmatične vročice
  [The importance of immunoglobulins in diagnostics and in the determination of the activity of rheumatic fever in childhood]
  1974
 71. Mlinarič-Raščan Irena; Yamamoto Tadashi
  B cell receptor signaling involves physical and functional association of FAK with Lyn and IgM
  2001
 72. Josić D; Schulz P; Biesert L; Hoffer L; Schwinn H; Kordiš-Krapež M; Štrancar A
  Issues in the development of medical products based on human plasma
  1997
 73. Zver Samo; Modic Mojca; Žontar Darja
  Opredelitev akutnih limfoblastnih levkemij s celičnimi imunološkimi označevalci
  [Immunological classification of acute lymphoblastic leukemias]
  2002
 74. Brinovec Vladimir; Lešničar Gorazd
  Sodobno zdravljenje kroničnega hepatitisa B
  [Modern therapy for chronic hepatitis B]
  2002
 75. Strengers Paul FW
  Plasma products in critical care medicine
  2001
 76. Hojs-Fabjan Tanja; Žitnik Lidija
  Miastenija gravis in avtoimuna tireopatija
  [Myasthenia gravis and autoimmune thyroid disease]
  2001
 77. Vizjak Alenka
  Spectrum of kidney diseases associated with monoclonal immunoglobulin deposits
  2001
 78. Kovač Damjan
  Imunosupresijsko zdravljenje ledvičnih bolezni: neželeni učinki in sodelovanje internist-družinski zdravnik
  2001
 79. Praprotnik Sonja
  Specifičnost in patogenetski pomen protiteles proti endotelnim celicam malega in velikega žilja
  [Specificity and pathogenic significance of anti-endothelial cell antibodies against microvascular and macrovascular endothelial cells]
  2001
 80. Kozak Matija; Dovč Tadeja; Rožman Primož; Blinc Aleš
  A case of pseudothrombocytopenia after infusion of abciximab in vivo and anticoagulant-independent platelet clumping after rechallenge with abciximab in vitro
  2000
 81. Vozelj Marjan
  Temelji imunologije
  2000
 82. Praprotnik Sonja; Blank Miri; Levy Yair; Sigal Tavor; Boffa Marie-Claire; Weksler Babette; Eldor Amiram; Shoenfeld Yehuda
  Anti-endothelial cell antibodies from patients with thrombotic thrombocytopenic purpura specifically activate small vessel endothelial cells
  2001
 83. Černelč S; Zalokar J
  Correlation between the concentration of immunoglobulins in human serum and secretions
  1982
 84. Černelč S; Zalokar L
  Correlation between the concentration of immunoglobulins in human serum and secretions
  1982
 85. Zalokar V; Černelč D
  CONCENTRATION OF IMMUNOGLOBULINS IN SALIVA BEFORE AND AFTER TONSILLECTOMY IN CHILDREN
  1981
 86. Krajnc Ivan
  Osnove imunologije
  2000
 87. Matičič Mojca
  Dokaz virusa hepatitisa C in njegovih protiteles v gingivalni tekočini in slini pri bolnikih s kroničnim hepatitisom C
  2000
 88. Mlakar Uroš; Preložnik-Zupan Irena
  Monoklonski imunoglobulin nedoločenega pomena
  [Monoclonal gammopathy of undetermined significance]
  2000
 89. Horvat Alenka
  Zdravljenje multiple skleroze
  2000
 90. Čučnik Saša; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Skitek Milan; Kveder Tanja
  Anti-beta2-glycoprotein I ELISA: methodology, determination of cut-off values in 434 healthy Caucasians and evaluation of monoclonal antibodies as possible international standards
  2000
 91. Andoljšek Nevenka; Vahčič Mojca; Treven Mojca; Flisar Živa
  Določanje razredov in tipov imunoglobulinov
  [Immune globulin class and type determination]
  2000
 92. Rožman Primož
  Fetomaternalna aloimunska trombocitopenija
  [Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia]
  2000
 93. Kaplan-Pavlovčič S; Kveder R; Vizjak A; Bren AF
  Clinical characteristics of patients with light chain deposition disease
  2000
 94. Vizjak A; Rott T; Jurčić V; Hvala A; Kaplan-Pavlovčič S; Koselj M; Ferluga D
  Monoclonal immunoglobulin deposits in kidney biopsy and autopsy specimens
  2000
 95. Koraka P; Avšič-Županc T; Osterhaus ADME; Groen J
  Evaluation of two commercially available immunoassays for the detection of hantavirus antibodies in serum samples
  2000
 96. Ihan Alojz
  Uravnavanje tvorbe protiteles IgE
  2000
 97. Bufon-Lužnik Tatjana; Škerl Marjeta
  Bolnišnične okužbe v porodništvu, preprečevanje in nadzor
  1998
 98. Cvelbar Martina; Krbavčič Aleš; Dobrovšak-Sourek Vlasta
  Correlation between liquid chromatography size-exclusion chromatography and Kjedahl method for determination of protein content in I. V. immunoglobulin fractions
  1995
 99. Oroszlan G
  The prevention of neonatal infection in very low birthweight infants. (Prophylactic intravenous immunoglobulin treatment)
  1998
 100. Borin Peter; Glaser Marjana; Zemljič-Grmek Tatjana
  Kronična idiopatična trombocitopenična purpura - ITP
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics