biomedicina slovenica


"Imobilizacija" : 99

 1. Perko Alja; Kacin Alan; Palma Polona
  Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive - pregled literature
  [Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture - literature review]
  2016
 2. Kren Aljaž; Černoga Andreja
  Obravnava starostnika z zlomom kolka v nujni medicinski pomoči
  2016
 3. Čretnik Andrej
  A prospective, randomized comparison of functional bracing versus rigid immobilization after modified percutaneous Achilles tendon repair under local anesthesia
  [Perspektivnij randomizirovannyj sravnitelynyj analiz funkcionalynyih metodov lečenija i immobilizacii posle modificirovannoj operacii po vosstanovleniju Ahillova suhožilija, vypolnennoj pod mestiyim narkozom]
  2009
 4. Čretnik Andrej; Košir Roman; Frank Aleksander
  A prospective, randomized comparison of functional bracing versus rigid immobilization after modified percutaneous achilles tendon repair under local anesthesia
  2009
 5. Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda; Turk Eva
  Die konservative Behandlung der Wirbelfrakturen
  2007
 6. Bračko Vida
  Urgentni pacient - včeraj, danes, jutri
  2015
 7. Dolenc Igor; Koglot Franci
  Posebnosti imobilizacije pri poškodovanih otrocih
  [Specific issues regarding immobilisation of injured children]
  2009
 8. Takač Iztok; Kupnik Dejan; Fokter Nina
  Venska trombembolija pri bolnicah z rakom jajčnikov
  [Venous tromboembolism in patients with ovarian cancer]
  2010
 9. Macura Marko
  Poškodbe gležnja in stopala
  2009
 10. Antolič Vane
  Zdravljenje prirojenega idiopatskega ekvinovarusa po Ponsetiju
  2009
 11. Vogrinčič Stanko
  Zgodovina imobilizacije
  2009
 12. Anderle Vojko; Noč Jure
  Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja
  2009
 13. Gregorc Cvetka
  Postopki ob transfuziji krvnih komponent
  2009
 14. Peneš Irena; Gros Tina
  Oskrba krvaveče rane v urgentni ambulanti
  2009
 15. Gomboc Nataša; Nagy Aleksandra
  Zdravstvena nega bolnika s poškodbo glave na oddelku
  2009
 16. Bahč Lucija
  Vloga anestezijske medicinske sestre pri obvladovanju akutne krvavitve v perioperativnem obdobju
  2009
 17. Pungartnik Janja; Konečnik Tatjana; Bricman Lidija
  Dejavniki stresa za medicinsko sestro ob sprejemu urgentnega pacienta na oddelek za intenzivno medicino
  2009
 18. Šestan Nevenka
  Poškodba z ostrim predmetom pri zaposlenih v UKC Ljubljana
  2009
 19. Lešnik Marija
  Delovne nezgode, stres, zdravstveni delavci ...
  2009
 20. Predik Marija
  Padec s strehe - oskrba pacienta s hudo poškodbo hrbtenice
  2009
 21. Zdolšek Slavica
  Delovna nezgoda v gozdu: oskrba pacienta s hudo poškodbo glave
  2009
 22. Cotič-Anderle Majda; Homar Mojca
  Spoštovanje pacientovega časa - ali jim to lahko zagotovimo?
  2009
 23. Štromajer Draga; Klančar Slavica
  Informiranost in partnerski odnos v praksi zdravstvene nege
  2009
 24. Zrim Marija
  Partnerski odnos v obravnavi urgentnega bolnika
  2009
 25. Naka Sandra
  Dejavniki, ki vplivajo na odnos med medicinsko sestro in pacientom
  2009
 26. Kovačič-Tonejc Ana Marija; Prtenjak Sonja
  Naročanje in razpošiljanje krvnih komponent
  2009
 27. Gomboc Zdenka; Zrim Marija
  Klinična pot: gastrointestinalna krvavitev
  2009
 28. Šafarič Petra; Brvar Maruša
  Obravnava pacienta z akutno krvavitvijo iz prebavil v internistični urgentni ambulanti
  2009
 29. Preložnik-Zupan Irena
  Prirojeno in pridobljeno nagnjenje h krvavitvam
  2009
 30. Gros Tina
  Zdravstvena nega poškodovanca s krvavitvijo
  2009
 31. Mažič Matej
  Obravnava krvavitev v predbolnišničnem okolju
  2009
 32. Macura Marko
  Krvavitve pri poškodbah
  2009
 33. Cotič-Anderle Majda; Okrožnik Miha; Bračko Vida; Homar Mojca
  Zbornik predavanj Strokovni seminar Urgentni pacient - usklajenost dela in sodelovanje; 2009 okt 15-16; Radenci in Strokovni seminar Imobilizacija skozi čas; 2009 maj 29; Ljubljana
  2009
 34. Posavec Anton
  Imobilizacija hrbtenice v predbolnišničnem okolju
  [Backbone splinting in pre-hospital setting]
  2009
 35. Kelc Andrej; Keršič Robert
  Imobilizacija
  2008
 36. Slamnik Mihaela; Čretnik Andrej
  Zlomi pri otrocih
  2008
 37. Fink Andrej
  Imobilizacija poškodovanca v predbolnišničnem okolju
  2007
 38. Čander Darko; Posavec Anton
  Deska za imobilizacijo poškodovanca v vodi
  2006
 39. Fink Andrej
  Deska za imobilizacijo otrok
  2006
 40. Kramar Janez
  Steznik za imobilizacijo hrbtenice pri sedečem poškodovancu
  2006
 41. Fink Andrej
  Dolga deska za imobilizacijo hrbtenice
  2006
 42. Prestor Jože
  Zajemalna nosila z oporo za glavo
  2006
 43. Kešpert Branko
  Vakuumska blazina
  2006
 44. Posavec Anton
  Vakuumske opornice za okončine
  2006
 45. Čander Darko
  Vratne opornice
  2006
 46. Čander Darko; Fink Andrej; Kešpert Branko; Kramar Janez; Posavec Anton; Prestor Jože
  Splošne indikacije za imobilizacijo hrbtenice
  2006
 47. Vlahović Dušan
  Analgezija pred imobilizacijo
  2006
 48. Dolenc Igor; Koglot Franci
  Imobilizacija z mavci - načela
  2006
 49. Brilej Drago
  Imobilizacija poškodb goleni gležnja in stopala
  [Closed treatment of lower extremity injuries]
  2005
 50. Pšenica Janez
  Imobilizacija podlahti in roke
  2005
 51. Malovrh Tomaž
  Obveze in imobilizacija
  2006
 52. Grmec Štefek
  Pomen imobilizacije - pristop poškodovanca na terenu
  2006
 53. Posavec Anton
  Zbornik predavanj Strokovni seminar Imobilizacija s sodobnimi pripomočki; 2006 feb 10; Ig
  2006
 54. Margič Krunoslav
  Zdravljenje zaprtih zlomov dlančnic in proksimalnih členkov prstov: funkcionalna imobilizacija stabilnih in zunanja fiksacija nestabilnih zlomov
  [Treatment of closed metacarpal and proximal phalangeal fractures of digits: functional immobilization of stable and external fixation of unstable fractures]
  2005
 55. Margić Krunoslav
  Funkcionalna imobilizacija zlomov dlančnic in prvih členkov prstov. Preliminarni rezultati
  [Functional immobilization of closed fractures of the metacarpal bones and the proximal phalanges of digits. Prelimininary results]
  2005
 56. Gluhar Boštjan
  Imobilizacija spodnje okončine in komplikacije
  2005
 57. Fink Andrej
  Imobilizacija poškodovanega otroka
  2005
 58. Žunkovič Matjaž
  Imobilizacija poškodb spodnjih ekstremitet v predbolnišničnem okolju in priprava na transport
  [Imobilisation of the injured extremities in the prehospital setting and preparation for the transport]
  2004
 59. Šprajc Ivan
  Imobilizacija medenice v predbolnišničnem okolju in priprava na transport
  [Proper management of injured pelvis in prehospital environment and preparing for transport]
  2004
 60. Špes Julijan
  Imobilizacija pri poškodbah in obolenjih hrbtenice
  2003
 61. Štromajer Draga
  Zdravstvena nega usmerjena h kritično bolnemu
  2003
 62. Plančak Melanija; Klančnik-Gruden Maja
  Poročilo o kakovosti dela zaposlenih na SPS Kirurška klinika v luči bolnikov: (od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003)
  2003
 63. Klančar Slavica
  Najpogostejši vzroki (ne)zadovoljstva bolnikov
  2003
 64. Kersnič Petra
  Zakonske dolžnosti in pravice bolnikov
  2003
 65. Brce Marjeta
  Problemi zdravstvene nege bolnikov z MRSA na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo
  2003
 66. Jus Aleksander
  Etika v delu centra za nujno medicinsko pomoč
  2003
 67. Prusnik Mojca; Volf Snežana; Lorenčič Tadeja
  Možganska kap in tromboliza
  2003
 68. Mahnič Silva; Levstek Milena
  Vloga zdravstvene nege ob odpustu bolnika iz ambulante SNMP
  2003
 69. Sreš Erna
  Zdravstvena nega pri oskrbi zlomov v urgentni ambulanti
  2003
 70. Matoh Marjetka
  Sprejem in priprava življenjsko ogroženega poškodovanca za nujni prevoz v drugi zdravstveni zavod
  2003
 71. Lah Amadej
  Uporaba kožnih lepil pri oskrbi poškodovancev
  2003
 72. Cimerman Matej
  Oskrba in zdravljenje težkih poškodovancev
  2003
 73. Gleščič Gregor; Makor Mateja
  Vloga medicinske sestre pri urgentni zunanji elektrostimulaciji srca
  2003
 74. Brvar Maruša; Cotič-Anderle Majda
  Postopki zdravstvene nege pri elektrokonverziji srčnega ritma
  2003
 75. Fokter Samo K
  Obolenja hrbtenice
  2003
 76. Prešeren Matjaž; Schuren Jan; Spruit Peter
  Imobilizacija hrbtenice s poltogim mavcem
  2003
 77. Vesel Miloš
  Oskrba poškodb hrbtenice z nevrološkimi izpadi
  2003
 78. Bertalanič Andrej
  Imobilizacija hrbtenice z ortopedskimi pripomočki
  2003
 79. Fink Andrej
  Oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice na terenu
  2003
 80. Naka Sandra
  Pravice bolnikov in dolžnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
  2003
 81. Klančar Slavica; Cotič-Anderle Majda; Plančak Melanija; Brvar Maruša; Štromajer Draga; Okrožnik Miha
  Zbornik predavanj strokovnih seminarjev Poškodbe in imobilizacija hrbtenice; 2003 apr 4; Ljubljana in Urgentna zdravstvena nega usmerjena k bolnikom; 2003 okt 23-24; Terme Čatež
  2003
 82. Jaklič Matic
  Poškodbe in imobilizacija ramenskega obroča
  2001
 83. Adrovič Edin
  Imobilizacija komolca
  2001
 84. Herman Simon
  Imobilizacija poškodb komolca
  2001
 85. Gluhar Boštjan
  Poškodbe in imobilizacija zapestja
  2001
 86. Špes Julijan
  Poškodbe in imobilizacija prstov in dlani
  2001
 87. Fink Andrej
  Selektivna imobilizacija hrbtenice
  [Selective backbone splinting]
  2003
 88. Herman Simon
  Imobilizacija hrbtenice z log-roll načinom in/ali dvigom
  [Spinal immobilisation: log-roll technique and/or lifting]
  2003
 89. Fink Andrej
  Imobilizacija poškodovanega otroka
  2001
 90. Fink Andrej
  Imobilizacija poškodovanega otroka
  [Immobilisation of an injured child]
  2002
 91. Tomazin Iztok
  Reševanje in nujna medicinska pomoč na težko dostopnem terenu ter bolnišnična obravnava politravmatiziranega gozdnega delavca
  [Rescue and emergency medical treatment in hard to access terrain and hospital treatment of polytraumatized forest worker]
  2000
 92. Grošelj Mojca; Veselko Matjaž
  Posledice imobilizacije kolena
  [Consequences of knee joint immobilisation]
  2000
 93. Kastelic Matej; Veselko Matjaž
  Imobilizacija poškodovanega kolena
  2000
 94. Jakovljević Miroljub
  Imobilizacija: tihi dejavnik tveganja prezgodnje pojavnosti okvar, nezmogljivosti, prizadetosti in smrti starostnikov
  [Immobilisation: silent risk factor of premature oneset of impairment, disability, handicap and death in the elderly]
  1999
 95. Fink Andrej
  Imobilizacija poškodovanega otroka
  [Splinting in children]
  1998
 96. Reš J
  Rezultati zdravljenja izpahnjenih stegnenic pri psih s konzervativnimi in operativnimi tehnikami
  [Results of coxofemoral luxation treatment using surgical and conservative techniques]
  1997
 97. Janežič Tomaž; Arnež Zoran M
  Nenavaden zaplet pecljatega zadajšnjega interosalnega fascialnega režnja z distalno bazo
  [Unusual complication of distally based pedicled posterior interosseous fascial flap]
  1997
 98. Kovačič Ivan
  Mavčeva imobilizacija (klasičen način)
  1996
 99. Nanković V; Vnuk V
  Prva pomoć, transportna imobilizacija i transport kod ozljeda vratne kralješnice
  [Emergency medical care, immobilization and transportion of patients with cervical spine injuries]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics