biomedicina slovenica


"Incidenca" : 267

 1. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Lokar Katarina; Jarm Katja; Ivanuš Urška; Žagar Tina
  Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis
  2017
 2. Vaccarella Salvatore; Franceschi Silvia; Zaridze David; Poljak Mario; Veeru Piret; Plummer Martyn; Bray Freddie
  Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40
  2016
 3. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Jarm Katja; Primic-Žakelj Maja
  Time trends and spatial patterns in the mesothelioma incidence in Slovenia, 1961-2013
  2016
 4. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška
  Zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu - program Zora
  [Screening for cervical cancer in Slovenia - programme Zora]
  2016
 5. Steinacher Mateja; Ratoša Ivica
  Obsevanje v globokem zadržanem vdihu po operaciji raka dojk
  2016
 6. Avbelj Magdalena; Zupanc Davorin; Žagar Tina; Kotnik Primož; Jakič Maja; Pirnat Edvard; Zadnik Vesna; Bergant Damijan; Zaletel Katja; Hočevar Marko; Battelino Tadej
  Rak ščitnice pri otrocih
  2016
 7. Grašič-Kuhar Cvetka
  Redki raki
  2016
 8. Zakotnik Branko
  Državni program za obvladovanje raka 2010-2015
  2016
 9. Škrlec Frančiška; Primic-Žakelj Maja
  Register raka Republike Slovenije
  2016
 10. Zadnik Vesna; Krajc Mateja
  Epidemiological trends of hormone-related cancers in Slovenia
  2016
 11. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 12. Kuhta Matevž; Rečnik Gregor; Vogrin Matjaž
  Splošna delitev mišičnih poškodb in njihova incidenca v NK Maribor
  [General classification of muscle injuries and their incidence in FC Maribor]
  2008
 13. Barbaric Jelena; Sekerija Mario; Agius Dominic; Coza Daniela; Dimitrova Nadya; Demetriou Anna; Safaei Diba Chakameh; Eser Sultan; Gavrić Živana; Primic-Žakelj Maja
  Disparities in melanoma incidence and mortality in South-Eastern Europe
  2016
 14. Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Selič Polona
  Pogostnost zaznavanja in obravnave nasilja v družini v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2015
 15. Lanišnik Boštjan; Žargi Miha
  Uspešnost MRND tipa III pri bolnikih s karcinomom ustnega dna in srednjega žrela
  [Efficacy of the MRND type III in patients with oral cavity and oropharyngeal cancer]
  2008
 16. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedni dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-larinectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 17. Gavrić Aleksandar; Kališnik Jurij-Matija
  Akutna okvara ledvic po operaciji na srcu
  [Acute kidney injury after heart surgery]
  2015
 18. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Petek Davorina
  Incidenca erektilne disfunkcije in ovire za izpostavitev problema v ambulanti družinske medicine
  2015
 19. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška
  Presejanje za raka materničnega vratu
  2015
 20. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piratramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  [Comparison of pritramid PCA analgesia efficiency and postoprative neurophatic pain occurrence in laparoscopic and classical colorectal surgery]
  2013
 21. Ocvirk Janja; Wallas Polona Mateja
  Incidenca melanoma strmo narašča, tudi pri nas
  2015
 22. Strojan Primož; Zadnik Vesna; Šifrer Robert; Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav; Jereb Sara; Poljak Mario; Kocjan Boštjan; Gale Nina
  Incidence trends in head and neck squamous cell carcinoma in Slovenia, 1983-2009
  2014
 23. Primic-Žakelj Maja
  Cancer epidemiology
  2008
 24. Geršak Ksenija
  Kemijski povzročitelj hormonskih motenj (KPHM) in reproduktivno zdravje žensk
  [Endocrine disputes and female reproductive health]
  2015
 25. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Tapajner Alojz; Mičetić-Turk Dušanka
  Incidenca pediatrične kronične vnetne črevesne bolezni v severovzhodni Sloveniji v obdobju 2000-2008
  2010
 26. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Urlep Žužej Darja; Vidmar Vesna; Zabukovec Marina; Šikić Pogačar Maja
  Incidenca celiakije v otroški dobi v severovzhodni Sloveniji z zadnjih 35 letih
  2010
 27. Rajević Ivan; Žerdoner Danijel; Komadina Radko
  Osteonekroza čeljusti po dolgotrajnem zdravljenju z bisfosfonati
  [Bisphosphonates related osteonecrosis of the jaw]
  2013
 28. Taskovska Dragana; Flis Vojko
  Indicence of surgical site infections in a tertiary hospital in Slovenia
  [Pogostnost pojavljanja okužb kirurške rane v terciarni bolnišnici v Sloveniji]
  2015
 29. Gorišek Miksić Nina; Uršič Tina; Lobnik Polona; Petrovec Miroslav; Lusa Lara; Strle Franc
  Etiologija virusnih okužb dihal pri oskrbovancih in zaposlenih v domu starejših občanov
  [Viral etiology of acute respiratory tract infections in nursing home residents]
  2015
 30. Zabukovec Irena; Šćepanović Darija
  Konservativno zdravljenje urinske inkontinence po radikalni prostatektomiji - pregled literature
  [Conservative treatment of urinary incontinence after radical prostatectomy - literature review]
  2013
 31. Allemani Claudia; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Global surveillance of cancer survival 1995-2009
  2015
 32. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Biček Ajda; Oblak Adrijana; Zupančič Mirjana; Kržišnik Ciril; Repič-Lampret Barbka; Murko Simona; Hojker Sergej; Battelino Tadej
  Newborn screening in Slovenia
  [Presejanje novorojencev v Sloveniji]
  2015
 33. Miksić Mirjana; Treiber Milena; Korpar Bojan; Spirovska Ana; Križmarić Miljenko
  Sepsa u neonatalnom razdoblju
  [Sepsis in the neonatal period]
  2014
 34. Oberaigner Willi; Primic-Žakelj Maja
  Survival for ovarian cancer in Europe
  2012
 35. Takač Iztok; Bercko Zvezdana
  40 let Centra za bolezni dojk v UKC Maribor
  2013
 36. Crocetti Emanuele; Primic-Žakelj Maja
  Epidemiology of glial and non-glial brain tumours in Europe
  2012
 37. Faivre Jean; Primic-Žakelj Maja
  Incidence, prevalence and survival of patients with rare epithelial digestive cancers diagnosed in Europe in 1995-2002
  2012
 38. Gatta Gemma; Primic-Žakelj Maja
  Embryonal cancers in Europe
  2012
 39. Cenčič Ana; Berić Matija; Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej
  Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji
  2014
 40. Gatta Gemma; Primic-Žakelj Maja
  Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998
  2010
 41. Allemani Claudia; Primic-Žakelj Maja
  Variation in 'standard care' for breast cancer across Europe
  2010
 42. Šifrer Robert; Pukl Peter; Žargi Miha; Aničin Aleksandar
  Faringokutane fistule po laringektomiji
  [Post-laryngectomy pharyngocutaneous fistulae]
  2012
 43. Jarm Katja; Ivanuš Urška; Krajc Mateja; Primic-Žakelj Maja
  Državna presejalna programa za raka materničnega vratu in dojke
  2014
 44. Ješe Rok; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  The estimated annual incidence rate of polyarteritis nodosa in Slovenia
  2014
 45. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev
  [Fall prevention activities for inpatients at stroke rehabilitation setting and their impact on the incidence of falls]
  2014
 46. Ivánecz Árpád; Jagrič Tomaž; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Vbodne rane trebuha - analiza 10-letne serije
  [Abdominal stab wounds: a 10-year survey in Slovenia]
  2011
 47. Zakotnik Branko
  PSA - sindrom motorista?
  2014
 48. Čokl Neža; Kosec Dragica
  Incidenca keratokonusa pri mladih
  [Keratokonus incidence amog young people]
  2012
 49. Zadnik Vesna; Ivanuš Urška; Florjančič Mojca; Primic-Žakelj Maja
  Vloga registra ZORA pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu v Sloveniji
  2008
 50. Oberaigner Willi; Vittadello Fabio
  Cancer mapping in Alpine regions
  [Atlante del cancro nelle regioni Alpine]
  [Krebsatlas Alpenraum]
  [Zemljevidi bremena raka v alpski regiji]
  2010
 51. Škrlep Martin; Batorek Nina; Šegula Blaž; Kubale Valentina; Fazarinc Gregor; Čandek-Potokar Marjeta
  Incidenca kožnih poškodb na klavnih trupih prašičev
  2011
 52. Jelen Anita; Zaletel Marija; Pandel Mikuš Ruža
  Prevalenca razjede zaradi pritiska v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana - presečna študija
  [Pressure ulcer prevalence in the University medical centre Ljubljana - cross - sectional study]
  2014
 53. Zwitter Matjaž
  Breme pljučnega raka pri ženskah še narašča
  2014
 54. Šipek-Dolničar Alenka; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Incidence of scleroderma spectrum disorders in Slovenia
  2013
 55. Arko Darja; Dobnik Sarah; Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutnega abdomna v nosečnosti
  [Gynaecological causes of acute abdomen in pregnancy]
  2014
 56. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Rak v Sloveniji
  2013
 57. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piritramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  2013
 58. Zver Samo; Skopec Barbara; Podgornik Helena; Reberšek Katarina; Mlakar Uroš
  Incidenca in zdravljenje diseminiranega plazmocitoma na Kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana v obdobju 2008-2011
  [Incidence and treatment of multiple myeloma at the Department of Hematology of the University Medical Centre Ljubljana in the period 2008-2011]
  2012
 59. Leva Marjetka; Križmarić Miljenko
  Presejalni testi atrijske fibrilacije z enokanalnim prenosnim EKG-aparatom
  [Screening tests of atrial fibrillation with single-channel portable ECG device]
  2013
 60. Rifel Janez; Švab Igor; Nazareth Irwin
  Risk factors associated with panic syndrome and other anxiety syndrome in Slovenian general practice
  2013
 61. Radošević Bojana; Battelino Tadej
  Incidenca sladkorne bolezni tipa 1 v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina) in Sloveniji v obdobju 1998-2010
  2012
 62. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  Uporaba vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov pri vstavitvi pedikularnih vijakov
  [Use of rapid prototyping drill guide template for pedicle screw placement]
  2013
 63. Hlebič Gregor
  Ali se pri zdravljenju benigne hipertrofije prostate soočamo s suboptimalnim zdravljenjem?
  2013
 64. Agnelli Giancarlo; Takač Iztok; Triller Nadja
  Semuloparin for thromboprophylaxis in patients receiving chemotherapy for cancer
  2012
 65. Pogorevc Jana
  Samomorilnost
  [Suicidality]
  2012
 66. Ocvirk Janja
  Adjuvantno zdravljenje raka debelega črevesa
  2013
 67. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke
  2013
 68. Grašič-Kuhar Cvetka
  Zbolevnost in umrljivost za rakom v Pomurju skozi čas in glede na slovensko povprečje
  2013
 69. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina; Florjančič Mojca; Kuster Mojca
  Delovanje državnega presejalnega programa za raka materničnega vratu Zora v osrednjeslovenski statistični regiji
  2013
 70. Breznik Silva; Henry Michael M.; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Flis Vojko; Matela Jože
  CPMS pri zdravljenju anevrizem ledvičnih arterij
  2012
 71. Hernja-Rumpf Tadeja; Turk Zmago
  Obravnava bolnikov s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip 1 po zlomu distalnega dela koželjnice
  [Treatment of patients with complex regional pain syndrome after distal radius fracture]
  2011
 72. Dolenc Matej; Ribič Helena
  Incidenca okužb ortopedskih vsadkov - izkušnje Splošne bolnišnice Jesenice
  [Infection of orthopedic implants - experiences of Jesenice general hospital]
  2011
 73. Zupančič-Pridgar Alenka; Gorišek Nina
  Medenična vnetna bolezen
  [Pelvic inflammatory diseases]
  2011
 74. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin
  Avtoimunski pankreatitis s prikazom primera
  [Autoimmune pancreatitis - with case report]
  2011
 75. Schwarzbartl-Pfeifer Marija Ana; Pfeifer Vladimir
  Incidenca suhega očesa in blefaritisa pri bolnikih, predvidenih za operacijo sive mrene v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer
  [The OSD (ocular sufrace disease) and OSID (ocular surface infectious disease) in patients undergoing cataract surgery at the dr. Pfeifer eye surgical centre]
  2010
 76. Steinbacher-Kokalj Tina
  Incidenca prirojenih napak nevralne cevi in dejavniki tveganja, ki vplivajo na njihov nastanek
  2009
 77. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 78. Smrkolj Špela; Fabjan-Vodušek Vesna; Lukanovič Adolf; Slabe Nina; Košir Renata
  Vaginalna evisceracija tankega črevesa po totalni abdominalni histerektomiji
  [Vaginal small bowel evisceration following total abdominal hysterectomy]
  2010
 79. Jakopič Katja; Lukanovič Adolf; Gruden Andrej
  Prikrite poškodbe analnega sfinktra v Porodnišnici Ljubljana - incidenca in dejavniki tveganja
  [Occult anal sphincter injuries (OASIS) in Department of Perinatology in Ljubljana - incidence and risk factors]
  2009
 80. Planinšek Ručigaj Tanja; Žgavec Borut; Vučinič Dugonik Aleksandra; Benedičič Ana; Luft Sandi; Zagoričnik Blanka
  Vloga dermatologa pri diagnostiki in obravnavi bolnika z melanomom
  [The role of the dermatologist in the diagnosis and management of melanoma patient]
  2009
 81. Grgič-Vitek Marta; Kraigher Alenka
  Povečana incidenca oslovskega kašlja med šolarji in poživitveno cepljenje
  [Increased incidence of pertussis among school children and introduction of booster dose]
  2009
 82. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Dekompresivna kraniektomija pri poškodbi možganov
  [Decompressive craniectomy following traumatic brain injury]
  2009
 83. Vauhnik Renata
  Incidenca kolenskih poškodb med slovenskimi športnicami
  [Traumatic knee injury rate among Slovenian sports women]
  2009
 84. Šuran David; Kanič Vojko; Golob-Gulič Tatjana; Naji Husam-Franjo; Lipovec Robert
  Neučinkovitost nizkomolekularnega heparina pri preprečevanju tromboze na umetni mitralni zaklopki
  [Low-molecular-weight heparin treatment failure in prevention of prosthetic mitral valve thrombosis]
  2009
 85. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja; Vučinič Dugonik Aleksandra
  Alergijski kontaktni dermatitis zaradi rastlin
  2008
 86. Hafner Alenka; Lesjak Katra
  Spremljanje prvih obiskov zaradi anoreksije nervoze in bulimije nervoze na primarni ravni v Sloveniji
  [A survey of first attendances for anorexia nervosa and bulimia nervosa at theprimary health care level in Slovenia]
  2008
 87. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedani dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-laryngectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 88. Ovčariček Tanja; Regvat Jurij
  Epidemija tuberkuloze v manjšem kraju
  2008
 89. Sinkovič Andreja; Koren Metka
  Independent predictors of six-month mortality in patients with non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)
  2008
 90. Dajčman Davorin
  Avtoimunski pankreatitis - prikaz primera
  2008
 91. Galvani Vesna; Maver Slavica; Soldatović Gordana; Kramar Irena
  Prvi primer s transfuzijo povezane akutne poškodbe pljuč (TRALI) v Sloveniji
  [First report of transfusion-related acute lung injury (TRALI) in Slovenia]
  2008
 92. Zakotnik Branko
  Rak v Sloveniji - incidenca, ozdravljivost, posledice
  [Cancer in Slovenia - incidence, survival, consequences of treatment]
  2008
 93. Savanović Vlado; Rakuša Martin
  Gullain-Barre-Strohlov sindrom
  [Guillain-Barre-Strohl syndrome]
  2007
 94. Menih Marija
  Obravnava možganske kapi pri mladih
  [Management of stroke in young adults]
  2007
 95. Komadina Radko
  Nevittov faktor krhkosti kostnine, kostna čvrstost
  [Nevitt's coefficient of bone fragility and bone strenght]
  2007
 96. Golub Jana
  Incidenca nezaželenih stranskih učinkov med zdravili v prosti prodaji in zdravili predpisanimi na recept v občini Slovenska Bistrica
  2005
 97. Brilej Drago; Komadina Radko; Vrabl Miran
  Outcome in patients with femoral neck fractures depends on the treatment used
  [Končni rezultat zdravljenje starostnika z zlomom vratu stegnenice je povezan z metodo operacije]
  2007
 98. Dajčman Davorin
  Avtoimuni pankreatitis
  [Autoimmune pancreatitis]
  2007
 99. Mohar Janez; Ahčan Uroš
  Epidemiologija opeklinskih poškodb pri otrocih in pomen sodobnega opeklinskega centra
  [The epidemiology of burn injuries of children and the importance of a modern burn centre]
  2007
 100. Verdenik-Golob Branka
  Klinične in histološke značilnosti endometrijskih polipov
  [Clinic and histologic characteristics of endometrial polyps]
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics