biomedicina slovenica


"Incidenca" : 276

 1. Krstevski Vladimir; Kravos Andrej; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Incidenca vaginalne kandidoze v ambulanti družinskega zdravnika in ambulanti ginekologa
  2017
 2. Sacchetto L.; Zanetti Roberto; Comber Harry; Bouchardy Christine; Brewster DH; Broganelli P.; Chirlaque M. D.; Coza Daniela; Galceran Josep; Zadnik Vesna
  Trends in incidence of thick, thin and in situ melanoma in Europe
  2018
 3. Lasič Mateja; Lučovnik Miha; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Müller-Premru Manica; Tul Nataša; Jeverica Samo
  Invazivne okužbe novorojenčkov z bakterijo Streptococcus agalactiae v Sloveniji, 2003-2013
  [Invasive neonatal Streptococcus agalactiae infection in Slovenia, 2003-2013]
  2017
 4. Gatta Gemma; Capocaccia Riccardo; Botta Laura; Mallone Sandra; De Angelis Roberta; Ardanaz Eva; Comber Harry; Dimitrova Nadya; Leinonen Maarit K.; Siesling Sabine; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Burden and centralised treatment in Europe of rare tumours
  2017
 5. Sinkovič Andreja; Masnik Klara; Mihevc Matic
  Akutna ledvična okvara pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom in dvigom veznice ST (STEMI)
  [Acute kidney injury in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)]
  2017
 6. Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Globalni vidiki glavobola
  [The global aspects of headache]
  2017
 7. Kasparian Nadine A.; Bränström Richard; Chang Yu-Mei; Affleck Paul; Aspinwall Lisa G.; Tibben Aad; Azizi Esther; Bergman Wilma; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Skin examination behavior
  2012
 8. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Jarm Katja; Žagar Tina
  Time trends and spatial patterns in the mesothelioma incidence in Slovenia, 1961-2014
  2017
 9. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Linkage to supplementary registration sources
  2016
 10. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Lokar Katarina; Jarm Katja; Ivanuš Urška; Žagar Tina
  Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis
  2017
 11. Vaccarella Salvatore; Franceschi Silvia; Zaridze David; Poljak Mario; Veeru Piret; Plummer Martyn; Bray Freddie
  Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40
  2016
 12. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Jarm Katja; Primic-Žakelj Maja
  Time trends and spatial patterns in the mesothelioma incidence in Slovenia, 1961-2013
  2016
 13. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška
  Zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu - program Zora
  [Screening for cervical cancer in Slovenia - programme Zora]
  2016
 14. Steinacher Mateja; Ratoša Ivica
  Obsevanje v globokem zadržanem vdihu po operaciji raka dojk
  2016
 15. Avbelj Magdalena; Zupanc Davorin; Žagar Tina; Kotnik Primož; Jakič Maja; Pirnat Edvard; Zadnik Vesna; Bergant Damijan; Zaletel Katja; Hočevar Marko; Battelino Tadej
  Rak ščitnice pri otrocih
  2016
 16. Grašič-Kuhar Cvetka
  Redki raki
  2016
 17. Zakotnik Branko
  Državni program za obvladovanje raka 2010-2015
  2016
 18. Škrlec Frančiška; Primic-Žakelj Maja
  Register raka Republike Slovenije
  2016
 19. Zadnik Vesna; Krajc Mateja
  Epidemiological trends of hormone-related cancers in Slovenia
  2016
 20. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 21. Kuhta Matevž; Rečnik Gregor; Vogrin Matjaž
  Splošna delitev mišičnih poškodb in njihova incidenca v NK Maribor
  [General classification of muscle injuries and their incidence in FC Maribor]
  2008
 22. Barbaric Jelena; Sekerija Mario; Agius Dominic; Coza Daniela; Dimitrova Nadya; Demetriou Anna; Safaei Diba Chakameh; Eser Sultan; Gavrić Živana; Primic-Žakelj Maja
  Disparities in melanoma incidence and mortality in South-Eastern Europe
  2016
 23. Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Selič Polona
  Pogostnost zaznavanja in obravnave nasilja v družini v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2015
 24. Lanišnik Boštjan; Žargi Miha
  Uspešnost MRND tipa III pri bolnikih s karcinomom ustnega dna in srednjega žrela
  [Efficacy of the MRND type III in patients with oral cavity and oropharyngeal cancer]
  2008
 25. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedni dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-larinectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 26. Gavrić Aleksandar; Kališnik Jurij-Matija
  Akutna okvara ledvic po operaciji na srcu
  [Acute kidney injury after heart surgery]
  2015
 27. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Petek Davorina
  Incidenca erektilne disfunkcije in ovire za izpostavitev problema v ambulanti družinske medicine
  2015
 28. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška
  Presejanje za raka materničnega vratu
  2015
 29. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piratramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  [Comparison of pritramid PCA analgesia efficiency and postoprative neurophatic pain occurrence in laparoscopic and classical colorectal surgery]
  2013
 30. Ocvirk Janja; Wallas Polona Mateja
  Incidenca melanoma strmo narašča, tudi pri nas
  2015
 31. Strojan Primož; Zadnik Vesna; Šifrer Robert; Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav; Jereb Sara; Poljak Mario; Kocjan Boštjan; Gale Nina
  Incidence trends in head and neck squamous cell carcinoma in Slovenia, 1983-2009
  2014
 32. Primic-Žakelj Maja
  Cancer epidemiology
  2008
 33. Geršak Ksenija
  Kemijski povzročitelj hormonskih motenj (KPHM) in reproduktivno zdravje žensk
  [Endocrine disputes and female reproductive health]
  2015
 34. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Tapajner Alojz; Mičetić-Turk Dušanka
  Incidenca pediatrične kronične vnetne črevesne bolezni v severovzhodni Sloveniji v obdobju 2000-2008
  2010
 35. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Urlep Žužej Darja; Vidmar Vesna; Zabukovec Marina; Šikić Pogačar Maja
  Incidenca celiakije v otroški dobi v severovzhodni Sloveniji z zadnjih 35 letih
  2010
 36. Rajević Ivan; Žerdoner Danijel; Komadina Radko
  Osteonekroza čeljusti po dolgotrajnem zdravljenju z bisfosfonati
  [Bisphosphonates related osteonecrosis of the jaw]
  2013
 37. Taskovska Dragana; Flis Vojko
  Indicence of surgical site infections in a tertiary hospital in Slovenia
  [Pogostnost pojavljanja okužb kirurške rane v terciarni bolnišnici v Sloveniji]
  2015
 38. Gorišek Miksić Nina; Uršič Tina; Lobnik Polona; Petrovec Miroslav; Lusa Lara; Strle Franc
  Etiologija virusnih okužb dihal pri oskrbovancih in zaposlenih v domu starejših občanov
  [Viral etiology of acute respiratory tract infections in nursing home residents]
  2015
 39. Zabukovec Irena; Šćepanović Darija
  Konservativno zdravljenje urinske inkontinence po radikalni prostatektomiji - pregled literature
  [Conservative treatment of urinary incontinence after radical prostatectomy - literature review]
  2013
 40. Allemani Claudia; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Global surveillance of cancer survival 1995-2009
  2015
 41. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Biček Ajda; Oblak Adrijana; Zupančič Mirjana; Kržišnik Ciril; Repič-Lampret Barbka; Murko Simona; Hojker Sergej; Battelino Tadej
  Newborn screening in Slovenia
  [Presejanje novorojencev v Sloveniji]
  2015
 42. Miksić Mirjana; Treiber Milena; Korpar Bojan; Spirovska Ana; Križmarić Miljenko
  Sepsa u neonatalnom razdoblju
  [Sepsis in the neonatal period]
  2014
 43. Oberaigner Willi; Primic-Žakelj Maja
  Survival for ovarian cancer in Europe
  2012
 44. Takač Iztok; Bercko Zvezdana
  40 let Centra za bolezni dojk v UKC Maribor
  2013
 45. Crocetti Emanuele; Primic-Žakelj Maja
  Epidemiology of glial and non-glial brain tumours in Europe
  2012
 46. Faivre Jean; Primic-Žakelj Maja
  Incidence, prevalence and survival of patients with rare epithelial digestive cancers diagnosed in Europe in 1995-2002
  2012
 47. Gatta Gemma; Primic-Žakelj Maja
  Embryonal cancers in Europe
  2012
 48. Cenčič Ana; Berić Matija; Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej
  Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji
  2014
 49. Gatta Gemma; Primic-Žakelj Maja
  Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998
  2010
 50. Allemani Claudia; Primic-Žakelj Maja
  Variation in 'standard care' for breast cancer across Europe
  2010
 51. Šifrer Robert; Pukl Peter; Žargi Miha; Aničin Aleksandar
  Faringokutane fistule po laringektomiji
  [Post-laryngectomy pharyngocutaneous fistulae]
  2012
 52. Jarm Katja; Ivanuš Urška; Krajc Mateja; Primic-Žakelj Maja
  Državna presejalna programa za raka materničnega vratu in dojke
  2014
 53. Ješe Rok; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  The estimated annual incidence rate of polyarteritis nodosa in Slovenia
  2014
 54. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev
  [Fall prevention activities for inpatients at stroke rehabilitation setting and their impact on the incidence of falls]
  2014
 55. Ivánecz Árpád; Jagrič Tomaž; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Vbodne rane trebuha - analiza 10-letne serije
  [Abdominal stab wounds: a 10-year survey in Slovenia]
  2011
 56. Zakotnik Branko
  PSA - sindrom motorista?
  2014
 57. Čokl Neža; Kosec Dragica
  Incidenca keratokonusa pri mladih
  [Keratokonus incidence amog young people]
  2012
 58. Zadnik Vesna; Ivanuš Urška; Florjančič Mojca; Primic-Žakelj Maja
  Vloga registra ZORA pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu v Sloveniji
  2008
 59. Oberaigner Willi; Vittadello Fabio
  Cancer mapping in Alpine regions
  [Atlante del cancro nelle regioni Alpine]
  [Krebsatlas Alpenraum]
  [Zemljevidi bremena raka v alpski regiji]
  2010
 60. Škrlep Martin; Batorek Nina; Šegula Blaž; Kubale Valentina; Fazarinc Gregor; Čandek-Potokar Marjeta
  Incidenca kožnih poškodb na klavnih trupih prašičev
  2011
 61. Jelen Anita; Zaletel Marija; Pandel Mikuš Ruža
  Prevalenca razjede zaradi pritiska v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana - presečna študija
  [Pressure ulcer prevalence in the University medical centre Ljubljana - cross - sectional study]
  2014
 62. Zwitter Matjaž
  Breme pljučnega raka pri ženskah še narašča
  2014
 63. Šipek-Dolničar Alenka; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Incidence of scleroderma spectrum disorders in Slovenia
  2013
 64. Arko Darja; Dobnik Sarah; Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutnega abdomna v nosečnosti
  [Gynaecological causes of acute abdomen in pregnancy]
  2014
 65. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Rak v Sloveniji
  2013
 66. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piritramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  2013
 67. Zver Samo; Skopec Barbara; Podgornik Helena; Reberšek Katarina; Mlakar Uroš
  Incidenca in zdravljenje diseminiranega plazmocitoma na Kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana v obdobju 2008-2011
  [Incidence and treatment of multiple myeloma at the Department of Hematology of the University Medical Centre Ljubljana in the period 2008-2011]
  2012
 68. Leva Marjetka; Križmarić Miljenko
  Presejalni testi atrijske fibrilacije z enokanalnim prenosnim EKG-aparatom
  [Screening tests of atrial fibrillation with single-channel portable ECG device]
  2013
 69. Rifel Janez; Švab Igor; Nazareth Irwin
  Risk factors associated with panic syndrome and other anxiety syndrome in Slovenian general practice
  2013
 70. Radošević Bojana; Battelino Tadej
  Incidenca sladkorne bolezni tipa 1 v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina) in Sloveniji v obdobju 1998-2010
  2012
 71. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  Uporaba vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov pri vstavitvi pedikularnih vijakov
  [Use of rapid prototyping drill guide template for pedicle screw placement]
  2013
 72. Hlebič Gregor
  Ali se pri zdravljenju benigne hipertrofije prostate soočamo s suboptimalnim zdravljenjem?
  2013
 73. Agnelli Giancarlo; Takač Iztok; Triller Nadja
  Semuloparin for thromboprophylaxis in patients receiving chemotherapy for cancer
  2012
 74. Pogorevc Jana
  Samomorilnost
  [Suicidality]
  2012
 75. Ocvirk Janja
  Adjuvantno zdravljenje raka debelega črevesa
  2013
 76. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke
  2013
 77. Grašič-Kuhar Cvetka
  Zbolevnost in umrljivost za rakom v Pomurju skozi čas in glede na slovensko povprečje
  2013
 78. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina; Florjančič Mojca; Kuster Mojca
  Delovanje državnega presejalnega programa za raka materničnega vratu Zora v osrednjeslovenski statistični regiji
  2013
 79. Breznik Silva; Henry Michael M.; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Flis Vojko; Matela Jože
  CPMS pri zdravljenju anevrizem ledvičnih arterij
  2012
 80. Hernja-Rumpf Tadeja; Turk Zmago
  Obravnava bolnikov s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip 1 po zlomu distalnega dela koželjnice
  [Treatment of patients with complex regional pain syndrome after distal radius fracture]
  2011
 81. Dolenc Matej; Ribič Helena
  Incidenca okužb ortopedskih vsadkov - izkušnje Splošne bolnišnice Jesenice
  [Infection of orthopedic implants - experiences of Jesenice general hospital]
  2011
 82. Zupančič-Pridgar Alenka; Gorišek Nina
  Medenična vnetna bolezen
  [Pelvic inflammatory diseases]
  2011
 83. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin
  Avtoimunski pankreatitis s prikazom primera
  [Autoimmune pancreatitis - with case report]
  2011
 84. Schwarzbartl-Pfeifer Marija Ana; Pfeifer Vladimir
  Incidenca suhega očesa in blefaritisa pri bolnikih, predvidenih za operacijo sive mrene v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer
  [The OSD (ocular sufrace disease) and OSID (ocular surface infectious disease) in patients undergoing cataract surgery at the dr. Pfeifer eye surgical centre]
  2010
 85. Steinbacher-Kokalj Tina
  Incidenca prirojenih napak nevralne cevi in dejavniki tveganja, ki vplivajo na njihov nastanek
  2009
 86. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 87. Smrkolj Špela; Fabjan-Vodušek Vesna; Lukanovič Adolf; Slabe Nina; Košir Renata
  Vaginalna evisceracija tankega črevesa po totalni abdominalni histerektomiji
  [Vaginal small bowel evisceration following total abdominal hysterectomy]
  2010
 88. Jakopič Katja; Lukanovič Adolf; Gruden Andrej
  Prikrite poškodbe analnega sfinktra v Porodnišnici Ljubljana - incidenca in dejavniki tveganja
  [Occult anal sphincter injuries (OASIS) in Department of Perinatology in Ljubljana - incidence and risk factors]
  2009
 89. Planinšek Ručigaj Tanja; Žgavec Borut; Vučinič Dugonik Aleksandra; Benedičič Ana; Luft Sandi; Zagoričnik Blanka
  Vloga dermatologa pri diagnostiki in obravnavi bolnika z melanomom
  [The role of the dermatologist in the diagnosis and management of melanoma patient]
  2009
 90. Grgič-Vitek Marta; Kraigher Alenka
  Povečana incidenca oslovskega kašlja med šolarji in poživitveno cepljenje
  [Increased incidence of pertussis among school children and introduction of booster dose]
  2009
 91. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Dekompresivna kraniektomija pri poškodbi možganov
  [Decompressive craniectomy following traumatic brain injury]
  2009
 92. Vauhnik Renata
  Incidenca kolenskih poškodb med slovenskimi športnicami
  [Traumatic knee injury rate among Slovenian sports women]
  2009
 93. Šuran David; Kanič Vojko; Golob-Gulič Tatjana; Naji Husam-Franjo; Lipovec Robert
  Neučinkovitost nizkomolekularnega heparina pri preprečevanju tromboze na umetni mitralni zaklopki
  [Low-molecular-weight heparin treatment failure in prevention of prosthetic mitral valve thrombosis]
  2009
 94. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja; Vučinič Dugonik Aleksandra
  Alergijski kontaktni dermatitis zaradi rastlin
  2008
 95. Hafner Alenka; Lesjak Katra
  Spremljanje prvih obiskov zaradi anoreksije nervoze in bulimije nervoze na primarni ravni v Sloveniji
  [A survey of first attendances for anorexia nervosa and bulimia nervosa at theprimary health care level in Slovenia]
  2008
 96. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedani dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-laryngectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 97. Ovčariček Tanja; Regvat Jurij
  Epidemija tuberkuloze v manjšem kraju
  2008
 98. Sinkovič Andreja; Koren Metka
  Independent predictors of six-month mortality in patients with non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)
  2008
 99. Dajčman Davorin
  Avtoimunski pankreatitis - prikaz primera
  2008
 100. Galvani Vesna; Maver Slavica; Soldatović Gordana; Kramar Irena
  Prvi primer s transfuzijo povezane akutne poškodbe pljuč (TRALI) v Sloveniji
  [First report of transfusion-related acute lung injury (TRALI) in Slovenia]
  2008

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics