biomedicina slovenica


"Infant" : 2631

 1. Broberg Eeva; Waris Matti; Johansen Kari; Snacken René; Penttinen Pasi; Prosenc Katarina; Sočan Maja
  Seasonality and geographical spread of respiratory syncytial virus epidemics in 15 European countries, 2010 to 2016
  2018
 2. Skale Cvetka; Bratanič Borut
  Kako porodnišnica (p)ostane novorojencem prijazna
  2017
 3. Skale Cvetka
  Hranjenje z izbrizganim materinim mlekom
  2017
 4. Berginc Nataša; Prosenc Katarina
  Estimating the burden of respiratory syncytial virus in infants, joung children and the elderly at National Influenza Centre in Slovenia
  2017
 5. Fidler Mis Nataša; Braegger Christian P.; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Hojsak Iva; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Mihatsch Walter; Molgaard Christian; Vora Rakesh; Fewtrell Mary
  Sugar in infants, children and adolescents:
  2017
 6. Marić Ivica; Mlakar Polona; Bricl Irena
  Respiracijske transfuzijske reakcije
  [Respiratory transfusion reactions]
  2017
 7. Osterc Koprivšek Andreja
  Nistagmus v otroštvu
  [Nystagmus in childhood]
  2017
 8. Wambach Jennifer A.; Stettner Georg M.; Haack Tobias B.; Writzl Karin; Škofljanec Andreja; Maver Aleš; Munell Francina; Ossowski Stephan; Bosio Mattia
  Survival among children with lethal congenital contracture syndrome 11 caused by novel mutations in the gliomedin gene (GLDN)
  2017
 9. Miksić Mirjana; Dukić Vuković Tanja; Taso Sunčica; Križmarić Miljenko; Ravnik Janez; Šmigoc Tomaž; Korpar Bojan
  The treatment of posthaemorrhagic hydrocephalus
  2017
 10. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 11. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 12. Riikonen Raili; Carmant L; Dorofeeva Maria; Hollody Katalin; Krajnc Barbara; Rener-Primec Zvonka; Szabo Ilona; Wohlrab Gabrielle; Sorri Iiris
  Does vigabatrin treatment for infantile spasms cause visual field defects?
  2013
 13. Drusany Starič Kristina; Bukovec Petra; Jakopič Katja; Zdravevski Eftim; Trajkovik Vladimir; Lukanovič Adolf
  Can we predict obstetric anal sphincter injury?
  2017
 14. Mujezinović Faris
  Elective caesarean section after 39 weeks gestation and the influence on neonatal morbidity
  [Elektivni carski rezi po 39. tednu nosečnosti in njihov vpliv na neonatalno obolevnost:]
  2017
 15. Skranes Janne Helen; Løhaugen Gro; Schumacher Eva Margrethe; Osredkar Damjan; Server Andres; Cowan Mary; Stiris Tom; Fugelseth Drude; Thoresen Marianne
  Amplitude-integrated electroencephalography improves the identification of infants with encephalopathy for therapeutic hypothermia and predicts neurodevelopmental outcomes at 2 years of age
  2017
 16. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 17. Fewtrell Mary; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Fidler Mis Nataša; Hojsak Iva; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Molgaard Christian
  Complementary Feeding
  2017
 18. Hojsak Iva; Colomb Virginie; Braegger Christian P.; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Fidler Mis Nataša; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Mihatsch Walter; Molgaard Christian; van Goudoever Johannes; Fewtrell Mary
  ESPGHAN Committee on Nutrition Position Paper
  Intravenous lipid emulsions and risk of hepatotoxicity in infants and children
  2016
 19. Mihatsch Walter; Braegger Christian P.; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Fewtrell Mary; Hojsak Iva; Fidler Mis Nataša; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Molgaard Christian; Embleton Nicholas; van Goudoever Johannes
  Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborn infants
  2016
 20. Korošec Sara; Ban Helena; Steblovnik Lili; Verdenik Ivan; Vrtačnik-Bokal Eda
  Independent factors influencing large-for-gestation birth weight in singletons born after in vitro fertilization
  2016
 21. Orel Rok
  Obravnava dojenčkov s pogostimi simptomi s strani prebavil (regurgitacijo, kolikami in zaprtjem)
  [Approach to infants with common gastrointestinal symptoms (regurgitation, colic and constipation)]
  2016
 22. Belščak Andreja; Tomšič Sonja; Mihevc Ponikvar Barbara
  Posodobljen preventivni program patronažnih obiskov novorojenčkov, dojenčkov in otročnic - pilotna izvedba
  [Updated prevention - program of community health nursing of newborns, infants and mothers - pilot implementation]
  2016
 23. Battelino Nina; Writzl Karin; Bratanič Nevenka; Irving Melita D; Novljan Gregor
  End-stage renal disease in an infant with Hajdu-Cheney syndrome
  2016
 24. Bregant Tina; Gabrovec Nataša; Zupet Petra
  Rast in razvoj zdravih dojenčkov
  [Growth and development in healthy infants]
  2016
 25. Šivic Urška; Keše Darja; Mrvič Tatjana; Praprotnik Marina
  Pljučnica pri dojenčku, povzročena z bakterijo Chlamydiae trachomatis
  [Pneumonia in an infant caused by Chlamydiae trachomatis]
  2016
 26. Arnež Maja; Avšič-Županc Tatjana; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Human herpesvirus 6 infection presenting as an acute febrile illness associated with thrombocytopenia and leukopenia
  2016
 27. Farkas Henrik; Martinez-Saguer I.; Bork K.; Bowen T.; Craig T.; Frank M.; Germenis A. E.; Grumach A. S.; Luczay Andrea; Varga L.; Zanichelli A.; Košnik Mitja
  International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency
  2016
 28. Nosan Gregor; Žugelj Dominika; Paro Panjan Darja
  Uncommon manifestations of neonatal group b Streptococcus infection
  2016
 29. Soltirovska Šalamon Aneta
  Motnje v presnovi kalcija in fosforja pri novorojenčkih
  [Disorders in calcium-phosphate metabolism in newborn infants]
  2016
 30. Štucin Gantar Irena
  Diagnoza in zdravljenje hipotenzije pri novorojenčku
  [Evaluation and management of hypotension in preterm infants]
  2016
 31. Lo Vecchio Andrea; Vandenplas Yvan; Benninga Marc; Broekaert Ilse; Falconer Jackie; Gottrand Frederic; Lifschitz Carlos; Lionetti Paolo; Orel Rok
  An international consensus report on a new algorithm for the management of infant diarrhoea
  2016
 32. Cimperšek Maja; Šurlan Popović Katarina; Pečarič-Meglič Nuška
  Vloga difuzijskega magnetnoresonančnega slikanja v oceni uspešnosti zdravljenja s hlajenjem pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo
  2015
 33. Soltirovska Šalamon Aneta; Lichtenbelt Klaske; Cowan Frances; Casaer Alexandra; Dudink Jeroen; Dereymaeker Anneleen; Paro Panjan Darja; Groenendaal Floris; de Vries Linda S.
  Clinical presentation and spectrum of neuroimaging findings in newborn infants with incontinentia pigmenti
  2016
 34. Benítez Diego; Medeiros Andrea; Panozzo-Zenere Esteban A.; Prousis Kyriakos C.; Roussaki Marina; Calogeropoulou Theodora; Detsi Anastasia; Jaeger Timo; Šaraluskas Jonas; Peterlin-Mašič Lucija; Kunick Conrad; Labadie Guillermo R.; Flohé Leopold; Comini Marcelo A.
  Identification of novel chemical scaffolds inhibiting trypanothione synthetase from pathogenic trypanosomatids
  2016
 35. Sedmak Marjeta; Homan Matjaž; Brecelj Jernej; Orel Rok; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej; Bratanič Borut; Avčin Tadej; Vesel Tina; Fidler Mis Nataša; Širca-Čampa Andreja; Mičetić-Turk Dušanka; Bigec Martin; Plevnik-Vodušek Vesna
  Smernice za prehrano dojenčkov v Sloveniji
  2010
 36. Korpar Bojan; Spindler Majda
  8th years experience with UNHS in UCH Maribor
  2008
 37. Sabir Hemmen; Osredkar Damjan; Maes Elke; Wood Thomas; Thoresen Marianne
  Xenon combined with therapeutic hypothermia is not neuroprotective after severe hypoxia-ischemia in neonatal rats
  2016
 38. Todorovič-Guid Mirjana; Kokalj-Vokač Nadja; Marčun-Varda Nataša
  A girl with an asymptomatic parietal encephalocele
  2013
 39. Strah Darija M.; Geršak Ksenija; Šušteršič Breda
  Developmental follow up of a female infant with recombinant Down syndrome
  2010
 40. MacDonald Mhairi G.; Seshia Mary M. K.
  Avery's neonatology
  2016
 41. Wood Thomas; Osredkar Damjan; Puchades Maja; Maes Elke; Falck Mari; Flatebø Torun; Walloe Lars; Sabir Hemmen; Thoresen Marianne
  Treatment temperature and insult severity influence the neuroprotective effects of therapeutic hypothermia
  2016
 42. Jerše Maja; Zidar Nina
  Apoptosis in the developing human heart resembles apoptosis in epithelial tissues
  2011
 43. Tekauc-Golob Andreja
  Breastfeeding babies with low birth weight - influence on cognitive development
  2007
 44. Perme Tina; Cerkvenik Škafar Andreja; Grosek Štefan
  Newborn readmissions to slovenian children's hospitals in one summer month and one autumn month
  2016
 45. Lozar Krivec Jana; Bratanič Borut; Paro Panjan Darja
  The role of carboxyhemoglobin measured with CO-oximetry in the detection of hemolysis in newborns with ABO alloimmunization
  2016
 46. Kavčič Niko; Bratuš Dejan; Hlebič Gregor; Kacjan Uroš; Rebek Marius K.; Hajdinjak Tine; Stanonik Godina Jana; Pavlovič Milan
  Prenatal bilateral testicular torsion - case report and review of literature
  [Pränatale beidseitige Hodentorsion - Fallbericht und Literaturübersicht]
  2009
 47. Kotnik-Kevorkijan Božena; Unuk Sibila
  Prevention of HCAI (health care associated infections), infection transmission in collectives, the most common causes, hygiene and legal measures/regulations against the spread of infection
  2009
 48. Burja Silva
  Primarna oskrba in oživljanje novorojenčka
  2008
 49. Naveršnik Mirjana; Burja Silva; Hajdinjak Dušanka
  Vpliv blage nedonošenosti na dolžino bivanja v bolnišnici po rojstvu
  [The influence of late prematurity on lenght of birth hospitalization]
  2009
 50. Burja Silva; Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Korpar Bojan; Žolger Jože
  Pregled novorojenčka
  2008
 51. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  2008
 52. Burja Silva; Treiber Milena; Tekauc-Golob Andreja
  The neonatal mortality rate is a sensitive measure of health in the perinatal period
  2007
 53. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  Hiperbilirubinemija i hipoglikemija
  Prirođene greške, neurološke povrede i porođajna ozljeda
  Sporo dobivanje na težini / nenapredovanje
  2007
 54. Kanič Zlatka; Mičetić-Turk Dušanka; Burja Silva; Kanič Vojko; Dinevski Dejan
  Influence of a combination of probiotics on bacterial infections in very low birthweight newborns
  2015
 55. Rejc Barbara; Kato Yoji; Karas Kuželički Nataša; Osredkar Joško; Geršak Ksenija
  Lipid-lysine adducts and modified tyrosines as markers of oxidative stress in the second trimester of pregnancy and their association with infant characteristics
  2016
 56. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka
  Hipoksično-ishemična poškodba bele možganovine pri nedonošenih otrocih kot biološki dejavnik tveganja
  2007
 57. Orzan Eva; Muzzi Enrico; Lora L.; Battelino Saba
  Fisiopatologia della periferia uditiva e interazione tra segnale elettrico e acustico
  2015
 58. Cesarini Antonio
  Aggiornamenti in audiologia infantile
  2015
 59. Burja Silva; Kostović Ivica; Judaš Miloš
  Brain pathology in premature infant that survived six months beyond the perinatal period
  2008
 60. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka; Meglič Dušanka; Roškar Zdravko; Gec Vida; Miksić Mirjana; Žnidarič Darinka; Pogorevc Robert
  Early diagnosis of perinatal brain damage in preterm infants and early intervention after disharge from the pediatric intensive care unit, Maribor university medical center
  2008
 61. Roškar Zdravko; Kobilica Nina
  Akutni abdomen pri novorojenčku
  2009
 62. Salecl Renata
  Infantilizem in kontracepcijska tabletka
  2011
 63. Pogorevc Robert; Štelcar Andreja; Miksić Mirjana; Kanič Zlatka
  Rast in razvoj nedonošenih otrok
  [Growth and development of preterm infants]
  2015
 64. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroid-therapie eines kapillären Hämangioms der Orbita bei 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroidtherapy of capillary hemangioma of the orbit by a 6 month old female infant]
  2008
 65. Grosek Štefan; Petrin Živa; Kopitar Andreja Nataša; Grosek Jan; Eržen Janez; Stopar Tanja; Petreska Mirjana; Primožič Janez; Ihan Alojz
  Low CD8 T-cells in neonates and infants priorto surgery and healthcare-associated infections
  2009
 66. Blazina Š.; Bratanič Nevenka; Širca-Čampa Andreja; Blagus Rok; Orel Rok
  Bone mineral density and importance of strict gluten-free diet in children and adolescents with coeliac disease
  2012
 67. Sedmak Marjeta; Homan Matjaž; Brecelj Jernej; Mičetić-Turk Dušanka; Fidler Mis Nataša; Širca-Čampa Andreja; Bigec Martin; Plevnik-Vodušek Vesna; Battelino Tadej; Orel Rok; Bratanič Borut; Vesel Tina; Avčin Tadej; Kržišnik Ciril
  Nove smernice za prehrano dojenčkov v Sloveniji
  [New infant feeding recommendations in Slovenia]
  2012
 68. Sukič Klavdija; Miksić Mirjana; Jagrič Tomaž; Potrč Stojan
  Izolirano predrtje želodca pri nedonošenem otroku - predstavitev primera
  2010
 69. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka; Gec Vida; Petak Dunja
  Sodelovanje s starši prezgodaj rojenih otrok po odpustu s Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor in Centrom za sluh in govor Maribor
  2010
 70. Fister Petja; Bratanič Borut; Paro Panjan Darja; Bratanič Nevenka; Zupančič Mirjana; Jerin Aleš; Skitek Milan; Battelino Tadej
  Lower serum adiponectin and total cholesterol in small for gestational age neonates
  2012
 71. Zakšek Teja; Skubic Metka; Petročnik Petra; Mivšek Ana Polona; Jug Došler Anita
  Spremembe življenjskega sloga kot metoda zdravljenja gastroezofagealnega refluksa pri dojenčkih
  [Changes in life style as a treatment method for gastroesofageal reflux in infants]
  2015
 72. Groleger Katja; Repež Andrej; Zorman Peter; Fister Petja; Štucin Gantar Irena; Paro Panjan Darja; Kržan Matevž
  Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža
  [A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment]
  2015
 73. Alotaibi Refah; Fiaccone Rosemeire; Henderson Robin; Stare Janez
  Explained variation for recurrent event data
  2015
 74. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  2010
 75. Fajfar Maja
  Žilni pristopi pri novorojenčku
  [Vascular access in the newborn infant]
  2015
 76. Cmager Janja
  Predstavitev protokola oskrbe popka pri novorojenčku
  [Presentation of the protocol for umbilical cord care in the newborn infant]
  2015
 77. Božič Petra; Koščak Marjeta; Gomivnik Slavojka
  Vloga medicinske sestre pri dojenju nedonošenčka na Oddelku za perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
  [The role of the nurse in support of breastfeeding preterm infants in The Department of Perinatology at The Medical University Centre Maribor]
  2015
 78. Champion Valerie; Carbajal Ricardo; Lozar Krivec Jana; Girard Isabelle; Mitanchez Delphine
  Risk factors for developing transient neonatal cholestasis
  2012
 79. Drobnič Radobuljac Maja; Shmueli-Goetz Yael
  Attachment to caregivers and type 1 diabetes in children
  [Navezanost na starše in sladkorna bolezen tipa 1 pri otrocih]
  2015
 80. Karas Kuželički Nataša
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih
  [New approaches in pediatric acute lymphoblastic leukemia treatment]
  2014
 81. Salobir Jure; Paro Panjan Darja
  Vloga kvantitativnega ultrazvoka pri opredeljevanju osteopenije novorojenčka
  2014
 82. Nagelj Kovačič Nataša; Mrhar Aleš
  Zdravila med dojenjem
  [Drugs in lactation]
  2008
 83. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Electroretinographic characteristics in children with infantile nystagmus syndrome and early-onset retinal dystrophies
  2015
 84. Orel Rok
  Effectiveness of Lactobacillus reuteri for prevention and treatment of functional gastrointestinal disorders in infants, children and adolescents
  [Učinkovitost bakterije Lactobacillus reuteri pri preprečevanju in zdravljenju funkcionalnih gastro-intestinalnih motenj pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih]
  2013
 85. Mladenova Zornitsa; Steyer Andrej; Fratnik Steyer Adela; Ganesh Balasubramanian; Petrov Petar; Peltomaa Miikka; Tchervenjakova Tanja; Iturriza-Gomara Miren
  Aetiology of acute paediatric gastroenteritis in Bulgaria during summer months
  2015
 86. Kodrič Jana
  Kognitivni in vedenjski izidi prezgodaj rojenih otrok
  [Cognitive and behavioural outcomes in preterm infants]
  2014
 87. Babnik Janez
  Možganska krvavitev nedonošenčkov
  [Intercranial hemorrhage in preterm infants]
  2014
 88. Skale Cvetka; Tekauc-Golob Andreja
  Uvod
  2011
 89. Tekauc-Golob Andreja
  Izkušnje s hranjenjem nedonošenčkov v Sloveniji
  [Experiences with the feeding of premature babies in Slovenia]
  2011
 90. Riikonen Raili; Rener-Primec Zvonka; Cartman Lionel; Dorofeeva Maria; Hollody Katalin; Szabo Ilona; Stirn-Kranjc Branka; Wohlrab Gabrielle; Sorri Iiris
  Does vigabatrin treatment for infantile spasms cause visual field defects?
  2015
 91. Gavranić Vinko; Grosek Štefan
  Hyperbilirubiema [!] in critically ill infants
  2014
 92. Soltirovska Šalamon Aneta; Groenendaal Floris; Van Haastert Ingrid C
  Neuro-imaging and neurodevelopmental outcome in preterm infants with a periventricular haemorrhagic infarction located in the temporal and frontal lobe
  2013
 93. Soltirovska Šalamon Aneta; Groenendaal Floris; Van Haastert Ingrid C; Rademaker Karin J; Benders Manon JNL; Koopman C; de Vries Linda S.
  Outcome of the preterm infants with periventricular haemorrhagic infarction located in the temporal and frontal lobe
  2014
 94. Božič Mateja; Geczy Buljovčić Branka
  Previdnost pri interpretaciji rezultatov preiskav sluha majhnih otrok
  [Precaution in interpretation of results of objective hearing tests in infants]
  2012
 95. Burja Silva
  Novorojenček in nekaj posebnosti prvih 30 dni življenja
  2010
 96. Žnidaršič Marta; Jelic Martina; Gornik Ana; Podbregar Matej; Grosek Štefan
  Near infrared spectroscopy tissue oxygenation in infants with bronchiolitis during mechanical ventilation and spontaneous breathing
  2014
 97. Grosek Štefan
  Safety in the neonatal and infant transport system
  2014
 98. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Takač Iztok
  Vpliv vitamina D na zdravje nosečnice, ploda in novorojenčka
  [Influence of vitamin D on maternal, fetal and neonatal health]
  2014
 99. Rogelj Irena
  The role of human milk and microbiota in the infant development
  2014
 100. Robič Tatjana; Benedik Evgen; Fidler Mis Nataša; Bratanič Borut; Rogelj Irena; Golja Petra
  Anthropometry of pregnant women and their infants
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics