biomedicina slovenica


"Infliksimab" : 8

 1. Drobne David; Ferkolj Ivan
  Vpliv azatioprina in metotreksata na farmakokinetiko in učinkovitost infliksimaba pri zdravljenju Crohnove bolezni
  2016
 2. Urlep Žužej Darja; Pernat Drobež Cvetka; Urlep Dejan
  Stranski učinki zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni z biološkimi zdravili
  2009
 3. Smrekar Nataša
  Infliksimab - od začetka do danes
  2010
 4. Ferkolj Ivo
  Zdravljenje Crohnove bolezni z infliksimabom (Remicade)
  2007
 5. Kosmač Miha
  Analiza protiteles proti infliksimabu pri otrocih in mladostnikih z juvenilnim idiopatskim artritisom
  2011
 6. Marko Pij B.; Miljković Jovan
  Naše izkušnje pri zdravljenju psoriaze z biološkimi zdravili
  [Our experience in the treatment of psoriasis with biologics]
  2007
 7. Brecelj Jernej; Orel Rok; Homan Matjaž; Logar-Car Gordana; Sedmak Marjeta
  Zdravljenje otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo z infliksimabom - naše izkušnje
  2004
 8. Kos-Golja Mojca
  Novosti v zdravljenju revmatodinega artritisa in vloga družinskega zdravnika
  [New therapies in rgeumatoid arthritis and position of the general practitioner]
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics