biomedicina slovenica


"Inovacije" : 49

 1. Stupnišek Mirjana
  Laboratorijska i klinička medicina
  [Laboratory and clinical medicine]
  2017
 2. Ažman Sandra; Perko Irma; Žolnir-Dovč Marija
  Viability of isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis isolates from the Slovenian national collection of mycobacteria
  2017
 3. Hájek Petr
  Innovations in science and education
  2017
 4. Bousquet Jean; Barbara Cristina; Bateman Eric; Bel Elisabeth; Bewick Mike; Chavannes Niels H.; Cruz Alvaro A.; Haahtela Tari; Hellings Peter W.; Khaltaev Nikolai; Zidarn Mihaela
  AIRWAYS-ICPs (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) from concept to implementation
  2016
 5. Auffray Charles; Sagner Michael; Abdelhak Sonia; Adcock Ian; Agusti Alvar; Amaral Margarida; Antonarakis Stylianos; Arena Ross; Argoul Françoise; Rozman Damjana
  Viva Europa, a land of excellence in research and innovation for health and wellbeing
  2017
 6. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 7. Brooks Anthony Lewis
  Recent advances in technologies for inclusive well-being
  2017
 8. Rajer Mirjana
  Dobra je samo tista inovacija, ki prinaša dobrobit za bolnika
  2016
 9. Došenović Bonča Petra; Tajnikar Maks
  Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
  2015
 10. Car Zlatan; Kudláček Jan
  IN-TECH 2015
  2015
 11. Ahčan Uroš; Vrtačnik Karolina
  Kirurgi in strojniki skupaj do inovacije
  2011
 12. Drstvenšek Igor; Klipšteter Tomaž
  Lasersko 3D-tiskanje človeških nadomestnih delov
  2010
 13. Abstract book
  2015
 14. Kostanjevec Tomaž; Kostanjevec Metka
  Use of innovative multi-criteria model in process of investment in public institutions
  2011
 15. Polenakovik Radmil; Jovanovski Bojan; Velkovski Trajce
  ICEIRD 2011
  2011
 16. Passamonti Sabina
  Cross-border Italy-Slovenia biomedical research
  2014
 17. Passamonti Sabina; Pišot Rado; Lah Turnšek Tamara; Peterlin Borut; Gustincich Stefano; Storici Paola
  Conference proceedings with an analysis of innovation management and knowledge transfer potential for a smart specialization strategy
  2014
 18. Mlakar Tatjana
  Razvoj kontrolnega modela v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije - nadaljevanje
  [Development control model in the medical care system of Slovenia - continuation]
  2009
 19. Kostanjevec Tomaž; Vogrinčič Matej
  Improved product development approach with multi-criteria analysis
  2014
 20. Palčič Iztok; Bale Norma
  Kako inovativna so pomurska proizvodna podjetja?
  2013
 21. Izjemni znanstveni dosežki 2012
  2013
 22. Stanič Uroš; Dolinšek Slavko; Cerkvenik Škafar Andreja; Grmek-Košnik Irena; Stanič Jana; Cerinšek Gregor
  The specific approach for establishment of innovation hospitals in Gorenjska region
  2013
 23. Flis Vojko
  Uvodnik - moteče inovacije
  2013
 24. Jež Mojca
  Tudi bolnemu srcu lahko pomagamo z matičnimi celicami
  2013
 25. Jerala Milena; Kramarič Martina; Pogorelec Andrej; Kolenc Artiček Majda
  Prenos inovacij, znanj in izkušenj v vsakdanjo rabo
  2012
 26. Španinger Klemen; Košir Rok
  ProstaRISQ
  2012
 27. Španinger Klemen; Košir Rok; Kotze Maritha
  CardioRISQ
  2011
 28. Rejec Ana; Butinar Janoš
  Pospešeni protokol obsevanja ploščatoceličnih karcinomov ustne votline pri psih in mačkah
  [#The #accelerated radiation protocol for squamous cell cancers of the mouth cavity in dogs and cats]
  2011
 29. Prava smer za prihodnost
  2012
 30. Dragošev Gordana; Paunić Sanja
  Inovacije v času novih tehnologij v urgentni medicini
  2011
 31. Mlakar Tatjana
  Razmišljanje o razvoju kontrolnega modela v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije
  2008
 32. Robida Andrej; Kuhar Marjeta
  Inovacije izvajanja zdravstvene obravnave
  2007
 33. Peterman Marjana; Fajdiga Turk Vida; Šuštaršič Tomšič A.; Simčič Irena; Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Gregorič Matej
  Healthy and balanced food and exercises for child and youth health improvement- teaching lesson for housekeeping teachers in elementary schools
  2007
 34. Gregorič Matej; Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Fajdiga Turk Vida
  Trends in food availability in Slovenia - the DAFNE V project
  2007
 35. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Scagnetti Nina; Wissmar Matthias; Blau Julia
  The effectiveness of health impact assessment in Slovenia
  2007
 36. Orel Rok
  Izzivi sodobnega prehranjevanja
  2007
 37. Hlastan-Ribič C; Poličnik R; Pokorn D
  Energy and nutrient density of Slovenian pre-school aged children's meals
  2007
 38. Štimec M; Fidler-Mis Nataša; Smole K; Širca-Čampa A; Kotnik P; Zupančič M; Battelino T; Kržišnik C
  Dietary intake and food sources of iodine in Slovenian adoelscents from different regions
  2007
 39. Smole K; Fidler-Mis N; Štimec M; Širca-Čampa A; Kotnik P; Zupančič M; Battelino T; Kržišnik C
  Food frequency quastionnaire used for assessment of iodine intake in Slovenian adolescents
  2007
 40. Hlastan-Ribič Cirila; Maučec-Zakotnik Jožica
  Salt intake - public health problem in Slovenia
  2007
 41. Fidler-Mis Nataša
  Long-chain polyunsaturated fatty acids in maternal and infant nutrition
  2007
 42. Štimec Matevž; Fidler-Mis N; Smole K; Širca-Čampa A; Kotnik P; Zupančič M; Battelino T; Kržišnik C
  Iodine intake in Slovenian adolescents
  2007
 43. Kotnik Primož; Širca-Čampa A; Zupančič M; Štimec M; Smole K; Fidler-Mis N; Battelino T; Kržišnik C
  Slovenia is no longer endemic for goiter
  2007
 44. Filipič Metka; Plazar J; Žegura B; Lah T; Groothuis GMM; Ferk F; Haslinger E; Huber WW; Kansmueller S
  Prenylated chalcone from hop (Humulus lupulus L.) - xanthohumol, a promising natural cancer preventive compound
  2007
 45. Raspor Peter; Buzeti Tatjana; Gašperlin Lea; Jevšnik Mojca; Kovač Boris; Krumpak Aleksandra; Medved Petra; Oštir Štefan; Plahuta Primož; Simčič Marjan; Smole-Možina Sonja
  Tehnologija - inovacije - prehrana - zdravi potrošniki. Zbornik izvlečkov 3. slovenski kongres o hrani in prehrani; 2007 sep 23-26; Radenci
  [Food processing - innovation - nutrition - healthy consumers. Book of abstracts of the 3rd Slovenian congress on food and nutrition; 2007 Sep 23-26; Radenci]
  2007
 46. Žel Jana; Demšar T; Štebih D; Gruden K; Blejec A
  How to harmonize the results of analysis from different laboratories concidering measurement uncertainty?
  2007
 47. Zupan Anton; Cugelj Robert; Hočevar Franc
  Dom IRIS (inteligentne rešitve in inovacije za samostojno življenje)
  [IRIS home (independent residing enabled by intelligent solution)]
  2007
 48. Rangus Vanja; Stanič Uroš; Lesjak Iztok
  Akcijski načrt "Nacionalni sistem inovacij"
  2005
 49. Rebernik Miroslav; Mulej Matjaž; Rus Matej; Krošlin Tadej
  Ustvarjanje okolja za prenos inovacij. Zbornik 25. konference PODIM (podjetništvo, inovacije, management); 2005 mar 10-11; Maribor
  2005New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics