biomedicina slovenica


"Insekticidi" : 6

 1. Tielecke Hans
  Pflanzenschutzmittel
  1963
 2. Kožuh Eržen Nevenka
  Proučevanje škodljivih učinkov in mehanizmov dolgotrajnega delovanja organofosfornih snovi na ljudi, živali in okolje in načrtovanje ustreznih protiukrepov
  2009
 3. Blažič Mateja; Trebše Polonca; Drobne Damjana
  Vpliv imidakloprida na rast, prehrano ter aktivnost encimov AChE in GST pri kopenskih enakonožnih rakih
  [Effect of imidacloprid on growth, feeding rate and activity of AChE and GST enzymes in the terrestrial isopods Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea)]
  2005
 4. Kobal Silvestra
  Antikoagulanti in organofosforni insekticidi: njihova vloga v veterinarski medicini in toksikologiji
  [The importance of the anticoagulans and organophosporus insecticides in veterinary medicines and toxicology]
  2003
 5. Primožič Janez; Možina Martin; Gostiša Andreja
  Hude zastrupitve z organofosfornimi insekticidi pri otrocih
  1997
 6. Ficnar B; Heningsberg N
  Liječenje akutnog otrovanja djece organofosfornim insekticidima
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics