biomedicina slovenica


"Interdisciplinarnost" : 5

 1. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Interdisciplinarni pristopi v integrativni medicini
  [Interdisciplinary approaches in integrative medicine]
  2015
 2. Koprivc Tina; Mrhar Brigita; Leskovic Ljiljana
  Zdravstvena nega in njena razvojna pot k profesionalizaciji
  [Health care and its development towards professionalization]
  2015
 3. Bogacz-Udovč Anna Maria; Šćepanović Darija
  Stičišča strok in izhodišča interdisciplinarnega sodelovanja med babicami in fizioterapevti za zdravje žensk
  [The junction of professions and interdisciplinary platform for cooperation between midwives and physiotherapists for women's health]
  2015
 4. Filej Bojana
  Interdisciplinarno povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso
  [Interdisciplinary cooperation for the transfer of knowledge between theory and practice]
  2013
 5. Pezdir Rado
  O interdisciplinarnosti zdravstva
  [On interdisciplinarity of health care]
  2010New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics