biomedicina slovenica


"Interlevkin" : 76

 1. Kamenšek Urška; Tešić Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Clinically usable interleukin 12 plasmid without an antibiotic resistance gene
  2018
 2. Ridker Paul M.; MacFadyen Jean G.; Thuren Tom; Everett Brendan M.; Libby Peter; Glynn Robert J.; Lainščak Mitja
  Effect of interleukin-1[beta] inhibition with canakinumab on incident lung cancer in patients with atherosclerosis
  2017
 3. Cilenšek Ines; Hercegovac Amela; Terzić Rifet; Globočnik Petrovič Mojca; Petrovič Danijel
  Polymorphisms of interleukin-8 (rs2227543, rs4073) and -18 (rs1946518, rs187238) genes and diabetic retinopathy
  2011
 4. Lampreht Tratar Urša; Čemažar Maja; Loiacono Luisa; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Fazio Vito Michele; Signori Emanuella
  Gene electrotransfer of antibiotic-free IL-12 plasmid recruits the M1 macrophages and antigen-presenting cells inducing regression of B16F10 murine melanoma
  2017
 5. Kamenšek Urška; Lampreht Tratar Urša; Uršič Katja; Čemažar Maja; Serša Gregor
  In situ vaccination with TNF[alfa] and immune boost by IL-12 by concomitant plasmid electrotransfer into murine melanoma tumors
  2017
 6. Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Milevoj Nina; Pavlin Darja; Nemec Ana; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Brožič Andreja; Tomšič Katarina; Tozon Nataša
  Treatment of client-owned dogs with different types of tumors with electrochemotherapy in combination with canine IL-12 gene electrotransfer
  2017
 7. Salvadori Claudia; Švara Tanja; Rocchigiani Guido; Millanta Francesca; Pavlin Darja; Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Serša Gregor; Tozon Nataša; Poli Alessandro
  Effects of electrochemotherapy with cisplatin and peritumoral IL-12 gene electrotransfer on canine mast cell tumors
  2017
 8. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Poli Alessandro; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Lampreht Tratar Urša; Rak Mitja; Tozon Nataša
  Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours
  2017
 9. Lampreht Tratar Urša; Loiacono Luisa; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Signori Emanuella; Bošnjak Maša; Čemažar Maja
  Antibiotic resistance gene free plasmid encoding IL-12 induces potent antitumor effect in B16F10 melanomas
  2016
 10. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 11. Gros Katarina; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Vloga agrina, interlevkina-6 in s hipoksijo induciranega dejavnika-1a pri regeneraciji skeletne mišice in vitro
  [The role of agrin, interleukin-6 and hypoxia-inducible factor-1a in regenerating skeletal muscle in vitro]
  2016
 12. Kos Špela; Tešić Nataša; Kamenšek Urška; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Kranjc Simona; Lavrenčak Jaka; Serša Gregor
  Improved specificity of gene electrotransfer to skin using pDNA under the control of collagen tissue-specific promoter
  2015
 13. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 14. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Therapeutic effect of plasmid encoding canine IL-12 in CMeC-1 tumors in nude mice
  2016
 15. Tevž Gregor; Cör Andrej; Kranjc Simona; Vidic Suzana; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Kržan Mojca; Serša Gregor
  Intramuscular interleukin-12 gene electrotransfer results in antitumor and antimetastatic effect in two murine sarcoma tumor models
  2008
 16. Serša Gregor; Čemažar Maja; Kamenšek Urška
  Electrochemotherapy boosted with immunogene electrotransfer can be used as in situ vaccination for succesful tumor treatment
  2015
 17. Kamenšek Urška; Tešić Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Constructing clinically applicable plasmids for cancer gene therapy
  2015
 18. Tešić Nataša; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Evaluation of smooth muscle [alfa] actin promoter suitability for tissue-specific gene delivery of interleukin 12
  2015
 19. Potočnik Iztok; Novak-Jankovič Vesna
  Učinek sevoflurana na vnetni odziv pri odprtih pljučnih operacijah z enostranskim predihavanjem
  [Influence of sevoflurane of the inflammatory response in open lung surgery with one lung ventilation]
  2015
 20. Tešić Nataša; Čemažar Maja
  Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez gena za odpornost na antibiotike in s tkivno specifičnimi promotorji za gensko terapijo raka
  [Preparation and validation of therapeutic plasmids without gene for antibiotic resistance and with tissue specific promoters for cancer gene therapy]
  2015
 21. Dežman Katarina; Mlinarič-Raščan Irena; Rijavec Matija
  Povezanost izbranih genskih polimorfizmov s pojavom atopijskega dermatitisa
  [Association of selected gene polymorphisms with atopic dermatitis]
  2015
 22. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Serša Gregor; Pavlin Darja; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Rak Mitja; Lampreht Urša; Tozon Nataša
  Interleukin-12 gene therapy combined with local ablative technique electrochemotherapy for treatment of canine mastocytoma
  2015
 23. Farič Jasmina; Podgornik Helena
  Stimulacija limfocitov B pri kronični limfocitni levkemiji s CpG-oligodeoksinukleotidi in interlevkinom 2
  [The stimulation of B lymhocytes in chronic lymphocytic leukaemia with CpG-oligodeoxynucleotide and interleukin 2]
  2014
 24. Kamenšek Urška; Lampreht Urša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Eukaryotic expression vector encoding canine interleukin 12 for cancer gene therapy and the use thereof
  2014
 25. Berlec Aleš; Štrukelj Borut
  Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila
  [Genetically modified lactic acid bacteria as delivery systems for biopharmaceuticals]
  2008
 26. Fabian Elisabeth; Pölöskey Peter; Kósa Lajos; Elmadfa Ibrahim; Réthy Lajos Attila
  Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok
  [Th17-related interleukins and parameters of oxidative/nitrosative events in childhood asthma]
  2011
 27. Ocvirk Janja
  Treatment options for metastatic melanoma
  2008
 28. Horvat-Ledinek Alenka; Rot Uroš
  Vpliv nootropičnih zdravil na zdravljenje utrudljivosti in vnetne parametre pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2014
 29. Bevc Sebastjan; Zorman Tadej; Purg Darinka; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Cardiovascular mortality and microinflammation in abdominal obese hemodialysis patient
  [Srčnožilna umrljivost in mikrovnetje pri trebušno debelih hemodializnih bolnikih]
  2013
 30. Sedlar Aleš; Serša Gregor
  Protitumorski učinek elektrogenske terapije z interlevkinom 12 v kombinaciji z obsevanjem ali elektrokemoterapijo pri mišjih tumorjih
  [Antitumor effect of electrogene therapy with interleukin 12 in combination with radiation or electrochemotherapy on murine tumors]
  2013
 31. Fekonja Ota; Jerala Roman
  Inhibicija signalizacije Tollu-podobnih receptorjev s kombinacijami proteinskih domen
  [Inhibition of Toll-like receptor signalization with combinations of protein domains]
  2012
 32. Režonja Katja; Lorenzon Paola; Marš Tomaž
  Opposing effects of dexamethasone, agrin and sugammadex on functional innervation and constitutive secretion of IL-6 in in vitro innervated primary human muscle cells
  2013
 33. Lučovnik Miha
  Nevtrofilni defenzini in interlevkin-6 v diagnostiki znotrajmaternične okužbe po prezgodnjem predčasnem razpoku ovojev
  2012
 34. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Klinična uporaba probiotikov v pediatriji
  [Clinical use of probiotics in pediatrics]
  2011
 35. Volavšek Metka
  Interleukin-6 (IL-6) in squamous cell carcinoma of the head and neck
  [Interlevkin-6 (IL-6) v ploščatoceličnem karcinomu glave in vratu]
  2010
 36. Aleš Katarina
  Interakcije histamina in interlevkina-6 pri stimulaciji sproščanja živčnega rastnega dejavnika iz podganjih astrocitov
  2010
 37. Kosmina Barbara; Lavrenčič Aleša
  Časovna odvisnost strnjevanja interlevkina 2 (IL-2) in receptorjev za interlevkin 2 (IL-2R)
  1991
 38. Gradišnik Suzana; Holc Iztok; Pahor Artur
  Merila za uvedbo bioloških zdravil pri revmatoloških obolenjih
  [Treatment criteria for the use of biologic agents in rheumatic diseases]
  2010
 39. Holc Iztok; Gradišnik Suzana; Pahor Artur
  Zdravljenje vnetnih revmatskih bolezni z biološkimi zdravili - naše izkušnje
  [Biological medication used in the treatment of inflammatory rheumatic diseases]
  2009
 40. Cilenšek Ines; Krkovič Miha; Osredkar Joško; Petrovič Daniel
  Polymorphisms (1663 T/C, 251 A/T) in the interleukin-8 gene are not associated with myocardial infarction in Caucasians with type 2 diabetes
  [Polimorfizmi (1663 T/C, 251 A/T) gena za interlevkin-8 niso povezani s srčnim infarktom pri belcih s sladkorno boleznijo tipa 2]
  2008
 41. Avberšek-Lužnik Ivica; Pečovnik-Balon Breda; Adamlje Anton; Rus Igor; Marc Janja
  Citokinski sistem OPG/RANKL/RANK pri ledvični osteodistrofiji
  [OPG/RANKL/RANK cytokine system in renal osteodystrophy]
  2007
 42. Grošelj-Grenc M; Repše S; Dolenc-Stražar Z; Hojker S; Derganc M
  Interlevkin 6 in beljakovina, ki veže lipopolisaharid v diagnostiki akutnega vnetja slepiča pri otrocih
  2006
 43. Prelovšek Oja
  Uravnavanje izražanja interlevkina-6 in njegovega izločanja iz skeletnih mišičnih celic v kulturi: [doktorska disertacija]
  2008
 44. Kristl Jernej
  Interlevkini in interferoni
  2007
 45. Rajer Mirjana
  Kidney cancer
  [Rak ledvic]
  2007
 46. Martinčič Mateja
  Vpliv transformirajočega rastnega faktorja beta1 na izločanje interlevkina 6 in izražanje interlevkina 8 v aktiviranih endotelijskih celicah
  [Influence of transforming growth factor ß1 on secretion of interleukin 6 and expression of interleukin 8 in activated endothelial cells]
  2007
 47. Holc Iztok; Pahor Artur
  Zdravljenje revmatoloških bolezni z biološkimi zdravili
  [Treatment of rheumatologic diseases with biologic medication]
  2006
 48. Černe Andreja; Čerček Miha; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Genski polimorfizmi in akutni koronarni sindrom
  [Gene polymorphism and acute coronary syndrome]
  2006
 49. Grošelj-Grenc Mojca
  Pomen interlevkina 6 (IL-6) in beljakovine, ki veže lipopolisaharid (LBP), v diagnostiki akutnega vnetja slepiča pri otrocih
  2005
 50. Avberšek-Lužnik Ivica; Marc Janja
  Elevated serum levels of interleukin-6 in haemodialysis patients
  [Zvišane serumske koncentracije interlevkina-6 pri dializnih bolnikih]
  2004
 51. Kitanovski L; Derganc M; Jazbec J; Benedik-Dolničar M; Anžič J; Gubina M; Hojker S
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v diagnostiki hude okužbe pri otrocih s febrilno nevtropenijo
  2004
 52. Jerin Aleš; Požar-Lukanovič Neva; Paver-Eržen Vesna; Osredkar Joško
  Povezava med plazemsko koncentracijo interlevkina 6 in hipoksijo pri operacijah jeter
  [Association between plasma concentration of interleukin 6 and hypoxia in liver surgery]
  2004
 53. Jerin Aleš; Osredkar Joško; Požar-Lukanovič Neva; Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje; Paver-Eržen Vesna
  Sproščanje vnetnih dejavnikov v krvni obtok pri operacijah jeter
  [Release of inflammatory parameters into the circulation in liver surgery]
  2004
 54. Kitanovski Lidija; Gubina Marija; Jazbec Janez; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Pomen določanja interlevkina-6 in prokalcitonina v diagnostiki febrilne nevtropenije pri otrocih
  [Significance of determining interleukin-6 and procalcitonin in the diagnosis of febrile neutropenia in children]
  2004
 55. Prelovšek Oja
  Vpliv dejavnika tumorske nekroze-alfa na izločanje interlevkina-6 iz človeške mišice v kulturi
  [The influence of tumor necrosis factor-alpha on the secretion of interleukin-6 from the cultured human muscle]
  2004
 56. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 57. Kitanovski Lidija; Derganc Meta; Jazbec Janez; Benedik-Dolničar Majda; Anžič Jožica; Gubina Marija; Hojker Sergej; Krhin Blaž
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v diagnostiki hude okužbe pri otrocih s febrilno nevtropenijo
  [Procalcitonin and interleukin-6 as markers of severe infection in children with febrile neutropenia]
  2004
 58. Kitanovski Lidija
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v zgodnji diagnostiki okužbe otrok s febrilno nevtropenijo
  2004
 59. Pavčnik-Arnol Maja
  Pomen beljakovine, ki veže lipopolisaharid, prokalcitonina in interlevkina 6 v zgodnji diagnostiki hude okužbe kritično bolnih novorojenčkov in otrok
  2003
 60. Prelovšek O
  Vpliv tumor nekrotizirajočega dejavnika-alfa na izločanje interlevkina-6 iz človeške skeletne mišice v kulturi
  [The influence of tumor necrosis factor-alpha on secretion of interleukin-6 from the cultured human skeletal muscle]
  2003
 61. Jurič Damijana Mojca
  Vpliv interlevkina-1 in drugih citokinov na sproščanje živčnega rastnega dejavnika iz astrocitov možganske skorje podgane
  [The effect of interleukin-1 and other cytokines on nerve growth factor release from rat cortical astrocytes]
  2002
 62. Pokrajac Tatjana; Wraber Branka; Gubina Marija; Dragaš Ana Zlata; Beović Bojana; Muzlovič Igor
  Pomen topnega receptorja za interlevkin-2 pri sepsi
  [Significance of soluble interleukin-2 receptor in sepsis]
  2001
 63. Bonač Barbara
  Interlevkin-8 in prokalcitonin v zgodnji diagnostiki hude okužbe novorojenčka
  2000
 64. Ihan-Hren Nataša
  Limfocitne podvrste v kroničnih periapikalnih parodontitisih
  [Lymphocyte subpopulations in chronical periapical parodontitis]
  2000
 65. Porenta-Bešić Vlasta; Kuhar Marijana
  Kronični potek alergijskih bolezni
  [Chronicity of the allergic disease]
  1999
 66. Marc Janja
  Receptor vitamina D in osteoporoza
  [Vitamin D receptor and osteoporosis]
  1998
 67. Tomšič-Matić M; Derganc M; Wraber B
  Interlevkin-6 (IL-6) in topni receptorji za interlevkin-2 (tIL-2R) v diagnostiki hudih okužb pri kritično bolnih novorojenčkih
  1998
 68. Turel Matjaž
  Cirkadiani ritmovi eozinofilnog kationskog proteina u bolesnika s astmom liječenih ciklosporinom
  1996
 69. Derganc M; Grosek Š; Lazar I; Moder B; Gubina M
  Spremembe povzročiteljev in diagnostika neonatalne sepse v enoti za intenzivno terapijo
  [Changing causative microorganisms and diagnostics of neonatal sepsis in the paediatric intensive care unit]
  1998
 70. Orel R; Wraber B; Kotnik V; Sedmak M
  Serum soluble interleukin-2 receptor concentration before and after introduction of a gluten-free diet: possible parameter for evaluation of the therapeutic effect in children with coeliac disease
  [Serumska koncentracija topnih receptorjev za interlevkin-2 pred uvedbo in po uvedbi brezglutenske diete: možen parameter za ocenjevanje terapevtskega uspeha pri otrocih s celiakijo]
  1996
 71. Čarman-Kržan Marija
  Nerve growth factor and related neurotrophins - their role in the CNS
  [Živčni rastni dejavnik in sorodni nevrotrofini - njihova vloga v centralnem živčevju]
  1997
 72. Bilač M
  Interlevkin 2 in njegov specifični receptor v primarnih kulturah mononuklearnih celic
  [Interleukin 2 and its specific receptor in the primary culture of human mononuclear cells]
  1996
 73. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Sistemsko učinkovanje oralno apliciranih citokinov
  [Systemic effects of orally administered cytokines]
  1995
 74. Kosmina B; Lavrenčič A
  Časovna odvisnost strnjevanja interlevkina 2 in receptorjev za interlevkin 2
  [Time-dependent correlation between binding interleukin 2 and interleukin 2 receptors]
  1992
 75. Klampfer L; Kotnik V
  Interlevkini in imunski sistem
  [Interleukins and the immune system]
  1992
 76. Wraber B; Kotnik V; Simčič S; Klampfer L; Ihan A; Vozelj M; Malovrh M
  Interlevkin 2(Il-2) in topni receptor za Il-2 (t-Il-2-2 R) v mikrokulturah humanih mononuklearnih celic
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics