biomedicina slovenica


"Interlevkin-2" : 5

 1. Ocvirk Janja
  Treatment options for metastatic melanoma
  2008
 2. Pokrajac Tatjana; Wraber Branka; Gubina Marija; Dragaš Ana Zlata; Beović Bojana; Muzlovič Igor
  Pomen topnega receptorja za interlevkin-2 pri sepsi
  [Significance of soluble interleukin-2 receptor in sepsis]
  2001
 3. Tomšič-Matić M; Derganc M; Wraber B
  Interlevkin-6 (IL-6) in topni receptorji za interlevkin-2 (tIL-2R) v diagnostiki hudih okužb pri kritično bolnih novorojenčkih
  1998
 4. Orel R; Wraber B; Kotnik V; Sedmak M
  Serum soluble interleukin-2 receptor concentration before and after introduction of a gluten-free diet: possible parameter for evaluation of the therapeutic effect in children with coeliac disease
  [Serumska koncentracija topnih receptorjev za interlevkin-2 pred uvedbo in po uvedbi brezglutenske diete: možen parameter za ocenjevanje terapevtskega uspeha pri otrocih s celiakijo]
  1996
 5. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Sistemsko učinkovanje oralno apliciranih citokinov
  [Systemic effects of orally administered cytokines]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics