biomedicina slovenica


"Interlevkini" : 9

 1. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 2. Potočnik Iztok; Novak-Jankovič Vesna
  Učinek sevoflurana na vnetni odziv pri odprtih pljučnih operacijah z enostranskim predihavanjem
  [Influence of sevoflurane of the inflammatory response in open lung surgery with one lung ventilation]
  2015
 3. Dežman Katarina; Mlinarič-Raščan Irena; Rijavec Matija
  Povezanost izbranih genskih polimorfizmov s pojavom atopijskega dermatitisa
  [Association of selected gene polymorphisms with atopic dermatitis]
  2015
 4. Fabian Elisabeth; Pölöskey Peter; Kósa Lajos; Elmadfa Ibrahim; Réthy Lajos Attila
  Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok
  [Th17-related interleukins and parameters of oxidative/nitrosative events in childhood asthma]
  2011
 5. Sedlar Aleš; Serša Gregor
  Protitumorski učinek elektrogenske terapije z interlevkinom 12 v kombinaciji z obsevanjem ali elektrokemoterapijo pri mišjih tumorjih
  [Antitumor effect of electrogene therapy with interleukin 12 in combination with radiation or electrochemotherapy on murine tumors]
  2013
 6. Holc Iztok; Gradišnik Suzana; Pahor Artur
  Zdravljenje vnetnih revmatskih bolezni z biološkimi zdravili - naše izkušnje
  [Biological medication used in the treatment of inflammatory rheumatic diseases]
  2009
 7. Avberšek-Lužnik Ivica; Pečovnik-Balon Breda; Adamlje Anton; Rus Igor; Marc Janja
  Citokinski sistem OPG/RANKL/RANK pri ledvični osteodistrofiji
  [OPG/RANKL/RANK cytokine system in renal osteodystrophy]
  2007
 8. Kristl Jernej
  Interlevkini in interferoni
  2007
 9. Klampfer L; Kotnik V
  Interlevkini in imunski sistem
  [Interleukins and the immune system]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics