biomedicina slovenica


"Intubacija" : 68

 1. Mekiš Dušan
  Od prve intubacije do modernih tehnik videolaringoskopije
  2017
 2. Moller Petrun Andreja; Zdravković Marko; Wagner-Kovačec Jožica; Mekiš Dušan
  Ultrazvočna ocena želodčne vsebine pri porodnicah in pri nosečnicah pred načrtovanim carskim rezom
  2017
 3. Stopar Pintarič Tatjana
  US-guided upper airway blocks for awake intubation
  2017
 4. Stopar Pintarič Tatjana
  Us guided upper airway block is the block of choice for awake intubation
  2017
 5. Stopar Pintarič Tatjana; Markova Liljana; Tomaževič Matevž; Hodzovic Iljaz
  An awake videolaryngoscope-assisted intubation in a patient with Madelung disease and a critical airway obstruction
  2017
 6. Stopar Pintarič Tatjana
  A 40-year-old man with an expected difficult intubation and difficult adequate mask ventilation
  2016
 7. Kupnik Dejan; Skok Pavel
  Capnometry in the prehospital setting: are we using its potential?
  2007
 8. Markova Liljana; Lužar Tomaž; Benedik Janez; Stopar Pintarič Tatjana; Hodzovic I
  A study of awake video laryngoscope-assisted intubation in patients with periglottic tumour
  2015
 9. Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Vpliv RSI na hemodinamske parametre v prehospitalnem okolju pri poškodovancih z izolirano hudo poškodbo glave
  [Impact of RSI on haemodynamic in patients with traumatic brain injury (TBI) in prehospital environment]
  2015
 10. Režonja Katja; Benedik Janez
  Ocena napovednih dejavnikov za težko intubacijo pri operacijah v področju glave in vratu
  [Assessment of risk factors for difficult intubation in head and neck surgery]
  2015
 11. Tomazin Iztok
  Advanced airway management in mountains
  2014
 12. Zupančič Martina; Tomazin Iztok
  Urgentna intubacija. Primer reanimacije v gorah
  1994
 13. Režonja Katja; Lužar Tomaž; Benedik Janez
  Ocena napovednih dejavnikov za težko intubacijo pri operativnih posegih v področju glave in vratu
  [Assessment of risk factors for difficult intubation in head and neck surgery]
  2012
 14. Zadel Sabina; Mekiš Dušan
  Ultrazvok kot pripomoček za ocenjevanje lege orotrahealnega tubusa v prehospitalnem okolju
  [Ultrasound as a tool for orotracheal tube position assessment in prehospital setting]
  2014
 15. Berger Jelena
  Posebnosti dihalne poti in oskrbe pri otrocih
  [Differneces in pediatric airway managemet]
  2014
 16. Mrvar Brečko Anita
  Oskrba dihalne poti
  [Airway management]
  2014
 17. Azman J.; Cvetko Erika; Vlassakov K.; Stopar Pintarič Tatjana
  Ultrasound-guided airway blocks - a volunteer sonoanatomy study
  2014
 18. Posavec Anton
  Zbornik predavanj
  2011
 19. Bjelovuk Gordana; Sotenšek Ferme Polonca
  Vloga anestezijske medicinske sestre pri težki endotrahealni intubaciji
  [The role of a nurse anesthestist in a difficult endotracheal intubation]
  2014
 20. Prosen Gregor
  Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju
  [Airway management in prehospital environment]
  2011
 21. Stopar Tatjana; Jeglič Goran; Lužar Tomaž; Benedik Janez
  Algoritem za težko intubacijo Slovenskega združenja za anesteziologijo
  [Slovene society algorithm for difficult airway management]
  2013
 22. Bozhinovska Marija; Taleska Gordana; Benedik Janez; Marin Irena J.
  Ocena pogojev za intubacijo sapnika pro otrocih za ORL posege brez uporabe mišičnih relaksantov
  2013
 23. Mally Štefan; Buić Rerečić Dajna
  Dihalna pot, alternativni pripomočki in novosti
  [Airway management - an overwiev of alternative methods]
  2012
 24. Oskrba dihalne poti
  2012
 25. Strauss Maja; Koželj Anton
  Uporaba supraglotičnih pripomočkov v oskrbi dihalnih poti
  [#The #use of supraglottic devices in respiratory care]
  2013
 26. Strdin Košir Alenka; Markota Andrej
  Neinvazivna ventilacija - prikaz treh primerov
  [Noninvasive ventilation - case series]
  2012
 27. Benedik Janez
  Težka intubacija pri operativnih posegih v področju glave in vratu
  [Difficult intubation in head and neck surgery]
  2011
 28. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 29. Vujanović Vitka; Grmec Štefek
  Uporaba point-of-care ultrazvočne diagnostike v kombinaciji s kapnometrijo za potrditev lege tubusa v predbolnišničnem okolju
  [The use of point-of-care ultrasound in combination with capnometry for verifying endotracheal tube placement in prehospital setting]
  2010
 30. Drnovšek-Globokar Mojca
  Oskrba dihalne poti in težka intubacija pri enostranskem predihavanju pljuč
  2010
 31. Stopar-Pintarič Tatjana
  Fleksibilna fiberoptična trahealna intubacija in algoritem težke intubacije za odrasle
  2010
 32. Kremesec Milena
  Težka intubacija pri otrocih
  2009
 33. Kremesec Milena
  Težka intubacija / ekstubacija
  2009
 34. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 35. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Neinvazivna ventilacija pri akutnem srčnem popuščanju
  [Noninvasive ventilation in acute heart failure]
  2009
 36. Gerjevič Božena; Kamenik Mirt; Novak-Jankovič Vesna
  Uporaba Airtraqa pri srednje težkih intubacijah
  [Tracheal intubation using the airtraq for moderate dificult airway]
  2009
 37. Drnovšek-Globokar Mojca; Markovič-Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava Airtraq DL in Macitosh laringoskopa pri intubacijah z dvosvrtlinskim tubusom
  [Airtraq DL comparing Macintosh laringoscope for double lumen tube intubaton]
  2009
 38. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Prikaz primera bolnika s kardiogenim šokom po infarktu srca - ukrepi in zdravljenje
  [Acute heart failure in a patient with acute myocardial infarction - case report]
  2009
 39. Kirbiš Simona; Marinšek Martin
  Prikaz primera dveh bolnikov s sepso zaradi izven bolnišnične okužbe
  2008
 40. Gorjanc Jurij; Lampič Uroš
  Hitro sekvenčna intubacija nujne medicinske pomoči (HNMP)
  [Rapid sequence intubation]
  2007
 41. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2006
 42. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Intubacija s hitrim zaporedjem postopkov v predbolnišničnem okolju
  2006
 43. Žarković Snežana
  Retrogradna (povratna) intubacija
  2006
 44. Kupnik Dejan
  Hitra sekvenčna intubacija v predbolnišničnem okolju
  [Rapid sequence intubation in the prehospital setting]
  2005
 45. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2005
 46. Šimenko Jože; Frangež Mira; Simonič Alenka
  Urgentna intubacija
  [Rapid sequence intubation]
  2005
 47. Buić-Rerečić Dajna
  Endotrahealna intubacija pri poškodbi na terenu - dileme
  [Endotracheal intubation of trauma patients in the field - dilemmas]
  2005
 48. Vlahovič Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  [Endotracheal intubation of trauma patients]
  2005
 49. Šervicl-Kuchler Darja
  Moebiusov sindrom in anestezija - klinični primer
  [Moebius syndrome and anaesthesia - case report]
  2005
 50. Kupnik Dejan; Golub Mirjam
  Hitra sekvenčna intubacija v predbolnišničnem okolju - prikaz primerov bolnikov
  [Rapid sequence intubation in the prehospital setting - case reports]
  2004
 51. Golub Mirjam; Kupnik Dejan
  Posebna intubacija
  [Difficult airway]
  2004
 52. Žmavc Andrej
  Endotrahealna intubacija kot merilo kakovosti v predbolnišnični službi NMP tipa PHE
  [Endotracheal intubation as a measure of quality in prehospital emergency medical service]
  2003
 53. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  2002
 54. Lipovšek Biserka
  Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre / zdravstvenega tehnika pri izjavanju bronhotoalete na Oddelku za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnihi strok
  [Role of the nurse in bronchial toilete at the Department of anesthesiology and surgical intensive care]
  2002
 55. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  2001
 56. Avsec-Letonja Danica
  Težka intubacija
  2000
 57. Lešničar J
  Krupozna davica s posebnim pogledom na terapijo: intubacija ali traheotomija?
  1954
 58. Orel J; Vidmar S
  PALIATIVNA INTUBACIJA EZOFAGUSA PRI KARCINOMU - DESETLETNE IZKUŠNJE
  1980
 59. Škrgat Sabina
  Endotrahealna intubacija
  1999
 60. Avsec-Letonja Danica
  Težka intubacija
  1999
 61. Avsec-Letonja Danica
  Intubacija z upogljivim bronhoskopom
  1998
 62. Zabavnik Zoran
  Urgentna intubacija
  1998
 63. Oberauner L; Strauch I; Pečan M; Novak-Jankovič V
  Uporaba fiberoptičnega bronhoskopa pri namestitvi dvojno lumenskega tubusa pri težkih intubacijah
  1997
 64. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  1996
 65. Avsec-Letonja D; Zabavnik Z
  Intubacija z upogljivim bronhoskopom
  1993
 66. Javornik Janez
  Intubacija ali trahetomija
  [Intubation or tracheotomy]
  1996
 67. Hribar-Habinc M; Rabič F
  Oživljanje pri politravmi
  [Resuscitation in polytraumatized patients]
  1996
 68. Pečan M
  Endotrahealna intubacija (EI)
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics