biomedicina slovenica


"Intubacija" : 70

 1. Muzlovič Igor
  Orotrahealni tubus kot dejavnik tveganja za okužbe spodnjih dihal
  [Orotracheal tube as the risk factor for lower respiratory tract infection]
  2016
 2. Rupnik Veronika; Tomazin Iztok; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava kakovosti oskrbe dihalne poti pacientov med HNMP in ostalimi enotami NMP (A, B, C in PHE)
  2018
 3. Mekiš Dušan
  Od prve intubacije do modernih tehnik videolaringoskopije
  2017
 4. Moller Petrun Andreja; Zdravković Marko; Wagner-Kovačec Jožica; Mekiš Dušan
  Ultrazvočna ocena želodčne vsebine pri porodnicah in pri nosečnicah pred načrtovanim carskim rezom
  2017
 5. Stopar Pintarič Tatjana
  US-guided upper airway blocks for awake intubation
  2017
 6. Stopar Pintarič Tatjana
  Us guided upper airway block is the block of choice for awake intubation
  2017
 7. Stopar Pintarič Tatjana; Markova Liljana; Tomaževič Matevž; Hodzovic Iljaz
  An awake videolaryngoscope-assisted intubation in a patient with Madelung disease and a critical airway obstruction
  2017
 8. Stopar Pintarič Tatjana
  A 40-year-old man with an expected difficult intubation and difficult adequate mask ventilation
  2016
 9. Kupnik Dejan; Skok Pavel
  Capnometry in the prehospital setting: are we using its potential?
  2007
 10. Markova Liljana; Lužar Tomaž; Benedik Janez; Stopar Pintarič Tatjana; Hodzovic I
  A study of awake video laryngoscope-assisted intubation in patients with periglottic tumour
  2015
 11. Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Vpliv RSI na hemodinamske parametre v prehospitalnem okolju pri poškodovancih z izolirano hudo poškodbo glave
  [Impact of RSI on haemodynamic in patients with traumatic brain injury (TBI) in prehospital environment]
  2015
 12. Režonja Katja; Benedik Janez
  Ocena napovednih dejavnikov za težko intubacijo pri operacijah v področju glave in vratu
  [Assessment of risk factors for difficult intubation in head and neck surgery]
  2015
 13. Tomazin Iztok
  Advanced airway management in mountains
  2014
 14. Zupančič Martina; Tomazin Iztok
  Urgentna intubacija. Primer reanimacije v gorah
  1994
 15. Režonja Katja; Lužar Tomaž; Benedik Janez
  Ocena napovednih dejavnikov za težko intubacijo pri operativnih posegih v področju glave in vratu
  [Assessment of risk factors for difficult intubation in head and neck surgery]
  2012
 16. Zadel Sabina; Mekiš Dušan
  Ultrazvok kot pripomoček za ocenjevanje lege orotrahealnega tubusa v prehospitalnem okolju
  [Ultrasound as a tool for orotracheal tube position assessment in prehospital setting]
  2014
 17. Berger Jelena
  Posebnosti dihalne poti in oskrbe pri otrocih
  [Differneces in pediatric airway managemet]
  2014
 18. Mrvar Brečko Anita
  Oskrba dihalne poti
  [Airway management]
  2014
 19. Azman J.; Cvetko Erika; Vlassakov K.; Stopar Pintarič Tatjana
  Ultrasound-guided airway blocks - a volunteer sonoanatomy study
  2014
 20. Posavec Anton
  Zbornik predavanj
  2011
 21. Bjelovuk Gordana; Sotenšek Ferme Polonca
  Vloga anestezijske medicinske sestre pri težki endotrahealni intubaciji
  [The role of a nurse anesthestist in a difficult endotracheal intubation]
  2014
 22. Prosen Gregor
  Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju
  [Airway management in prehospital environment]
  2011
 23. Stopar Tatjana; Jeglič Goran; Lužar Tomaž; Benedik Janez
  Algoritem za težko intubacijo Slovenskega združenja za anesteziologijo
  [Slovene society algorithm for difficult airway management]
  2013
 24. Bozhinovska Marija; Taleska Gordana; Benedik Janez; Marin Irena J.
  Ocena pogojev za intubacijo sapnika pro otrocih za ORL posege brez uporabe mišičnih relaksantov
  2013
 25. Mally Štefan; Buić Rerečić Dajna
  Dihalna pot, alternativni pripomočki in novosti
  [Airway management - an overwiev of alternative methods]
  2012
 26. Oskrba dihalne poti
  2012
 27. Strauss Maja; Koželj Anton
  Uporaba supraglotičnih pripomočkov v oskrbi dihalnih poti
  [#The #use of supraglottic devices in respiratory care]
  2013
 28. Strdin Košir Alenka; Markota Andrej
  Neinvazivna ventilacija - prikaz treh primerov
  [Noninvasive ventilation - case series]
  2012
 29. Benedik Janez
  Težka intubacija pri operativnih posegih v področju glave in vratu
  [Difficult intubation in head and neck surgery]
  2011
 30. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 31. Vujanović Vitka; Grmec Štefek
  Uporaba point-of-care ultrazvočne diagnostike v kombinaciji s kapnometrijo za potrditev lege tubusa v predbolnišničnem okolju
  [The use of point-of-care ultrasound in combination with capnometry for verifying endotracheal tube placement in prehospital setting]
  2010
 32. Drnovšek-Globokar Mojca
  Oskrba dihalne poti in težka intubacija pri enostranskem predihavanju pljuč
  2010
 33. Stopar-Pintarič Tatjana
  Fleksibilna fiberoptična trahealna intubacija in algoritem težke intubacije za odrasle
  2010
 34. Kremesec Milena
  Težka intubacija pri otrocih
  2009
 35. Kremesec Milena
  Težka intubacija / ekstubacija
  2009
 36. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 37. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Neinvazivna ventilacija pri akutnem srčnem popuščanju
  [Noninvasive ventilation in acute heart failure]
  2009
 38. Gerjevič Božena; Kamenik Mirt; Novak-Jankovič Vesna
  Uporaba Airtraqa pri srednje težkih intubacijah
  [Tracheal intubation using the airtraq for moderate dificult airway]
  2009
 39. Drnovšek-Globokar Mojca; Markovič-Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava Airtraq DL in Macitosh laringoskopa pri intubacijah z dvosvrtlinskim tubusom
  [Airtraq DL comparing Macintosh laringoscope for double lumen tube intubaton]
  2009
 40. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Prikaz primera bolnika s kardiogenim šokom po infarktu srca - ukrepi in zdravljenje
  [Acute heart failure in a patient with acute myocardial infarction - case report]
  2009
 41. Kirbiš Simona; Marinšek Martin
  Prikaz primera dveh bolnikov s sepso zaradi izven bolnišnične okužbe
  2008
 42. Gorjanc Jurij; Lampič Uroš
  Hitro sekvenčna intubacija nujne medicinske pomoči (HNMP)
  [Rapid sequence intubation]
  2007
 43. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2006
 44. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Intubacija s hitrim zaporedjem postopkov v predbolnišničnem okolju
  2006
 45. Žarković Snežana
  Retrogradna (povratna) intubacija
  2006
 46. Kupnik Dejan
  Hitra sekvenčna intubacija v predbolnišničnem okolju
  [Rapid sequence intubation in the prehospital setting]
  2005
 47. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2005
 48. Šimenko Jože; Frangež Mira; Simonič Alenka
  Urgentna intubacija
  [Rapid sequence intubation]
  2005
 49. Buić-Rerečić Dajna
  Endotrahealna intubacija pri poškodbi na terenu - dileme
  [Endotracheal intubation of trauma patients in the field - dilemmas]
  2005
 50. Vlahovič Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  [Endotracheal intubation of trauma patients]
  2005
 51. Šervicl-Kuchler Darja
  Moebiusov sindrom in anestezija - klinični primer
  [Moebius syndrome and anaesthesia - case report]
  2005
 52. Kupnik Dejan; Golub Mirjam
  Hitra sekvenčna intubacija v predbolnišničnem okolju - prikaz primerov bolnikov
  [Rapid sequence intubation in the prehospital setting - case reports]
  2004
 53. Golub Mirjam; Kupnik Dejan
  Posebna intubacija
  [Difficult airway]
  2004
 54. Žmavc Andrej
  Endotrahealna intubacija kot merilo kakovosti v predbolnišnični službi NMP tipa PHE
  [Endotracheal intubation as a measure of quality in prehospital emergency medical service]
  2003
 55. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  2002
 56. Lipovšek Biserka
  Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre / zdravstvenega tehnika pri izjavanju bronhotoalete na Oddelku za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnihi strok
  [Role of the nurse in bronchial toilete at the Department of anesthesiology and surgical intensive care]
  2002
 57. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  2001
 58. Avsec-Letonja Danica
  Težka intubacija
  2000
 59. Lešničar J
  Krupozna davica s posebnim pogledom na terapijo: intubacija ali traheotomija?
  1954
 60. Orel J; Vidmar S
  PALIATIVNA INTUBACIJA EZOFAGUSA PRI KARCINOMU - DESETLETNE IZKUŠNJE
  1980
 61. Škrgat Sabina
  Endotrahealna intubacija
  1999
 62. Avsec-Letonja Danica
  Težka intubacija
  1999
 63. Avsec-Letonja Danica
  Intubacija z upogljivim bronhoskopom
  1998
 64. Zabavnik Zoran
  Urgentna intubacija
  1998
 65. Oberauner L; Strauch I; Pečan M; Novak-Jankovič V
  Uporaba fiberoptičnega bronhoskopa pri namestitvi dvojno lumenskega tubusa pri težkih intubacijah
  1997
 66. Kremesec Milena
  Intubacija otroka
  1996
 67. Avsec-Letonja D; Zabavnik Z
  Intubacija z upogljivim bronhoskopom
  1993
 68. Javornik Janez
  Intubacija ali trahetomija
  [Intubation or tracheotomy]
  1996
 69. Hribar-Habinc M; Rabič F
  Oživljanje pri politravmi
  [Resuscitation in polytraumatized patients]
  1996
 70. Pečan M
  Endotrahealna intubacija (EI)
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics