biomedicina slovenica


"Inzulin" : 177

 1. Palmer Kyle R.; Atwal Karnail; Bakaj Ivona; Carlucci-Derbyshire Stacy; Buber Tulu M.; Černe Rok; Cortés Rosa Y.; Devantier Heather R.; Jørgensen H.V.; Pawlyk Aaron
  Triphenylphosphine oxide is a potent and selective inhibitor of the transient receptor potential melastatin-5 ion channel
  2010
 2. Kalender Smajlović Sedina
  Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih
  [The benefits and weaknesses of various blood glucose control protocols in critically ill patients]
  2018
 3. Zorec Robert; Muhič Marko; Horvat Anemari; Velebit Marković Jelena; Rituper Boštjan; Vardjan Nina; Chowdhury Haque Helena; Kreft Marko
  Monitoring insulin-induced changes in cytosolic glycogen and glucose in astrocytes
  2017
 4. Chowdhury Haque Helena; Kreft Marko; Jensen Jørgen; Zorec Robert
  Insulin induces an increase in cytosolic glucose levels in 3T3-L1 cells with inhibited glycogen synthase activation
  2014
 5. Riederer Peter; Korczyn Amos D.; Ali Sameh S.; Bajenaru Ovidiu; Choi Mun Seong; Chopp Michael; Dermanovic-Dobrota Vesna; Grünblatt Edna; Jellinger Kurt A.; Kamal Mohammad Amjad; Meglič Bernard; Pirtošek Zvezdan; Rakuša Martin
  The diabetic brain and cognition
  2017
 6. Pirkmajer Sergej
  Pomen telesne aktivnosti za ohranjanje zdravja
  2017
 7. Kreft Marko
  Cytosolic glucose dynamics upon insulin stimulation in adipocytes and astrocytes
  2009
 8. Tibaut Miha; Petrovič Danijel
  Oxidative stress genes, antioxidants and coronary artery disease in type 2 diabetes mellitus
  2016
 9. Šenk Barbara; Goričar Katja; Kravos Nika Aleksandra; Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca; Dolžan Vita
  Insulin secretion is affected by SLC6A4 5HTTLPR polymorphism in patients with polycystic ovary syndrome
  2017
 10. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 11. Čebron Lipovec Nanča; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  Metabolic profiles of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after rehabilitation
  2016
 12. Marinić Nikolina; Železnik Uroš; Knezović Anđelka; Blažun Helena; Gavran Marija; Železnik Danica
  Razlike između kvalitete života osoba treće životne dobi oboljelih od šećerne bolesti liječenih peroralnom terapijom ili inzulinskim liječenjem
  2016
 13. Tomec Urška; Bratina Nataša
  Presnovna urejenost sladkorne bolezni tipa 1 med otroki s sladkorno boleznijo tipa 1, starimi največ 7 let
  2016
 14. Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca
  Add-on therapies in obese pre-diabetic women with polycystic ovary syndrome
  2017
 15. Insulin degludek
  2016
 16. Janež Andrej
  Insulin degludek - novi bazalni insulin sa dugim dejstvom
  2016
 17. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 18. Tomažič Marjeta
  [Zbornik predavanj]
  2002
 19. Janež Andrej
  Novi dolgo delujoči inzulinski analog glargin
  2001
 20. Jelenc Marjetka; Žemva Aleš; Marn-Pernat Andreja; Žemva Žarka
  Left ventricular mass and insulin in dippers and non-dippers
  1996
 21. Janež Andrej
  Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 z inzulinom
  2016
 22. Petavs Lucija B.; Janež Andrej
  Zanimivo postaja pri inzulinskih terapijah
  2016
 23. Program book
  2016
 24. Udiawar Maneesh; Berlot Rok; O'Sullivan Michael J.; Rees Aled
  Reduced cognitive performance and altered white matter microstructure in young insulin-resistant women with polycystic ovary syndrome
  2014
 25. Šenk Barbara; Goričar Katja; Kravos Nika Aleksandra; Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca; Dolžan Vita
  SLC6A4 5HTTLPR polymorphism affects insulin secretion in poatients with polycystic ovary syndrome
  2016
 26. Krajnc Stanislava; Krajnc Mitja
  Patronažna medicinska sestra in sladkorni bolnik tipa 2, zdravljen z inzulinom
  2007
 27. Twigg S.; Khunti Kamlesh; Forst Thomas; Janež Andrej; Merino-Trigo A.; Stella P.; Grisoni M. L.; Galstyan G.
  Age of diabetes onset
  2016
 28. Scherbakov Nadja; Bauer Maximiliane; Sandek Anja; Szabo Tibor; Töpper Agnieszka; Jankowska Eva A.; Springer Jochen; Von Haehling Stephan; Anker Stefan D.; Lainščak Mitja; Engeli Stefan; Düngen Hans-Dirk; Doehner Wolfram
  Insulin resistance in heart failure
  2015
 29. Janež Andrej
  Smernice za obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1
  2015
 30. Batagelj Nevenka; Jensterle Sever Mojca; Dolžan Vita
  Genetska variabilnost dopaminergičnega sistema in izločanje inzulina ter metabolični odgovor na zdravljenje pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  2015
 31. Berezin Alexander E.; Kremzer Alexander A.; Cammarota Giovanni; Zulli Anthony; Petrovič Danijel; Martell-Claros Nieves; Sabo Jan; Kruzliak Peter
  Circulating endothelial-derived apoptotic microparticles and insulin resistance in non-diabetic patients with chronic heart failure
  2015
 32. Čokolič Miro
  Pregnancy outcomes in women with gestational diabetes on insulin therapy
  2010
 33. Jerenec Katja; Golub Jerneja; Fluher Jure; Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Novi pristopi k zdravljenju kardiogenega šoka po zastrupitvi s kombinacijo blokatorja receptorjev beta in kalcijevega antagonista - prikaz 3 primerov
  [New approach to treatment of cardiogenic shock due to combined poisoning by a beta receptor blocker and calcium antagonist - three case reports]
  2015
 34. Čokolič Miro
  Zdravljenje z inzulinsko črpalko
  2015
 35. Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  A long-term control of patients with gestational diabetes in University clinical centre Maribor
  2011
 36. Verkhratsky Alexei; Fernyhough Paul
  Calcium signalling in sensory neurones and peripheral glia in the context of diabetic neuropathies
  2014
 37. Šutuš Temovski Tamara; Černe Darko; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Vloga genetskih variant promotorske regije gena DEPTOR pri razvoju debelosti in inzulinske rezistence
  [The role of genetic variants in promoter region of DEPTOR gene in obesity and insulin resistance development]
  2014
 38. Bratina Nataša; Shalitin Shlomit; Phillip Moshe; Battelino Tadej
  Type 1 diabetes in the young
  [Sladkorna bolezen tipa 1 pri otrocih in mladostnikih]
  2015
 39. Tul Nataša
  Napovedovanje prezgodnjega poroda
  [Predicting preterm delivery]
  2013
 40. Skvarča Aleš
  Z insulinskimi analogi do urejenega krvnega sladkorja
  2009
 41. Speier Stephan; Gjinovci Asllan; Charollais Anne; Meda Paolo; Rupnik Marjan
  Cx36-mediated coupling reduces [beta]-cell heterogeneity, confines the stimulating glucose concentration range, and affects insulin release kinetics
  2007
 42. Završnik Matej; Zavratnik Andrej
  Do all pregnant women referred to the diabetic centre have really gestational diabetes and has proportion of insulin therapy changed?
  2014
 43. Program book
  2012
 44. Čokolič Miro; Krajnc Mitja; Rakuša Matej
  Benefits of long term using insulin pump
  2012
 45. Klein David J.; Battelino Tadej; Chatterjee D. J.; Jacobsen Lisbeth V.; Hale Paula M.; Arslanian Silva
  Liraglutide′s safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in pediatric type 2 diabetes
  2014
 46. Zaletel Jelka; Pongrac Barlovič Draženka; Preželj Janez; Remuzzi Giuseppe
  Insulin resistence and hyperfiltration in type 2 diabetes
  2006
 47. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka; Preželj Janez
  Albuminuria and insulin resistence measures in type 2 diabetes
  2008
 48. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka
  Adiponectin and albuminuria relationship depends on insulin resistence in type 2 diabetes
  2007
 49. Zaletel Jelka; Pongrac Barlovič Draženka
  Adiponectin/leptin ratio
  2007
 50. Pfeifer Marija
  Debelost, inzulinska rezistenca, hipoksemija
  2012
 51. Skvarča Aleš; Ravnik-Oblak Maja
  Pomen dobrega samovodenja sladkorne bolezni
  2008
 52. Bahun Mateja
  Mednarodna srečanja
  2008
 53. Bratina Nataša; Battelino Tadej
  Sladkorna bolezen tipa 1 in zdravljenje z inzulinsko črpalko v otroštvu in mladostniških letih
  [Diabetes mellitus type 1 and subcutaneous continuous insulin infusion (insulin pump) therapy in children and adolescents]
  2013
 54. Eržen Barbara; Šabovič Mišo
  In young post-myocardial infarction male patients elevated plasminogen activator inhibitor-1 correlates with insulin resistance and endothelial dysfunction
  2013
 55. Skvarča Aleš
  Uvedba inzulinskega zdravljenja in njene pasti
  2012
 56. Pavičić Baldani Dinka; Skrgatić Lana; Černe Jasmina Živa; Ferk Polonca; Šimunić Velimir; Geršak Ksenija
  Association of PPARG Pro12Ala polymorphism with insulin sensitivity and body mass index in patients with polycystic ovary syndrome
  2014
 57. Drobnič Radobuljac Maja
  Motnje hranjenja in sladkorna bolezen tip 1
  [Eating disorders and type 1 diabetes]
  2012
 58. Turk Martina; Šabovič Mišo
  Vpliv ezetimiba na preprečevanje nealkoholne zamaščenosti jeter
  2013
 59. Breznik Vesna; Kokol Rok; Luzar Boštjan; Miljković Jovan
  Insulin-induced localized lipoatrophy
  2013
 60. Breznik Vesna; Kokol Rok; Miljković Jovan
  Inzulinska lipoatrofija
  [Insulin induced lipoatrophy]
  2013
 61. Bešić Nikola; Šatej Nika
  Insulin glargine versus other types of basal insulin-clinical and tumor characteristics in patients with breast carcinoma
  2013
 62. Kotnik Katarina; Mutzel Rupert; Bader Michael
  Gene knockdown in transgenic rats by shRNA technology
  2008
 63. Jež Mojca
  Hormon, ki bo omogočil nov način zdravljenja sladkorne bolezni
  2013
 64. Tsiaze Ernest Beaudelaire; Huang Ya-Chi; Križančić Bombek Lidija; Yang Shi-Bing; Jevšek Marko; Seino Susumu; Rupnik Marjan
  Age-dependent changes in the exocytotic efficacy in Kir6.2 ablated mouse pancreatic ß-cells
  2012
 65. Tišič Andreja; Nerat Jasmina
  Izvajanje testov pri funkcionalni inzulinski terapiji
  [Performing tests in functional insulin therapy]
  2013
 66. Vukelič Katarina; Kerin-Kos Sonja
  Pomen vzgoje in izobraževanja edukatorke pri vodenju in odložitvi zdravljenja s peroralnimi antidiabetiki in inzulinom pri sladkorni bolezni tipa 2
  2011
 67. Žuran Ivan
  Intenzivno zdravljenje kritično bolnih z inzulinom: vpliv na arterijski pretok v podlakti
  2010
 68. Logar-Dolinšek T; Zupančič I; Murn-Berkopec B; Gianini A; Kokalj-Vrtarič R; Bratina N; Battelino T
  Vodenje sladkorne bolezni pri otrocih in mladostnikih s pomočjo inzulinske črpalke
  [Pump treatment of diabetes in children and adolescents]
  2011
 69. Kotnik P; Bratina N; Battelino T
  Uporaba inzulinske črpalke in neprekinjenega merjenja koncentracije glukoze pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo
  [Overview of the use of the insulin pump and continuous glucose monitoring in children, adolescents and young adults with diabetes]
  2011
 70. Završnik Matej
  Kdaj se odločimo za prehod s peroralne na inzulinsko terapijo?
  [When to replace anti-diabetic drugs with insulin therapy?]
  2010
 71. Košir Renata; Meden-Vrtovec Helena
  Vloga metformina pri obravnavi bolnic s sindromom policističnih jajčnikov
  [The role of metformin in the treatment of patients with polycystic ovary syndrome]
  2009
 72. Bajuk-Studen Katica; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Mehanizmi srčno-žilne orgroženosti žensk s sindormom policističnih ovarijev
  [Mechanisms of cardiovascular disease risks in women with polycystic ovary syndrome]
  2009
 73. Logar-Dolinšek Tadeja; Uršič-Bratina Nataša; Dolinar Marija; Zupančič Ivica; Bratanič Nina; Battelino Tadej
  Dobra šola vodenja sladkorne bolezni ob pomoči inzulinske črpalke - končna nadgradnja, senzor
  2008
 74. Makuc Jana; Predikaka Marjana
  Preobčutljivost na inzulin
  [Insulin allergy]
  2008
 75. Kovačič Dragan
  Vpliv selektivnih in neselektivnih zaviralcev andrenergičnih receptorjev beta na presnovo, inzulinsko neodzivnost in plazemsko koncentracijo adipokinov pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
  2008
 76. Mrevlje Franc
  Zdravljenje z inzulinom
  2008
 77. Ećimović Patricija; Rotovnik-Kozjek Nada; Janež Andrej
  Tumorska hipoglikemija - premalo prepoznano nujno stanje
  [Tumor hypoglycemia - under-recognized medical emergency]
  2008
 78. Mrevlje Franc
  Zdravljenje z inzulinom
  2007
 79. Kristl Jernej
  Inzulini
  2007
 80. Željko Tadej; Trojar Andrej; Žižek Bogomir
  Zgodnje funkcijske spremembe levega prekata pri esencialni arterijski hipertenziji
  [Early functional changes of left ventricle in essencial arterial hypertension]
  2007
 81. Ravnik-Oblak Maja; Lainščak Mitja
  Namerno povzročena hipoglikemija pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z inzulinom
  [Intentional hypoglycaemia in diabetic patients treated with insulin]
  2007
 82. Murn Barbara; Battelino Tadej
  Diabetes in inzulinska črpalka
  2007
 83. Grošelj Urh; Kavčič Marko
  Nadzorovana podhladitev po srčnem zastoju pri bolnikih s hiperglikemijo
  [Induced hypothermia after cardiac arrest in hyperglicaemic patients]
  2006
 84. Saudek Christopher D; Derr Rachel L; Kalyani Rita R
  Določanje glikemije pri sladkorni bolezni s samodoločanjem krvnega sladkorja in hemoglobina A1c
  [Assesing glycemia in diabetes using self-monitoring blood glucose and hemoglobin A1c]
  2007
 85. Zaletel Jelka
  Samokontrola in HbA1c
  2005
 86. Logar Tadeja
  Posebnosti uporabe inzulina pri otrocih
  2002
 87. Bohnec Milena
  Praktični napotki za ljudi, ki se zdravijo z inzulinskimi injekcijami
  2006
 88. Ravnik-Oblak Maja
  Psihosocialni vplivi na proces edukacije in izvajanje samokontrole pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2005
 89. Anonymous ;
  Funkcionalna inzulinska terapija in samokontrola sladkorne bolezni; 2005 feb 4; Ljubljana
  2005
 90. Krajnc Mitja; Čokolič Miro; Zemljič Eva
  Inzulinska črpalka
  [Insulin pump]
  2006
 91. Piletič M; Vukelič-Božič B; Kavčič Ž; Janjoš T; Žnidaršič A; Hercigonja K
  Dodatek inzulina NPH osebam s slabo urejeno SBT2 na peroralni terapiji s pomočjo skupinske vzgoje, samotitracije in telefonskega svetovanja je učinkovita, varna in ekonomična metoda uvajanja inzulina v vsakdanji klinični praksi
  2006
 92. Pirih Alenka; Pajtler Ana
  Dajanje kortikosteroidov ženskam v nosečnostih, ki se končajo s prezgodnjim porodom
  [Administration of corticosteroids to women during pregnancy that ends in preterm parturition]
  2005
 93. Blinc Aleš; Bresjanac Mara
  Telesna dejavnost in zdravje
  [Physical activity and health]
  2005
 94. Žerjav-Tanšek Mojca
  Sladkorna bolezen - dolga pot do inzulina
  2005
 95. Čokolič M; Zemljič M; Kšela U; Rakuša M
  Kontrola glikemije prije i poslije inzulinske terapije kod normalno teških i pretilih diabetičara
  2005
 96. Bunc Matjaž; Možina Hugon; Brvar Miran
  Insulin as adjunctive therapy for calcium channel blocker toxicity
  [Zdravljenje z inzulinom pri zastrupitvi z zaviralci kalcijevih kanalčkov]
  2005
 97. Bratanič Nina; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Avbelj Magdalena; Kotnik Primož; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Celiakija pri bolnikih z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo
  2004
 98. Zupančič Ivica; Logar-Dolinšek Tadeja; Dolinar Marija; Murn Barbara; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Avbelj Magdalena; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Dobra šola vodenja sladkorne bolezni - težave in napake pri delu z inzulinsko črpalko - funkcionalna inzulinska terapija
  2004
 99. Bratanič Nina
  Hipoglikemija pri bolnikih z inzulinsko odvisnim diabetesom
  2004
 100. Štepec Srečko
  EUZ in neuroendokrini tumorji pankreasa
  2004

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics