biomedicina slovenica


"Iron" : 4573

 1. Kukec Andreja; Xiong Kairong; Rumrich Isabell; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health impact assessment in industrial contaminated sites
  2017
 2. Rumrich Isabell; Kukec Andreja; Xiong Kairong; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health risk and health impact of European industrially contaminated sites
  2017
 3. Book of abstracts
  2017
 4. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 5. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 6. Tajnikar Sara; Jevšnik Mojca; Kukec Andreja; Ovca Andrej; Krulec Aleš
  Implementation of innovative model of public and environmental health profession promotion on the local and global level
  2017
 7. Jereb Gregor; Poljšak Borut; Eržen Ivan
  Contribution of drinking water softeners to daily phosphate intake in Slovenia
  2017
 8. Fink Rok; Okanovič Denis; Dražić Goran; Abram Anže; Oder Martina; Jevšnik Mojca; Bohinc Klemen
  Bacterial adhesion capacity on food service contact surfaces
  2017
 9. Programme and book of abstracts
  2017
 10. Krizmanič Tatjana; Vesel Mateja; Dolinšek Irena; Zajc Dejana; Hukić Alma; Peterlin-Potisk Karmen; Cikajlo Imre
  Učinki vadbe na koordinacijo in spretnost roke v navideznem okolju pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  [Effects of virtual box exercise for coordination and hand skills in patients with Parkinson 's disease]
  2017
 11. Mesić Aner; Markočič Ela; Rogar Marija; Juvan Robert; Hudler Petra; Komel Radovan
  Single nucleotide polymorphisms rs911160 in AURKA and rs2289590 in AURKB mitotic checkpoint genes contribute to gastric cancer susceptibility
  2017
 12. Fekonja Zvonka; Nerat Jasmina; Gönc Vida; Pišlar Milena; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Comparing students' self-assessment with teachers' assessment of clinical skills using an objective structured clinical examination (OSCE)
  2017
 13. McGonagle Ian; Jackson Christine
  Transferring psychological therapy education into practice in the United Kingdom
  2017
 14. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 15. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Vrbnjak Dominika; Sharvin Brian; Strauss Maja
  Assessment of clinical nursing competencies
  2017
 16. Potočar Urška; Jeras Matjaž; Erdani-Kreft Mateja; Horvat Simon; Antolič Vane; Knežević Miomir
  Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
  [The effects of selected intervertebral disc specific microenvironmental conditions on phenotype of cells with chondrogenic potential]
  2017
 17. Švab Vesna
  Izobraževanje za deinstitucionalizacijo - ali mislimo resno?
  [Education for deinstituionalisation - are we serious?]
  2014
 18. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
  Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2016
 19. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 20. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 21. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 22. Rajer Mirjana
  Prognostic and predictive value of PD-L1 in patients with lung cancer
  2017
 23. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 24. Kocjan Tomaž
  Rational approach to a patient with suspected primary aldosteronism
  2017
 25. Sinha Sunita; Flibotte Stephane; Neira Mauricio; Formby Sean; Plemenitaš Ana; Gunde-Cimerman Nina; Lenassi Metka; Gostinčar Cene; Stajich Jason Eric; Nislow Corey
  Insight into the Recent Genome duplication of the halophilic yeast Hortaea werneckii
  2017
 26. Egea Javier; Fabregat Isabel; Frapart Yves M.; Ghezzi Pietro; Görlach Agnes; Kietzmann Thomas; Kubaichuk Kateryna; Knaus Ulla G.; Lopez Manuela G.; Milisav Irina
  European contribution to the study of ROS
  2017
 27. Šubelj Maja; Grilc Eva; Steiner Rihtar Saša
  Increasing trend of dermatophytoses in Slovenia
  2017
 28. Prokeš Marián; Gregová Gabriela
  Proceedings of scientific contributions and abstracts International scientific conference on The Impact of global change on the environment, human and animal health, Košice, Slovakia, May 2-6, 2017
  2017
 29. Rainieri Sandra; Barranco Alejandro; Primec Maša; Langerholc Tomaž
  Occurrence and toxicity of musks and UV filters in the marine environment
  2017
 30. Kolšek-Šušteršič Maja; Beg Krasnič Andreja; Mioč Verica; Paragi Metka; Rifel Janez
  Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and serotypes indentified among nursing home residents in comparison to the elderly and patients younger than 65 years living in domestic environment
  [Nosilstvo pnevmokoka v nosnem žrelu in identifikacija serotipov med oskrbovanci doma starejših občanov v primerjavi s starostniki in mlajšimi od 65 let, ki živijo v domačem okolju]
  2017
 31. Cikajlo Imre; Čižman Štaba Urša; Vrhovac Suzana; Larkin Frances; Roddy Mark
  A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service
  2017
 32. Mulvey Claire M; Breckels Lisa M; Geladaki Aikaterini; Kočevar Britovšek Nina; Nightingale Daniel J H; Christoforou Andy; Elzek Mohamed; Deery Michael J; Gatto Laurent; Lilley Kathryn S
  Using hyperLOPIT to perform high-resolution mapping of the spatial proteome
  2017
 33. Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Salmeri Francesca Maria; Triolo Onofrio; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Stojanovska Lily; Apostolopoulos Vasso; Granese Roberta; Sofo Vincenza
  Unus pro omnibus, omnes pro uno
  2017
 34. Tušek-Bunc Ksenija
  Rehabilitacija bolnika s srčnim popuščanjem v domačem okolju
  [Rehabilitation of patients with heart failure in the home environment]
  2017
 35. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 36. Stajnko Anja; Falnoga Ingrid; Snoj Tratnik Janja; Mazej Darja; Jagodic Marta; Krsnik Mladen; Kobal Alfred Bogomir; Prezelj Marija; Kononenko Lijana; Horvat Milena
  Low cadmium exposure in males and lactating females-estimation of biomarkers
  2017
 37. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 38. Kobal Alfred Bogomir; Snoj Tratnik Janja; Mazej Darja; Fajon Vesna; Gibičar Darija; Miklavčič Višnjevec Ana; Kocman David; Kotnik Jože; Sešek-Briški Alenka; Osredkar Joško; Krsnik Mladen; Prezelj Marija; Knap Črt; Križaj Bojana; Liang Lian; Horvat Milena
  Exposure to mercury in susceptible population groups living in the former mercury mining town of Idrija, Slovenia
  2017
 39. Sedlar Nataša; Lainščak Mitja; Mårtensson Jan; Strömberg Anna; Jaarsma Tiny; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Factors related to self-care behaviours in heart failure
  2017
 40. Jarc Eva; Preložnik-Zupan Irena; Buturović-Ponikvar Jadranka; Snoj Nada; Podgornik Helena
  Primerjava eritrocitnih in retikulocitnih parametrov pri ugotavljanju pomanjkanja železa
  [Comparison of erythrocyte and reticulocyte indices for the diagnosis of iron deficiency]
  2017
 41. Dolžan Vita; Dodič-Fikfak Metoda; Franko Alenka
  Gene-environment interactions
  2017
 42. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Dodič-Fikfak Metoda; Bizjak Mirko
  An environmental model for the relationship between air pollution and respiratory diseases in children - the Zasavje case
  2013
 43. Cikajlo Imre; Zajc Dejana; Hukić Alma; Peterlin-Potisk Karmen; Dolinšek Irena; Vesel Mateja; Krizmanič Tatjana
  Precise hand movement telerehabilitation with virtual cubes for patients with Parkinson's disease
  2016
 44. Cikajlo Imre; Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Matjačić Zlatko
  Technology for standing up and balance training in rehabilitation of people with neuromuscular disorders
  2017
 45. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 46. Drobne Gabrijela
  Vpliv pozitivne situacije v okolju na osebnost starega človeka
  [The influence of positive environment situation on the personality of the elderly]
  2016
 47. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita
  Pomen okolja v prenosu bolnišničnih okužb
  [Correlation between the environment and the transmission of nosocomial infections]
  2017
 48. Kennedy E.; Vanichanan J.; Rajapreyar I.; Gonzalez B.; Nathan Sriram; Gregorič Igor; Kar Biswajit; Loyalka Pranav; Weeks P.; Chavez V.; Wanger A.; Ostrosky Zeichner L.
  A pseudo-outbreak of disseminated cryptococcal disease after orthotopic heart transplantation
  2016
 49. Erman Andreja; Veranič Peter; Kapun Gregor; Pavlin Mojca; Bregar Vladimir Boštjan; Erdani-Kreft Mateja
  Orthotopic mouse bladder tumour model for studying early stages of tumourigenesis
  2016
 50. Tumour microenvironment and signalling
  2016
 51. Švajger Urban
  Human platelet lysate is a successful alternative serum supplement for propagation of monocyte-derived dendritic cells
  2017
 52. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 53. Logar Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Posebne zahteve za domače in bolnišnično okolje, v katerem bivajo imunsko oslabele osebe
  [Special requirements for hospital and home environment for immune compromised patients]
  2014
 54. Vujasinović Miroslav; Kunst Gregor; Breznikar Brane; Rožej Barbara; Tepeš Bojan; Rudolf Saša; Godec Kušter Andreja
  Is pancreatic exocrine insufficiency a cause of malabsorption in patients after bariatric surgery?
  2016
 55. Petrovski Goran; Kaarniranta Kai; Petrovič Danijel
  Oxidative stress, epigenetics, environment, and epidemiology of diabetic retinopathy
  2017
 56. Hudler Petra
  Outlook on epigenetic therapeutic approaches for treatment of gastric cancer
  2017
 57. Dolžan Vita; Dodič-Fikfak Metoda; Franko Alenka
  Gene-environment interactions
  2017
 58. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 59. Gregorin Jožefa; Ramšak-Pajk Jožica
  Women's experience and attitudes towards menopause and health
  [Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja]
  2016
 60. Magiorkinis Gkikas; Angelis Konstantinos; Mamais Ioannis; Katzourakis Aris; Hatzakis Angelos; Albert Jan; Lawyer Glenn; Hamouda Osamah; Struck Daniel; Poljak Mario
  The global spread of HIV-1 subtype B epidemic
  2016
 61. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  [Dosage immunologique fluorométrique pour la détection d'anticorps anti-adndb]
  2015
 62. Paradiž Jasna
  New environmental risk assessment methods for the preservation of Ljubljana Moor heritage
  2016
 63. Nature culture
  2016
 64. Šuput Dušan
  Equinatoxins
  2016
 65. Verkhratsky Alexei; Rodríguez Arellano José Julio; Parpura Vladimir; Zorec Robert
  Astroglial calcium signalling in Alzheimer's disease
  2016
 66. Kukec Andreja
  Environmental health in Slovenia
  2016
 67. Greenfield Rama; Busink Ellen; Wong Cybele P.; Riboli-Sasco Eva; Greenfield Geva; Majeed Azeem; Car Josip; Wark Petra A
  Truck drivers' perceptions on wearable devices and health promotion
  2016
 68. Kukec Andreja; Jutraž Nika; Zrnec Karmen; Brecelj Timotej; Jutraž Anja; Kukec Andreja
  Mikroklimatski parametri v notranjem okolju
  [Microclimate parameters in indoor environment]
  2016
 69. Galičič An; Zaletel-Kragelj Lijana; Božnar Marija; Grašič Boštjan; Mlakar Primož; Kukec Andreja
  Predlog izboljšav okoljskega modela za oceno izpostavljenosti onesnaženosti ozračja v Zasavju
  [Preposition for the improvement of the environmental model for exposure assessment of outdoor air pollution in Zasavje]
  2016
 70. Kukec Andreja; Galičič An; Grča Tina; Kranjec Natalija; Uršič Simona; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Basagaña Xavier; Otorepec Peter
  Prostorsko povezovanje zdravstvenih in okoljskih podatkov na ravni občin v Sloveniji - LIFE MED HISS LIFE12 ENV projekt
  [Ecological spatial association between health and environmental data at the level of municipalities - LIFE MED HISS Project]
  2016
 71. Heller Richard; Teissie Justin; Rols Marie-Pierre; Gehl Julie; Serša Gregor; Mir Lluis Maria; Neal Robert E.; Bhonsle Suyashree; Davalos Rafael V.; Beebe Stephen; Hargrave Barbara; Čemažar Maja; Tozon Nataša
  Medical applications
  2017
 72. Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer in tumor spheroids
  2016
 73. Dolinšek Tanja; Serša Gregor; Razboršek Urška; Čemažar Maja
  The effect of endoglin silencing with gene electrotransfer of plasmid encoding shRNA against endoglin on the formation, growth and migration of melanoma spheroids
  2016
 74. Goodbye flat biology
  2016
 75. Gošnjak Maja; Rojnik Andrej; Štorman Alenka; Keše Darja
  Legionele iz vzorcev okolja v povezavi z okužbami pri ljudeh
  [Legionella from environmental samples in relation to human infections]
  2016
 76. Milisav Irina; Poljšak Borut; Ribarič Samo
  Reduced risk of apoptosis
  2016
 77. Waterhouse Bruce J.
  Communal hierarchy and significance of environmental parameters for Brachiopods
  1973
 78. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Županić Melanija; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Burmas Ante
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih
  [Drug poisoning in children]
  2013
 79. Marčun-Varda Nataša
  Genetske raziskave arterijske hipertenzije pri otrocih
  [Genetic research into hypertension in children]
  2013
 80. Pihlar Zdenka; Šuc Lea; Vidmar Gaj
  Vpliv okoljskih dejavnikov in zmanjšanih zmožnosti na sodelovanje otrok in mladostnikov v aktivnostih doma; v šoli in skupnosti
  [Influence of environmental factors and disabilities on participation of children and adolescents in activities at home, in school and in the community]
  2016
 81. Kim Jamie Y.; Kau Chung How; Christou Terpsithea; Ovsenik Maja; Park Young Guk
  Three-dimensional analysis of normal facial morphologies of asians and whites
  2016
 82. Potočar Urška; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Završnik Janja; Božikov Krešimir; Fröhlich Mirjam
  Adipose-derived stem cells respond to increased osmolarities
  2016
 83. Filippi Antonio; Petrussa Elisa; Rajčević Uroš; Čurin-Šerbec Vladka; Passamonti Sabina; Renzone Giovanni; Scaloni Andrea; Zancani Marco; Vianello Angelo; Braidot Enrico
  Flavonoid interaction with a chitinase from grape berry skin
  2016
 84. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Buchanan Josephine; Finnegan Henry; Sousa Jaime Correia; Yaphe John
  Twenty-five years of the international Bled course for teachers of family medicine in Europe
  2016
 85. Emeršič Tadej; Tkalec Uroš
  Optical manipulation of liquid crystals in microfluidic environment
  2016
 86. Zimet Zlatko; Bilban Marjan; Marc-Malovrh Mateja; Korošec Peter; Poljšak Borut; Osredkar Joško; Šilar Mira
  8-isoprostane as oxidative stress marker in coal mine workers
  2016
 87. Fink Andrej
  Vaja množične nesreče Stožice 2016 - prehospitalni del
  [Mass casualty incident drill Stožice 2016 - prehospital environment]
  2016
 88. Emeršič Tadej; Tkalec Uroš
  Laser tweezers manipulation of nematic mesophase in microfluidic environment
  2016
 89. Jutraž Anja; Jutraž Nika; Zrnec Karmen; Brecelj Timotej; Kukec Andreja
  Quality of indoor working environment from public health and architecture view
  2016
 90. Kukec Andreja; Perčič Simona; Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana; Otorepec Peter; Cadum Ennio; Basagaña Xavier
  Association between PM10 and mortality at municipalities[sub]10 level in Slovenia
  2016
 91. Galičič An; Kranjec Natalija; Otorepec Peter; Eržen Ivan; Kukec Andreja
  Exposure to ultrafine particles in outdoor air pollution and effects on respiratory diseases
  2016
 92. Old and new risks
  2016
 93. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana
  A methodological approach to the analysis of egocentric social networks in public health research
  [Metodološki pristop k analizi egocentričnih socialnih omrežij pri raziskovanju v javnem zdravju]
  2016
 94. Lanzinger Stefanie; Schneider Alexandra; Breitner Susanne; Stafoggia Massimo; Eržen Ivan; Dostál Miroslav; Pastorkova Anna; Bastian Susanne; Cyrys Josef; Zscheppang Anja; Kolodnitska Tetiana; Peters Annette
  Associations between ultrafine and fine particles and mortality in five central European cities - results from the UFIREG study
  2016
 95. Marinič Milena
  Psychiatric health records are not publicly available document
  2015
 96. Cilenšek Ines; Mankoč Ramuš Sara; Globočnik Petrovič Mojca; Petrovič Danijel
  Oxidative stress biomarkers for diabetic retinopathy and medical management affecting oxidative stress
  2016
 97. Bučić Marina; Pregelj Peter; Zupanc Tomaž; Videtič Paska Alja
  Completed suicide, depression, and RELN polymorphisms
  2016
 98. Kanduti Domen; Sterbenk Petra; Artnik Barbara
  Uporaba fluorida in njegov vpliv na zdravje
  [The use of fluoride and its effect on health]
  2016
 99. Pavić Nikolić Milena; Huzjan Barbka; Košir Jošt Sergeja; Perdan-Pirkmajer Katja
  The organizational and environmental factors that affect patient satisfaction in day care units
  2016
 100. Hudler Petra
  Aberrant DNA methylation and histone modifications in cancer
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics