biomedicina slovenica


"Isoenzymes" : 63

 1. Traven Katja; Sinreih Maša; Stojan Jure; Seršen Sara; Kljun Jakob; Bezenšek Jure; Stanovnik Branko; Turel Iztok; Lanišnik-Rižner Tea
  Ruthenium complexes as inhibitions of the aldo-keto reductases AKR1C1-1C3
  2014
 2. Wu Guifu; Mannam Arjuna P.; Wu Jiaping; Kirbiš Simona; Shie Jue-Lon; Chen Christopher; Laham Roger J.; Sellke Frank W.; Li Jian
  Hypoxia induces myocyte-dependent COX-2 regulation in endothelial cells: role of VEGF
  2003
 3. Renteria Rene C; Strehler Emanuel E; Copenhagen David R; Križaj David
  Ontogeny of plasma membrane Ca2+ ATPase isoforms in the neural retina of the postnatal rat
  2005
 4. Brožič Petra; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
  [Aldo/keto reductase isozymes of the !C subfamily as new drug targets]
  2009
 5. Munch-Petersen Birgitte; Piškur Jure; Sondergaard Leif
  Four deoxynucleoside kinase activities from Drosophila melanogaster are contained within a single monomeric enzyme, a new multifunctional deoxynucleoside kinase
  1998
 6. Zameitat Elke; Knecht Wolfgang; Piškur Jure; Loffler Monika
  Two different dihydroorotate dehydrogenases from yeast Saccharomyces kluyveri
  2004
 7. Križaj D; Liu X; Copenhagen DR
  Expression of calcium transporters in the retina of the tiger salamander (Ambystoma tigrinum)
  2004
 8. Križaj D
  Serca isoform expression in the mammalian retina
  2005
 9. Vaupotič Tomaž; Plemenitaš Ana
  Osmoadaptation-dependent activity of microsomal HMG-CoA reductase in the extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii is regulated by ubiquitination
  2007
 10. Avberšek-Lužnik Ivica; Pečovnik-Balon Breda; Rus Igor; Marc Janja
  Increased bone resorption in HD patients: is it caused by elevated RANKL synthesis?
  2005
 11. Matis Maja; Žakelj-Mavrič Marija; Peter-Katalinić Jasna
  Mass spectrometry and database search in the analysis of proteins from the fungus Pleurotus ostreatus
  2005
 12. Samardžija Marina; Topić Elizabeta; Štefanović Mario; Balen-Marunić Sanja; Domanović Dragoslav; Samardžija Goran
  Pharmacogenetics - the possibility of therapy individualization
  2002
 13. Brzin Jernej
  Določanje fitoplazem in njihov vpliv na nekatere fiziološke procese v koruzi (Zea mays L.)
  [Detection of phytoplasmas and their influence on physiological processes in maize (Zea mays L.)]
  2004
 14. Buvanendran Asokumar; Kroin Jeffrey S; Tuman Kenneth J; Lubenow Timothy R; Elmofty Dalia; Moric Mario; Rosenberg Aaron G
  Učinki perioperativne uporabe selektivnega inhibitorja ciklooksigenaze 2 na zdravljenje bolečine in funkcijsko okrevanje po vstavitvi kolenske proteze: randomizirana kontrolirana raziskava
  [Effects of perioperative administration of a selective cyclooxigenase 2 inhibitor on pain management and recovery of function after knee replacement. A randomized controlled trial]
  2004
 15. Kirbiš Janez
  Analiza viabilnosti miokarda pomoću segmentalnog epikardijalnog elektrokardiograma za vrijeme operacije na otvorenom srcu
  1996
 16. Kladnik Aleš; Vilhar Barbara; Chourey Prem S; Dermastia Marina
  Sucrose synthase isozyme SUS1 in the maize root cap is preferentially localized in the endopolyploid outer cells
  2004
 17. Franko Alenka
  Vpliv dolgoletne poklicne izpostavljenosti hlapom elementarnega živega srevra na delovanje ledvic pri rudarjih v Rudniku živega srebra Idrija
  2003
 18. Čerček Miha
  Raznolikost dednega zapisa v genu IL-6 pri bolnikih s koronarno boleznijo
  2003
 19. Podgornik Helena; Podgornik Aleš
  Separation of manganese peroxidase isoenzymes on strong anion-exchange monolithic column using pH-salt gradient
  2004
 20. Shah PK; Čerček B; Lew AS; Ganz W
  Angiographic validation of beside markers of reperfusion
  1993
 21. Makovec Tomaž; Breskvar Katja
  Catalytic and immunochemical properties of NADPH-cytochrome P450 reductase from fungus Rhizopus nigricans
  2002
 22. Virant-Doberlet M; Meglič V; Šuštar-Vozlič J; Čokl A
  Isozyme variation in the southern green stink bug Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
  2002
 23. Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Genetski polimorfizem CYP2D6 in ekstrapiramidni stranski učinki antipsihotičnih zdravil
  [CYP2D6 genetic polymorphism and extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs]
  2002
 24. Meglič Vladimir; Virant-Doberlet Meta; Šuštar-Vozlič Jelka; Čokl Andrej
  Isozyme variation in the southern green stink bug Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
  [Raznovrstnost izoencimov pri stenici vrste Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)]
  2002
 25. Gruden Kristina
  Poročilo o izvajanju pogodbe na področju biotehnologije za izolacijo gena CYT P-450 in iskanju izocimov pri Streptomyces carbophilus in Nocardia autotrophica za prvih 6 mesecev
  2001
 26. Specht Michelle C; Tucker Olga N; Hočevar Marko; Gonzalez Donald; Teng Lisong; Fahey 3rd Thomas J
  Cyclooxygenase-2 expression in thyroid nodules
  2002
 27. Podgornik Helena; Perdih Anton; Podgornik Aleš; Barut Miloš; Štrancar Aleš
  Separation and isolation of peroxidase isoenzymes from the growth medium of P. chrysosporium using monolithic columns
  2001
 28. Podgornik H; Podgornik A; Milavec P; Perdih A
  The effect of agitation and nitrogen concentration on lignin peroxidase (LiP) isoform composition during fermentation of Phanerochaete chrysosporium
  2001
 29. Geba Gregory P; Weaver Arthur I; Polis Adam B; Dixon Mary E; Schnitzer Thomas J
  Učinek rofekoksiba, celekoksiba in paracetamola pri osteoartrozi kolena: randomizirana študija
  [(Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee. A randomized trial)]
  2002
 30. Virant-Doberlet Meta; Meglič Vladimir; Šuštar-Vozlič Jelka
  Razširjenost stenice vrste Nezara viridula v Sloveniji in primerjava s tujimi populacijami
  [Distribution of the southern green stink bug Nezara viridula in Slovenia and comparison with foreign populations]
  2001
 31. Eminović Izet; Liović Mirjana; Preželj Janez; Kocijančič Andreja; Rozman Damijana; Komel Radovan
  New steroid 5alpha-reductase type I (SRD5A1) homologous sequences on human chromosomes 6 and 8
  2001
 32. Plazar Nadja; Marušič Dorjan
  Vrednosti c troponina I, kreatin kinaze, kreatin kinaze izoencima MB in mioglobina v serumu po transtorakalni direktni elektrokardiokonverziji
  2000
 33. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Celekoksib pri zdravljenju revmatoidnega artritisa
  2000
 34. Peterson Walter L; Cryer Byron
  COX-1 - neinhibirajoči nesteroidni antirevmatiki - ali je navdušenje upravičeno?
  [COX-1 - sparing NSAIDs - is the enthusiasm justified?]
  2000
 35. Simon Lee S; Weaver Arthur L; Graham David Y; Kivitz Alan J; Lipsky Peter E; Hubbard Richard C; Isakson Peter C; Verburg Kenneth M; Yu Shawn S; Zhao William W
  Celekoksib - protivnetni učinki in delovanje na zgornja prebavila pri zdravljenju revmatoidnega artritisa: randomizirana kontrolna raziskava
  [Anti-inflamatory and upper gastrointestinal effects of celecoksib in rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial]
  2000
 36. Voga G
  Diagnostic approach to the patient with suspected cardiac trauma
  1996
 37. Avberšek Ivica; Malešič Ivan
  Kostna alkalna fosfataza v dobi aktivne rasti kostnega tkiva
  [Bone alkaline phosphatase during active bone formation]
  1999
 38. Langman Michael J; Jensen Dennis M; Watson Douglas J; Harper Sean E; Zhao Peng-Liang; Quan Hui; Bolognese James A; Simon Thomas J
  Neželeni učinki rofekoksiba na zgornja prebavila v primerjavi z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili
  [Adverse upper gastrointestinal effect of rofecoxib compared with NSAIDs]
  2000
 39. Podgornik H; Podgornik A; Perdih A; Barut M; Štancar A
  A method for fast determination of Phanerochaete chrysosporium lignin peroxidase isoenzymes
  1999
 40. Černe Darko; Bručan Andrej
  Pomen srčnega troponina I v diagnostiki nekroze miokarda
  [Cardiac troponin I in diagnostic work-up of myocardinal injury]
  1999
 41. Kržišnik-Zorman S; Horvat M
  Mesto novejših in že ustaljenih laboratorijskih kazalcev nekroze srčne mišice
  1998
 42. Sketelj J; Leisner E; Gohlsch B; Škorjanc D; Pette D
  Specific impulse patterns regulate acetylcholinesterase activity in skeletal muscles of rats and rabbits
  1997
 43. Bohanec Borut; Jakše Marijana; Ihan Alojz; Javornik Branka
  Studies of gynogenesis in onion (Allium cepa L.): induction procedures and genetic analysis of regenerants
  1995
 44. Madrid-Marina V; Lestan B; Nowak PJ; Fox IH; Spychala J
  Altered properties of human T-lymphoblast soluble low Km 5'-nucleotidase: comparison with B-lymphoblast enzyme
  1993
 45. Gubenšek F
  O toksinih iz kačjih strupov
  [Snake venoms toxins]
  1994
 46. Markovič S
  Povečana aktivnost alkalne fosfataze
  1994
 47. Pavlin R; Sket D
  Effect of cigarette smoke on brain monoamine oxidase activity
  [Učinek cigaretnega dima na aktivnosti monoaminoksidaze v možganih]
  1993
 48. Gabrijelčič T
  Pomen encimov za diagnozo perioperativnega miokardnega infarkta pri premostitvenih posegih na venčnih arterijah
  1993
 49. Jaklič L
  Določanje senzitivnosti in specifičnosti laktatne dehidrogenaze in njenih izoencimov pri diagnostiki perioperativnega miokardnega infarkta
  1994
 50. Črne N; Sketelj J; Brzin M
  Influence of innervation on molecular forms of acetylcholinesterase in regenerating fast and slow skeletal muscles
  1991
 51. Črne-Finderle N
  Uravnavanje acetilholinesteraze in drugih sinaptičnih sestavin v skeletni mišici med regeneracijo
  1992
 52. Sketelj J; Črne-Finderle N; Brzin M
  Influence of denervation on the molecular forms of junctional and extrajunctional acetylcholinesterase in fast and slow muscles of the rat
  1992
 53. Kunović B; Štraus B; Čepelak I
  Multiple forms of gamma-glutamyltransferase and lipoproteins
  1990
 54. Gavella M; Lipovac V
  A study of additional forms of the human sperm lactate dehydrogenase isoenzyme
  1987
 55. Gavella M; Cvitković P; Papić Z; Škrabalo Z
  Seminal plasma LDH-X in testosterone rebound therapy
  1987
 56. Grahovac B; Labar B; Stavljenić A
  Phenotyping of phosphoglucomutase (PGM1) isoenzymes--a new method for the follow-up of chimerism after bone marrow transplantation. Follow-up of chimerism after bone marrow transplantation by phenotyping of phosphoglucomutase (PGM1) isoenzymes
  1988
 57. Ružak-Skočir B
  Cerebrospinal fluid CK enzyme and CK isoenzymes in the outcome prognosis of cerebrovascular disease
  1991
 58. Vreča I
  Izoenzimi alfa-amilaze
  1991
 59. Sket D; Brzin M; Vreča I
  Effect of HI-6 and diazepam on the increase of creatine kinase isoenzymes activity in plasma of atropinized, soman-poisoned rats
  1989
 60. Košir N
  Monoaminooksidaza v odontoblastu
  1990
 61. Dizdarević-Stojkanović J; Cico B; Softić ; Šator-Kulić Z
  Indikatori perinatalne asfiksije
  1990
 62. Breznik R; Borko E; Adamčič M
  LDH-C4 i beta HCG u sjemenoj tekućini
  [LDH-C4 and beta HCG in seminal plasma]
  1989
 63. Turel M; Noč M; Šega S
  Kreatinska kinaza
  [Creatin kinase]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics