biomedicina slovenica


"Ivermectin" : 8

 1. Dobeic Martin; Ocepek Matjaž; Kožuh Eržen Nevenka; Pintarič Štefan; Cerkvenik Vesna; Gobec Ivan
  Doramectin degradation and bacterial community during sheep manure composting
  2013
 2. Cotman Marko; Zabavnik Piano Jelka
  Mutation of MDR1 gene associated with multidrug sensitivity in Australian shepherds in Slovenia
  [[Mutacija gena MDR1, povezana s preobčutljivostjo na različna zdravila pri Avstralskih ovčarjih v Sloveniji]]
  2007
 3. Cerkvenik Vesna; Grabnar Iztok; Skubic Valentin; Doganoc Darinka Z; Beek Wim MJ; Keukens Henk J; Drobnič-Košorok Marinka; Pogačnik Milan
  Ivermectin pharmacokinetics in lactating sheep
  2002
 4. Kožuh-Eržen Nevenka; Kobal Silvestra; Flajs-Cerkvenik Vesna
  Veterinarska zdravila in okolje
  [Veterinary pharmaceuticals and environment]
  2003
 5. Cerkvenik-Flajs V; Grabnar I
  Farmakokinetika ivermektina
  [Ivermectin pharmacokinetics]
  2002
 6. Cerkvenik V
  Analitika ostankov ivermektina v krvni plazmi in v živilih živalskega izvora
  [Analytics of ivermectin residues in blood plasma and food of animal origin]
  2001
 7. Šinigoj-Gačnik Ksenija; Doganoc Darinka-Zdenka
  Ostanki onesnaževalcev okolja in veterinarsko-medicinskih preparatov v mesu
  [Residues of environmental contaiminants and veterinary drugs in meat]
  1997
 8. Skubic V
  Ali je ivermektin že dokončno nadomestil uporabo HCH na domačih živalih tudi v naši praksi?
  [Has Ivermectin finally replaced the application of HCH on domestic animals in our practice too?]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics