biomedicina slovenica


"Izbruh" : 71

 1. Popov Jurij; Zupanič Slavec Zvonka; Guštin Damijan; Popov Jurij
  Pandemija gripe iz Kansasa v svet
  2018
 2. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Orožen Kristina; Krotec Irena; Blaško Mateja; Frelih Tatjana
  Izbruhi črevesnih nalezljivih bolezni v domovih starejših občanov v Sloveniji
  [Outbreaks of acute gastroenteritis in retirement homes in Slovenia]
  2017
 3. Kopilović Boris; Keš Tadeja; Goriup Jasmina; Colarič Marko
  Izbruh norovirusov v otroškem letovišču
  [Norovirus outbreak in children summer resort]
  2016
 4. Trkov Marija; Štorman Alenka; Žohar Čretnik Tjaša; Pirš Mateja; Ravnik Mateja; Petrovič Živa; Berce Ingrid; Harlander Tatjana; Bremec Matejka; Štrumbelj Iztok; Grilc Eva; Frelih Tatjana; Paragi Metka
  Molekularna tipizacija salmonel pri obravnavi izbruhov
  [Molecular typing of salmonella in outbreak investigations]
  2016
 5. Ribič Helena; Grmek-Košnik Irena; Eberl-Gregorič Edita; Dolenc Matej; Sivec Gordana; Petrovec Miroslav
  Primer izbruha gripi podobne bolezni v regionalni bolnišnici
  [Outbreak of an influenza-like disease in a regional hospital]
  2016
 6. Grmek-Košnik Irena; Ribič Helena; Dolenc Matej; Lavtižar Jana; Cebin Skale Tanja
  Ukrepanje ob izbruhu gripe v zdravstveni ustanovi
  [Management of an influenza outbreak in a healt vare institution]
  2016
 7. Prebil Karla; Beović Bojana; Paragi Metka; Seme Katja; Kastrin Tamara; Kores-Plesničar Blanka; Petek Bojana; Martinčič Žiga
  First report of an outbreak of pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae serotype 6A
  2016
 8. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Meglič Veronika; Selan Nataša; Orožen Kristina; Krotec Irena
  Medpoklicno in medsektorsko sodelovanje v primeru obravnave izbruhov nalezljivih bolezni na Gorenjskem v letu 2015
  [Interprofessional and sectoral cooperation for handling outbreaks Of communicable diseases in the Gorenjska region in 2015]
  2016
 9. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Krotec Irena; Orožen Kristina; Selan Nataša; Meglič Veronika; Ribič Helena; Dermota Urška; Ravnik Mateja
  Prvi prijavljen izbruh sapoviroze v Sloveniji
  [The first reported sapoviruse outbreak in Slovenia]
  2016
 10. Klepac Petra; Milič Urška; Šraml Blaževič Mateja; Skaza Alenka
  Prvi izbruh epidemičnega seva Salmonella Stanley v Sloveniji
  [The first outbreak of Salmonella Stanley outbreak strain in Slovenia]
  2016
 11. Štraus Tanja; Jaklič Asja
  Nadzor čiščenja površin v enoti internzivne terapije ob izbruhu Pseudomonas aeruginosa
  2015
 12. Simonovič Zoran; Regvat Jurij; Varga Tomaž; Turk Karl; Kovačevič Marko; Korošec Danijela
  Izbruh hepatitisa B med bolniki zdravljenimi v regionalni bolnišnici
  2007
 13. Grilc Eva; Šimac Nataša; Pohar Majda; Simonovič Zoran; Frelih Tatjana; Uršič Simona
  Stafilokokna zastrupitev z živili - priporočila za obravnavo izbruha ali suma na izbruh in osnovne higienske postopke preprečevanja
  [Staphylocccocal food poisoning - guidelines for investigation in case of an outbreak or a possible outbreak and for basic hygienic preventive measures]
  2015
 14. Ribič Helena; Lavtižar Jana
  Obvladovanje izbruhov večkratno odpornih bakterij v regionalni bolnišnici v letu 2014
  2015
 15. Novak Mojca
  Pomen pravočasnih ukrepov pri preprečevanju in obvladovanju črevesnih nalezljivih bolezni
  2014
 16. Pirš Mateja
  Prvi izbruh karbapenemaz pri enterobakterijah v Sloveniji
  2015
 17. Ribič Helena; Rems Miran; Berguš Jana; Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Janša Karmen; Poklukar Janez
  Izbruh proti vankomicinu odpornega Enterococcus faecium v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Outbreak of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in General Hospital Jesenice in 2014]
  2015
 18. Kopilović Boris; Poljak Mario; Seme Katja; Klavs Irena
  Hepatitis C virus infection among pregnant women in Slovenia
  2015
 19. Praprotnik Tomaž; Musil Bojan; Vidmar Jernej
  Prodromalna faza psihoze
  [The prodromal phase of psychosis]
  2014
 20. Fafangel M.; Učakar Veronika; Vudrag Marko; Berce Ingrid; Kraigher Alenka
  A five site Clostridium perfringens food-borne outbreak
  [Izbruh okužb s Clostridium perfringens, prenesenih s hrano, na petih lokacijah]
  2015
 21. Krt-Lah Andreja; Frelih Tatjana; Grmek-Košnik Irena
  Investigation of two outbreaks of gastroenteritis in Tržič in September 2011
  [Preiskava dveh izbruhov gastroenteritisa v Tržiču v septembru 2011]
  2015
 22. Braniselj Katarina; Prosenc Katarina; Sočan Maja
  Gripa je izbruhnila prej
  2014
 23. Gabrovec Branko; Lobnikar Branko
  Organizational model of ensuring safety and quality of treatment of aggressive psychiatric patients in mental health nursing in Slovenia
  [Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji]
  2014
 24. Frelih Tatjana; Kraigher Alenka; Učakar Veronika; Čakš Jager Nuška; Kustec Tanja; Šubelj Maja; Vrdelja Mitja
  Preiskava izbruha
  2012
 25. Šubelj Maja; Učakar Veronika
  An outbreak of acute gastroenteritis associated with group A Rotavirus in long-term care facility in Slovenia
  2014
 26. Frelih Tatjana; Šubelj Maja
  Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni
  [Outbreaks]
  2012
 27. Zelenik Katja; Lušicky Marija; Trkov Marija; Lorenčič Robnik Slavica; Zdovc Irena
  Ali postaja listerioza problem v Evropi in Sloveniji?
  [Is listeriosis becoming a problem in Europe and Slovenia?]
  2012
 28. Dolenc Sašo
  Ko izbruhne neznana nova bolezen
  2008
 29. Grmek-Košnik Irena; Krt-Lah Andreja; Dermota Urška; Frelih Tatjana
  Obravnava izbruha stafilokokne zastrupitve s hrano v osnovni šoli
  [Managing of the outbreak of staphylococcal food poisoning in primary school]
  2014
 30. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Štravs Tanja; Al Nawas Majda; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Harlander Tatjana; Zdolšek Barbara; Lorenčič Robnik Slavica; Tomič Viktorija; Kavčič Martina; Mirković Tomislav; Lejko-Zupanc Tatjana
  Karbapenemaze pri Acinetobacter baumannii - izbruh v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in prenosi v duge bolnišnice
  [Carbapenemases in Acinetobacter baumannii - outbreak in University Medical Centre Ljubljanas and transfer to other hospitals]
  2013
 31. Ribič Helena; Ahec Lidija; Kramar Zdenka
  Izbruh proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus outbreak at the General Hospital Jesenice]
  2013
 32. Kotnik-Kevorkijan Božena; Ekart-Koren Ksenija; Klasinc Marija; Orešič Nadja; Janežič Sandra; Rupnik Maja
  Bolnišnični izbruh okužb z bakterijo Clostridium difficile v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  [Hospital outbreak with bacteria Clostridium difficile in University Medical Centre Maribor]
  2013
 33. Unuk Sibila; Mlinarič Maja; Baklan Zvonko; Ekart-Koren Ksenija; Novak Zmago; Rejc-Marko Jana; Saletinger Rajko; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Klinični potek hemoragične mrzlice z renalnim sindromom pri bolnikih v mariborski regiji
  [Clinical course of hemorrhagic fever with renal syndrome in patients of the Maribor region]
  2012
 34. Stupica Daša
  Sledenje oseb, okuženih z izbruhom vročice Q leta 2007
  [Follow-up od subjects infected during Q fever outbreak in 2007]
  2012
 35. Hudopisk Neda; Janet Evgen; Simetinger Marjana; Grgič-Vitek Marta; Potočnik Edvard; Korva Miša; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Izbruh klopnega meningocefalitisa zaradi uživanja surovega kozjega mleka na koroški kmetiji
  [Tick-borne encephalitis after dringing raw goat milk - the first outbreak reported in Slovenia]
  2012
 36. Učakar Veronika; Grilc Eva; Jeraj Irena
  An investigation of a waterborne outbreak caused by microbiological contamination of the drinking water supply system
  [Preiskava hidričnega izbruha, povzročenega z mikrobiološko kontaminacijo pitne vode]
  2012
 37. Osredkar Joško
  Oksidativni stres
  [Oxidative stress]
  2012
 38. Žgur-Bertok Darja
  Bakterij ne bomo prelisičili, pojavljali se bodo novi izbruhi: izbruh Escherichia coli O104:H4
  2011
 39. Omejec Gregor; Zupanc Aleksander; Podnar Simon
  Dolgoročne posledice po prebolelem Guillain-Barréjevem sindromu
  [Long-term outcome after Guillain-Barré syndrome]
  2011
 40. Svetičič-Marinko Jana
  Obravnava izbruha salmonelnega gastroenterokolitisa: specialistična naloga s področja javnega zdravja
  2011
 41. Saletinger Rajko
  Gripa povzročena z novim virusom A (H1N1)v
  [Infection with influenza type A]
  2009
 42. Grmek-Košnik Irena; Krt-Lah Andreja
  Izbruhi nalezljivih bolezni v izrednih razmerah
  2009
 43. Ovčariček Tanja; Regvat Jurij
  Epidemija tuberkuloze v manjšem kraju
  2008
 44. Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Hočevar-Grom Ada; Blaško Mateja; Kovač Katarina; Koren Srečko
  Določanje in spremljanje molekularnoepidemioloških lastnosti izbruhov povzročenih s kalicivirusi v Sloveniji v letih 2000 do 2006
  [Detection and molecular epidemiology of calicivirus outbreaks in Slovene from 2000 to 2006]
  2007
 45. Lorenčič-Robnik Slavica; Lušicky Mojca; Reberšek-Gorišek Jelka; Mueller-Premru Manica; Štorman Alenka; Štrumbelj Iztok; Drinovec Bojan; Grmek-Košnik Irena; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana
  Okužbe z bakterijo Listeria monocytogenes pri materah in novorojencih
  [Listeria monocytogenes - infections in pregnant women and newborns]
  2006
 46. Bačar Cvetka; Koder Silvo
  Farmakoterapija depresivnih motenj
  [Drug treatment options in depression]
  2006
 47. Rupnik Maja
  Pojav visoko virulentnega večkratno odpornega tipa bakterije Clostridium difficile v Evropi
  [Emergence of a hypervirulent multiresistant type of Clostridium difficile in Europe]
  2006
 48. Auer Vladimir
  Mejna osebnost: viharnost, nihanja razpoloženja, izbruhi besa, strah pred osamljenostjo
  2005
 49. Hočevar-Grom Ada; Hojs Ana; Vračko Pia
  Hidrični izbruhi v Sloveniji
  2005
 50. Logar Mateja
  Sodobni pristop k bolniku po vrnitvi iz tropskih krajev
  [New approaches to the patient after the return from tropical destinations]
  2005
 51. Slemenjak Janja; Pajnič Biserka; Novak Dušan; Trampuž Andrej
  Človeška in ptičja gripa: zakaj ptičja gripa ogroža človeštvo?
  [Human and avian influenza: why avian influenza threatens the mankind?]
  2004
 52. Kšela Juš
  Azija
  [Asia]
  2004
 53. Pražnikar Aleš
  Osnove zaznavanja in zdravljenja bolečine
  2003
 54. Žuraj Sebastijan
  Vodenje protikoagulacijskega zdravljenja v ambulanti družinskega zdravnika v Logatcu
  [Management of anticoagulation therapy in a family physician's practice in Logatec]
  2003
 55. Ikica Branko; Ikica Andrej; Prelesnik Uroš; Caran Aleksandar M
  Avtomatiziran video nadzor Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Trbovljah
  [Automated video surveillance of "Centre for drugs and drug addiction" in Trbovlje]
  2003
 56. Sedmak B; Obal R; Mozetič Patricija
  Nadzor nad biotoksini prispeva k varni hrani iz morja
  [Improved seafood safety by means of biotoxin assessment]
  2003
 57. Kalčič Nina
  Španska gripa
  [Spanish flu]
  2002
 58. Osredkar D; Paro-Panjan D; Derganc M; Neubauer D
  Primerjava med amplitudno povprečenim elektroencefalogramom in standardnim elektroencefalogramom pri novorojenčkih
  [Comparison between amplitude integrated electroencephalogram and standard EEG in newborns]
  2002
 59. Simčič Saša
  Znotrajcelični kalcij in sproženje oksidativnega izbruha človeških nevtrofilnih granulocitov
  2002
 60. Rakovec-Felser Z
  Psiho in sociodinamski dejavniki glavobola razvojnega obdobja
  [The interacting role of psychological and social factors in headache in the developmental period]
  2002
 61. Poljšak-Prijatelj Mateja; Frelih Tatjana; Zimšek Janet; Berce Ingrid; Barlič-Maganja Darja
  Kalicivirusi - povzročitelji epidemičnega gastroenteritisa pri otrocih v vrtcu - izkušnje v Sloveniji
  2001
 62. Požarnik H
  DRUžINA KOT RIZIčNI FAKTOR SHIZOFRENIJE
  1976
 63. Krbavčič Aleš
  Novejše psihotropne učinkovine za zdravljenje duševnih bolezni
  [A review of novel psychotropic agents]
  2000
 64. Grmek-Košnik Irena; Mueller-Premru Manica; Seljak Marija; Pavlica Tatjana; Peternelj Brigita; Pohar Majda; Kolman Jana
  Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve s hrano
  [Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning]
  2000
 65. Grosek Štefan
  Sproženje in zdravljenje anafilaktičnega šoka
  [Triggering and treatment of anaphylactic shock]
  1999
 66. Kržišnik C; Battelino T; Bratanič N; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N
  Forty years treatment and care of children and adolescents with insulin dependent diabetes in Slovenia
  [Štirideset let zdravljenja otrok in mladostnikov z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo v Sloveniji]
  1999
 67. Žgur Tomaž
  Patološki elektroencefalograf pri novorojenčku
  [Pathological electroencephalograph of newborn]
  1998
 68. Simčič Saša
  Klinični pomen dokazovanja sestavin naravne odpornosti - fagocitoza
  [The clinical importance of evaluation of the phagocytic function as a part of the innate immunity]
  1998
 69. Korenc N
  Epizootiološko stanje tri leta po izbruhu bolezni modrih uhljev: blue ear pig disease v Veliki Britaniji
  1994
 70. Curk A
  Učinek dveh bolezenskih izbruhov na povprečno število odstavljenih pujskov: interventna analiza
  [Changes in the mean number of weaned piglets as a result of two disease outbreaks: intervention analysis]
  1993
 71. Hostnik P; Železnik Z
  Izbruh okužbe IBR v dveh pitališčih goved
  [An outbreak of IBR infection in two herds of feedlot cattle]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics