biomedicina slovenica


"Kadri" : 44

 1. Zupanič-Pajnič Irena; Zupanc Tomaž; Balažic Jože; Geršak Živa Miriam; Stojković Oliver; Skadrić Ivan; Črešnar Matija
  Prediction of autosomal STR typing success in ancient and Second World War bone samples
  2016
 2. Perin Emerson C.
  Stem cell and gene therapy for cardiovascular disease
  2016
 3. Brumen Marina; Uršič Duško; Treven Sonja
  Management človeških virov v zdravstveni negi v splošni bolnišnici
  2008
 4. Skalerič Uroš; Skalerič Eva; Drevenšek Martina
  Trendi v stomatologiji
  [Trends in dentistry]
  2015
 5. Lindič-Dragaš Zdenka
  Nujna pomoč bo na enem mestu
  2014
 6. Vettorazzi Renata
  Kadrovanje v zdravstvu - pomemben element varnosti
  2010
 7. Zupanič-Pajnič Irena; Gornjak-Pogorelc Barbara; Balažic Jože; Stojković Oliver; Skadrić I; Djurović J
  Searching for the mother missed since the second world war
  2015
 8. Košir Roman
  Quo vadis - urgentni centri v Sloveniji?
  [Quo adis - EMS in Slovenia?]
  2015
 9. Lončarič Tina; Tajnikar Maks
  Koncesije v slovenskem patronažnem varstvu
  2012
 10. Cevc Matija
  Obvladovanje aterogene dislipidemije - kaj je novega
  [What is new in the management of atherogenic dislipidemia]
  2012
 11. Kotnik Mateja
  Takoj zaposlijo zdravnika
  2009
 12. Košir Roman; Antolinc Košat Alenka; Bohinec Peter; Čander Darko; Fink Andrej; Jelačin Ivanovič Damjana; Kovačič Mežek Vlasta; Kramar Zdenka; Maček Rok; Petrič Dušanka; Prosen Gregor; Vindišar Franci; Zrim Viktor
  Enotna metodologija organizacije urgentnih centrov
  [Uniform methodology for emergency department development in Slovenia]
  2014
 13. Jezeršek Novaković Barbara; Kukovič Urška
  Denar za širitev mreže je, manjkajo kadri
  2011
 14. Starc Jasmina; Kevereski Ljupčo; Jurina Milan
  Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU
  [Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU]
  2013
 15. Ravnikar Maja; Bitenc Marko; Komel Radovan; Milač Miloš
  Šibek razvoj pušča bele lise
  2012
 16. Molan Marija
  Kadri, organizacija in razpoložljivost
  2003
 17. Brcar Polona; Rehberger-Ogrin Petra; Omerzu Mojca
  Prednosti in pomanjkljivosti posredovanja podatkov o kadrih in urah v okviru zunaj bolnišnične zdravstvene statistike na primarni ravni
  [Advantages and disadvantages of staff and full time equivalents data in healthcare services at primary level]
  2005
 18. Potočnik Anja
  Olivier Lepine o poslovnem turizmu: kot za vsako drugo panogo so tudi za poslovni turizem pomembni strokovno usposobljeni kadri
  2000
 19. Fakin Samo; Smrke Dragica
  Poslovna odličnost in vpliv psiholoških lastnosti ljudi pri vodenju
  2004
 20. Florjančič Jože; Paape Bjoern
  Kadri in management: izbrana poglavja
  2004
 21. Švigelj Zdenka
  Klub zdravljenih alkoholikov v Krki, d. d., Novo mesto
  [Treated alcoholics club in Krka d. d., Novo mesto]
  2002
 22. Boben-Bardutzky Darja
  Škodljiva raba in odvisnost od psihoaktivnih snovi - znaki in obravnava
  [Harmful use and dependence on psychoactive substances - symptoms and treatment]
  2002
 23. Čebašek-Travnik Zdenka; Radovanovič Mirjana
  Uporabnost sistemskega modela za zmanjševanje škodljive rabe alkohola na delovnem mestu
  [Use of a systemic model to cut the harmful consumption of alcohol at work]
  2002
 24. Fikfak-Dodič Metoda
  Promocija zdravja na delovnem mestu - profit delavca in delodajalca
  [Promoting health at work brings profit to both the employee and employer]
  2002
 25. Banovec Nevenka
  Ocenjevanje za razvoj
  [Assessment for development]
  2002
 26. Filej Bojana; Zorec Majda; de Miranda Oscar R; van den Hout AC; van Naerssen AL
  Kadri kot vir zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege
  2001
 27. Južnič M
  O vzgoji sanitetnega osebja in o novih kadrih
  1944
 28. Koren S
  PREVENTIVNI MEDICINSKI KADRI V SPLOŠNEM LJUDSKEM ODPORU
  1978
 29. Brus Alojz
  Vrednotenje zdravstvenih storitev po diagnozah kot prispevek razvoju ekonomike zdravstva
  1994
 30. Brus Alojz
  Zaščita podatkov in varstvo informacijske zasebnosti v zdravstveni dejavnosti
  1994
 31. Kejžar Ivan; Pavlin Nace
  Organizacija, informatika, kadri pri lastninskem preoblikovanju podjetij. 12. posvetovanje organizatorjev dela; 1993 apr 1-2; Portorož
  1993
 32. Pavlin Nace
  Organizacija, informatika, kadri pri vodenju in upravljanju družb. 13. posvetovanje organizatorjev dela; 1994 apr 7-8; Portorož
  1994
 33. Škof M
  Politika zagotavljanja kakovosti človeka v sistemu
  1993
 34. Škof M
  Razpoloženje človeka v sistemu visoke tehnologije - danes izziv, jutri potreba
  1992
 35. Škof M
  Upravljanje proizvodnih procesov visoke tehnologije - izziv kadrovski politiki podjetja
  1991
 36. Škof M
  Preprečevanje vplivov stresnih situacij in ohranjanje razpoložljivosti delavcev
  1994
 37. Škof M
  Organizacija dela v različnih izmenah in delovna učinkovitost upravljalcev rizičnih avtomatiziranih procesov
  1992
 38. Brus Alojz
  Kadri v zdravstvu: Slovenija 1993 in 1994
  1995
 39. Macarol-Hiti M
  Spremljanje izvajanja nalog in zagotavljanje kvalitete dela
  [Follow-up tasks implementation and ensuring of work quality]
  1996
 40. Škof-Molan M
  Prevention of stress influences and workers fitness for duty
  1994
 41. Škof M
  Uvajanje celovitega zagotavljanja razpoložljivosti v prakso
  1994
 42. Bergant B; Brus A
  Sistemska analiza organizacijske strukture zdravstva
  1990
 43. Brus A
  Oblikovanje modela organiziranosti zdravstvene dejavnosti v Socialistični Republiki Sloveniji
  1990
 44. Vegnuti Miljana
  Odsotnost zaradi letnih dopustov in odsotnost v odnosu do proizvodnje
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics