biomedicina slovenica


"Kajenje" : 292

 1. Petek Davorina
  Preventivni pregled v zvezi s kajenjem in zgodnjim odkrivanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB)
  2017
 2. Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja
  Povezava med kadilskim statusom študentov zdravstvene nege in njihovih staršev
  [Connection among smokong of nursing students and their parents]
  2017
 3. Hočevar Tadeja
  Opuščanje kajenja
  2017
 4. Cankar Ksenija; Nemeth Lidija; Grošelj Maja
  The effect of tobacco smoking on the success of the endodontic treatment
  2017
 5. Banzer Raphaela; Haring Christian; Buchheim Anna; Öhler Stefan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study
  2017
 6. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Jurčić Vesna; Tomšič Matija
  Is smoking important in adult IgA vasculitis?
  2017
 7. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Pušenje cigareta među adolescentima u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini
  [Cigarette smoking among school adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina]
  2016
 8. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca; Ðulabić Borislav
  Marijuana smoking among school-aged adolescents in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
  2017
 9. Triller Nadja
  Zbornik sestanka
  2016
 10. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 11. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2017
 12. Kadivec Saša
  Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč
  2015
 13. Koprivnikar Helena; Zupanič Tina
  The use of different tobacco and related products, with and without flavours, among 15-year-olds in Slovenia
  [Uporaba različnih tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov z okusom ali brez njega med petnajstletniki v Sloveniji]
  2017
 14. Brcic Luka; Jakopovic Marko; Misic Marija; Seiwerth Fran; Kern Izidor; Smojver-Jezek Silvana; Quehenberger Franz; Samaržija Miroslav; Seiwerth Sven
  Analysis of the frequency of EGFR, KRAS and ALK mutations in patients with lung adenocarcinoma in Croatia
  2016
 15. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovács Katalin; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Frederik
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 16. Gregoraci G; Lenthe F J; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman C W N; Martikainen Pekka; Menvielle G.; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 17. Zupanič Slavec Zvonka
  Zgodovina pljučnega raka
  2016
 18. Zmeškal Miroslav; Králíková Eva; Kurcová Ivana; Pafko Pavel; Lischke Robert; Fila Libor; Valentová Bartáková Lucie; Fraser Keely
  Continued smoking in lung transplant patients
  [Nadaljnje kajenje pri pacientih po presaditvi pljuč]
  2016
 19. Kovačič Suzana P.; Dokl Tina; Hafner Alenka
  Shujšali za skoraj devet ton
  2007
 20. Tetičkovič Erih
  Do nevrologa pred možgansko kapjo
  2007
 21. Bombek Marko
  Koronarna bolezen - tihi ubijalec in ostrostrelec
  2007
 22. Voljč Tadej
  Pljučno zdravje
  2015
 23. Rajer Mirjana
  Kajenje - ali res že vse vemo?
  2015
 24. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 25. Špiclin Tanja; Kolšek Marko; Švab Igor
  Primerjava uspešnosti odvajanja od kajenja z uporabo motivacijskega postopka pri splošni populaciji odraslih kadilcev v ambulanti družinskega zdravnika
  2015
 26. Koprivnikar Helena
  Podprimo uvedbo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobaka v nov zakon o nadzoru nad tobakom v Sloveniji
  2015
 27. Kovač Viljem
  Kajenje in pasivno kajenje
  2015
 28. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 29. Buh Mojca; Adamič Metka
  Nega otroške kože
  2014
 30. Razboršek Vincenc
  Starejši ljudje in nevarnosti pri kajenju tobaka
  2002
 31. Pandel Mikuš Ruža; Rajter Branka
  Dietni ukrepi pri arterijski hipertenziji
  2012
 32. Koprivnikar Helena; Korošec Aleš
  Age at smoking initiation in Slovenia
  [Starost ob prvem kajenju v Sloveniji]
  2015
 33. Slapar Tina; Kadivec Saša
  Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni
  2015
 34. Ličen Sabina; Benčič Ribarič Taja; Bizjak Tadeja; Raković Bošnjak Olivera
  Razširjenost rabe tobačnih izdelkov med mladini na slovenski Obali
  [The widespread use of tobacco products among youth on the Slovenian Coast]
  2015
 35. Jan Janja
  Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015
  2015
 36. Hribar Maruša
  Prenehanje kajenja in homeopatija
  2012
 37. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Lukina Galina; Lund Hetland Merete; Hauge Ellen Margrethe; Pavelka Karel; Gabay Cem; Nordström Dan C.; Tomšič Matija
  Smoking and response to Rituximab in Anti-CCP positive and negative rheumatoid arthritis - results from an International European Collaboration
  2014
 38. Mannocci Alice; Vaschetto Claudia; Semyonov Leda; Poppa Giuseppina; Massimi Azzurra; Rabacchi Grace; Boccia Antonio; la Torre Giuseppe
  Maternal smoking and socio-demographic characteristics in correlation with low birth weight
  [Kajenje matere in socialno-demografske značilnosti v povezavi z nizko porodno težo]
  2014
 39. Zamljen Silva
  Program Opustimo kajenje v Lekarni Ljubljana
  2013
 40. Zwitter Matjaž
  Kajenje in pljučni rak
  2006
 41. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 42. Prah Krumpak Marjana; Osredkar Joško
  Cotinine excretion in urine after smoking cessation
  2012
 43. Fidler Mis Nataša
  Učinek pijač z dodanim sladkorjem na zdravje
  2012
 44. Čakš Tomaž
  Celostna obravnava odvajanja od kajenja
  [An integrated treatment of smoking cessation]
  2014
 45. Koprivnikar Helena
  Kajenje
  2010
 46. Ličen Sabina
  31. maj, Svetovni dan boja proti kajenju, 2013
  2013
 47. Štrukelj Borut
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje?
  [Lung diseases and smoking: does excise duty cover all health expences?]
  2013
 48. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Hadžić Vedran; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo
  2014
 49. Vičič Maja
  Naš najstnik kadi!
  2011
 50. Čakš Tomaž; Kocjan Tomaž; Kos Mitja
  Kajenje tobaka, centralna debelost in metabolični sindrom
  2014
 51. Zwitter Matjaž
  Breme pljučnega raka pri ženskah še narašča
  2014
 52. Bevc Sebastjan; Zorman Tadej; Purg Darinka; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Cardiovascular mortality and microinflammation in abdominal obese hemodialysis patient
  [Srčnožilna umrljivost in mikrovnetje pri trebušno debelih hemodializnih bolnikih]
  2013
 53. Sotošek Anja; Videmšek Petja; Gašperšič Rok; Seme Katja
  Bakteriološka analiza subgingivalnih zobnih oblog slovenskih bolnikov s kroničnim parodontitisom
  2013
 54. Rajer Mirjana; Zwitter Matjaž
  Lung cancer and occupation
  2013
 55. Global addiction and Europad
  2013
 56. Škodrić Trifunović Vesna; Gvozdenović Branislav S.; Jovanovic Dragana; Vučinić Violeta; Djurić Dušan; Žunić Miodrag
  Povezanost pušenja cigareta i plućne tuberkuloze
  [Association between tobacco smoking and pulmonary tuberculosis]
  2009
 57. Rajer Mirjana
  Beseda o kajenju ali kako prepričati kadilce in promovirati nekajenje
  2012
 58. Župec Marinka; Lorber Mateja
  Kajenje v povezavi s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Smoking and chronic obstructive pulmonary disease]
  2013
 59. Skalerič Eva; Petelin Milan; Cvetko Erika; Pavlica Zlatko
  Dejavniki tveganja za napredovanje parodontalne bolezni in vpliv parodontalne rane na raven C-reaktivnega proteina pri prebivalcih Ljubljane
  2013
 60. Civljak Marta; Stead Lindsay F; Hartmann-Boyce Jamie; Sheikh Aziz; Car Josip
  Internet-based interventions for smoking cessation
  2013
 61. Mavsar-Najdenov Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Mrhar Aleš
  #The #assessment of albuminuria and proteinuria in diabetic patients
  2013
 62. Rifel Janez
  Kajenje in prevelika teža
  2013
 63. Osrajnik Ilonka
  Novosti pri zdravljenju pljučnega raka
  [What's new in lung cancer]
  2013
 64. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke
  2013
 65. Zorko Nuška
  Vpliv perioperativnega obdobja na dihalno funkcijo
  2012
 66. Carli Tanja; Jarc Katja; Benedik Evgen
  Debelost in kajenje matere vplivata na težo otroka
  2011
 67. Svenšek Franc; Pišljar Mateja; Golc Jasmina; Sinkovič Andreja
  In-hospital complications in patients with ST-elevation acute coronary syndromes in University Medical Centre Maribor
  [Bolnišnični zapleti med zdravljenjem bolnikov z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor]
  2011
 68. Koprivnikar Helena
  Dejavniki, ki vplivajo na kajenje mladostnikov
  [Influences on adolescent smoking]
  2011
 69. Čakš Tomaž; Peternel Lea
  Kajenje
  2010
 70. Juričič Mojca; Kobal-Grum Darja
  Tobačna kontrola in kajenje med mladostniki v Sloveniji
  [Tobacco control measurements and smoking among adolescents in Slovenia]
  2011
 71. Čakš Tomaž
  Opustite kajenje in zmagajte
  2004
 72. Sučić-Vuković Marina; Žerjal Živa; Krek Milan; Majcan-Kopilović Irena; Stergar Eva
  Širši vidik problematike kajenja - povezanost med kajenjem in nekaterimi psihosocialnimi dejavniki
  2010
 73. Hojs-Fabjan Tanja
  Diabetična nevropatija v sklopu diabetične noge
  2010
 74. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 75. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programov preprečevanja kajenja v šolah
  [Effectiveness of school-based smoking prevention programmes]
  2010
 76. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programa 'Spodbujajmo nekajenje' pri prvi generaciji slovenskih osnovnošolcev
  [Effectiveness of primary school-based programme 'Let's promote nonsmoking' in first generation of slovene pupils]
  2009
 77. Klemenc-Ketiš Zalika
  Kajenje
  2009
 78. Koprivnikar Helena; Zaletel-Kragelj Lijana
  Breme kajenja v Zasavju in odnos prebivalcev Zasavja do kajenja
  [How to research multimorbidity in general practice?]
  2009
 79. Brovč Majda; Ahčin Janja; Šlajpah Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Ekonomski imigranti v Sloveniji in njihova stališča o boleznih - kvalitativna raziskava
  [Economic immigrants in Slovenia and their attitudes towards ill health - a qualitative study]
  2009
 80. Kenfield Stacey A; Stanpfer Meir J; Rosner Bernard A; Colditz Graham A
  Kajenje in prenehanje s kajenjem v povezavi s smrtnostjo pri ženskah
  [Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women]
  2008
 81. Zadnik Barbara
  Kajenje in KOPB - opustitev, svetovanje
  2008
 82. Čakš Tomaž
  Kajenje, ženske in obvladovanje epidemije rabe tobaka
  2008
 83. Serec Maša
  Depresivnost pri bolnikih po doživetem miokardnem infarktu
  [Depression in post-myocardial infarction patients]
  2008
 84. Povšnar Erika
  Delavnice "Da, opuščam kajenje"
  2007
 85. Brodnik Tatjana
  Najbolj razširjena narkomanija - kajenje
  2001
 86. Stanković Aleksandra; Nikić Dragana; Nikolić Maja; Bogdanović Dragan; Stošić Ljiljana; Milutinović Suzana; Radulović Olivera
  Air pollution and respiratory symptoms in the female population
  [Onesnaženost zraka in simptomi v dihalih pri ženski populaciji]
  2007
 87. Pinn Melva E; Austin Laura M; Schomas David A; Miller Robert C
  Case report from Mayo clinic: locally advanced Bartholin gland carcinoma
  [Prikaz primera z Mayo clinic: lokalno napredovali karcinom Bartholinijeve žleze]
  2007
 88. Pukl Peter; Hočevar-Boltežar Irena; Šmid Lojze
  Vpliv spremljajočih bolezni in škodljivih razvad na uspeh zdravljenja bolnikov z rakom grla
  [Impact of comorbidity and harmful habits on treatment success in patients with laryngeal cancer]
  2007
 89. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 90. Kagohashi Katsunori; Satoh Hiroaki; Kurishima Koichi; Ishikawa Hiroichi; Ohtsuka Morio
  Body mass index and lung cancer risk in never smokers
  [Indeks telesne mase in tveganje za pljučnega raka pri nekadilcih]
  2006
 91. Turel Matjaž
  Kajenje, KOPB, odvajanje in še kaj
  [Smoking, COPB, smoking cessation and more]
  2006
 92. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Kanabis med dejavniki tveganja za zdravje in lajšanjem zdravstvenih težav?
  [Cannabis - a health hazard or a medicine?]
  2006
 93. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 94. Novak-Mlakar Dominika; Maučec-Zakotnik Jožica
  "Opusti kajenje in zmagaj"
  2006
 95. Bajt Maja
  Program za opuščanje kajenja Proste roke - čista pljuča
  2006
 96. Novak-Mlakar Dominika
  Načini opuščanja kajenja in njihova uspešnost
  2006
 97. Bilban Marjan
  Interakcija med kajenjem in delom
  2006
 98. Stergar Eva
  Pasivno kajenje gostinskih delavcev
  2006
 99. Žalar Aleksandra
  Pasivno kajenje nosečnic v RS
  2006
 100. Mihevc-Ponikvar Barbara
  Kajenje, pasivno kajenje in reproduktivno zdravje ter zdravje otrok
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics