biomedicina slovenica


"Kajenje" : 295

 1. Amnon Ariel; Fležar Matjaž
  Inhaled therapies in patients with moderate COPD in clinical practice
  2018
 2. Kavčič Borut; Kolšek Marko; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Aktivnost družinskega zdravnika pri opuščanju kajenja pri kadilcih
  2017
 3. Semwal Monika; Taylor Gemma; Car Josip
  Personalised information for improving the uptake of smoking cessation programs
  2017
 4. Petek Davorina
  Preventivni pregled v zvezi s kajenjem in zgodnjim odkrivanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB)
  2017
 5. Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja
  Povezava med kadilskim statusom študentov zdravstvene nege in njihovih staršev
  [Connection among smokong of nursing students and their parents]
  2017
 6. Hočevar Tadeja
  Opuščanje kajenja
  2017
 7. Cankar Ksenija; Nemeth Lidija; Grošelj Maja
  The effect of tobacco smoking on the success of the endodontic treatment
  2017
 8. Banzer Raphaela; Haring Christian; Buchheim Anna; Öhler Stefan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study
  2017
 9. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Jurčić Vesna; Tomšič Matija
  Is smoking important in adult IgA vasculitis?
  2017
 10. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Pušenje cigareta među adolescentima u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini
  [Cigarette smoking among school adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina]
  2016
 11. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca; Ðulabić Borislav
  Marijuana smoking among school-aged adolescents in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
  2017
 12. Triller Nadja
  Zbornik sestanka
  2016
 13. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 14. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2017
 15. Kadivec Saša
  Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč
  2015
 16. Koprivnikar Helena; Zupanič Tina
  The use of different tobacco and related products, with and without flavours, among 15-year-olds in Slovenia
  [Uporaba različnih tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov z okusom ali brez njega med petnajstletniki v Sloveniji]
  2017
 17. Brcic Luka; Jakopovic Marko; Misic Marija; Seiwerth Fran; Kern Izidor; Smojver-Jezek Silvana; Quehenberger Franz; Samaržija Miroslav; Seiwerth Sven
  Analysis of the frequency of EGFR, KRAS and ALK mutations in patients with lung adenocarcinoma in Croatia
  2016
 18. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovács Katalin; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Frederik
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 19. Gregoraci G; Lenthe F J; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman C W N; Martikainen Pekka; Menvielle G.; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 20. Zupanič Slavec Zvonka
  Zgodovina pljučnega raka
  2016
 21. Zmeškal Miroslav; Králíková Eva; Kurcová Ivana; Pafko Pavel; Lischke Robert; Fila Libor; Valentová Bartáková Lucie; Fraser Keely
  Continued smoking in lung transplant patients
  [Nadaljnje kajenje pri pacientih po presaditvi pljuč]
  2016
 22. Kovačič Suzana P.; Dokl Tina; Hafner Alenka
  Shujšali za skoraj devet ton
  2007
 23. Tetičkovič Erih
  Do nevrologa pred možgansko kapjo
  2007
 24. Bombek Marko
  Koronarna bolezen - tihi ubijalec in ostrostrelec
  2007
 25. Voljč Tadej
  Pljučno zdravje
  2015
 26. Rajer Mirjana
  Kajenje - ali res že vse vemo?
  2015
 27. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 28. Špiclin Tanja; Kolšek Marko; Švab Igor
  Primerjava uspešnosti odvajanja od kajenja z uporabo motivacijskega postopka pri splošni populaciji odraslih kadilcev v ambulanti družinskega zdravnika
  2015
 29. Koprivnikar Helena
  Podprimo uvedbo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobaka v nov zakon o nadzoru nad tobakom v Sloveniji
  2015
 30. Kovač Viljem
  Kajenje in pasivno kajenje
  2015
 31. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 32. Buh Mojca; Adamič Metka
  Nega otroške kože
  2014
 33. Razboršek Vincenc
  Starejši ljudje in nevarnosti pri kajenju tobaka
  2002
 34. Pandel Mikuš Ruža; Rajter Branka
  Dietni ukrepi pri arterijski hipertenziji
  2012
 35. Koprivnikar Helena; Korošec Aleš
  Age at smoking initiation in Slovenia
  [Starost ob prvem kajenju v Sloveniji]
  2015
 36. Slapar Tina; Kadivec Saša
  Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni
  2015
 37. Ličen Sabina; Benčič Ribarič Taja; Bizjak Tadeja; Raković Bošnjak Olivera
  Razširjenost rabe tobačnih izdelkov med mladini na slovenski Obali
  [The widespread use of tobacco products among youth on the Slovenian Coast]
  2015
 38. Jan Janja
  Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015
  2015
 39. Hribar Maruša
  Prenehanje kajenja in homeopatija
  2012
 40. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Lukina Galina; Lund Hetland Merete; Hauge Ellen Margrethe; Pavelka Karel; Gabay Cem; Nordström Dan C.; Tomšič Matija
  Smoking and response to Rituximab in Anti-CCP positive and negative rheumatoid arthritis - results from an International European Collaboration
  2014
 41. Mannocci Alice; Vaschetto Claudia; Semyonov Leda; Poppa Giuseppina; Massimi Azzurra; Rabacchi Grace; Boccia Antonio; la Torre Giuseppe
  Maternal smoking and socio-demographic characteristics in correlation with low birth weight
  [Kajenje matere in socialno-demografske značilnosti v povezavi z nizko porodno težo]
  2014
 42. Zamljen Silva
  Program Opustimo kajenje v Lekarni Ljubljana
  2013
 43. Zwitter Matjaž
  Kajenje in pljučni rak
  2006
 44. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 45. Prah Krumpak Marjana; Osredkar Joško
  Cotinine excretion in urine after smoking cessation
  2012
 46. Fidler Mis Nataša
  Učinek pijač z dodanim sladkorjem na zdravje
  2012
 47. Čakš Tomaž
  Celostna obravnava odvajanja od kajenja
  [An integrated treatment of smoking cessation]
  2014
 48. Koprivnikar Helena
  Kajenje
  2010
 49. Ličen Sabina
  31. maj, Svetovni dan boja proti kajenju, 2013
  2013
 50. Štrukelj Borut
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje?
  [Lung diseases and smoking: does excise duty cover all health expences?]
  2013
 51. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Hadžić Vedran; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo
  2014
 52. Vičič Maja
  Naš najstnik kadi!
  2011
 53. Čakš Tomaž; Kocjan Tomaž; Kos Mitja
  Kajenje tobaka, centralna debelost in metabolični sindrom
  2014
 54. Zwitter Matjaž
  Breme pljučnega raka pri ženskah še narašča
  2014
 55. Bevc Sebastjan; Zorman Tadej; Purg Darinka; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Cardiovascular mortality and microinflammation in abdominal obese hemodialysis patient
  [Srčnožilna umrljivost in mikrovnetje pri trebušno debelih hemodializnih bolnikih]
  2013
 56. Sotošek Anja; Videmšek Petja; Gašperšič Rok; Seme Katja
  Bakteriološka analiza subgingivalnih zobnih oblog slovenskih bolnikov s kroničnim parodontitisom
  2013
 57. Rajer Mirjana; Zwitter Matjaž
  Lung cancer and occupation
  2013
 58. Global addiction and Europad
  2013
 59. Škodrić Trifunović Vesna; Gvozdenović Branislav S.; Jovanovic Dragana; Vučinić Violeta; Djurić Dušan; Žunić Miodrag
  Povezanost pušenja cigareta i plućne tuberkuloze
  [Association between tobacco smoking and pulmonary tuberculosis]
  2009
 60. Rajer Mirjana
  Beseda o kajenju ali kako prepričati kadilce in promovirati nekajenje
  2012
 61. Župec Marinka; Lorber Mateja
  Kajenje v povezavi s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Smoking and chronic obstructive pulmonary disease]
  2013
 62. Skalerič Eva; Petelin Milan; Cvetko Erika; Pavlica Zlatko
  Dejavniki tveganja za napredovanje parodontalne bolezni in vpliv parodontalne rane na raven C-reaktivnega proteina pri prebivalcih Ljubljane
  2013
 63. Civljak Marta; Stead Lindsay F; Hartmann-Boyce Jamie; Sheikh Aziz; Car Josip
  Internet-based interventions for smoking cessation
  2013
 64. Mavsar-Najdenov Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Mrhar Aleš
  #The #assessment of albuminuria and proteinuria in diabetic patients
  2013
 65. Rifel Janez
  Kajenje in prevelika teža
  2013
 66. Osrajnik Ilonka
  Novosti pri zdravljenju pljučnega raka
  [What's new in lung cancer]
  2013
 67. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke
  2013
 68. Zorko Nuška
  Vpliv perioperativnega obdobja na dihalno funkcijo
  2012
 69. Carli Tanja; Jarc Katja; Benedik Evgen
  Debelost in kajenje matere vplivata na težo otroka
  2011
 70. Svenšek Franc; Pišljar Mateja; Golc Jasmina; Sinkovič Andreja
  In-hospital complications in patients with ST-elevation acute coronary syndromes in University Medical Centre Maribor
  [Bolnišnični zapleti med zdravljenjem bolnikov z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor]
  2011
 71. Koprivnikar Helena
  Dejavniki, ki vplivajo na kajenje mladostnikov
  [Influences on adolescent smoking]
  2011
 72. Čakš Tomaž; Peternel Lea
  Kajenje
  2010
 73. Juričič Mojca; Kobal-Grum Darja
  Tobačna kontrola in kajenje med mladostniki v Sloveniji
  [Tobacco control measurements and smoking among adolescents in Slovenia]
  2011
 74. Čakš Tomaž
  Opustite kajenje in zmagajte
  2004
 75. Sučić-Vuković Marina; Žerjal Živa; Krek Milan; Majcan-Kopilović Irena; Stergar Eva
  Širši vidik problematike kajenja - povezanost med kajenjem in nekaterimi psihosocialnimi dejavniki
  2010
 76. Hojs-Fabjan Tanja
  Diabetična nevropatija v sklopu diabetične noge
  2010
 77. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 78. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programov preprečevanja kajenja v šolah
  [Effectiveness of school-based smoking prevention programmes]
  2010
 79. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programa 'Spodbujajmo nekajenje' pri prvi generaciji slovenskih osnovnošolcev
  [Effectiveness of primary school-based programme 'Let's promote nonsmoking' in first generation of slovene pupils]
  2009
 80. Klemenc-Ketiš Zalika
  Kajenje
  2009
 81. Koprivnikar Helena; Zaletel-Kragelj Lijana
  Breme kajenja v Zasavju in odnos prebivalcev Zasavja do kajenja
  [How to research multimorbidity in general practice?]
  2009
 82. Brovč Majda; Ahčin Janja; Šlajpah Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Ekonomski imigranti v Sloveniji in njihova stališča o boleznih - kvalitativna raziskava
  [Economic immigrants in Slovenia and their attitudes towards ill health - a qualitative study]
  2009
 83. Kenfield Stacey A; Stanpfer Meir J; Rosner Bernard A; Colditz Graham A
  Kajenje in prenehanje s kajenjem v povezavi s smrtnostjo pri ženskah
  [Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women]
  2008
 84. Zadnik Barbara
  Kajenje in KOPB - opustitev, svetovanje
  2008
 85. Čakš Tomaž
  Kajenje, ženske in obvladovanje epidemije rabe tobaka
  2008
 86. Serec Maša
  Depresivnost pri bolnikih po doživetem miokardnem infarktu
  [Depression in post-myocardial infarction patients]
  2008
 87. Povšnar Erika
  Delavnice "Da, opuščam kajenje"
  2007
 88. Brodnik Tatjana
  Najbolj razširjena narkomanija - kajenje
  2001
 89. Stanković Aleksandra; Nikić Dragana; Nikolić Maja; Bogdanović Dragan; Stošić Ljiljana; Milutinović Suzana; Radulović Olivera
  Air pollution and respiratory symptoms in the female population
  [Onesnaženost zraka in simptomi v dihalih pri ženski populaciji]
  2007
 90. Pinn Melva E; Austin Laura M; Schomas David A; Miller Robert C
  Case report from Mayo clinic: locally advanced Bartholin gland carcinoma
  [Prikaz primera z Mayo clinic: lokalno napredovali karcinom Bartholinijeve žleze]
  2007
 91. Pukl Peter; Hočevar-Boltežar Irena; Šmid Lojze
  Vpliv spremljajočih bolezni in škodljivih razvad na uspeh zdravljenja bolnikov z rakom grla
  [Impact of comorbidity and harmful habits on treatment success in patients with laryngeal cancer]
  2007
 92. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 93. Kagohashi Katsunori; Satoh Hiroaki; Kurishima Koichi; Ishikawa Hiroichi; Ohtsuka Morio
  Body mass index and lung cancer risk in never smokers
  [Indeks telesne mase in tveganje za pljučnega raka pri nekadilcih]
  2006
 94. Turel Matjaž
  Kajenje, KOPB, odvajanje in še kaj
  [Smoking, COPB, smoking cessation and more]
  2006
 95. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Kanabis med dejavniki tveganja za zdravje in lajšanjem zdravstvenih težav?
  [Cannabis - a health hazard or a medicine?]
  2006
 96. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 97. Novak-Mlakar Dominika; Maučec-Zakotnik Jožica
  "Opusti kajenje in zmagaj"
  2006
 98. Bajt Maja
  Program za opuščanje kajenja Proste roke - čista pljuča
  2006
 99. Novak-Mlakar Dominika
  Načini opuščanja kajenja in njihova uspešnost
  2006
 100. Bilban Marjan
  Interakcija med kajenjem in delom
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics