biomedicina slovenica


"Kajenje" : 284

 1. Triller Nadja
  Zbornik sestanka
  2016
 2. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 3. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2017
 4. Kadivec Saša
  Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč
  2015
 5. Koprivnikar Helena; Zupanič Tina
  The use of different tobacco and related products, with and without flavours, among 15-year-olds in Slovenia
  [Uporaba različnih tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov z okusom ali brez njega med petnajstletniki v Sloveniji]
  2017
 6. Brcic Luka; Jakopovic Marko; Misic Marija; Seiwerth Fran; Kern Izidor; Smojver-Jezek Silvana; Quehenberger Franz; Samaržija Miroslav; Seiwerth Sven
  Analysis of the frequency of EGFR, KRAS and ALK mutations in patients with lung adenocarcinoma in Croatia
  2016
 7. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovács Katalin; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Frederik
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 8. Gregoraci G; Lenthe F J; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman C W N; Martikainen Pekka; Menvielle G.; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 9. Zupanič Slavec Zvonka
  Zgodovina pljučnega raka
  2016
 10. Zmeškal Miroslav; Králíková Eva; Kurcová Ivana; Pafko Pavel; Lischke Robert; Fila Libor; Valentová Bartáková Lucie; Fraser Keely
  Continued smoking in lung transplant patients
  [Nadaljnje kajenje pri pacientih po presaditvi pljuč]
  2016
 11. Kovačič Suzana P.; Dokl Tina; Hafner Alenka
  Shujšali za skoraj devet ton
  2007
 12. Tetičkovič Erih
  Do nevrologa pred možgansko kapjo
  2007
 13. Bombek Marko
  Koronarna bolezen - tihi ubijalec in ostrostrelec
  2007
 14. Voljč Tadej
  Pljučno zdravje
  2015
 15. Rajer Mirjana
  Kajenje - ali res že vse vemo?
  2015
 16. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 17. Špiclin Tanja; Kolšek Marko; Švab Igor
  Primerjava uspešnosti odvajanja od kajenja z uporabo motivacijskega postopka pri splošni populaciji odraslih kadilcev v ambulanti družinskega zdravnika
  2015
 18. Koprivnikar Helena
  Podprimo uvedbo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobaka v nov zakon o nadzoru nad tobakom v Sloveniji
  2015
 19. Kovač Viljem
  Kajenje in pasivno kajenje
  2015
 20. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 21. Buh Mojca; Adamič Metka
  Nega otroške kože
  2014
 22. Razboršek Vincenc
  Starejši ljudje in nevarnosti pri kajenju tobaka
  2002
 23. Pandel Mikuš Ruža; Rajter Branka
  Dietni ukrepi pri arterijski hipertenziji
  2012
 24. Koprivnikar Helena; Korošec Aleš
  Age at smoking initiation in Slovenia
  [Starost ob prvem kajenju v Sloveniji]
  2015
 25. Slapar Tina; Kadivec Saša
  Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni
  2015
 26. Ličen Sabina; Benčič Ribarič Taja; Bizjak Tadeja; Raković Bošnjak Olivera
  Razširjenost rabe tobačnih izdelkov med mladini na slovenski Obali
  [The widespread use of tobacco products among youth on the Slovenian Coast]
  2015
 27. Jan Janja
  Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015
  2015
 28. Hribar Maruša
  Prenehanje kajenja in homeopatija
  2012
 29. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Lukina Galina; Lund Hetland Merete; Hauge Ellen Margrethe; Pavelka Karel; Gabay Cem; Nordström Dan C.; Tomšič Matija
  Smoking and response to Rituximab in Anti-CCP positive and negative rheumatoid arthritis - results from an International European Collaboration
  2014
 30. Mannocci Alice; Vaschetto Claudia; Semyonov Leda; Poppa Giuseppina; Massimi Azzurra; Rabacchi Grace; Boccia Antonio; la Torre Giuseppe
  Maternal smoking and socio-demographic characteristics in correlation with low birth weight
  [Kajenje matere in socialno-demografske značilnosti v povezavi z nizko porodno težo]
  2014
 31. Zamljen Silva
  Program Opustimo kajenje v Lekarni Ljubljana
  2013
 32. Zwitter Matjaž
  Kajenje in pljučni rak
  2006
 33. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 34. Prah Krumpak Marjana; Osredkar Joško
  Cotinine excretion in urine after smoking cessation
  2012
 35. Fidler Mis Nataša
  Učinek pijač z dodanim sladkorjem na zdravje
  2012
 36. Čakš Tomaž
  Celostna obravnava odvajanja od kajenja
  [An integrated treatment of smoking cessation]
  2014
 37. Koprivnikar Helena
  Kajenje
  2010
 38. Ličen Sabina
  31. maj, Svetovni dan boja proti kajenju, 2013
  2013
 39. Štrukelj Borut
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje?
  [Lung diseases and smoking: does excise duty cover all health expences?]
  2013
 40. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Hadžić Vedran; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo
  2014
 41. Vičič Maja
  Naš najstnik kadi!
  2011
 42. Čakš Tomaž; Kocjan Tomaž; Kos Mitja
  Kajenje tobaka, centralna debelost in metabolični sindrom
  2014
 43. Zwitter Matjaž
  Breme pljučnega raka pri ženskah še narašča
  2014
 44. Bevc Sebastjan; Zorman Tadej; Purg Darinka; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Cardiovascular mortality and microinflammation in abdominal obese hemodialysis patient
  [Srčnožilna umrljivost in mikrovnetje pri trebušno debelih hemodializnih bolnikih]
  2013
 45. Sotošek Anja; Videmšek Petja; Gašperšič Rok; Seme Katja
  Bakteriološka analiza subgingivalnih zobnih oblog slovenskih bolnikov s kroničnim parodontitisom
  2013
 46. Rajer Mirjana; Zwitter Matjaž
  Lung cancer and occupation
  2013
 47. Global addiction and Europad
  2013
 48. Škodrić Trifunović Vesna; Gvozdenović Branislav S.; Jovanovic Dragana; Vučinić Violeta; Djurić Dušan; Žunić Miodrag
  Povezanost pušenja cigareta i plućne tuberkuloze
  [Association between tobacco smoking and pulmonary tuberculosis]
  2009
 49. Rajer Mirjana
  Beseda o kajenju ali kako prepričati kadilce in promovirati nekajenje
  2012
 50. Župec Marinka; Lorber Mateja
  Kajenje v povezavi s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Smoking and chronic obstructive pulmonary disease]
  2013
 51. Skalerič Eva; Petelin Milan; Cvetko Erika; Pavlica Zlatko
  Dejavniki tveganja za napredovanje parodontalne bolezni in vpliv parodontalne rane na raven C-reaktivnega proteina pri prebivalcih Ljubljane
  2013
 52. Civljak Marta; Stead Lindsay F; Hartmann-Boyce Jamie; Sheikh Aziz; Car Josip
  Internet-based interventions for smoking cessation
  2013
 53. Mavsar-Najdenov Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Mrhar Aleš
  #The #assessment of albuminuria and proteinuria in diabetic patients
  2013
 54. Rifel Janez
  Kajenje in prevelika teža
  2013
 55. Osrajnik Ilonka
  Novosti pri zdravljenju pljučnega raka
  [What's new in lung cancer]
  2013
 56. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke
  2013
 57. Zorko Nuška
  Vpliv perioperativnega obdobja na dihalno funkcijo
  2012
 58. Carli Tanja; Jarc Katja; Benedik Evgen
  Debelost in kajenje matere vplivata na težo otroka
  2011
 59. Svenšek Franc; Pišljar Mateja; Golc Jasmina; Sinkovič Andreja
  In-hospital complications in patients with ST-elevation acute coronary syndromes in University Medical Centre Maribor
  [Bolnišnični zapleti med zdravljenjem bolnikov z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor]
  2011
 60. Koprivnikar Helena
  Dejavniki, ki vplivajo na kajenje mladostnikov
  [Influences on adolescent smoking]
  2011
 61. Čakš Tomaž; Peternel Lea
  Kajenje
  2010
 62. Juričič Mojca; Kobal-Grum Darja
  Tobačna kontrola in kajenje med mladostniki v Sloveniji
  [Tobacco control measurements and smoking among adolescents in Slovenia]
  2011
 63. Čakš Tomaž
  Opustite kajenje in zmagajte
  2004
 64. Sučić-Vuković Marina; Žerjal Živa; Krek Milan; Majcan-Kopilović Irena; Stergar Eva
  Širši vidik problematike kajenja - povezanost med kajenjem in nekaterimi psihosocialnimi dejavniki
  2010
 65. Hojs-Fabjan Tanja
  Diabetična nevropatija v sklopu diabetične noge
  2010
 66. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 67. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programov preprečevanja kajenja v šolah
  [Effectiveness of school-based smoking prevention programmes]
  2010
 68. Koprivnikar Helena
  Učinkovitost programa 'Spodbujajmo nekajenje' pri prvi generaciji slovenskih osnovnošolcev
  [Effectiveness of primary school-based programme 'Let's promote nonsmoking' in first generation of slovene pupils]
  2009
 69. Klemenc-Ketiš Zalika
  Kajenje
  2009
 70. Koprivnikar Helena; Zaletel-Kragelj Lijana
  Breme kajenja v Zasavju in odnos prebivalcev Zasavja do kajenja
  [How to research multimorbidity in general practice?]
  2009
 71. Brovč Majda; Ahčin Janja; Šlajpah Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Ekonomski imigranti v Sloveniji in njihova stališča o boleznih - kvalitativna raziskava
  [Economic immigrants in Slovenia and their attitudes towards ill health - a qualitative study]
  2009
 72. Kenfield Stacey A; Stanpfer Meir J; Rosner Bernard A; Colditz Graham A
  Kajenje in prenehanje s kajenjem v povezavi s smrtnostjo pri ženskah
  [Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women]
  2008
 73. Zadnik Barbara
  Kajenje in KOPB - opustitev, svetovanje
  2008
 74. Čakš Tomaž
  Kajenje, ženske in obvladovanje epidemije rabe tobaka
  2008
 75. Serec Maša
  Depresivnost pri bolnikih po doživetem miokardnem infarktu
  [Depression in post-myocardial infarction patients]
  2008
 76. Povšnar Erika
  Delavnice "Da, opuščam kajenje"
  2007
 77. Brodnik Tatjana
  Najbolj razširjena narkomanija - kajenje
  2001
 78. Stanković Aleksandra; Nikić Dragana; Nikolić Maja; Bogdanović Dragan; Stošić Ljiljana; Milutinović Suzana; Radulović Olivera
  Air pollution and respiratory symptoms in the female population
  [Onesnaženost zraka in simptomi v dihalih pri ženski populaciji]
  2007
 79. Pinn Melva E; Austin Laura M; Schomas David A; Miller Robert C
  Case report from Mayo clinic: locally advanced Bartholin gland carcinoma
  [Prikaz primera z Mayo clinic: lokalno napredovali karcinom Bartholinijeve žleze]
  2007
 80. Pukl Peter; Hočevar-Boltežar Irena; Šmid Lojze
  Vpliv spremljajočih bolezni in škodljivih razvad na uspeh zdravljenja bolnikov z rakom grla
  [Impact of comorbidity and harmful habits on treatment success in patients with laryngeal cancer]
  2007
 81. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 82. Kagohashi Katsunori; Satoh Hiroaki; Kurishima Koichi; Ishikawa Hiroichi; Ohtsuka Morio
  Body mass index and lung cancer risk in never smokers
  [Indeks telesne mase in tveganje za pljučnega raka pri nekadilcih]
  2006
 83. Turel Matjaž
  Kajenje, KOPB, odvajanje in še kaj
  [Smoking, COPB, smoking cessation and more]
  2006
 84. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Kanabis med dejavniki tveganja za zdravje in lajšanjem zdravstvenih težav?
  [Cannabis - a health hazard or a medicine?]
  2006
 85. Koprivnikar Helena
  Pasivno kajenje
  2006
 86. Novak-Mlakar Dominika; Maučec-Zakotnik Jožica
  "Opusti kajenje in zmagaj"
  2006
 87. Bajt Maja
  Program za opuščanje kajenja Proste roke - čista pljuča
  2006
 88. Novak-Mlakar Dominika
  Načini opuščanja kajenja in njihova uspešnost
  2006
 89. Bilban Marjan
  Interakcija med kajenjem in delom
  2006
 90. Stergar Eva
  Pasivno kajenje gostinskih delavcev
  2006
 91. Žalar Aleksandra
  Pasivno kajenje nosečnic v RS
  2006
 92. Mihevc-Ponikvar Barbara
  Kajenje, pasivno kajenje in reproduktivno zdravje ter zdravje otrok
  2006
 93. Perčič Anton
  Ugotovitve zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
  2006
 94. Koprivnikar Helena
  Razširjenost pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
  2006
 95. Čakš Tomaž
  Pasivno kajenje: vpliv na zdravje in vloga zdravstvenega delavca
  2006
 96. Albreht Tit
  Tobak kot javnozdravstveni problem
  2006
 97. Anonymous ;
  Svetovni dan brez tobaka. Strokovni posvet Pasivno kajenje; 2006 maj 31; Ljubljana
  2006
 98. Bratkovič Marjana
  Vloga medicinske sestre pri proučevanju bolnika s KOPB in nadzoru TZKD
  [Nurse's role in COPD patient education and long term oxygen therapy supervision]
  2006
 99. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Esencialna arterijska hipertenzija in kronična ledvična bolezen
  [Essential arterial hypertension and chronic renal failure]
  2006
 100. Jagodic Ria
  Kajenje in odnos kadilca do okolja
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics