biomedicina slovenica


"Kakovost" : 3818

 1. Arko Darja; Hočevar Marko; Strojan Primož; Gorišek Borut
  Onkologija
  2018
 2. Kopčavar Guček Nena
  Izsledki raziskav o vplivih hormonskega zdravljenja na dolžino in kakovost življenja
  2018
 3. Radi Branka; Cvetko Tatjana; Petek Šter Marija
  Kakovost vodenja bolnikov po revaskularizacijskem posegu v dveh ambulantah družinske medicine v Kopru
  2018
 4. Premuš Marušič Alenka; Mrhar Aleš
  Farmakoterapijski pregled kot orodje za sodelovanje zdravnika s farmacevtom pri optimizaciji farmakoterapije
  2018
 5. Kröpfl Jasmina; Veliu Skender; Vrbnjak Dominika
  Kakovost življenja bolnikov s kronično rano
  2018
 6. Koler Kristina; Rodica Barbara
  Z raziskovanjem opozarjati na kakovost življenja bolnikov s psoriazo
  2018
 7. Halas Nejc; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Razlike v oceni kakovosti življenja med osebami, ki redno jemljejo samo antidepresive in osebami, ki redno jemljejo samo anksiolitike
  2018
 8. Kukec Andreja; Klepac Petra; Korošec Sara; Locatelli Igor
  Vpliv onesnaženosti zunanjega zraka na nizko porodno težo in prezgodnji porod
  [Effects of outdoor air pollution on low birth weight and preterm birth]
  2018
 9. Kukec Andreja; Jutraž Nika; Uršič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv kakovosti notranjega zraka na zdravje otrok
  [Effects of indoor air pollution on children's health]
  2018
 10. Dragović Klara; Lajnšček Rok; Štabuc Cirila; Meznarič Marija; Jutraž Anja; Kukec Andreja; Uršič Simona
  Vpliv dejavnikov na kakovost notranjega zraka na Gimnaziji Ljutomer in smernice za izboljšave
  2018
 11. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Management of patients with coronary heart disease in family medicine
  2018
 12. Mljač Natalija; Kukec Andreja
  Notranji pogosto slabši od zunanjega
  2018
 13. Lanišnik Boštjan
  Different branching patterns of the spinal accessory nerve
  2017
 14. Murko Eva; Miroševič Špela; Bajt Maja; Kukec Andreja
  Vpliv na čuječnosti osnovanih intervencij na kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk
  [Effect of mindfulness based interventions on the quality of life in breast cancer female patients]
  2018
 15. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 16. Peršolja Melita; Mišmaš Anamarija; Jurdana Mihaela
  Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi
  [The relationship between sleep deprivation and nurses' working capacity]
  2018
 17. Tuš Matjaž
  Prepoznavanje in zdravljenje duševnih motenj in bolezni
  2018
 18. Kraljić Suzana; Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Gadžijev Eldar; Toplak Jurij
  Sodobni izzivi in dileme
  2018
 19. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Repar Bornšek Simona
  Komuniciranje o erektilni disfunkciji
  2016
 20. Zorc Marjeta; Denišlič Miro; Miloševič Zoran; Zorec Rok; Ravnik Dean; Zorc-Pleskovič Ruda; Pleskovič Aleš; Mendiz Oscar
  Impact of veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis
  2014
 21. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 22. Pavel Nastja; Stanek Zidarič Tita
  Izbrani aspekti kakovosti in varnosti v babištvu
  [Selected aspects of quality and safety in midwifery]
  2015
 23. Teržan Metka; Korošec Tanja; Petrović Ana
  Določanje ciljev v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji
  [Goal setting in vocational rehabilitation]
  2018
 24. Jamnik Helena
  Cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih operacijah na hrbtenici in z vstavljenim stimulatorjem za obvladovanje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače
  [Rehabilitation goals of patients with chronic pain after failed back surgery who had a stimulator implanted for managing chronic pain using spinal cord stimulation]
  2018
 25. Rupnik Veronika; Tomazin Iztok; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava kakovosti oskrbe dihalne poti pacientov med HNMP in ostalimi enotami NMP (A, B, C in PHE)
  2018
 26. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 27. Bahun Mateja; Jerebic Sandra
  Ali znamo izmeriti kakovost in varnost zdravstvene obravnave?
  2017
 28. Erklavec Urška; Dovjak Mateja; Golja Aleš; Kukec Andreja
  Indoor air pollution and health effects
  2017
 29. Ranđelović Aleš; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine
  2018
 30. Car Josip
  Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015
  2017
 31. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Čordić Tanija; Novak Anja; Mežik-Veber Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Predanalitične napake v sistemu evalvacije v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2016
  2017
 32. Avberšek-Lužnik Ivica; Olip Lara; Brlogar Simon
  Odkloni v laboratorijskem procesu pod žarometom rednega vodstvenega pregleda
  2017
 33. Avberšek-Lužnik Ivica; Mežik-Veber Marija
  Demingov krog kakovosti dvignil varnost laboratorijske predanalitike
  2017
 34. Štraus Primož
  Dodana vrednost registra tveganj v zdravstvu
  2017
 35. Li Sisi; Bamidis Panagiotis D.; Konstantinidis Stathis Th; Traver Vicente; Car Josip; Zary Nabil
  Setting priorities for EU healthcare workforce IT skills competence improvement
  2017
 36. Petek Davorina; Petek Šter Marija; Tušek-Bunc Ksenija
  Health behavior and health-related quality of life in patients with a high risk of cardiovascular disease
  [Zdravstvene navade in z zdravjem povezana kakovost življenja pri bolnikih z visokim tveganjem za nastanek bolezni srca in ožilja]
  2018
 37. Mohar Lorbeg Petra; Bogovič Matijašić Bojana
  Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih
  [Quality of probiotic supplements on the Slovenian market in the light of legislation on health claims on foodstuffs]
  2017
 38. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 39. Gržinić Janja; Peršolja Melita; Oštir Majda
  Zdravstvena nega novorojenčka: protokol in higiena rok
  2017
 40. Kosmina Štefančič Barbara
  Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe
  2017
 41. Mrak Jana
  Storitve mobilnih paliativnih timov - ZZZS
  2017
 42. Selič Polona
  Kakovost dela, medosebnih odnosov in življenja profesionalcev kot razlogi za potrebno preprečevanje izgorelosti
  [Quality of work, interpersonal relations and quality of life in professionals]
  2017
 43. Ribič Helena; Dermota Urška
  Kakovost mikrobioloških vzorcev pri starostnikih in možnosti za izboljšave
  [Quality of samples for clinical microbiology in the elderly and possibilities for improvement]
  2017
 44. Benkovič Robertina; Zafošnik Uroš
  Do boljše kakovosti s Tednom kakovosti
  2017
 45. Kersnik Janko
  Zagotavljanje kakovosti
  2017
 46. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Švab Igor; Kržan Mojca; Stare Janez
  Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih
  [A web-based decision support application and quality of drug prescribing in home living elderly]
  2017
 47. Galvani Vesna; Marolt Nevenka; Uran Apolonija
  Vodenje neskladnosti na Zavodu RS za transfutijsko medicino kot orodje za nenehno izboljšavo procesov in sistema vodenja kakovosti
  [Control of non-conformities as a motive force to improve and strengthen quality management system at the Blood transfusion centre of Slovenia]
  2016
 48. Koritnik Blaž
  Paliativna oskrba bolnikov z ALS v UKC Ljubljana
  2017
 49. Zaletel Marjan
  Paliativna oskrba bolnikov z akutno možgansko kapjo
  2017
 50. Bohar Mojca; Štrakl Greta; Cvetko Weiss Valerija
  Comparison of glucose Point-of-care measurement and laboratory values in General Hospital Murska Sobota
  2016
 51. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 52. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 53. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 54. Bernot Marjana; Ebert Moltara Maja
  Mesto bolnišničnega koordinatorja v razvoju paliative mreže v Sloveniji
  2017
 55. Pavlova Bojadžiski Mirjana; Ebert Moltara Maja
  Ocena potreb po paliativnem pristopu glede na delež obravnav bolnikov z neozdravljivim rakom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
  2017
 56. Ebert Moltara Maja; Lopuh Mateja; Bernot Marjana
  Korak za korakom
  2017
 57. Mehle Maria Gloria; Zavratnik Boštjan; Ebert Moltara Maja
  Odnos medicinskih sester na Onkološkem inštitutu Ljubljana do oskrbe umirajočih bolnikov
  2017
 58. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 59. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 60. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 61. Kok Jan; Železnik Ramuta Taja
  EUROMA - critical factors for achieving high quality in Molecular Biology master programmes
  2017
 62. Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Are characteristics of team members important for quality management of chronic patients at primary care level?
  2017
 63. Poplas-Susič Tonka
  Varna in kakovostna obravnava bolnika v oskrbi na primarnem nivoju
  2017
 64. Prunk Franetič Breda; Mugoša Jožica; Lazar Daneu Vesna; Juričič Mojca
  Prehranjevalne navade mladostnikov
  2017
 65. Firbas Peter
  Kakovost vode Kamniške Bistrice, vrednotena z biološkim testom
  2017
 66. Rener-Sitar Ksenija
  Pomen pacientove samoocene oralnega zdravja v stomatološki protetiki - pregled področja
  [Measuring a patient's self-reported oral health in prosthetic dentistry - a review]
  2017
 67. Vrščaj Renata
  Vloga medicinske sestre v enoti za paliativno oskrbo
  [Nurses' role in the paliative [i. e. palliative] care unit]
  2017
 68. Kac Katarina
  Varnostna kultura pri delu z ostrimi predmeti na Oddelku za dializo
  human factor and systemic approach
  [Safety culture at work with sharp items at the dialysis department]
  2017
 69. Dobnik Mojca
  Kvaliteta življenja in uporaba NSAR
  [Quality of life and NSAR]
  2017
 70. Rak Mojca; Špalir Kujavec Betka
  Pravica pacientov do paliativne oskrbe in etične dileme medicinske sestre v hospitalu
  2017
 71. Pušnik Danijela; Verdnik Saša; Trdin Andreja; Špalir Kujavec Betka; Živko Iris
  Spremljanje bolečine
  [Monitoring pain]
  2017
 72. Kukec Andreja
  Kakovost zraka v notranjih prostorih
  2017
 73. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 74. Kos Boris; Tušek-Bunc Ksenija
  Kakovost življenja starostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 75. Štern Biljana; Hojs-Fabjan Tanja; Rener-Sitar Ksenija; Zaletel-Kragelj Lijana
  Validation of the Slovenian version of multiple sclerosis quality of life (MSQOL-54) instrument
  [Potrditev slovenske verzije vprašalnika o kakovosti življenja pri multipli sklerozi (MSQOL-54)]
  2017
 76. Kopčavar Guček Nena
  Obravnava odvisnosti od tobaka
  2017
 77. Kutnar Veronika
  Nadzor kakovosti mamografskih slik v Državnem presejalnem programu DORA
  [Quality control of mammographic images in the National breat cancer screening programme - NP DORA]
  2017
 78. Poljak Mario; Carozzi Francesca; Cuschieri Kate S.
  Quality assurance programs for HPV - based cervical cancer screening and the implication for labora tory organization
  2017
 79. Poplas-Susič Tonka; Benkovič Robertina; Dolšak Rudi
  Improving quality and safety of patients management in the Community Health Centre (CHC) Ljubljana
  2017
 80. Kastelic Andrej
  Pristop k bolniku z mejno osebnostno motnjo
  2016
 81. Vidmar Gaj; Burger Helena; Majdič Neža
  Statistical process control in the field of rehabilitation
  2017
 82. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 83. Janša Karmen
  Opredelitev kompetenc in vrednotenje uspešnosti zdravnikov
  2015
 84. Strgar Mojca; Macun Eva
  Model popolne poklicne avtonomnosti babic na vseh področjih njihovih kompetenc v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 85. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili in problem polifarmakoterapije
  2016
 86. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Implementing quality indicators for diabetes and hypertension in family medicine in Slovenia
  [Uvajanje kazalnikov kakovosti za sladkorno bolezen in arterijsko hipertenzijo v družinski medicini v Sloveniji]
  2017
 87. Dolenc-Voljč Mateja
  Kronično imunsko pogojene vnetne bolezni kože
  2016
 88. Hawlina Simon; Pantar Robert
  Ni urina - kaj pa zdaj?
  2016
 89. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 90. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 91. Velenik Vaneja; Šečerov Ermenc Ajra; But-Hadžić Jasna; Zadnik Vesna
  Health-related quality of life assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire in the general Slovenian population
  2017
 92. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 93. Denišlič Miro
  Spoznavne (kognitivne) motnje
  2006
 94. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 95. Hudej Rihard; Brojan Denis; Pulko Sašo; Peterlin Primož
  A simple method for estimating the longitudinal isocentre shift due to gantry motion
  2017
 96. Kibsgaard Jensen N.; Kirchheiner Kathrin; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Mazeron R.; Mahantshetty Umesh; Šegedin Barbara; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Hoskin Peter J.
  Bowel morbidity in cervix cancer after RCHT+IGABT
  2017
 97. Schmid Maximilian; Haie-Meder Christine; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.; Kirisits Christian; Lindegaard Jacob Christian; Tanderup Kari; Pötter Richard
  Local failures after radiochemotherapy and MR-image-guided brachytherapy in cervical cancer patients
  2017
 98. Najjari Jamal D.; Smet S.; Kibsgaard Jensen N.; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara
  Physician assessed and patient reported limb edema after RCHT + IGABT for cervical cancer (EMBRACE)
  2017
 99. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 100. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics