biomedicina slovenica


"Kakovost" : 3747

 1. Kukec Andreja
  Kakovost zraka v notranjih prostorih
  2017
 2. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 3. Kos Boris; Tušek-Bunc Ksenija
  Kakovost življenja starostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 4. Štern Biljana; Hojs-Fabjan Tanja; Rener-Sitar Ksenija; Zaletel-Kragelj Lijana
  Validation of the Slovenian version of multiple sclerosis quality of life (MSQOL-54) instrument
  [Potrditev slovenske verzije vprašalnika o kakovosti življenja pri multipli sklerozi (MSQOL-54)]
  2017
 5. Kopčavar Guček Nena
  Obravnava odvisnosti od tobaka
  2017
 6. Kutnar Veronika
  Nadzor kakovosti mamografskih slik v Državnem presejalnem programu DORA
  [Quality control of mammographic images in the National breat cancer screening programme - NP DORA]
  2017
 7. Poljak Mario; Carozzi Francesca; Cuschieri Kate S.
  Quality assurance programs for HPV - based cervical cancer screening and the implication for labora tory organization
  2017
 8. Poplas-Susič Tonka; Benkovič Robertina; Dolšak Rudi
  Improving quality and safety of patients management in the Community Health Centre (CHC) Ljubljana
  2017
 9. Kastelic Andrej
  Pristop k bolniku z mejno osebnostno motnjo
  2016
 10. Vidmar Gaj; Burger Helena; Majdič Neža
  Statistical process control in the field of rehabilitation
  2017
 11. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 12. Janša Karmen
  Opredelitev kompetenc in vrednotenje uspešnosti zdravnikov
  2015
 13. Strgar Mojca; Macun Eva
  Model popolne poklicne avtonomnosti babic na vseh področjih njihovih kompetenc v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 14. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili in problem polifarmakoterapije
  2016
 15. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Implementing quality indicators for diabetes and hypertension in family medicine in Slovenia
  [Uvajanje kazalnikov kakovosti za sladkorno bolezen in arterijsko hipertenzijo v družinski medicini v Sloveniji]
  2017
 16. Dolenc-Voljč Mateja
  Kronično imunsko pogojene vnetne bolezni kože
  2016
 17. Hawlina Simon; Pantar Robert
  Ni urina - kaj pa zdaj?
  2016
 18. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 19. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 20. Velenik Vaneja; Šečerov Ermenc Ajra; But-Hadžić Jasna; Zadnik Vesna
  Health-related quality of life assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire in the general Slovenian population
  2017
 21. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 22. Denišlič Miro
  Spoznavne (kognitivne) motnje
  2006
 23. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 24. Hudej Rihard; Brojan Denis; Pulko Sašo; Peterlin Primož
  A simple method for estimating the longitudinal isocentre shift due to gantry motion
  2017
 25. Kibsgaard Jensen N.; Kirchheiner Kathrin; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Mazeron R.; Mahantshetty Umesh; Šegedin Barbara; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Hoskin Peter J.
  Bowel morbidity in cervix cancer after RCHT+IGABT
  2017
 26. Schmid Maximilian; Haie-Meder Christine; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.; Kirisits Christian; Lindegaard Jacob Christian; Tanderup Kari; Pötter Richard
  Local failures after radiochemotherapy and MR-image-guided brachytherapy in cervical cancer patients
  2017
 27. Najjari Jamal D.; Smet S.; Kibsgaard Jensen N.; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara
  Physician assessed and patient reported limb edema after RCHT + IGABT for cervical cancer (EMBRACE)
  2017
 28. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 29. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017
 30. Hrašovec-Lampret Andreja
  Vpliv temperature pri centrifugiranju na kakovost plazme
  2017
 31. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 32. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 33. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 34. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 35. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca; Pogačnik Ana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Smrkolj Špela; Gašper Urška; Strojan Fležar Margareta; Pižem Jože; Frković-Grazio Snježana
  Nova funkcionalnost prenovljenega informacijskega sistema DP Zora
  2017
 36. Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Ivanuš Urška
  Presejalni register DP Zora danes
  2017
 37. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 38. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 39. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 40. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 41. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 42. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 43. Meško-Brguljan Pika
  Zahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)
  2016
 44. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Gašperlin Lenka; Avberšek-Lužnik Ivica
  Kakovost bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2015
  [Quality of biological samples for laboratory testing in Hospital Jesenice from 2012 to 2015]
  2016
 45. Vučina Maša; Žerdoner Lilijana; Pađen Ljubiša; Ravljen Mirjam
  Kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pred in po pljučni rehabilitaciji
  [Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after pulmonary rehabilitation]
  2017
 46. Lampe Tomaž
  Vidik implementacije čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  [The aspect of the implementation of cross-border helathcare]
  2017
 47. Kovačević Marina; Nahtigal Blaža; Jevšnik Mojca
  Poznavanje elementov varnosti in kakovosti živil in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) med študenti sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  [Knowing the elements of food safety and visibility of European Food Safety Authority (EFSA) among students of saniraty engineering and nursing at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana]
  2017
 48. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 49. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 50. Režek Tina; Mlinar Reljić Nataša
  Potrebe po dnevnem centru za starostnike
  [The need for day-care centres for the elderly]
  2017
 51. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 52. Pavlenč Breda
  Akcijsko raziskovanje v fizioterapiji Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 53. Trojner-Bregar Andreja; Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mujezinović Faris
  Standardi in kazalniki kakovosti v perinatologiji
  Streptokok skupine B v perinatologiji
  2017
 54. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2017
 55. Rep Mirjana; Štemberger Kolnik Tamara
  Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic
  2016
 56. Kakovost in odličnost v digitalni družbi
  2016
 57. Bahun Mateja; Pavlenč Breda
  10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu
  2016
 58. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 59. Battelino Saba; Božanič Nina
  Periferne motnje ravnotežja
  2017
 60. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 61. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 62. Poplas-Susič Tonka
  Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2016
  2017
 63. Petek Šter Marija
  Predpisovanje antibiotikov v domovih starejših občanov
  2017
 64. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 65. Zelko Erika
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2017
 66. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 67. Adamič Metka; Štamol Špela
  Na prvo mesto postavlja kakovost
  2016
 68. Pohlen Boštjan
  Dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovosten izbor barve zoba
  2017
 69. Ihan Alojz
  Cepljenje proti streptokoku skupine B
  2017
 70. Steblovnik Lili; Mihevc Ponikvar Barbara
  Številni projekti informatizacije - združeni v korist pacienta?
  2017
 71. Troha Katarina; Černe Anja; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Dejavniki, ki so povezani z [!] kakovostjo izvedbe samomeritev krvnega tlaka
  2017
 72. Zupanič-Pajnič Irena
  Extraction of high quality DNA from contemporary and ancient human skeletons
  2017
 73. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 74. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varnost, učinkovitost in kakovost upravljanja z zdravili v Splošni bolnišnici Jesenice - kje smo bili, kje smo in kam gremo?
  2016
 75. Sfiligoj Barbara; Zupan Katja; Trifoni Nina
  Avtonomnost dela in kompetence babic v Splošni bolnišnici Jesenice
  2016
 76. Avberšek-Lužnik Ivica; Pogačar Martina
  Orodja za izgradnjo sistema kakovosti v laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 77. Rems Miran
  Neizkoriščene priložnosti kakovosti v zdravstvu
  2016
 78. Mulalić Sabina; Arlič Lidija; Štibelj Blok Milana; Dolžan Lindič Helena; Rems Miran
  Koordinator zdravstvene obravnave izboljša učinkovitost zdravstvene oskrbe
  2016
 79. Bahun Mateja; Macura Višić Nada; Strgar Mojca
  Neprekinjena in strukturirana izmenjava informacij o pacientu - ali to pomeni odličnost obravnave?
  2016
 80. Jerebic Sandra; Arh Tjaša; Avberšek-Lužnik Ivica
  Optimizacija procesov - primeri iz Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 81. Koblar Alenka; Thaler Jure; Trček Tilen; Ćurčija-Jurišin Marina; Babič Mateja
  Nadzor hladne verige v zdravstvu ter zagotavljanje kakovosti bivanja bolnikov, stanovalcev in zaposlenih
  2016
 82. Eberl Sabina; Kupnik Zvezdana; Balevska Violeta; Ekart Robert
  Vloga medicinske sestre pri zdravljenju akutne okvare ledvic
  [Role of the nurse in the treatment of acute renal failure]
  2016
 83. Koroša Ana; Miklič Lidija; Špalir Kujavec Betka; Ekart Robert
  Vpliv serumskega fosforja na pojav prvega peritonitisa pri pacientih, zdravljenih s peritonealno dializo
  [The impact of serum phosphorus on the first occurence of peritonitis with patients undergoing peritoneal dialysis]
  2016
 84. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Elektronski zapis ZN in uporaba mobilnih naprav v klinični praksi
  2016
 85. Eberl Sabina; Kupnik Zvezdana; Balevska Violeta; Špalir Kujavec Betka; Kuhar Andreja; Horvat Marjetka; Marič Darijan; Lipičar Kovšca Benedikta; Pirkovič Boža; Kogal Franja; Parapot Marica; Stropnik-Galuf Tina; Ekart Robert
  Kot starostnik na dializi se počutim ---
  [As the elderly on dialysis I feel ---]
  2016
 86. Krel Cvetka; Prašnički Natalija; Šopinger Tatjana; Tomažič Jožica; Bali Robert; Bevc Sebastjan
  Vpliv ambulantnega prehranskega svetovanja na vrednosti serumskega kalija bolnikov s kronično ledvično boleznijo
  [Impact of nurse dietary education on potassium levels in patients with chronic kidney disease at nephrology outpatient clinic]
  2016
 87. Koroša Ana
  Presternalni kateter za izvajanje peritonealne dialize pri morbidni debelosti
  [Presternal catheter to carry out peritoneal dialysis at morbid obesity]
  2016
 88. Slavec Ksenija; Možina Teja; Paljk Ivana; Tul Nataša
  Zapleti po biopsiji horionskih resic in amniocentezi- retrospektivna kohortna raziskava
  2017
 89. Bukovec Petra; Lučovnik Miha; Tul Nataša
  Primerjava pH popkovne krvi med dvojčki, rojenimi po naravni poti in dvojčki, rojenimi s carskim rezom
  2017
 90. Neudauer Urban; Lučovnik Miha; Trojner-Bregar Andreja
  Smer širjenja električnih signalov v miometriju med porodom
  2017
 91. Fister Petja; Lah Liza L.
  Priporočila za obravnavo novorojenčka, rojenega SGB pozitivni materi
  2017
 92. Premru-Sršen Tanja
  Vpliv obporodne antibiotične profilakse na mikrobiom novorojenčka-česa se zares bojimo?
  2017
 93. Fabjan-Vodušek Vesna; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mole Helena; Pokorn Marko; Lučovnik Miha
  Antibiotična terapija ob porodu-priporočila
  2017
 94. Lučovnik Miha
  Je napočil čas za uvedbo presejanja za kolonizacijo s streptokokom skupine B v slovensko predporodno varstvo?
  2017
 95. Lozar Krivec Jana; Nosan Gregor
  Dolgoročne posledice invazivne okužbe novorojenčkov s streptokokom skupine B
  2017
 96. Lasič Mateja; Lučovnik Miha; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Müller-Premru Manica; Tul Nataša; Jeverica Samo
  Epidemiologija invazivnih okužb s streptokokom B v Sloveniji
  2017
 97. Jeverica Samo
  Prevalenca kolonizacije nosečnic s SGB v Sloveniji
  2017
 98. Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Mateja; Hadžić Vedran; Vrtačnik-Bokal Eda; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože
  Telesna dejavnost v nosečnosti-priporočila
  2017
 99. Kozak Matija; Šajina-Stritar Barbara
  Tromboprofilaksa v nosečnosti-imamo razloge za različne prakse?
  2017
 100. Štucin Gantar Irena
  Ko novorojenček zapusti porodnišnico
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics