biomedicina slovenica


"Kakovost" : 3727

 1. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 2. Denišlič Miro
  Spoznavne (kognitivne) motnje
  2006
 3. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 4. Hudej Rihard; Brojan Denis; Pulko Sašo; Peterlin Primož
  A simple method for estimating the longitudinal isocentre shift due to gantry motion
  2017
 5. Kibsgaard Jensen N.; Kirchheiner Kathrin; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Mazeron R.; Mahantshetty Umesh; Šegedin Barbara; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Hoskin Peter J.
  Bowel morbidity in cervix cancer after RCHT+IGABT
  2017
 6. Schmid Maximilian; Haie-Meder Christine; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.; Kirisits Christian; Lindegaard Jacob Christian; Tanderup Kari; Pötter Richard
  Local failures after radiochemotherapy and MR-image-guided brachytherapy in cervical cancer patients
  2017
 7. Najjari Jamal D.; Smet S.; Kibsgaard Jensen N.; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara
  Physician assessed and patient reported limb edema after RCHT + IGABT for cervical cancer (EMBRACE)
  2017
 8. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 9. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017
 10. Hrašovec-Lampret Andreja
  Vpliv temperature pri centrifugiranju na kakovost plazme
  2017
 11. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 12. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 13. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 14. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 15. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca; Pogačnik Ana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Smrkolj Špela; Gašper Urška; Strojan Fležar Margareta; Pižem Jože; Frković-Grazio Snježana
  Nova funkcionalnost prenovljenega informacijskega sistema DP Zora
  2017
 16. Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Ivanuš Urška
  Presejalni register DP Zora danes
  2017
 17. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 18. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 19. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 20. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 21. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 22. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 23. Meško-Brguljan Pika
  Zahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)
  2016
 24. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Gašperlin Lenka; Avberšek-Lužnik Ivica
  Kakovost bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2015
  [Quality of biological samples for laboratory testing in Hospital Jesenice from 2012 to 2015]
  2016
 25. Vučina Maša; Žerdoner Lilijana; Pađen Ljubiša; Ravljen Mirjam
  Kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pred in po pljučni rehabilitaciji
  [Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after pulmonary rehabilitation]
  2017
 26. Lampe Tomaž
  Vidik implementacije čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  [The aspect of the implementation of cross-border helathcare]
  2017
 27. Kovačević Marina; Nahtigal Blaža; Jevšnik Mojca
  Poznavanje elementov varnosti in kakovosti živil in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) med študenti sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  [Knowing the elements of food safety and visibility of European Food Safety Authority (EFSA) among students of saniraty engineering and nursing at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana]
  2017
 28. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 29. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 30. Režek Tina; Mlinar Reljić Nataša
  Potrebe po dnevnem centru za starostnike
  [The need for day-care centres for the elderly]
  2017
 31. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 32. Pavlenč Breda
  Akcijsko raziskovanje v fizioterapiji Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 33. Trojner-Bregar Andreja; Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mujezinović Faris
  Standardi in kazalniki kakovosti v perinatologiji
  Streptokok skupine B v perinatologiji
  2017
 34. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2017
 35. Rep Mirjana; Štemberger Kolnik Tamara
  Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic
  2016
 36. Kakovost in odličnost v digitalni družbi
  2016
 37. Bahun Mateja; Pavlenč Breda
  10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu
  2016
 38. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 39. Battelino Saba; Božanič Nina
  Periferne motnje ravnotežja
  2017
 40. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 41. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 42. Poplas-Susič Tonka
  Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2016
  2017
 43. Petek Šter Marija
  Predpisovanje antibiotikov v domovih starejših občanov
  2017
 44. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 45. Zelko Erika
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2017
 46. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 47. Adamič Metka; Štamol Špela
  Na prvo mesto postavlja kakovost
  2016
 48. Pohlen Boštjan
  Dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovosten izbor barve zoba
  2017
 49. Ihan Alojz
  Cepljenje proti streptokoku skupine B
  2017
 50. Steblovnik Lili; Mihevc Ponikvar Barbara
  Številni projekti informatizacije - združeni v korist pacienta?
  2017
 51. Troha Katarina; Černe Anja; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Dejavniki, ki so povezani z [!] kakovostjo izvedbe samomeritev krvnega tlaka
  2017
 52. Zupanič-Pajnič Irena
  Extraction of high quality DNA from contemporary and ancient human skeletons
  2017
 53. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 54. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varnost, učinkovitost in kakovost upravljanja z zdravili v Splošni bolnišnici Jesenice - kje smo bili, kje smo in kam gremo?
  2016
 55. Sfiligoj Barbara; Zupan Katja; Trifoni Nina
  Avtonomnost dela in kompetence babic v Splošni bolnišnici Jesenice
  2016
 56. Avberšek-Lužnik Ivica; Pogačar Martina
  Orodja za izgradnjo sistema kakovosti v laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 57. Rems Miran
  Neizkoriščene priložnosti kakovosti v zdravstvu
  2016
 58. Mulalić Sabina; Arlič Lidija; Štibelj Blok Milana; Dolžan Lindič Helena; Rems Miran
  Koordinator zdravstvene obravnave izboljša učinkovitost zdravstvene oskrbe
  2016
 59. Bahun Mateja; Macura Višić Nada; Strgar Mojca
  Neprekinjena in strukturirana izmenjava informacij o pacientu - ali to pomeni odličnost obravnave?
  2016
 60. Jerebic Sandra; Arh Tjaša; Avberšek-Lužnik Ivica
  Optimizacija procesov - primeri iz Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 61. Koblar Alenka; Thaler Jure; Trček Tilen; Ćurčija-Jurišin Marina; Babič Mateja
  Nadzor hladne verige v zdravstvu ter zagotavljanje kakovosti bivanja bolnikov, stanovalcev in zaposlenih
  2016
 62. Eberl Sabina; Kupnik Zvezdana; Balevska Violeta; Ekart Robert
  Vloga medicinske sestre pri zdravljenju akutne okvare ledvic
  [Role of the nurse in the treatment of acute renal failure]
  2016
 63. Koroša Ana; Miklič Lidija; Špalir Kujavec Betka; Ekart Robert
  Vpliv serumskega fosforja na pojav prvega peritonitisa pri pacientih, zdravljenih s peritonealno dializo
  [The impact of serum phosphorus on the first occurence of peritonitis with patients undergoing peritoneal dialysis]
  2016
 64. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Elektronski zapis ZN in uporaba mobilnih naprav v klinični praksi
  2016
 65. Eberl Sabina; Kupnik Zvezdana; Balevska Violeta; Špalir Kujavec Betka; Kuhar Andreja; Horvat Marjetka; Marič Darijan; Lipičar Kovšca Benedikta; Pirkovič Boža; Kogal Franja; Parapot Marica; Stropnik-Galuf Tina; Ekart Robert
  Kot starostnik na dializi se počutim ---
  [As the elderly on dialysis I feel ---]
  2016
 66. Krel Cvetka; Prašnički Natalija; Šopinger Tatjana; Tomažič Jožica; Bali Robert; Bevc Sebastjan
  Vpliv ambulantnega prehranskega svetovanja na vrednosti serumskega kalija bolnikov s kronično ledvično boleznijo
  [Impact of nurse dietary education on potassium levels in patients with chronic kidney disease at nephrology outpatient clinic]
  2016
 67. Koroša Ana
  Presternalni kateter za izvajanje peritonealne dialize pri morbidni debelosti
  [Presternal catheter to carry out peritoneal dialysis at morbid obesity]
  2016
 68. Slavec Ksenija; Možina Teja; Paljk Ivana; Tul Nataša
  Zapleti po biopsiji horionskih resic in amniocentezi- retrospektivna kohortna raziskava
  2017
 69. Bukovec Petra; Lučovnik Miha; Tul Nataša
  Primerjava pH popkovne krvi med dvojčki, rojenimi po naravni poti in dvojčki, rojenimi s carskim rezom
  2017
 70. Neudauer Urban; Lučovnik Miha; Trojner-Bregar Andreja
  Smer širjenja električnih signalov v miometriju med porodom
  2017
 71. Fister Petja; Lah Liza L.
  Priporočila za obravnavo novorojenčka, rojenega SGB pozitivni materi
  2017
 72. Premru-Sršen Tanja
  Vpliv obporodne antibiotične profilakse na mikrobiom novorojenčka-česa se zares bojimo?
  2017
 73. Fabjan-Vodušek Vesna; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mole Helena; Pokorn Marko; Lučovnik Miha
  Antibiotična terapija ob porodu-priporočila
  2017
 74. Lučovnik Miha
  Je napočil čas za uvedbo presejanja za kolonizacijo s streptokokom skupine B v slovensko predporodno varstvo?
  2017
 75. Lozar Krivec Jana; Nosan Gregor
  Dolgoročne posledice invazivne okužbe novorojenčkov s streptokokom skupine B
  2017
 76. Lasič Mateja; Lučovnik Miha; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Müller-Premru Manica; Tul Nataša; Jeverica Samo
  Epidemiologija invazivnih okužb s streptokokom B v Sloveniji
  2017
 77. Jeverica Samo
  Prevalenca kolonizacije nosečnic s SGB v Sloveniji
  2017
 78. Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Mateja; Hadžić Vedran; Vrtačnik-Bokal Eda; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože
  Telesna dejavnost v nosečnosti-priporočila
  2017
 79. Kozak Matija; Šajina-Stritar Barbara
  Tromboprofilaksa v nosečnosti-imamo razloge za različne prakse?
  2017
 80. Štucin Gantar Irena
  Ko novorojenček zapusti porodnišnico
  2017
 81. Vidmar Šimic Marijana; Globevnik Velikonja Vislava; Terzič Tea; Rus-Makovec Maja; Premru-Sršen Tanja
  Ali znamo prepoznati ranljive skupine nosečnic?
  2017
 82. Trojner-Bregar Andreja
  Kako nam gre, porodničarji Slovenije?
  2017
 83. Geršak Ksenija
  Predstavitev standardov in kazalnikov kakovost EBCOG
  2017
 84. Klemenc-Ketiš Zalika
  Testing of the Slovenian version of the safety attitudes questionnaire - ambulatory version
  2017
 85. Kos Jelka; Tušek-Bunc Ksenija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Z zdravljenjem povezana kakovost življenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 86. Klemenc-Ketiš Zalika
  Kazalniki kakovosti v referenčnih ambulantah družinske medicine
  [Quality indicators in model family medicine practices]
  2017
 87. Terlević Dabić Diana; Zajec Diana
  Imela sem pacientko, ki je vztrajala, naj ji populim vse zdrave zobe
  2017
 88. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 89. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 90. Žohar Čretnik Tjaša; Koren Srečko; Jeverica Samo; Seme Katja; Štorman Alenka
  Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju
  2017
 91. Dermota Urška; Ribič Helena; Grmek-Košnik Irena; Ravnik Mateja; Korošec Monika
  Kontrola kakovosti testiranja občutljivosti bakterij z metodo difuzije v agarju z diski (antibiogram)
  [Quality assurance of antimicrobial susceptibility testing by agar disc-difussion method (antibiogram)]
  2017
 92. Eberl-Gregorič Edita; Grmek-Košnik Irena
  Stroški kakovosti v zdravstvu
  [Quality costs in healthcare]
  2017
 93. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita
  Pomen okolja v prenosu bolnišničnih okužb
  [Correlation between the environment and the transmission of nosocomial infections]
  2017
 94. Keše Darja
  Genotipizacija bakterije Legionella pneumophila izolirane iz bolnikove kužnine in iz vodnega vira
  [Genotyping Legionella pneumophila isolates obtained from patient samples and water]
  2017
 95. Andlovic Alenka; Pirš Mateja
  Nadzorne kulture za odkrivanje enterobakterij, odpornih proti karbapenemom
  [Surveillance cultures for carbapenem-resistant enterobacteria]
  2017
 96. Pirš Mateja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Jeverica Samo; Cerar Kišek Tjaša; Kofol Romina; Ambrožič Jerneja; Seme Katja
  Presejalno testiranje in potrjevanje bakterij s karbapenemazami
  [Screening and confirming bacteria producting carbapenemases]
  2017
 97. Švent-Kučina Nataša; Kofol Romina; Pirš Mateja
  Klinično vrednotenje rezultatov molekularnih testov za dokazovanje proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus (MRSA) neposredno iz kužnin
  [Clinical evaluation of rapid molecular MRSA tests from surveillance cultures]
  2017
 98. Meško Meglič Karmen; Koren Srečko; Ambrožič Jerneja
  Karakterizacija plazmidov in klonov bakterije Klebsiella pneumoniae, ki so odgovorni za širjenje ESBL v slovenskih bolnišnicah
  [Characterisation of plasmid and clones of Klebsiella pneumoniae responsible for the spread of ESBLs ib Slovenian hospitals]
  2017
 99. Mikec Staša; Karakaš Nina; Meško-Brguljan Pika
  Sample reception process in medical laboratory - implementation of quality control plan based on risk management
  2016
 100. Poplas-Susič Tonka
  A risk matrix
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics