biomedicina slovenica


"Kakovost" : 3794

 1. Rupnik Veronika; Tomazin Iztok; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava kakovosti oskrbe dihalne poti pacientov med HNMP in ostalimi enotami NMP (A, B, C in PHE)
  2018
 2. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 3. Bahun Mateja; Jerebic Sandra
  Ali znamo izmeriti kakovost in varnost zdravstvene obravnave?
  2017
 4. Erklavec Urška; Dovjak Mateja; Golja Aleš; Kukec Andreja
  Indoor air pollution and health effects
  2017
 5. Ranđelović Aleš; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine
  2018
 6. Car Josip
  Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015
  2017
 7. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Čordić Tanija; Novak Anja; Mežik-Veber Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Predanalitične napake v sistemu evalvacije v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2016
  2017
 8. Avberšek-Lužnik Ivica; Olip Lara; Brlogar Simon
  Odkloni v laboratorijskem procesu pod žarometom rednega vodstvenega pregleda
  2017
 9. Avberšek-Lužnik Ivica; Mežik-Veber Marija
  Demingov krog kakovosti dvignil varnost laboratorijske predanalitike
  2017
 10. Štraus Primož
  Dodana vrednost registra tveganj v zdravstvu
  2017
 11. Li Sisi; Bamidis Panagiotis D.; Konstantinidis Stathis Th; Traver Vicente; Car Josip; Zary Nabil
  Setting priorities for EU healthcare workforce IT skills competence improvement
  2017
 12. Petek Davorina; Petek Šter Marija; Tušek-Bunc Ksenija
  Health behavior and health-related quality of life in patients with a high risk of cardiovascular disease
  [Zdravstvene navade in z zdravjem povezana kakovost življenja pri bolnikih z visokim tveganjem za nastanek bolezni srca in ožilja]
  2018
 13. Mohar Lorbeg Petra; Bogovič Matijašić Bojana
  Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih
  [Quality of probiotic supplements on the Slovenian market in the light of legislation on health claims on foodstuffs]
  2017
 14. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 15. Gržinić Janja; Peršolja Melita; Oštir Majda
  Zdravstvena nega novorojenčka: protokol in higiena rok
  2017
 16. Kosmina Štefančič Barbara
  Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe
  2017
 17. Mrak Jana
  Storitve mobilnih paliativnih timov - ZZZS
  2017
 18. Selič Polona
  Kakovost dela, medosebnih odnosov in življenja profesionalcev kot razlogi za potrebno preprečevanje izgorelosti
  [Quality of work, interpersonal relations and quality of life in professionals]
  2017
 19. Ribič Helena; Dermota Urška
  Kakovost mikrobioloških vzorcev pri starostnikih in možnosti za izboljšave
  [Quality of samples for clinical microbiology in the elderly and possibilities for improvement]
  2017
 20. Benkovič Robertina; Zafošnik Uroš
  Do boljše kakovosti s Tednom kakovosti
  2017
 21. Kersnik Janko
  Zagotavljanje kakovosti
  2017
 22. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Švab Igor; Kržan Mojca; Stare Janez
  Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih
  [A web-based decision support application and quality of drug prescribing in home living elderly]
  2017
 23. Galvani Vesna; Marolt Nevenka; Uran Apolonija
  Vodenje neskladnosti na Zavodu RS za transfutijsko medicino kot orodje za nenehno izboljšavo procesov in sistema vodenja kakovosti
  [Control of non-conformities as a motive force to improve and strengthen quality management system at the Blood transfusion centre of Slovenia]
  2016
 24. Koritnik Blaž
  Paliativna oskrba bolnikov z ALS v UKC Ljubljana
  2017
 25. Zaletel Marjan
  Paliativna oskrba bolnikov z akutno možgansko kapjo
  2017
 26. Bohar Mojca; Štrakl Greta; Cvetko Weiss Valerija
  Comparison of glucose Point-of-care measurement and laboratory values in General Hospital Murska Sobota
  2016
 27. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 28. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 29. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 30. Bernot Marjana; Ebert Moltara Maja
  Mesto bolnišničnega koordinatorja v razvoju paliative mreže v Sloveniji
  2017
 31. Pavlova Bojadžiski Mirjana; Ebert Moltara Maja
  Ocena potreb po paliativnem pristopu glede na delež obravnav bolnikov z neozdravljivim rakom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
  2017
 32. Ebert Moltara Maja; Lopuh Mateja; Bernot Marjana
  Korak za korakom
  2017
 33. Mehle Maria Gloria; Zavratnik Boštjan; Ebert Moltara Maja
  Odnos medicinskih sester na Onkološkem inštitutu Ljubljana do oskrbe umirajočih bolnikov
  2017
 34. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 35. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 36. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 37. Kok Jan; Železnik Ramuta Taja
  EUROMA - critical factors for achieving high quality in Molecular Biology master programmes
  2017
 38. Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Are characteristics of team members important for quality management of chronic patients at primary care level?
  2017
 39. Poplas-Susič Tonka
  Varna in kakovostna obravnava bolnika v oskrbi na primarnem nivoju
  2017
 40. Prunk Franetič Breda; Mugoša Jožica; Lazar Daneu Vesna; Juričič Mojca
  Prehranjevalne navade mladostnikov
  2017
 41. Firbas Peter
  Kakovost vode Kamniške Bistrice, vrednotena z biološkim testom
  2017
 42. Rener-Sitar Ksenija
  Pomen pacientove samoocene oralnega zdravja v stomatološki protetiki - pregled področja
  [Measuring a patient's self-reported oral health in prosthetic dentistry - a review]
  2017
 43. Vrščaj Renata
  Vloga medicinske sestre v enoti za paliativno oskrbo
  [Nurses' role in the paliative [i. e. palliative] care unit]
  2017
 44. Kac Katarina
  Varnostna kultura pri delu z ostrimi predmeti na Oddelku za dializo
  human factor and systemic approach
  [Safety culture at work with sharp items at the dialysis department]
  2017
 45. Dobnik Mojca
  Kvaliteta življenja in uporaba NSAR
  [Quality of life and NSAR]
  2017
 46. Rak Mojca; Špalir Kujavec Betka
  Pravica pacientov do paliativne oskrbe in etične dileme medicinske sestre v hospitalu
  2017
 47. Pušnik Danijela; Verdnik Saša; Trdin Andreja; Špalir Kujavec Betka; Živko Iris
  Spremljanje bolečine
  [Monitoring pain]
  2017
 48. Kukec Andreja
  Kakovost zraka v notranjih prostorih
  2017
 49. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 50. Kos Boris; Tušek-Bunc Ksenija
  Kakovost življenja starostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 51. Štern Biljana; Hojs-Fabjan Tanja; Rener-Sitar Ksenija; Zaletel-Kragelj Lijana
  Validation of the Slovenian version of multiple sclerosis quality of life (MSQOL-54) instrument
  [Potrditev slovenske verzije vprašalnika o kakovosti življenja pri multipli sklerozi (MSQOL-54)]
  2017
 52. Kopčavar Guček Nena
  Obravnava odvisnosti od tobaka
  2017
 53. Kutnar Veronika
  Nadzor kakovosti mamografskih slik v Državnem presejalnem programu DORA
  [Quality control of mammographic images in the National breat cancer screening programme - NP DORA]
  2017
 54. Poljak Mario; Carozzi Francesca; Cuschieri Kate S.
  Quality assurance programs for HPV - based cervical cancer screening and the implication for labora tory organization
  2017
 55. Poplas-Susič Tonka; Benkovič Robertina; Dolšak Rudi
  Improving quality and safety of patients management in the Community Health Centre (CHC) Ljubljana
  2017
 56. Kastelic Andrej
  Pristop k bolniku z mejno osebnostno motnjo
  2016
 57. Vidmar Gaj; Burger Helena; Majdič Neža
  Statistical process control in the field of rehabilitation
  2017
 58. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 59. Janša Karmen
  Opredelitev kompetenc in vrednotenje uspešnosti zdravnikov
  2015
 60. Strgar Mojca; Macun Eva
  Model popolne poklicne avtonomnosti babic na vseh področjih njihovih kompetenc v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 61. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili in problem polifarmakoterapije
  2016
 62. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Implementing quality indicators for diabetes and hypertension in family medicine in Slovenia
  [Uvajanje kazalnikov kakovosti za sladkorno bolezen in arterijsko hipertenzijo v družinski medicini v Sloveniji]
  2017
 63. Dolenc-Voljč Mateja
  Kronično imunsko pogojene vnetne bolezni kože
  2016
 64. Hawlina Simon; Pantar Robert
  Ni urina - kaj pa zdaj?
  2016
 65. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 66. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 67. Velenik Vaneja; Šečerov Ermenc Ajra; But-Hadžić Jasna; Zadnik Vesna
  Health-related quality of life assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire in the general Slovenian population
  2017
 68. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 69. Denišlič Miro
  Spoznavne (kognitivne) motnje
  2006
 70. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 71. Hudej Rihard; Brojan Denis; Pulko Sašo; Peterlin Primož
  A simple method for estimating the longitudinal isocentre shift due to gantry motion
  2017
 72. Kibsgaard Jensen N.; Kirchheiner Kathrin; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Mazeron R.; Mahantshetty Umesh; Šegedin Barbara; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Hoskin Peter J.
  Bowel morbidity in cervix cancer after RCHT+IGABT
  2017
 73. Schmid Maximilian; Haie-Meder Christine; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.; Kirisits Christian; Lindegaard Jacob Christian; Tanderup Kari; Pötter Richard
  Local failures after radiochemotherapy and MR-image-guided brachytherapy in cervical cancer patients
  2017
 74. Najjari Jamal D.; Smet S.; Kibsgaard Jensen N.; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara
  Physician assessed and patient reported limb edema after RCHT + IGABT for cervical cancer (EMBRACE)
  2017
 75. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 76. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017
 77. Hrašovec-Lampret Andreja
  Vpliv temperature pri centrifugiranju na kakovost plazme
  2017
 78. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 79. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 80. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 81. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 82. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca; Pogačnik Ana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Smrkolj Špela; Gašper Urška; Strojan Fležar Margareta; Pižem Jože; Frković-Grazio Snježana
  Nova funkcionalnost prenovljenega informacijskega sistema DP Zora
  2017
 83. Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Ivanuš Urška
  Presejalni register DP Zora danes
  2017
 84. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 85. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 86. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 87. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 88. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 89. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 90. Meško-Brguljan Pika
  Zahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)
  2016
 91. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Gašperlin Lenka; Avberšek-Lužnik Ivica
  Kakovost bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2015
  [Quality of biological samples for laboratory testing in Hospital Jesenice from 2012 to 2015]
  2016
 92. Vučina Maša; Žerdoner Lilijana; Pađen Ljubiša; Ravljen Mirjam
  Kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pred in po pljučni rehabilitaciji
  [Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after pulmonary rehabilitation]
  2017
 93. Lampe Tomaž
  Vidik implementacije čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  [The aspect of the implementation of cross-border helathcare]
  2017
 94. Kovačević Marina; Nahtigal Blaža; Jevšnik Mojca
  Poznavanje elementov varnosti in kakovosti živil in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) med študenti sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  [Knowing the elements of food safety and visibility of European Food Safety Authority (EFSA) among students of saniraty engineering and nursing at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana]
  2017
 95. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 96. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 97. Režek Tina; Mlinar Reljić Nataša
  Potrebe po dnevnem centru za starostnike
  [The need for day-care centres for the elderly]
  2017
 98. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 99. Pavlenč Breda
  Akcijsko raziskovanje v fizioterapiji Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 100. Trojner-Bregar Andreja; Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mujezinović Faris
  Standardi in kazalniki kakovosti v perinatologiji
  Streptokok skupine B v perinatologiji
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics