biomedicina slovenica


"Kalcitonin" : 50

 1. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 2. Cvetinović Nataša; Isaković Andjelka M.; Lainščak Mitja; Düngen Hans-Dirk; Marković Nikolić Nataša; Lončar Goran
  Procalcitonin in heart failure
  2017
 3. Grašič-Kuhar Cvetka
  Sistemsko zdravljenje napredovalega medularnega karcinoma ščitnice
  2016
 4. Lončar Goran; Tscholl Verena; Tahirović Elvis; Šekularac Nikola; Marx Almuth; Obradovic Danilo; Veskovic Jovan; Lainščak Mitja; Von Haehling Stephan; Edelmann Frank; Arandjelovic Aleksandra; Apostolović Svetlana; Stanojevic Dragana; Pieske Burkert; Trippel Tobias D.; Düngen Hans-Dirk
  Should procalcitonin be measured routinely in acute decompensated heart failure?
  2015
 5. Jereb Sara; Planinc Strunjaš Natalija; Jereb Matjaž
  Vpliv vrste povzročitelja na porast koncentracije prokalcitonina pri bolnikih s sepso
  [Infectious agent's influence on serum procalcitonin concentration in patients with sepsis]
  2015
 6. Skitek Milan
  2. seminar z mednarodno udeležbo Uporaba prokalcitonina in ostalih označevalcev sistemskih okužb v laboratorijski medicini in klinični praksi
  2009
 7. Mervic Manfred
  Pomen C-reaktivnega proteina, hematokrita in prokalcitonina pri napovedovanju nekroze pankreasa pri akutnem pankreatitisu
  2010
 8. Jereb M; Derganc M; Kremžar B; Kitanovski L
  Prokalcitonin v klinični praksi
  2009
 9. Karakaš N; Tomič V; Meško-Brguljan P
  CRP in prokalcitonin pri bolnikih v enotah intenzivne terapije
  [CRP and procalcitonin in patients admitted to intensive care unit]
  2004
 10. Kitanovski L; Derganc M; Jazbec J; Benedik-Dolničar M; Anžič J; Gubina M; Hojker S
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v diagnostiki hude okužbe pri otrocih s febrilno nevtropenijo
  2004
 11. Jerin Aleš; Osredkar Joško; Požar-Lukanovič Neva; Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje; Paver-Eržen Vesna
  Sproščanje vnetnih dejavnikov v krvni obtok pri operacijah jeter
  [Release of inflammatory parameters into the circulation in liver surgery]
  2004
 12. Kitanovski Lidija; Gubina Marija; Jazbec Janez; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Pomen določanja interlevkina-6 in prokalcitonina v diagnostiki febrilne nevtropenije pri otrocih
  [Significance of determining interleukin-6 and procalcitonin in the diagnosis of febrile neutropenia in children]
  2004
 13. Jereb Matjaž
  Vpliv mesta okužbe in vrste bakterije na koncentracijo prokalcitonina v serumu
  2004
 14. Skalerič Eva
  Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu bolnikov s parodontalno boleznijo
  [The levels of some inflammatory mediators and cytokines in the sera of patients with periodontal disease]
  2004
 15. Kitanovski Lidija; Derganc Meta; Jazbec Janez; Benedik-Dolničar Majda; Anžič Jožica; Gubina Marija; Hojker Sergej; Krhin Blaž
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v diagnostiki hude okužbe pri otrocih s febrilno nevtropenijo
  [Procalcitonin and interleukin-6 as markers of severe infection in children with febrile neutropenia]
  2004
 16. Kitanovski Lidija
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v zgodnji diagnostiki okužbe otrok s febrilno nevtropenijo
  2004
 17. Pavčnik-Arnol Maja
  Pomen beljakovine, ki veže lipopolisaharid, prokalcitonina in interlevkina 6 v zgodnji diagnostiki hude okužbe kritično bolnih novorojenčkov in otrok
  2003
 18. Lejko-Zupanc Tatjana
  Nespecifične laboratorijske preiskave v diagnostiki okužb
  [Nonspecific laboratory tests in the diagnosis of infectious diseases]
  2003
 19. Hlebič Gregor
  Pomen prokalcitonina kot označevalca okužbe pri akutnem nekrozantnem pankreatitisu
  2001
 20. Hlebič Gregor
  Pomen prokalcitonina kot označevalca okužbe pri akutnem nekrozantnem pankreatitisu
  [Role of procalcitonin as an marker of infection in acute necrotizing pancreatitis]
  2002
 21. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Krivec Bojan; Skale Rafael; Parežnik Roman; Podbregar Matej
  Pomen prokalcitonina pri prepoznavanju bakterijske okužbe
  [The role of procalcitonin in bacterial infection recognition]
  2001
 22. Gobec Stanislav
  Zdravila v menopavzi - pregled učinkovin za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze
  [Drugs in menopause - an overview of drugs relevant for prevention and treatment of osteoporosis]
  2001
 23. Gobec Lidija; Krivec Štefka
  Hitri semikvantitativni test za določanje prokalcitonina v serumu
  2000
 24. Babič Katica; Černe Darko; Osredkar Joško
  Prokalcitonin v programu urgentnih laboratorijskih preiskav
  2000
 25. Fuerst Jurij
  Poraba zdravil v Sloveniji
  [Drug consumption in Slovenia]
  2001
 26. Sršen V
  Naše izkušnje pri zdravljenju osteogenesis imperfecte s kalcitoninom
  1983
 27. Žemva Ž; Bergant D; Šuštaršič J
  Določevanje kalcitonina v serumu
  1980
 28. Kham-Lindtner T; Kališnik M
  STEREOLOŠKA ANALIZA KALCITONINSKIH CELIC V PASJI ŠčITNICI
  1981
 29. Jereb Matjaž
  Napovedna vrednost prokalcitonina v serumu in likvorju za diagnozo bakterijskega meningitisa
  [Predictive value of serum and cerebrospinal fluid procalcitonin level for the diagnosis of bacterial meningitis]
  2000
 30. Bonač Barbara
  Interlevkin-8 in prokalcitonin v zgodnji diagnostiki hude okužbe novorojenčka
  2000
 31. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Hojker Sergej; Strle Franc
  Diagnostična vloga prokalcitonina pri bolnikih z gnojnim menigitisom
  [Diagnostic value of procalcitonin in patients with bacterial meningitis]
  2000
 32. Jereb Matjaž
  Diagnostična vloga prokalcitonina pri bolnikih z meningitisom
  1999
 33. Avberšek-Lužnik Ivica
  Prokalcitonin kot marker bakterijske infekcije
  1998
 34. Fuerst Jurij
  Farmakoekonomika: farmakoekonomski vidiki predpisovanja kalcitonina v Sloveniji
  1999
 35. Remškar Mojca
  Prokalcitonin pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom
  1998
 36. Muzlovič Igor; Vilman Jelena; Zupančič Martina; Pikelj Franjo
  Vročina zaradi zdravil - vloga prokalcitonina pri razlikovanju vročine zaradi sepse oziroma zdravil: primer iz klinične prakse
  [Drug fever - the role of procalcitonin in differentiation of sepsis and drug fever: case report]
  1999
 37. Derganc M; Grosek Š; Lazar I; Moder B; Gubina M
  Spremembe povzročiteljev in diagnostika neonatalne sepse v enoti za intenzivno terapijo
  [Changing causative microorganisms and diagnostics of neonatal sepsis in the paediatric intensive care unit]
  1998
 38. Legan M
  Vpliv inzulina, rastnega faktorja 1, rastnega hormona in spolnih hormonov na kostno gostoto
  [The influence of insulin, growth factor 1, growth hormone and sex steroids on bone mineral density]
  1994
 39. Koršić M
  Kalcitonin
  1991
 40. Popović V; Micić D; Damjanović S; Petakov M; Han R; Zorić S; Manojlović D; Mićić J
  Odgovor kalcitonina u plazmi na stimulaciju sa pentagastrinom u bolesnika sa Hashimoto tiroiditisom
  [Plasma calcitonin response to pentagastrin stimulation in patients with Hashimoto thyroiditis]
  1989
 41. Gantar-Rott U; Kocijančič A; Vrhovec I
  Koncentracija parathormona, kalcitonina i kalcitriola u serumu žena sa osteoporozom, zavisno od godina života
  [The relationship between serum PTH, calcitonin and calcitriol level and the age of women with osteoporosis]
  1989
 42. Čakalaroski K; Masin G
  Kalcitonin kaj bolni na hronična hemodijaliza
  1988
 43. Roth A; Kolarić K
  Analgetska aktivnost kalcitonina u bolesnica s osteolitićkim metastazama karcinoma dojke
  [Analgetic action of calcitonin in patients with painful osteolytic metastases of breast cancer]
  1987
 44. Ðorđević J; Ðorđević M
  Efekat kalcitonina kod bolesnika sa bolnim koštanim metastazama
  [Effectiveness of calcitonin in the treatment of painful bone metastases]
  1987
 45. Welzel D; Schmid G; Kleibel F; Berressem P
  Kalcitonin ublažava bolove u pacijenata s rakom kostiju
  [Calcitonin relieves pain in patients with bone cancer]
  1987
 46. Mazzuoli G; Passeri M; Gennari C; Minisola S; Antonelli R; Valtorta C; Palummeri E; Cervellin GF; Gonnelli S; Francini G
  Djelovanje kalcitonina u liječenju postmenopauzalne osteoporoze: kontrolirani dvostruko slijepi klinički pokus
  [Effects of salmon calcitonin on postmenopausal osteoporosis: a controlled double-blind clinical study]
  1987
 47. Bossanyi A
  Praktična iskustva s miacalcicom u terapiji Sudeckovog sindroma
  [Our experience with miacalcic in the treatment of Sudeck's disease]
  1987
 48. Hančević J; Husar J; Turčić J
  Liječenje Sudeckove distrofije kalcitoninom
  [Calcitonin in the treatment of algodystrophy]
  1987
 49. Stevenson JC
  Kalcitonin u liječenju Pagetove bolesti
  [Calcitonin in the treatment of Paget's disease]
  1987
 50. Gjuriš V
  Kalcitonin. Pregled fizioloških i farmakoloških djelovanja
  [Calcitonin. A survey of its physiological and pharmacological effects]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics