biomedicina slovenica


"Kalmodulin" : 3

 1. Limbäck-Stokin Clara; Vodušek David B.; Mayford Mark Richard
  Vloga jedrnega kompleksa kalcij/kalmodulin pri utrjevanju dolgoročnega spomina
  [The role of nuclear calcium/calmodulin complex in long-term memory consolidation]
  2016
 2. Jorgačevski Jernej
  Spremljanje interakcije med kalmodulinom in amoditoksinom C s pomočjo laserske pincete
  2004
 3. Grosmajer R
  Kalmodulin. (Calmodulin)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics