biomedicina slovenica


"Kanabinoidi" : 37

 1. Brvar Miran; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Toksikologija 2018
  2018
 2. Grenc Damjan
  Evropski projekt EURO-DEN
  2018
 3. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Vpliv konoplje na duševno zdravje
  2018
 4. Brvar Miran
  Zastrupitve s konopljo
  2018
 5. Kržan Mojca
  Farmakokinetika in farmakodinamika kanabinoidov rastlinskega izvora
  2018
 6. Červek Jožica; Krek Milan; Zlodej Nataša; Mehle Maria Gloria; Červek Matej
  Cannabinoids and medicinal cannabis in Slovenia
  2016
 7. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Zdravljenje odvisnosti od kanabinoidov
  2016
 8. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od kanabinouidov pri nas in v svetu
  2016
 9. Kastelic Andrej; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Zbornik predavanj
  2016
 10. Šegrec Nuša
  O sintetičnih kanabinoidih
  2016
 11. Dobaja Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Occupational transdermal poisoning with synthetic cannabinoid cumyl-PINACA
  2017
 12. Novak Nadja; Jerković Lora; Kržan Mojca
  Ali uporaba kanabinoidov izboljša kvaliteto življenja bolnikov z multiplo sklerozo?
  [Does cannabis use improve quality of life in patients with multiple sclerosis?]
  2016
 13. Marinček Garić Gordana
  Aktualno!
  2016
 14. Dobaja Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Occupational transdermal poisoning with synthetic cannabinoids
  2016
 15. Lahajnar Slavica
  Medicinska uporaba kanabinoidov - kdaj in komu
  2016
 16. Hojnik Marko; Dobovišek Luka; Ferk Polonca
  Potential interactions between cannabinoids and estrogens in common diseases
  [Možne interakcije med kanabinoidi in estrogeni pri pogostih boleznih]
  2014
 17. Klavž Janez; Gorenjak Maksimiljan; Marinšek Martin
  Suicide attempt with a mix of synthetic cannabinoids and synthetic cathinones
  2016
 18. Lahajnar Slavica
  Medicinska uporaba kanabinoidov - kdaj in komu?
  2015
 19. Červek Jožica; Račič Irena
  Za zdaj le za zdravljenje simptomov
  2015
 20. Červek Jožica; Neubauer David; Krek Milan; Červek Matej
  Kanabinoidi in medicinska konoplja v Sloveniji
  2015
 21. Krek Milan; Kastelic Andrej
  Medical use of cannabinoids
  2015
 22. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od novih drog
  2014
 23. Mele Tina; Drevenšek Gorazd
  Nove indikacije in razvoj zdravil na osnovi konoplje
  [New indications and development of Cannabis - based medicines]
  2015
 24. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 25. Červek Jožica; Červek Matej
  Možnosti zdravljenja maligne bolezni s kanabinoidi
  2015
 26. Ryskamp Daniel A.; Redmon Sarah; Jo Andrew O.; Križaj David
  TRPV1 and endocannabinoids
  2014
 27. Ebert Moltara Maja
  Medicinska uporaba kanabinoidov v Sloveniji
  2014
 28. Maselj Brane
  Doktrina preprodajalcev je nad doktrino medicine
  2014
 29. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja
  Uporaba sintetičnih kanabinoidov pri psihotičnih motnjah
  2014
 30. Pustoslemšek Miran
  Pacienti z dvojno diagnozo in uporaba sintetičnih kanabinoidov
  2013
 31. Pirtošek Zvezdan
  Kanabinoidi in nevrološke motnje
  2014
 32. Peterlin-Mašič Lucija
  Nevarne kombinacije ter trendi zlorabe zdravil in novih drog
  2013
 33. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja; Klavž Janez
  Problematika zlorabe sintetičnih kanabinoidov in njihove detekcije
  2012
 34. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Izdelki "Spice" z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi
  2009
 35. Štempelj Mateja; Ferjan Ilonka
  Kanabinoidi - njihovo delovanje in učinki
  [Cannabinoids - their action and effects]
  2006
 36. Valh Renata
  Pomoč razširjenega okna detekcije pri kanabinoidih
  [The help of expanded detection window for canabinonoids determination]
  2004
 37. Pražnikar Aleš
  Prve izkušnje v lajšanju spastičnosti in bolečine s kanabinoidi pri osebah z multiplo sklerozo
  2004New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics