biomedicina slovenica


"Kap" : 2532

 1. Jousse-Joulin Sandrine; Nowak Emmanuel; Cornec Divi; Brown Jackie; Carr Andrew; Carotti Marina; Fisher Benjamin; Fradin Joel; Hočevar Alojzija; Jonsson Malin V.
  Salivary gland ultrasound abnormalities in primary Sjögren's syndrome
  2017
 2. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 3. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Critical review of viewership and contents of official healthcare organization websites
  2017
 4. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 5. Šoštarič Podlesnik Marija; Savšek Lina
  Migrena ali subarahnoidna krvavitev?
  [Migraine or subarachnoid hemorrhage?]
  2017
 6. Ovčar Štante Klavdija; Potočnik Jure; Rakuša Martin
  Vaskularni kognitivni upad in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2017
 7. Sevšek Marija; Stenko Ana; Rener-Primec Zvonka; Kitanovski Lidija
  Dejavniki tveganja pri otrocih z ishemično možgansko kapjo
  2009
 8. Krašna Metka; Maličev Elvira; Rozman Jasmina Živa; Vrtovec Bojan
  Assessment of stability of CD34+ cell products enriched by immunoselection from peripheral blood mononuclear cells during refrigerated storage
  2017
 9. Menih Marija; Križmarić Miljenko; Hojs-Fabjan Tanja
  Clinical role of von Willenbrand factor in acute ischemic stroke
  2017
 10. Maver Aleš; Lavtar Polona; Ristić Smiljana; Stopinšek Sanja; Simčič Saša; Hočevar Keli; Sepčić Juraj; Drulovic Jelena; Pekmezović Tatjana; Novaković Ivana; Hodžić Alenka; Rudolf Gorazd; Šega Saša; Starčević-Čizmarević Nada; Palandačić Anja; Zamolo Gordana; Kapović Miljenko; Likar Tina; Peterlin Borut
  Identification of rare genetic variation of NLRP1 gene in familial multiple sclerosis
  2017
 11. Goljar Nika; Giordano Andrea; Vrbanić Tea Schnurrer-Luke; Rudolf Marko; Banicek-Sosa Ivanka; Albensi Caterina; Burger Helena; Franchignoni Franco
  Rasch validation and comparison of Slovenian, Croatian, and Italian versions of the Mini-BESTest in patients with subacute stroke
  2017
 12. Bahun Mateja
  Določanje glukoze v kapilarni krvi z merilnikom
  2013
 13. Lasič Eva; Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Robinson Phillip J.; Zorec Robert
  Dynamin regulates the fusion pore of endo- and exocytotic vesicles as revealed by membrane capacitance measurements
  2017
 14. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 15. Stacey Andrew; Lavrič Alenka; Thaung Caroline; Siddiq Samreen; Sagoo Mandeep
  Solitary iris plasmacytoma with anterior chamber crystalline deposits
  2017
 16. Wallin A.; Kapaki E.; Boban M.; Engelborghs Sebastiaan; Hermann D. M; Huisa B.; Jonsson Malin V.; Gregorič Kramberger Milica; Lossi L.; Malojcic Branko
  Biochemical markers in vascular cognitive impairment associated with subcortical small vessel disease
  2017
 17. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  Perioperative increase in neutrophil CD64 expression is an indicator for intra-abdominal infection after colorectal cancer surgery
  2017
 18. Rozman Jasmina Živa; Pohar Perme Maja; Jež Mojca; Maličev Elvira; Krašna Metka; Novaković Srdjan; Vrtovec Bojan; Rožman Primož
  The effect of CD34+ cell telomere length and hTERT expression on the outcome of autologous CD34+ cell transplantation in patients with chronic heart failure
  2017
 19. Rozman Jasmina Živa; Pohar Perme Maja; Jež Mojca; Maličev Elvira; Krašna Metka; Vrtovec Bojan; Rožman Primož
  DNA methylation and hydroxymethylation Profile of CD34+-enriched cell products intended for autologous CD34+ cell transplantation
  2017
 20. Cvetojević Zorica; Pretnar-Oblak Janja
  Ishemična možganska kap-posebnosti pri zdravljenju starostnikov
  [Ischemic troke-specifities in the treatment of the elderly]
  2017
 21. Ristić Smiljana; Starčević-Čizmarević Nada; Lavtar Polona; Lovrečić Luca; Perković Olivio; Sepčić Juraj; Šega Saša; Kapović Miljenko; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and interferon-[beta] treatment response in multiple sclerosis patients
  2017
 22. Čižman Štaba Urša; Vidmar Gaj; Drnovšek Petra
  Influence of the rehabilitation outcome on returning to drive after neurological impairment
  2017
 23. Erjavec Tatjana; Goljar Nika; Rudolf Marko; Vipavec Branka; Hočevar Posavec Bojana; Žen Jurančič Marijana; Vidmar Gaj
  Aerobni trening v subakutnem obdobju po možganski kapi
  [Aerobic training in subacute stroke patients]
  2017
 24. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 25. Jeverica Samo; Lasič Mateja; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Tul Nataša; Müller-Premru Manica; Lučovnik Miha
  Invasive neonatal Streptococcus agalactiae infection in SI, 2003-2013
  2017
 26. Ihan Alojz; Podkrižnik Mimi; Šipić Roman
  Včasih so šli v nesmrtnost veliki duhovi, zdaj je večen kapital
  2017
 27. Lasič Mateja; Lučovnik Miha; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Müller-Premru Manica; Tul Nataša; Jeverica Samo
  Epidemiologija invazivnih okužb s streptokokom B v Sloveniji
  2017
 28. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 29. Hirci Nataša; Homar Vesna; Jazbinšek Simona; Kocijančič-Pokorn Nike; Korošec Tanja; Lipovec Čebron Uršula; Mikolič Južnič Tamara; Milavec Kapun Marija; Pistotnik Sara; Rotar-Pavlič Danica; Zelko Erika
  Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu
  2017
 30. Milavec Kapun Marija; Jug Došler Anita; Kvas Andreja; Šimenc Jana; Rajkovič Uroš; Beštek Mate
  Zbornik prispevkov z recenzijo in izvlečkov
  [Book of papers with peer review and abstracts]
  2017
 31. Leon Martin B.; Smith Craig R.; Mack Michael J.; Makkar Raj; Svensson Lars G.; Kodali Susheel K.; Thourani Vinod H.; Tuzcu E. Murat; Miller D. Craig; Herrmann Howard C.; Gregorič Igor
  Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients
  2016
 32. Erman Andreja; Veranič Peter; Kapun Gregor; Pavlin Mojca; Bregar Vladimir Boštjan; Erdani-Kreft Mateja
  Orthotopic mouse bladder tumour model for studying early stages of tumourigenesis
  2016
 33. Šoštarič Podlesnik Marija; Pretnar-Oblak Janja; Podbregar Matej
  Kvaliteta obravnave mladih bolnikov z ishemično možgansko kapjo v osrednji Sloveniji in pogostnost ter učinkovitost zapiranja odprtega ovalnega okna
  2016
 34. Puh Urška; Vovk Andrej; Šuput Dušan
  Cognitive load during simple and complex motor tasks in acute stage after stroke
  2006
 35. Goljar Nika; Javh Metka; Rudolf Marko; Bizovičar Nataša; Rudel Drago; Obržan Dare; Burger Helena
  Storitev telerehabilitacije na domu za osebe po preboleli možganski kapi
  [Telerehabilitation service at home for patients after stroke]
  2016
 36. Knez Miklič Maja; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Bratanič Nevenka
  Tumorji kromafinih celic
  [Chromaffin cell tumours]
  2015
 37. Arnež Maja
  Encefalitis in mielitis
  [Encephalitis and myelitis]
  2016
 38. Pretnar-Oblak Janja
  Sekundarna preventiva kardioemboličnih možganskih kapi
  [Secondary prevention of cadioembolic stroke]
  2016
 39. Kaplan Petra; Vrtovec Bojan; Jug Borut
  Orosomucoid is an independent predictor of prognosis in chronic heart failure
  2016
 40. Pretnar-Oblak Janja; Rigler Igor
  Pristop k bolniku s sumom na ishemično možgansko kap
  2016
 41. Blinc Aleš
  Primerjava učinkovitosti in varnosti neposrednih peroralnih antikoagulacijskih zdravil
  2016
 42. Pretnar-Oblak Janja; Furlan Tomaž
  TeleKap-razvoj in nadgradnja rešitve za oddaljeno diagnosticiranje in obravnavo možganske kapi
  [TeleKap-development and upgrade of remote stroke diagnosis and treatment solution]
  2016
 43. Pretnar-Oblak Janja
  Zdravljenje bolnika s sočasno atrijsko fibrilacijo in karotidno boleznijo
  2016
 44. Žvan Bojana; Zupan Matija
  Nacionalna mreža TeleKap
  2016
 45. Bizovičar Nataša; Rudolf Marko; Javh Metka; Goljar Nika; Rudel Drago; Obržan Dare; Burger Helena
  Učinki vadbe na domu ob pomoči vaj v pisni in video obliki pri bolnikih po možganski kapi
  [Effects of home exercise assisted by written and video instructions in patients after stroke]
  2016
 46. Puh Urška; Behrić Edita; Zatler Sabina; Rudolf Marko; Kržišnik Maruša
  Razvrstitev funkcijske premičnosti
  [Functional ambulation classification]
  2016
 47. Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Benhamou Claude; Marin Fernando; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Lespessailles Eric; Napoli Nicola; Nikolic Tatjana; Petto Helmut
  Fracture rate, quality of life and back pain in patients with osteoporosis treated with teriparatide
  2016
 48. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti
  2016
 49. Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu
  2016
 50. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Arnol Miha; Adamlje Tone; Ceglar Zlata; Damevska Gabriela; Globokar Mateja; Černe Senka; Čufer Andrej; Drozg Andrej; Ekart Robert; Knap Bojan; Kapun Sonja; Kralj Lopert Simona; Klančič Dimitrij; Kunc-Rešek Natalija; Kralj Stojan; Malovrh Marko; Močivnik Marjan; Novljan Gregor; Romozi Karmen; Rus Igor; Saksida Silvana; Vujkovac Bojan; Ponikvar Rafael
  Renal replacement therapy in Slovenia
  2016
 51. Boc Marko; Ravnik-Oblak Maja
  Toksični sopojavi fluoropirimidinov
  2016
 52. Cotič Jasna; Jamšek Jure; Kuhar Milan; Ihan Hren Nataša; Kansky Andrej; Özcan Mutlu; Jevnikar Peter
  Implant-prosthetic rehabilitation after radiation treatment in head and neck cancer patients
  2016
 53. Augusta Josef; Filip Jan; Burian Zdeněk
  Neandertálci
  1951
 54. Jakič Maja; Jager Miha; Nosan Gregor
  Alergija na kravje mleko v obdobju novorojenčka
  [Cow¼s milk allergy in the neonatal period]
  2016
 55. Golež M.; Mali Senja; Granda Aida; Nosan Gregor
  Laktični bezoar pri novorojenčku
  [Neonatal lactobezoar]
  2015
 56. Dariš Barbara; Ferk Polonca; Markočič Elena; Knez Željko
  Biocompatibility of supercritical carbon dioxide processed poly(lactide-co-glycolide) and poly([epsilon]-caprolactone) assessed with primary human osteoblasts
  [Biokompatibilnost z metodo superkritičnega ogljikovega dioksida procesiranih poli(laktid-ko-glikolida) in poli([epsilon]-kaprolaktona) na primarnih človeških osteoblastih]
  2016
 57. Božič Bojan; Gomišček Gregor
  Shape characteristics of red blood cells in capillary occlusions
  2013
 58. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti II.del
  2016
 59. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti I.del
  2016
 60. Karalexi Maria A.; Baka Margarita; Ryzhov Anton; Zborovskaya Anna A.; Dimitrova Nadya; Živković Snežana; Eser Sultan; Antunes Luis; Sekerija Mario; Žagar Tina
  Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America
  2016
 61. Hawlina Gregor; Drnovšek-Olup Brigita; Gregorčič Peter
  Vpliv trajanja laserskega sunka na učinkovitost in nekatere neželene učinke Nd:YAG laserske iridotomije in kapsulotomije
  2016
 62. Rutar Veronika; Zidar Janez; Belič Aleš
  Spremembe z nalogo povezane koherence kot odraz kompenzatornih sprememb kortiko-kortikalne sklopitve pri bolnikuh z Brocovo afazijo med verbalno nalogo
  2015
 63. Kapš Matic; Fidler Aleš
  Pripomočki za povečavo v zobozdravstvu
  [Magnification devices in dentistry]
  2016
 64. Charbit-Henrion Fabienne; Koren Anja; Bègue Bernadette; Markelj Gašper; Parlato Marianna; Avčin Simona; Jazbec Janez; Homan Matjaž; Ihan Alojz; Avčin Tadej
  Deficiency in mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation 1 (MALT1)
  2016
 65. Kerin-Povšič Milena; Ihan Alojz; Beović Bojana
  Post-operative infection is an independent risk factor for worse long-term survival after colorectal cancer surgery
  2016
 66. Žitnik Lidija; Hojs-Fabjan Tanja
  Ishemična možganska kap - dejavniki tveganja pri starostnikih in mlajših
  2016
 67. Serdt Mojca; Lejko-Zupanc Tatjana; Korošec Aleš; Klavs Irena
  Sensitivity and specificity of the method used for ascertainment of healthcare-associated infections in the second Slovenian national prevalence survey
  [Občutljivost in specifičnost metode prepoznavanja bolnišničnih okužb v drugi slovenski nacionalni presečni raziskavi]
  2016
 68. Nunen Lokien X. van; Noč Marko; Kapur Navin K.; Patel Manesh R.; Perera Divaka; Pijls Nico H. J.
  Usefulness of intra-aortic balloon pump counterpulsation
  2016
 69. Žvan Bojana
  TeleKap - Nacionalna mreža za obravnavo možganske kapi
  [TeleStroke - the national network for stroke management]
  2016
 70. Steyer Andrej; Jevšnik Monika; Petrovec Miroslav; Pokorn Marko; Grosek Štefan; Fratnik Steyer Adela; Šoba Barbara; Uršič Tina; Cerar Kišek Tjaša; Kolenc Marko; Trkov Marija; Šparl Petra; Duraisamy Raja; Lipkin Ian W.; Terzić Sara; Kolnik Mojca; Mrvič Tatjana; Kapoor Amit; Strle Franc
  Narrowing of the diagnostic gap of acute gastroenteritis in children 0-6 years of age using a combination of classical and molecular techniques, delivers challenges in syndromic approach diagnostics
  2016
 71. Buschan Georg
  Menschenkunde
  1923
 72. Janež Andrej
  Uporaba zdravil proti sladkorni bolezni v primarni in sekundarni preventivi možganske kapi
  2006
 73. Kolenc Matej; Kovačič Uroš
  Trombolitično zdravljenje akutne sihemične [!] možganske kapi v Splošni bolnišnici Novo mesto se povečuje
  [Increase of thrombolytic therapy of acute ischemic stroke in Novo mesto General Hospital]
  2015
 74. Rakuša Martin
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 75. Hojs-Fabjan Tanja
  Recenzija učbenika Akutna možganska kap
  2015
 76. Magdič Jožef
  Predstavitev delnih rezultatov projekta Quick v UKC Maribor
  [Presentation of partial results of the project Quick in UMC Maribor]
  2015
 77. Kodela Aleš; Menih Marija
  Dileme pri trombolizi kirurškega bolnika - predstavitev primerov
  [Thrombolysis dillema and surgical patient - case reports]
  2015
 78. Hernja Rumpf Tadeja
  Možnosti in dileme pri izvajanju ambulantnega programa rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi
  [Opportunities and dilemmas in outpatient stroke rehabilitation]
  2015
 79. Tomšič Marija
  Razvojno-nevrološka obravnava oseb po možganski kapi v domačem okolju
  2016
 80. Pavić Nikolić Milena; Milavec Kapun Marija
  Revmatične bolezni pri starostnikih
  2016
 81. Pađen Ljubiša; Milavec Kapun Marija
  Presentizem med študenti zdravstvene nege
  2016
 82. Ferfila Nevenka; Domajnko Barbara; Kavčič Matic; Milavec Kapun Marija; Pahor Majda
  Medpoklicno izobraževanje za celostno obravnavo v zdravstvenem varstvu
  2016
 83. Lubej Sanja; Puh Urška
  Učinkovitost miselne vadbe pri pacientih po možganski kapi - sistematični pregled literature
  [Effectiveness of mental practice in patients after stroke - a systematic review]
  2016
 84. Milavec Kapun Marija; Šušteršič Olga; Rajkovič Vladislav
  The integrated patient's self-care process model
  2016
 85. Premrov Bajuk Blanka; Furlan Tjaša; Černelč Peter; Čeh Marija; Podgornik Helena
  Monoclonal B-cell lymphocytosis in the population of Slovenian region of Lower Carniola
  2016
 86. Žvan Bojana
  Predgovor
  2015
 87. Vudrag Borna; Žvan Bojana
  Maligni infarkt v povirju srednje možganske arterije in dekompresivna kraniektomija
  [Malignant middle cerebral artery terrritory infarction and decompresive craniectomy]
  2015
 88. Žvan Bojana
  Pomen hitre obravnave bolnikov s sumom na možgansko kap
  [The importance of quick treatment of patients with suspected stroke]
  2015
 89. Žvan Bojana
  Republiška mreža TeleKap
  [Slovenian telestroke network TeleKap]
  2015
 90. Šurlan Popović Katarina
  Vloga radioloških preiskovalnih metod pri prehodnem ishemičnem napadu
  [The role of radiologic imaging in transitory ischemic attact]
  2015
 91. Zidar-Zupan Alenka; Musić Dursuma; Lovrenčič Tadeja; Zupanc Vlasta
  Prepoznava disfagije z uporabo testa požiranja pri pacientih z možgansko kapjo
  [Recognizing dysphagia by using of swallow screening test in patients with stroke]
  2015
 92. Jeromel Miran; Miloševič Zoran; Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Švigelj Viktor; Pretnar-Oblak Janja
  Endovaskularna terapija za akutno možgansko kap je varna in učinkovita razvijajoča se metoda
  [Endovascular therapy for acute stroke is a safe and efficient evolving method]
  2015
 93. Zaletel Marjan; Popit Matjaž
  Motnje gibanja pri možganski kapi - klinični primeri
  [Movement disorders after stroke - clinical cases]
  2015
 94. Zaletel Marjan
  Obravnava hladnih možganskih anevrizem - individualiziran pristop
  [Unruptured cerebral aneurysm management - individualized approach]
  2015
 95. Frol Senta
  Protikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo in hemoragično možgansko kapjo
  [Anticoagulant therapy in patients with nonvalvular atrial fibrillation and hemorrhagic stroke]
  2015
 96. Kmetec Sergej; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda; Novak Žiga
  Nurses' perceptions of motivational interviewing
  [Percepcija motivacijskega intervjuja s strani medicinskih sester]
  2016
 97. Mlinarič Lešnik Vesna; Starovasnik Žagavec Barbara; Goljar Nika
  The effect of computer-based attention training on divided attention regarding to age of patients after stroke
  2016
 98. Goljar Nika
  Novi načini rehabilitacije bolnikov z možgansko kapjo
  [New ways of rehabilitating stroke patients]
  2015
 99. Grad Anton; Aćimović-Janežič Ruža
  Bolniki po možganski kapi morajo biti deležni posebne skrbi in zaščite
  [[Patients after cerebral infarction require special care and protection]]
  2007
 100. Kosi Ewa Iwona; Šoštarič Podlesnik Marija
  Trombolitično zdravljenje bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo in korist sistema TeleKap v Splošni bolnišnici Celje v letu 2014
  [Thrombolytic therapy of patients with acute ischemic stroke and benefits of the telestroke system in the Celje General hospital in 2014]
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics