biomedicina slovenica


"Karcinogenost" : 3

 1. Belović Branislava
  Kemikalije v okolju in rak
  2016
 2. Fjodorova Natalja; Vračko Marjan; Novič Marjana
  Določanje območja uporabe modelov za ocenjevanje karcinogenosti
  [Applicability domain of carcinogenicity models for non-congeneric set of chemicals]
  2010
 3. Košir A
  Karcinogenost domačega premogovega katrana
  1951New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics