biomedicina slovenica


"antidepresivi" : 85

 1. Štuhec Matej
  Psihiatrični neželeni učinki dermatološke terapije, uvedba psihofarmakov in dermatološki neželeni učinki psihofarmakov
  [Psychiatric adverse reactions of dermatologic pharmacotherapy, dermatological adverse reaction of psychopharmaceuticals and psychiatric treatment of dermatological patients]
  2013
 2. Halas Nejc; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Razlike v oceni kakovosti življenja med osebami, ki redno jemljejo samo antidepresive in osebami, ki redno jemljejo samo anksiolitike
  2018
 3. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita
  Anksioznost in koronarna bolezen srca
  [Anxiety and coronary heart disease]
  2017
 4. Novak Šarotar Brigita; Lainščak Mitja
  Psychocardiology in the elderly
  2016
 5. Stražišar Branka
  Zdravila proti bolečinam
  2016
 6. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Županić Melanija; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Burmas Ante
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih
  [Drug poisoning in children]
  2013
 7. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 8. Ferjan Ilonka
  Vpliv fizikalno-kemijskih lastnosti psihotropnih spojin na sproščanje histamina in serotonina iz tkivnih bazofilcev podgane
  2015
 9. Koželj Rekanović Zdenka; Tušek-Bunc Ksenija
  Nevropatska bolečina v ambulanti družinske medicine - prikaz primerov
  [Neuropathic pain in family practice - clinical cases]
  2014
 10. Štuhec Matej
  Agomelatine-induced hepatotoxicity
  2013
 11. Ferk Polonca
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
  [Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors]
  2010
 12. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti
  [Drugs for the treatment of anxiety Marko]
  2010
 13. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 14. Dodič-Fikfak Metoda; Pikon Rok
  Poraba antidepresivov se je podvojila
  2010
 15. Koprivšek Jure
  Antidepresivi - kako izbrati, da bo izid zdravljenja najbolj ugoden?
  [How to choose antidepressant for the most positive outcome of treatment?]
  2012
 16. Terzič Tea; Novak Šarotar Brigita
  Prikaz kliničnega primera 73-letne bolnice s hiponatriemijo po uvedbi terapije s paroksetinom
  2014
 17. Luskovec Sara; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv antidepresivne terapije na pojav debelosti in vloga zdravstvene nege
  [Influence of antidepressant therapy on obesity phenomenon and the role of health care]
  2014
 18. Kovačič Sašo; Premuš Marušič Alenka
  Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta - svetovalca
  [Clinical case example of a clinical pharmacist - consultant]
  2014
 19. Štuhec Matej
  Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih
  [An identification of the adverse drug reactions and its background in psychiatric patients]
  2014
 20. Locatelli Igor
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov
  [Influence of pharmacokinetic properties of antidepressants and antipsychotics on their clinical effects]
  2014
 21. Kasesnik Karin
  Trpljenje ni potrebno
  2010
 22. Šeruga Boštjan; Žmahar Anita
  Previdno z antidepresivi
  2011
 23. Tansey Katherine E.; Jerman Borut
  Genetic predictors of response to serotonergic and noradrenergic antidepressants in major depressive disorder
  2012
 24. Štuhec Matej
  Solifenacin-induced delirium and hallucinations: a case report
  2013
 25. Štuhec Matej
  Agomelatine-induced hepatotoxicity
  2013
 26. Štuhec Matej
  Mirtazapine-induced serious acute thrombocytopenia
  2013
 27. Novak Tatjana; Šprah Lilijana; Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Zvezdana
  #The #impact of mood stabilisers on the emotionally modulated response inhibition in euthymic bipolar patients
  2011
 28. Novak Šarotar Brigita; Pregelj Peter; Švab Igor
  Vpliv psihotropnih zdravil na vozniške sposobnosti
  [Influence of psychotropic drugs on driving skils]
  2013
 29. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 30. Groleger Urban
  Ob antidepresivih tudi psihoteraoija!
  2008
 31. Lopuh Mateja
  Uporaba lidokaina, ketamina in haloperidola v podkožni infuziji za zdravljenje nevropatske bolečine
  [Use of lidocaine, ketamine and haloperidol in a subcutaneous infusion for treatment of neuropathic pain]
  2008
 32. Kocmur Marga
  Anksiolitiki, antidepresivi, antipsihotiki in vozniške sposobnosti
  [Anxiolitics, antidepressants, antipsychotics and driving ability]
  2007
 33. Kores-Plesničar Blanka
  Razlike v načinu delovanja antidepresivov
  [Differences in antidepressants' action]
  2007
 34. Serretti Alessandro; Olgiati Paolo
  Pharmacogenetics of antidepressants
  [Farmakogenetika antidepresivov]
  2007
 35. Kim Hyeran; Lim Shinn-Won; Kim Seonwoo; Kim Jong-Won; Chang Yun Hee; Carroll Bernard J; Kim Doh Kwan
  Polimorfizmi gena za prenos monoaminov in antidepresivni odziv pri Korejcih z depresijo v pozni življenski dobi
  [Monoamine transporter gene polymorphisms and antidepressant response in Koreans with late-life depression]
  2007
 36. Kamenik Mirt
  Kaj lahko algolog nudi bolniku s kronično bolečino v križu
  [What an algologist can offer to the patient suffering from chronic back pain]
  2006
 37. Bačar Cvetka; Koder Silvo
  Farmakoterapija depresivnih motenj
  [Drug treatment options in depression]
  2006
 38. Hampton Tracy
  Antidepresivi in nosečnost: tveganje tveganja in koristi ni lahka naloga
  [Antidepressants and pregnancy]
  2006
 39. Pražnikar Aleš
  Nevropatska bolečina
  [Neuropathic pain]
  2006
 40. Pilkington Geoffrey J; Akinwunmi James; Amar Sabrina
  The role of tricyclic drugs in selective triggering of mitochondrially-mediated apoptosis in neoplastic glia: a therapeutic option in malignant glioma?
  [Pomen tricikličnih zdravil pri selektivnem proženju mitohondrijske apoptoze pri neoplastični gliji. Nova možnost zdravljenja malignih gliomov?]
  2006
 41. Žmitek Andrej
  Splošna načela zdravljenja z antidepresivi in vloga novega antidepresiva duloksetina
  2006
 42. Lahajnar Slavica
  Farmakološko zdravljenje kronične bolečine
  [Pharmacologic treatment of chronic pain]
  2006
 43. Pražnikar Aleš
  Pristop k zdravljenju nevropatske bolečine - prikaz kliničnih primerov
  [Approach to the treatment of neuropathic pain - case reports]
  2005
 44. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 45. Rajtar Simona
  Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih
  [The influence of amitriptyline and sertraline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in cat blood]
  2004
 46. Rus-Makovec Maja
  Motivacija za zdravljenje z antidepresivi
  2004
 47. Čebašek-Travnik Zdenka; Kobal Miloš F
  Venlafaksin - dobrodošel med antidepresivi v Sloveniji
  2003
 48. Žmitek Andrej
  Antidepresivi in samomorilna ogroženost
  2003
 49. Vitorović Momčilo; Ðorđević Ljubo
  Zdravljenje depresivnih stanj z antidepresivi v infuzijah: (primerjava terapevtskih učinkov Anafranila in Surmontila)
  [Treatment of depressions with antidepressants in infusion: (comparison of therapeutic effects of Anafranil and Surmontil)]
  1975
 50. Ščuka Viljem
  Ambulanta za bolezni odvisnosti Nova Gorica: kritični pregled dosedanje dejavnosti in možnosti razvoja v prihodnje
  [The critical view to the past activities and possibilities of development in the future]
  2001
 51. Terzič Dragan
  Zdravljenje rezistentnih depresij in primer uspešne uporabe donepezil HCl v njihovi obravnavi
  [Treatment od resistant depressions and case of successful use of donepezil HCl in their therapy]
  2001
 52. Gregorič-Kumperščak Hojka; Potočnik-Dajčman Nataša
  Racionalna psihofarmakoterapija v pedopsihiatriji - novejši antidepresivi in antipsihotiki
  2001
 53. Jordanova Vesna; Dernovšek Mojca Z
  Odtegnitvena reakcija po prekinitvi zdravljenja z antidepresivi, nevroleptiki in antiholinergičnimi antiparkinsoniki
  [Withdrawal reaction after discontinuation of therapy with antidepressants, neuroleptics and anticholinergic antiparkinsonics]
  2001
 54. Primožič Stanislav; Kos Mitja; Pečar-Čad Silva; Lipovec Katja
  Farmakoepidemiološka analiza porabe antidepresivov v Sloveniji
  [Pharmacoepidemiologic analysis of the use of antidepressants in Slovenia]
  2001
 55. Jamšek M; Krejči F; Rode P
  Akutne zastrupitve s tricikličnimi antidepresivi
  1983
 56. Zver Samo
  Sistemska mastocitoza
  [Systemic mastocytosis]
  2001
 57. Gregorič-Kumperščak Hojka
  Uporaba selektivnih inhibitorjev ponovnega privzema serotonina v razvojnem obdobju
  [Serotonin selective reuptake inhibitors use in children and adolescents]
  2000
 58. Žmitek Andrej
  Kako dolgo naj traja zdravljenje z antidepresivi
  [Which lenght of antidepressant treatment is optimal]
  2000
 59. Kores-Plesničar Blanka
  Antidepresivi
  1999
 60. Jug Borut
  Vpliv fluvoksamina in maprotilina na sproščanje in farmakokinetiko histamina pri podgani in vivo
  [The influence of fluvoxamine and maprotiline on the release and kinetics of histamine in the rat in vivo]
  1998
 61. Šarman Majda
  Antidepresivi in druga adjuvantna terapija
  1998
 62. Romih Janez; Žmitek Andrej
  Zbornik Zdravljenje z antidepresivi; 1996 okt 25-26; Begunje
  1997
 63. Šteblaj Anton; Tavčar Rok
  Depresija, depresivnost in samomor v bolnišnici
  1997
 64. Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok
  Razširjenost in zdravljenje depresivnosti pri ambulantnih bolnikih s shizofrenijo
  1997
 65. Žmitek Andrej
  Nekateri nemedikamentozni biološki načini antidepresivnega zdravljenja
  1997
 66. Anić Nada
  Vedenjsko-kognitivna terapija depresije
  1997
 67. Možgan Jože
  Zdravljenje z antidepresivi v splošni praksi
  1997
 68. Terzič Dragan
  Medikamentozno zdravljenje rezistentnih depresij
  1997
 69. Kogoj Aleš
  Zdravljenje z antidepresivi pri starejših
  1997
 70. Možina Martin
  Zastrupitve z antidepresivi
  1997
 71. Pečar Milka
  Medsebojno delovanje antidepresivov in drugih učinkovin
  1997
 72. Lokar Jože; Kenda Miran
  Antidepresivi in bolezni srca
  1997
 73. Resman Janez
  Stranski učinki antidepresivne terapije
  1997
 74. Lokar Jože
  Uporaba antidepresivov v praksi
  1997
 75. Žvan Vukosav
  Indikacije za zdravljenje z antidepresivi
  1997
 76. Jakovljević Miro
  Klinična farmakologija antidepresivov: dileme, miti, dejstva
  1997
 77. Sket Dušan
  Patofiziološke osnove antidepresivnega zdravljenja
  1997
 78. Kocmur Marga
  Klasifikacija in prepoznavanje depresij
  1997
 79. Milčinski Lev
  Depresija in žalost
  1997
 80. Romih Janez
  Zdravljenje z antidepresivi: pozdravne besede
  1997
 81. Glaser E; Glaser-Kraševec M
  Analgetiki, sedativi, uspavala, nevroleptiki, antidepresivi, trankvilizatorji in anabolski preparati, ki lahko privedjo do odvisnosti
  1995
 82. Stokes PE
  Fluoksetin: petletni pregled
  [Fluoxetine: a five-year review]
  1995
 83. Tavčar R
  Bipolarna motnja razpoloženja ali Lymska borelioza? Prikaz bolnice
  [Bipolar mood disorder or Lyme borreliosis? A case report]
  1995
 84. Tomšič-Novaković V
  Depresija in antidepresivi
  [Depression and antidepressant drugs]
  1991
 85. Vitorović M; Ðorđević Lj
  Zdravljenje depresivnih stanj z antidepresivi v infuzijah (Primerjava terapevtskih učinkov anafranila in surmontila)
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics