biomedicina slovenica


"avtonomija" : 31

 1. Selič Polona
  Negotovost, tesnobnost, prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in načini uravnavanja razpoloženja
  2018
 2. Selič Polona
  Avtonomija kot način iskanja (diagnostične) gotovosti
  2017
 3. Kraljić Suzana; Drnovšek Klemen
  Fetus: to be or not to be a subject - that is the question
  [Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje]
  2016
 4. Bregant Tina; Neubauer David
  Motnje v delovanju avtonomnega živčevja pri otrocih in mladostnikih s prikazi primerov
  [Dysautonomy in children and youth with case presentations]
  2016
 5. Kraljić Suzana
  Predstavitev zakona o pacientovih pravicah s poudarkom na omejitvi avtonomije pacienta
  2009
 6. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 7. Pajnkihar Majda
  Pravice pacientov glede informiranja in vključevanja v proces obravnave
  2009
 8. Gregorič Kumperščak Hojka
  Avtonomija otroka in mladostnika s stališča otroškega in mladostniškega psihiatra
  2009
 9. Flis Vojko
  Zdravljenje je kaznivo dejanje
  2010
 10. Grmek Jernej; Gaberšček Simona; Biček Ajda; Zaletel Katja
  Usefulness of free thyroxine to free triiodothyronine ratio for diagnostics of various types of hyperthyroidism
  [Uporabnost razmerja med prostim tiroksinom in prostim trijodtironinom v diagnostiki različnih oblik hipertiroze]
  2015
 11. Reberšek Gorišek Jelka; Flis Vojko
  Starostnik, pojasnilna dolžnost in ozaveščen pristanek (ozaveščena privolitev)
  [The elderly patient, duty to inform and informed consent]
  2015
 12. Horvat Doris; Borstner Bojan; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Posebni varovalni ukrepi v psihiatriji - etično pravni problem
  2014
 13. Grmec Štefek; Čander Darko
  Kompetence reševalcev - na katerih področjih so ali bi lahko bili reševalci samostojni
  2010
 14. Skinder Savić Katja; Skela-Savič Brigita
  Organizational culture in general hospitals and its relationship with job satisfaction
  [Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih]
  2014
 15. Rijavec Vesna; Reberšek Gorišek Jelka; Flis Vojko
  Razprave o medicini in pravu v Mariboru
  [Discussing medicine and law in Maribor]
  2011
 16. Stanek Zidarič Tita
  Rezultati kvalitativne študije o avtonomiji babic zaposlenih na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana v predporodnem zdravstvenem varstvu
  2010
 17. Medveš Sandra; Poljšak-Škraban Olga
  Tipologija slogov samostojnosti mlajših odraslih z Downovim sindromom
  [A typology of autonomy styles among young adults with Down syndrome]
  2013
 18. Krajec Maja; Natek Neva; Geršak Ksenija
  Zdravila in poporodno obdobje
  2013
 19. Mivšek Ana Polona
  Akademizacija obporodne skrbi
  [Academization of midwifery care]
  2013
 20. Reberšek Gorišek Jelka; Flis Vojko
  Pacientova avtonomija v novi zakonodaji in praksi
  2009
 21. Petek-Šter Marija
  Samostojnost (avtonomija) bolnika
  2007
 22. Špindler Mateja; Grmec Štefek
  Vprašanja in etični dvomi med strokovnim izvajanjem nujnih ukrepov in bolnik ali poškodovanec
  2007
 23. Brščič Bernard; Tajnikar Maks
  Zdravstvene storitve kot ekonomska dobrina
  [Health services an economic good]
  2007
 24. Drglin Zalka
  Avtonomija babic, avtonomija porodnic: ples od obrobja k središču
  2007
 25. Klemenc Darinka
  Medicinska sestra - zagovornica pacientovih pravic
  [Nurse - an advocate of patient's rights]
  2004
 26. Drinovec Jože
  Profesionalizem in zdravnik
  [Medical professionalism]
  2002
 27. Zwitter Matjaž
  Etika objav v medicini
  [Ethical issues in medical publishing]
  2001
 28. Farčnik Franc
  Večja avtonomija - boljša prihodnost zobozdravnikov?
  2001
 29. Buček-Hajdarević Irena; Kardoš Zorica
  Avtonomija bolnikov v urgentni obravnavi
  [Autonomy of emergency patients]
  2000
 30. Kersnik Janko
  Meje zdravnikove pristojnosti in avtonomija posameznika
  2000
 31. Žvan Vukosav
  Urgentnost v okviru funkcionalnih psihoz, osnutek zakona o duševnem zdravju in avtonomija neke stroke...
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics