biomedicina slovenica


"biofizika" : 59

 1. Derganc Jure
  Osnove termodinamike za medicino
  2016
 2. Rozman Jan; Ziherl Primož
  Book of abstracts
  2016
 3. Biochemistry, biophysics, biotechnology
  2017
 4. Dobovišek Andrej; Tkalec Uroš
  Zbornik povzetkov
  2017
 5. Dobovišek Andrej
  Knjiga povzetkov 3. dnevov biofizike, [10-19 September 2015, Zreče, Slovenija]
  2015
 6. Badnjevic Almir
  Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017, CMBEBIH 2017, held from 16 to 18 March 2017 in Sarajevo, B&H
  2017
 7. Vrhovec Saša; Derganc Jure
  Towards artificial cell organelles
  2016
 8. X. jugoslovanski simpozij iz biofizike [in] Slovenski dnevi biofizike membran, Radenci, 28-31 oktober 1979
  1979
 9. Book of abstracts
  2016
 10. Cellular and molecular biology letters
  1996
 11. Marion Sanjin
  Book of abstracts
  2016
 12. Book of abstracts
  2016
 13. Book of abstracts
  2014
 14. Krajnc Matej; Ziherl Primož
  Book of abstracts
  2013
 15. Naneh Omar
  Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rakombinatnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami
  2016
 16. Svetina Saša
  Thermodynamic studyies of mechanisms responsible for cooperative ligand binding by hemoglobin
  1972
 17. Abstracts of contributed papers
  1972
 18. Biophysics of membrane transport
  1975
 19. Broda Engelbert; Locker A.; Springer-Lederer H.
  Theoretical molecular biology, biomechanics, biomathematics, enviromental biophysics, techniques, education
  1971
 20. Kuczera Janina; Przestalski Stanisław
  Biophysics of membrane transport
  1986
 21. Biophysics of membrane transport
  1984
 22. Pifat Greta; Herak Janko N.
  Supramolecular structure and function
  1983
 23. Glaser Roland; Heinrich R.
  4th International Symposium Biophysics of cell surface, October 27 - November 1, 1985, Heringsdorf
  1986
 24. Brumen Milan; Gros Marjan; Vrhovec Sonja; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Low pH- induced vesiculation of human erythrocytes interpreted by the generalized bilayer couple model
  1997
 25. Biophysics of Membrane Transport
  1981
 26. Zbornik sažetaka
  [Book of abstracts]
  1988
 27. Sevšek France; Brumen Milan; Heinrich Reinhart; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Thermal fluctuations of lipid vesicles - theoretical analysis
  1988
 28. Ljubetič Ajasja; Štrancar Janez
  Določevanje strukture membranskih proteinov s primerjavo merjenih in modeliranih konformacijskih prostorov stranskih verig
  [Membrane protein structure determination via measured and modelled side-chain conformational spaces]
  2015
 29. Alhady Omar; Božič Bojan; Gomišček Gregor
  Vloga sterolov pri vezavi antibiotika nistatina na biološke membrane
  2014
 30. Cell biochemistry and biophysics
  1996
 31. Plant Proteomics
  2014
 32. 1st INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, August 31st to September 4th, 2014, Hamburg, Germany
  2014
 33. Hianik Tibor
  RBC 2014
  2014
 34. Kramar Peter; Miklavčič Damijan; Mir Lluis Maria
  Proceedings of the COST TD1104 electroporation based technologies and treatments
  2012
 35. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 36. Stacy Ralph W.; Williams David T.; Worden Ralph E.; McMorris Rex O.; Glaser Oto
  Essentials of biological and medical physics
  1955
 37. Županović Paško; Brumen Milan; Fajmut Aleš; Juretić Davor
  Negative pressure in osmosis at constant volume and water uptake in tall trees
  2010
 38. de Peppo Giuseppe Maria; Marolt Darja
  Modulating the biochemical and biophysical culture environment to enhance osteogenic differentiation and maturation of human pluripotent stem cell-derived mesenchymal progenitors
  2013
 39. Novel biophysical approaches in the investigation of the cytoskeleton
  2012
 40. Book of abstracts
  2010
 41. Kreft Marko; Lukšič Miha; Zorec Tomaž M.; Prebil Mateja; Zorec Robert
  Diffusion of D-glucose measured in the cytosol of a single astrocyte
  2013
 42. Abstracts of papers presented at EMBO conference on fission yeast
  2013
 43. Leskošek Branimir; Rudel Drago
  BioModUE_PTL - biophysical modelling of the uterine electrical activity for understanding and preventing PreTerm labour
  [BioModUE_PTL - biofizikalni model električne aktivnosti maternice za razumevanje in preprečevanje prezgodnjega poroda]
  2012
 44. Korošec Sara
  Klinični, biokemični in biofizikalni dejavniki, ki vplivajo na izid postopka zunajtelesne oploditve v nespodbujenem ciklusu
  2002
 45. Blejec T; Cerar V; Rainer S
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1983
 46. Blejec T; Cerar V; Rainer S
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1983
 47. Svetina S; Žekš B; Luzar A; Batista U; Brumen M; Inglič A; Pavlič M
  Biofizikalne raziskave celic in celičnih membran
  1984
 48. Svetina S; Žekš B; Podgornik R; Cevc G; Luzar A; Prestor B; Žgur T
  Biofizikalne raziskave celice in celičnih membran
  1981
 49. Blejec T; Ribarič P
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1981
 50. Blejec T
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1982
 51. Snoj B; Matjašič M
  Virusi hepatitisa: biofizikalne in kemijske lastnosti
  1983
 52. Pavlič M; Svetina S; Vesel L; Žekš B
  Biofizika. Navodila za vaje
  1982
 53. Svetina S; Žekš B
  OSNUTEK PREDMETA BIOFIZIKA NA MF V LJUBLJANI
  1978
 54. Svetina S
  Biofizika rdeče krvne celice
  [Biophysics of red blood cell]
  1987
 55. Novak-Antolič Ž; Merlo A
  Upotreba fetalnog biofizikalnog profila u dijagnostici ugroženog fetusa
  1986
 56. Petrović O; Frković A; Rukavina B
  Vrijednost biofizikalnog profila u prognozi vitalnosti čeda kod porođaja carskim rezom
  [The value of biophysical profile as predictor of fetal condition at elective caesarean birth]
  1990
 57. Stepišnik J; Eržen V; Mihailović D; Lavrenčič BB; Čadež A
  NMR imaging experiment in earth's magnetic field.
  1986
 58. Demšar F; Schara M; Kveder M
  Field gradient EPR in tissue research.
  1986
 59. Starc V
  Biofizika in tkiva
  [Biohysics and tissues]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics