biomedicina slovenica


"biofizika" : 60

 1. Majaron Hana
  Book of abstracts
  2018
 2. Derganc Jure
  Osnove termodinamike za medicino
  2016
 3. Rozman Jan; Ziherl Primož
  Book of abstracts
  2016
 4. Biochemistry, biophysics, biotechnology
  2017
 5. Dobovišek Andrej; Tkalec Uroš
  Zbornik povzetkov
  2017
 6. Dobovišek Andrej
  Knjiga povzetkov 3. dnevov biofizike, [10-19 September 2015, Zreče, Slovenija]
  2015
 7. Badnjevic Almir
  Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017, CMBEBIH 2017, held from 16 to 18 March 2017 in Sarajevo, B&H
  2017
 8. Vrhovec Saša; Derganc Jure
  Towards artificial cell organelles
  2016
 9. X. jugoslovanski simpozij iz biofizike [in] Slovenski dnevi biofizike membran, Radenci, 28-31 oktober 1979
  1979
 10. Book of abstracts
  2016
 11. Cellular and molecular biology letters
  1996
 12. Marion Sanjin
  Book of abstracts
  2016
 13. Book of abstracts
  2016
 14. Book of abstracts
  2014
 15. Krajnc Matej; Ziherl Primož
  Book of abstracts
  2013
 16. Naneh Omar
  Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rakombinatnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami
  2016
 17. Svetina Saša
  Thermodynamic studyies of mechanisms responsible for cooperative ligand binding by hemoglobin
  1972
 18. Abstracts of contributed papers
  1972
 19. Biophysics of membrane transport
  1975
 20. Broda Engelbert; Locker A.; Springer-Lederer H.
  Theoretical molecular biology, biomechanics, biomathematics, enviromental biophysics, techniques, education
  1971
 21. Kuczera Janina; Przestalski Stanisław
  Biophysics of membrane transport
  1986
 22. Biophysics of membrane transport
  1984
 23. Pifat Greta; Herak Janko N.
  Supramolecular structure and function
  1983
 24. Glaser Roland; Heinrich R.
  4th International Symposium Biophysics of cell surface, October 27 - November 1, 1985, Heringsdorf
  1986
 25. Brumen Milan; Gros Marjan; Vrhovec Sonja; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Low pH- induced vesiculation of human erythrocytes interpreted by the generalized bilayer couple model
  1997
 26. Biophysics of Membrane Transport
  1981
 27. Zbornik sažetaka
  [Book of abstracts]
  1988
 28. Sevšek France; Brumen Milan; Heinrich Reinhart; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Thermal fluctuations of lipid vesicles - theoretical analysis
  1988
 29. Ljubetič Ajasja; Štrancar Janez
  Določevanje strukture membranskih proteinov s primerjavo merjenih in modeliranih konformacijskih prostorov stranskih verig
  [Membrane protein structure determination via measured and modelled side-chain conformational spaces]
  2015
 30. Alhady Omar; Božič Bojan; Gomišček Gregor
  Vloga sterolov pri vezavi antibiotika nistatina na biološke membrane
  2014
 31. Cell biochemistry and biophysics
  1996
 32. Plant Proteomics
  2014
 33. 1st INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, August 31st to September 4th, 2014, Hamburg, Germany
  2014
 34. Hianik Tibor
  RBC 2014
  2014
 35. Kramar Peter; Miklavčič Damijan; Mir Lluis Maria
  Proceedings of the COST TD1104 electroporation based technologies and treatments
  2012
 36. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 37. Stacy Ralph W.; Williams David T.; Worden Ralph E.; McMorris Rex O.; Glaser Oto
  Essentials of biological and medical physics
  1955
 38. Županović Paško; Brumen Milan; Fajmut Aleš; Juretić Davor
  Negative pressure in osmosis at constant volume and water uptake in tall trees
  2010
 39. de Peppo Giuseppe Maria; Marolt Darja
  Modulating the biochemical and biophysical culture environment to enhance osteogenic differentiation and maturation of human pluripotent stem cell-derived mesenchymal progenitors
  2013
 40. Novel biophysical approaches in the investigation of the cytoskeleton
  2012
 41. Book of abstracts
  2010
 42. Kreft Marko; Lukšič Miha; Zorec Tomaž M.; Prebil Mateja; Zorec Robert
  Diffusion of D-glucose measured in the cytosol of a single astrocyte
  2013
 43. Abstracts of papers presented at EMBO conference on fission yeast
  2013
 44. Leskošek Branimir; Rudel Drago
  BioModUE_PTL - biophysical modelling of the uterine electrical activity for understanding and preventing PreTerm labour
  [BioModUE_PTL - biofizikalni model električne aktivnosti maternice za razumevanje in preprečevanje prezgodnjega poroda]
  2012
 45. Korošec Sara
  Klinični, biokemični in biofizikalni dejavniki, ki vplivajo na izid postopka zunajtelesne oploditve v nespodbujenem ciklusu
  2002
 46. Blejec T; Cerar V; Rainer S
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1983
 47. Blejec T; Cerar V; Rainer S
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1983
 48. Svetina S; Žekš B; Luzar A; Batista U; Brumen M; Inglič A; Pavlič M
  Biofizikalne raziskave celic in celičnih membran
  1984
 49. Svetina S; Žekš B; Podgornik R; Cevc G; Luzar A; Prestor B; Žgur T
  Biofizikalne raziskave celice in celičnih membran
  1981
 50. Blejec T; Ribarič P
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1981
 51. Blejec T
  Biofizikalni in biokemijski nadzor prolongirane nosečnosti
  1982
 52. Snoj B; Matjašič M
  Virusi hepatitisa: biofizikalne in kemijske lastnosti
  1983
 53. Pavlič M; Svetina S; Vesel L; Žekš B
  Biofizika. Navodila za vaje
  1982
 54. Svetina S; Žekš B
  OSNUTEK PREDMETA BIOFIZIKA NA MF V LJUBLJANI
  1978
 55. Svetina S
  Biofizika rdeče krvne celice
  [Biophysics of red blood cell]
  1987
 56. Novak-Antolič Ž; Merlo A
  Upotreba fetalnog biofizikalnog profila u dijagnostici ugroženog fetusa
  1986
 57. Petrović O; Frković A; Rukavina B
  Vrijednost biofizikalnog profila u prognozi vitalnosti čeda kod porođaja carskim rezom
  [The value of biophysical profile as predictor of fetal condition at elective caesarean birth]
  1990
 58. Stepišnik J; Eržen V; Mihailović D; Lavrenčič BB; Čadež A
  NMR imaging experiment in earth's magnetic field.
  1986
 59. Demšar F; Schara M; Kveder M
  Field gradient EPR in tissue research.
  1986
 60. Starc V
  Biofizika in tkiva
  [Biohysics and tissues]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics