biomedicina slovenica


"biokemija" : 225

 1. Manček Keber Mateja; Frank Bertoncelj Mojca; Hayer Silvia; Kralj-Iglič Veronika; Rozman Blaž; Horvat Simon; Jerala Roman
  TLR4 senses oxidative stress mediated by oxidative stress-derived microvesicles
  2013
 2. Abstracts for 70th anniversary of Prof. Dr. Radovan Komel
  2018
 3. Hudler Petra
  Genetic background of gastric cancer
  2018
 4. Komel Radovan
  Od sintezne biologije do nanomedicine in nazaj
  [From synthetic biology to nanomedicine and back]
  2018
 5. Pečavar Nežmah Patrik; Jeran Marko; Erdani-Kreft Mateja
  Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro
  2018
 6. Možina Barbara; Lenart Katarina; Grošel Alenka; Krhin Blaž
  Medicinska biokemija
  2018
 7. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 8. Biochemistry, biophysics, biotechnology
  2017
 9. Kljun Jakob; Gaber Aljaž
  Book of abstracts
  2017
 10. Goričar Katja; Hudler Petra
  Book of abstracts
  [Zbornik povzetkov]
  2017
 11. Korošec Peter; Šilar Mira; Rijavec Matija; Čelesnik Smodiš Nina; Kopač Peter; Eržen Renato; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Anaphylaxis induces a marked reduction in circulating blood basophils
  2013
 12. Šilar Mira; Eržen Renato; Čelesnik Smodiš Nina; Zidarn Mihaela; Bajrović Nisera; Kopač Peter; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Hymenoptera-venom basophil activation test should be routinely performed in patients with positive history and negative skin and specific IgE results
  2013
 13. Čelesnik Smodiš Nina; Vesel Tina; Rijavec Matija; Šilar Mira; Eržen Renato; Košnik Mitja; Kloft Žitnik S. E.; Avčin Tadej; Korošec Peter
  Short term venom immunotherapy induces desensitization of Fc[epsilon]RI-mediated basophil response
  2013
 14. Čelesnik Smodiš Nina; Šilar Mira; Eržen Renato; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Down-regulation of Fc[epsilon]RI-mediated basophil response during short-term VIT determined non-specific allergen desensitization
  2013
 15. Rajčević Uroš
  Uporaba mAb pri odkrivanju proteina
  2015
 16. Rajčević Uroš
  Imunohistokemija
  2015
 17. Karlovšek Marko
  Biokemija I
  1986
 18. Ropret Sandra; Pungerčar Jože; Križaj Igor
  Vpliv amoditina L in njegove encimsko aktivne mutante na rast celic raka dojke
  2012
 19. Cellular and molecular biology letters
  1996
 20. Novak Maruša; Sepčić Kristina; Anderluh Gregor
  Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
  [Biological role and characterisation of aegerolysins and proteins with MACPF domain in filamentous fungus Aspergillus niger]
  2016
 21. Naneh Omar
  Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rakombinatnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami
  2016
 22. Trošt Nuša; Stojan Jure; Fon Tacer Klementina; Križaj Igor
  Vloga proteina [gama]-Klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
  [The role of [gamma]-Klotho protein in the signaling pathway of fibroblast growth factor 19 and its effect on survival and proliferation of cancer cells]
  2016
 23. Verbovšek Urška; Lah Turnšek Tamara; Noorden Cornelis J. F. van
  Cathepsin K as a potential tumor marker in glioblastoma multiforme
  2016
 24. Cajnko Miša Mojca; Anderluh Gregor
  Molekularni in fiziološki odzivi Caco-2 celičnega enosloja na listeriolizin 0 in ekvinatoksin II
  [Molecular and physiological responses of Caco-2 cell monolayer to listeriolysin 0 and equinatoxin II]
  2016
 25. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 26. Božič Abram Sabina; Gradišar Helena
  Samosestavljive nanostrukture iz polipeptidov, ki tvorijo obvite vijačnice
  [Self-assembling nanostructures from coiled-coil forming polypeptides]
  2016
 27. Ogrizek Mitja; Konc Janez; Stojan Jure
  In silico napovedovanje katalitičnega delovanja proteina DUF72 s primerjavo encimskih reakcijskih mehanizmov
  [In silico prediction of catalytic action of protein DUF72 by comparison of enzyme reaction mechanisms]
  2016
 28. Darovic Simona; Rogelj Boris
  Spremembe proteina FUS in njegova vloga pri nevrodegenerativnih boleznih
  [Modifications of FUS and implications in pathological changes in neurodegenerative diseases]
  2016
 29. Dolinar Klemen; Križaj Igor
  Priprava fluorescenčno označenega derivata amoditoksina A in njegova uporaba v imunofluorescenčnih študijah na celični liniji PC12
  2013
 30. Weete John D.; Weber Darrell J.; Hess William M.
  Fungal lipid biochemistry
  1974
 31. Milisav Irina
  Oxidative protein modifications in diabetes and neurodegenerative diseases
  2016
 32. Došen Marko; Bila Jovan
  Morfološke karakteristike i biohemijski mehanizmi Alzheimer-ove bolesti
  [Morphological characteristics and biochemical mechanisms of Alzheimer's disease]
  1997
 33. Lipids in health and disease
  2002
 34. ISMA 2015
  2015
 35. Smole Anže; Jerala Roman
  Umeten genski regulatorni sistem za zaznavanje in zaviranje vnetja s protivnetnimi proteini v sesalskih celicah
  [A synthetic gene regulatory device for sensing and suppressing inflammation by anti-inflammatory proteins in mammalian cells]
  2015
 36. Kljun Jakob; Klemenčič Marina; Drvarič Talian Sara
  Cutting edge 2015
  2015
 37. Gorenjak Maksimiljan
  The interpretative competence of clinical chemists in toxicology
  2014
 38. Grmec Štefek; Prosen Gregor; Kit Barbara; Strnad Matej; Klemen Petra
  Prehospital monitoring in resuscitation: today and the future
  2010
 39. Božnar Alič Elizabeta; Krsnik Mladen
  Likvorska diagnostika
  2015
 40. Kos Janko; Poklar Ulrih Nataša
  Molecules of life
  2015
 41. Černe Katarina; Martinčič Bogdan
  Ugotavljanje učinkov zdravil na osrednje živčevje - poizkusi na živalih
  2011
 42. Abstracts of communications
  1974
 43. Zajc Tajana; Turk Vito
  Vpliv katepsina E na aktivnost cisteinskih katepsinov
  2015
 44. Sinreih Maša; Lanišnik-Rižner Tea; Adamski Jerzy
  Studies of progesterone metabolism and the roles of metabolites in endometrial cancer and endometriosis
  2015
 45. Kejžar Anja; Lenassi Metka
  Vloga signalne poti odziva HOG in vpliv poti kalcinevrina pri prilagoditvi glive Hortaea werneckii na hiperslano okolje
  [The role of the HOG signalling pathway and the impact of the calcineurin pathway on adaptation of fungus Hortaea werneckii to hypersaline environment]
  2015
 46. Štalekar Maja; Rogelj Boris
  Regulatorna vloga proteina TDP-43 in implikacije v patoloških spremembah pri nevrodegenerativnih boleznih
  [Regulatory function of TDP-43 and implications in pathological changes in neurodegenerative diseases]
  2015
 47. Bhatnagar Aruni; Lanišnik-Rižner Tea
  17th International Workshop on the Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, [July 8 and 13, 2014 at Skytop Lodge in the Poconos, Pennsylvania, USA]
  2015
 48. Pečar Fonović Urša; Kos Janko
  Vloga katepsina X pri uravnavanju delovanja profilina 1 v tumorskih celičnih linijah
  2015
 49. Bidovec Urška; Seme Katja; Žolnir-Dovč Marija; Supply Philip
  Prospective genotyping of mycobacterium tuberculosis from fresh clinical samples
  2014
 50. Amino acids
  1991
 51. Reviews of physiology, biochemistry and pharmacology
  1974
 52. Pfeifer Marija
  Mnogoteri ugodni učinki vitamina D
  2011
 53. Barbisin Maura; Vanni Silvia; Motzkus Dirk; Salinas-Riester Gabriela; Venko Katja; Župerl Špela; Novič Marjana; Legname Giuseppe
  Trans2Care project
  2013
 54. Djinović Carugo Kristina
  Insights into regulation of ligand binding and Z-disk assembly from crystal structure of human muscle a-actinin
  2013
 55. Pavšič Miha; Gunčar Gregor; Djinović Carugo Kristina; Lenarčič Brigita
  EpCAM adhesion unit explored by x-ray crystallography and molecular dynamics
  2013
 56. Pharmacogenomics and genomic medicine
  2014
 57. [Book of abstracts]
  2013
 58. Švajger Urban; Brus Boris; Gobec Stanislav; Turk Samo; Sova Matej; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor
  Antagonisti toll-u podobnega receptorja 4 (TLR-4), odkriti z virtualnim rešetanjem
  2014
 59. Štukelj Roman; Bedina Zavec Apolonija; Ogorevc Eva; Šuštar Vid; Janša Rado; Kralj-Iglič Veronika
  Effect of blood sampling on the number of nanovesicles in blood isolates
  2011
 60. Bedina Zavec Apolonija; Goczalik Iwona; Jehn Birgit; Štukelj Roman; Ogorevc Eva; Šuštar Vid; Dolenšek Tamara; Kralj-Iglič Veronika
  Cytometric measurements of blood nanovesicles
  2011
 61. Župunski Vera; Rogelj Boris
  Nucleo-cytoplasmic trafficking of TDP-43
  2011
 62. Rogelj Boris
  RNA binding proteins in ALS/FTLD spectrum of diseases
  2011
 63. Jerala Roman
  Sintezna biologija kot orodje za spreminjanje in spoznavanje delovanja celic
  2014
 64. Cell biochemistry and biophysics
  1996
 65. Krsnik Mladen; Finderle Petra
  Analitske tehnike v laboratorijski medicini
  2013
 66. Anžič Ajda; Neubauer David; Jekovec-Vrhovšek Maja
  Motnje tonusa in motorike v zgodnjem razvojnem obdobju in povezava z biokemijskimi motnjami ogljikovih hidratov
  2013
 67. Božnar Alič Elizabeta
  Hematološki analizatorji ADVIA
  2013
 68. Božnar Alič Elizabeta
  Spremembe v krvnih razmazih pri okužbah
  2013
 69. Božnar Alič Elizabeta; France Štiglic Alenka
  Osnove biokemične in citološke analize punktatov telesnih votlin
  2013
 70. Božnar Alič Elizabeta
  Hematologija-obdelava rezultatov hemogramov, DKS
  2013
 71. Berce Klementina; Božnar Alič Elizabeta; Podgornik Helena; Trampuš-Bakija Alenka; Žontar Darja
  Priporočeni postopki za mikroskopski pregled krvnega razmaza
  2012
 72. Lenarčič Živković Martina; Plavec Janez
  Strukturne študije človeškega S100A1 proteina
  2014
 73. Konc Janez; Janežič Dušanka
  ProBiS-ligands
  2014
 74. Bavec Aljoša; Berlec Aleš; Cigić Blaž; Dolinar Marko; Potočnik Uroš
  Zbornik povzetkov
  2014
 75. Novak Metka; Komel Radovan; Bohlmann Joerg
  Cytochromes P450 from blue-stain fungi involved in monoterpene biotransformation
  [Citokromi P450, vključeni v biološko pretvorbo monoterpenov pri nitastih glivah modrivkah]
  2014
 76. Naneh Omar; Maurer Davor; Merzel Franci; Anderluh Gregor
  Interactions of perforin with ions and membrane
  2014
 77. Skočaj Matej; Yu Yang; Leonardi Adrijana; Bedina Zavec Apolonija; Resnik Nataša; Guella Graziano; Križaj Igor; Veranič Peter; Maček Peter; Sepčić Kristina
  Characterization of extracellular vesicles induced by Ostreolysin A -mCherry in MDCK cell membranes
  2014
 78. Kozorog Mirijam; Anderluh Gregor
  Lipid model systems for interaction studies of listeriolysion O binding to lipid membranes
  2014
 79. Juvan Neža; Anderluh Gregor
  High-throughput method for searching of binders and modifiers of pore forming toxins activity
  2014
 80. Hodnik Vesna; Anderluh Gregor
  NPP binds to lipids from plasma membrane
  2014
 81. Lenarčič Tea; Albert Isabell; Nürnberger Thorsten; Podobnik Marjetka; Anderluh Gregor
  Biophysical characterization and crystal structure of HaNLP3, a nontoxic NLP protein from Hyaloperonospora arabidopsidis
  2014
 82. Kobayashi Toshihide; Makino Asami; Murate Motohide; Inaba Takehiko; Hullin-Matsuda Francoise; Abe Mitsuhiro; Anderluh Gregor
  Pore-forming toxins as tools to image lipids
  2014
 83. Anderluh Gregor
  Extended superfamily of actionporins, pore-forming proteins from sea anemones
  2014
 84. Plant Proteomics
  2014
 85. Jankovec Maja; Ambrožič Jerneja; Anžlovar Sabina; Dolenc Koce Jasna
  Antifungal and antibacterial activity of goldenrod (Solidago spp.) essential oils
  2014
 86. Šoln Katarina; Dolenc Koce Jasna
  Allelopathic effects of aquaeous leaf extracts of Fallopia japonica and Fallopia x bohemica on growth of tested plant species Raphanus sativus and Zea mays
  2014
 87. Grašič Mateja; Anžlovar Sabina; Strgulc-Krajšek Simona
  Germination rate of stinkwort (Dittrichia graveolens (L.) Greuter) and false yellowhead (Dittrichia viscosa (L.) Greuter) in relation to salinity and the impact of their extracts on germination of selected plant species
  2014
 88. Ramšak Živa; Stare Tjaša; Lukan Tjaša; Miljković Dragana; Gruden Kristina
  Interactions between componenets of the plant defense and viral proteins
  2014
 89. Katalinić Maja; Kovarik Zrinka
  Book of abstract
  2014
 90. 1st INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, August 31st to September 4th, 2014, Hamburg, Germany
  2014
 91. Ostanek Barbara; Černe Darko
  Merjenje kloridnih in magnezijevihionov v klinični biokemiji
  2009
 92. Černe Darko
  Merjenje natrija in kalija v klinični biokemiji
  2009
 93. Kramberger Marta
  V slovo Branku Miholiču, mag. farm., specialistu medicinske biokemije
  2007
 94. Trends in food science & technology
  1990
 95. Proteome science
  2003
 96. Božnar Alič Elizabeta
  Levkocitna krvna slika-mieloična in monocitna vrsta
  2012
 97. Goffart Jean-Pierre
  EAPR 2014
  2014
 98. Lorbek Gregor; Perše Martina; Jeruc Jera; Juvan Peter; Keber Rok; Bjorkhem Ingemar; Horvat Simon; Rozman Damjana
  Global characterization of the liver-specific CYP51 knockout from cholesterol synthesis - key to understanding the underlying liver pathologies in both sexes
  2013
 99. Zelenko Urška; Hodošček Milan; Hafner Mateja; Kocjan Darko; Rozman Damjana; Golič Grdadolnik Simona
  Binding mode of novel inhibitors of mammalian and fungal CYP51
  2013
 100. Pohar Jelka; Benčina Mojca; Pirher Nina; Kužnik Alenka; Jerala Roman
  Interplay between TLR3 and TLR9 signaling
  2009

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics