biomedicina slovenica


"blood" : 5885

 1. Kaakinen Pirjo; Železnik Uroš; Kyngäs Helvi; Železnik Danica
  Self-evaluation of lifestyle and assessment of health condition by clinical measurements
  2018
 2. Geršak Ksenija; Franić Damir
  POI with FMR1 premutation, X chromosome mosaicism and blood lymphocyte microchimerism
  2017
 3. Ospelt Caroline; Frank Bertoncelj Mojca
  Why location matters - site-specific factors in rheumatic diseases
  2017
 4. Frank Bertoncelj Mojca; Pisetsky David S.; Kolling Christoph; Michel Beat A.; Gay Renate E.; Jüngel Astrid; Gay Steffen
  TLR3 ligand poly(I:C) exerts distinct actions in synovial fibroblasts when delivered by extracellular vesicles
  2018
 5. Šenk Barbara; Goričar Katja; Kravos Nika Aleksandra; Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej; Dolžan Vita
  SLC6A4 5HTTLPR polymorphism affects insulin secretion in patients with polycystic ovary syndrome
  2018
 6. Kocjan Tomaž
  Endocrine hypertension
  2017
 7. Lučev Jernej; Breznik Silva; Dinevski Dejan; Ekart Robert; Rupreht Mitja
  Endovascular treatment of haemodialysis arteriovenous fistula with drug-coated balloon angioplasty
  2018
 8. Gradišek Primož; Dolenc Simon
  Isoflurane rescue therapy for bronchospasm reduces intracranial pressure in a patient with traumatic brain injury
  2018
 9. Šklempe Kokić Iva; Ivanišević Marina; Kokić Tomislav; Šimunič Boštjan; Pišot Rado
  Acute responses to structured aerobic and resistance exercise in women with gestational diabetes mellitus
  2018
 10. Avberšek-Lužnik Ivica; Zupančič Meta
  Molekularno ozadje in diagnostična uporabnost Proteina S100B pri poškodbah glave
  2018
 11. Marić Ivica; Živković B.; Lokar Lidija; Bricl Irena; Železnik Klara
  Severe adverse events in slovenian haemovigilance network from 2013 up to 2016
  2018
 12. Marić Ivica; Železnik Klara; Bricl Irena; Dovč Tadeja
  Targeted prophylaxis program for D-negative pregnant women based on genotyping fetal RHD from maternal blood
  2018
 13. Marić Ivica; Petruša Katja; Železnik Klara; Bricl Irena
  Severe adverse transfusion reactions in slovenian haemovigilance network from 2013 up to 2016
  2018
 14. Rožman Primož
  The potential of non-myeloablative heterochronous autologous hematopoietic stem cell transplantation for extending a healthy life span
  2018
 15. Cvitanović Tomaš Tanja; Moškon Miha; Mraz Miha; Rozman Damjana
  Computational modelling of liver metabolism and its applications in research and the clinics
  2018
 16. Ignjatovic Janko; Švajger Urban; Ravnikar Matjaž; Molek Peter; Zadravec Darko; Pariš Alenka; Štrukelj Borut
  Aggregation of recombinant monoclonal antibodies and its role in potential immunogenicity
  2018
 17. Gubenšek Jakob; Strobl Karin; Harm Stephan; Weiss Rene; Eichhorn Tanja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Weber Viktoria; Hartmann Jens
  Influence of citrate concentration on the activation of blood cells in an in vitro dialysis setup
  2018
 18. Globočnik Kukovica Marta; Hribernik Nežka; Herzog Ana; Čufer Tanja
  Febrilna nevtropenija in nevtropenija višje stopnje ob adjuvantnem zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč v vsakodnevni praksi
  [Febrile neutropenia and grade 3/4 neutropenia in daily practice of adjuvant chemotherapy for non-small-cell lung cancer]
  2018
 19. Gorenjak Mario; Jezernik Gregor; Repnik Katja; Marčun-Varda Nataša; Potočnik Uroš
  Pivotal role of high sensitivity variant calls and confirmation methods for next-generation sequencing findings
  2018
 20. Feyaerts D.; Kuret Tadeja; Cranenbroek B. van; Zeeuw-Hingrez S. van der; Van der Heijden O.W.H.; Van der Meer A.; Joosten I.; Van der Molen R.G.
  Endometrial natural killer (NK) cells reveal a tissue-specific receptor repertoire
  2018
 21. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Mali Polonca; Čučnik Saša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Naturally occurring antibodies against serum amyloid A reduce IL-6 release from peripheral blood mononuclear cells
  2018
 22. Fister Petja; Robek Domen; Paro Panjan Darja; Mazić Uroš; Lenasi Helena
  Decreased tissue oxygenation in newborns with congenital heart defects
  2018
 23. Liew Aaron; Failla Giacomo; Molinari Giulia; Prior Manlio; Zalunardo Beniamino; Pergolini Daniela; Knavs Katja; Kozak Matija; Cortelazzo Adriano; Van Dreden Patrick
  Thrombin generation profile in patients with steady state peripheral arterial disease
  2018
 24. Peterlin-Mašič Lucija
  Alkohol in zdravila
  [Alcohol and medicines]
  2018
 25. Škrgat Sabina; Korošec Peter; Kern Izidor; Šilar Mira; Šelb Julij; Fležar Matjaž; Marčun Robert
  Systemic and airway oxidative stress in competitive swimmers
  2018
 26. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 27. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Mali Polonca; Čučnik Saša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Autoantibodies against serum amyloid a reduce il-6 release from peripheral blood mononuclear cells
  2018
 28. Dovšak Tadej; Ihan Alojz; Didanovič Vojislav; Kansky Andrej; Verdenik Miha; Ihan Hren Nataša
  Effect of surgery and radiotherapy on complete blood count, lymphocyte subsets and inflammatory response in patients with advanced oral cancer
  2018
 29. Zadel Maja; Maver Aleš; Kovanda Anja; Peterlin Borut
  Transcriptomic biomarkers for Huntington's disease
  2018
 30. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Debeljak Maruša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Repič-Lampret Barbka
  Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency
  2018
 31. Hertiš Tjaša; Petek Tadej; Marčun-Varda Nataša
  The prevalence of elevated blood pressure in a sample of Slovene children and adolescents
  [Prevalenca visokega krvnega tlaka na vzorcu slovenskih otrok in mladostnikov]
  2018
 32. Kamenšek Urška; Tešić Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Clinically usable interleukin 12 plasmid without an antibiotic resistance gene
  2018
 33. Štiglic Gregor; Kocbek Primož; Cilar Leona; Fijačko Nino; Stožer Andraž; Zaletel Jelka; Sheikh Aziz; Povalej Bržan Petra
  Development of a screening tool using electronic health records for undiagnosed Type 2 diabetes mellitus and impaired fasting glucose detection in the Slovenian population
  2018
 34. Kalender Smajlović Sedina
  Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih
  [The benefits and weaknesses of various blood glucose control protocols in critically ill patients]
  2018
 35. Gajšek Martina; Pfeifer Marija; Rožman Primož
  O astrologiji krvnih skupin - zakaj krvne skupine AB0 ne določajo človekovega značaja niti njegove prehrane
  [Blood group astrology - why the AB0 blood groups do not determine the human character nor the appropriate nutrition]
  2016
 36. Bukleta Dashnor; Krasniqi Shaip; Beretta Giangiacomo; Nila Arb; Komoni Teuta; Selmani-Bukleta Manushaqe; Schara Rok
  Impact of combined non-surgical and surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus - a preliminary report randomized clinical study
  2018
 37. Vrhovec Saša; Božič Bojan; Derganc Jure
  Migration of blood cells and phospholipid vesicles induced by concentration gradients in microcavities
  2018
 38. Božič Bojan; Svetina Saša
  Protein curvature sensitivity as a possible factor in the regulation of red blood cell volume
  2017
 39. Abstracts
  2017
 40. Svetina Saša; Švelc Tjaša; Božič Bojan
  The role of membrane curvature dependent mechanosensitivity in regulation of red blood cell volume
  2018
 41. Svetina Saša; Švelc Tjaša; Božič Bojan
  Mechanism of red blood cell volume regulation based on the dependence of Piezo1 Ca++ permeability on membrane curvature
  2017
 42. Seme Katja
  Bolnik s sumom na sepso na Oddelku za intenzivno zdravljenje - hemokultura, molekularna diagnostika ali kaj tretjega?
  [Patient with suspected sepsis in intensive care unit - blood culture, molecular diagnostics or something else?]
  2017
 43. Resman Rus Katarina; Korva Miša; Bogovič Petra; Pal Emil; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Delayed interferon type 1-induced antiviral state is a potential factor for hemorrhagic fever with renal syndrome severity
  2018
 44. Rojnik Andrej; Kavka Daša; Žohar Čretnik Tjaša; Štorman Alenka; Zdolšek Barbara
  Povzročitelji invazivnih okužb pri starostnikih
  [Causes of invasive infections in the elderly]
  2017
 45. Steyer Andrej; Konte Tilen; Sagadin Martin; Kolenc Marko; Škoberne Andrej; Germ Julija; Dovč Tadeja; Arnol Miha; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Intrahost norovirus evolution in chronic infection over 5 years of shedding in a kidney transplant recipient
  2018
 46. Dovšak Tadej; Ihan Alojz; Didanovič Vojislav; Kansky Andrej; Verdenik Miha; Ihan Hren Nataša
  Effect of surgery and radiotherapy on complete blood count, lymphocyte subsets and inflammatory response in patients with advanced oral cancer
  2016
 47. Ronceray Leila; Abla Oussama; Barzilai-Birenboim Shlomit; Bomken Simon; Chiang Alan K.S.; Jazbec Janez; Kabickova Edita; Lazic Jelena; Beishuizen Auke; Mellgren Karin
  Children and adolescents with marginal zone lymphoma have an excellent prognosis with limited chemotherapy or a watch-and-wait strategy after complete resection
  2018
 48. Drobne David; Bossuyt Peter; Breynaert Christine; Cattaert Tom; Casteele Niels Vande; Compernolle Griet; Jürgens Matthias; Ferrante Marc; Ballet Vera; Wollants Willem-Jan; Cleynen Isabelle; Van Steen Kristel; Gils Ann; Rutgeerts P.; Vermeire Séverine; Van Assche Gert
  Withdrawal of immunomodulators after co-treatment does not reduce trough level of infliximab in patients with Crohn's disease
  2015
 49. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 50. Tomazin Rok; Cirman Sandra; Matos Tadeja
  New MALDI-TOF applications
  2015
 51. Gunčar Gregor; Kukar Matjaž; Notar Mateja; Brvar Miran; Černelč Peter; Notar Manca; Notar Marko
  An application of machine learning to haematological diagnosis
  2018
 52. Phuong Tam T. T.; Redmon Sarah; Yarishkin Oleg; Winter Jacob M.; Li Dean Y.; Križaj David
  Calcium influx through TRPV4 channels modulates the adherens contacts between retinal microvascular endothelial cells
  2017
 53. Shamir Ron; Klein Christine; Amar David; Vollstedt Eva-Juliane; Bonin Michael; Usenovic Marija; Wong Yvette C.; Maver Aleš; Poths Sven; Safer Herchel; Peterlin Borut
  Analysis of blood-based gene expression in idiopathic Parkinson disease
  2017
 54. Burja Blaž; Praprotnik Sonja; Sodin-Šemrl Snežna
  Serumski in tkivni označevalci za pomoč pri diagnostiki gigantoceličnega arteritisa
  2017
 55. Jež Mojca; Jazbec Katerina; Rožman Jasmina Živa; Rožman Primož
  Stem cells in advanced cell therapies at The Blood Transfusion Centre of Slovenia
  2015
 56. Resnik Drago; Možek Matej; Pečar Borut; Janež Andrej; Urbančič-Rovan Vilma; Iliescu Ciprian; Vrtačnik Danilo
  In vivo experimental study of noninvasive insulin microinjection through hollow si microneedle array
  2017
 57. Posadzki Paul; Mastellos Nikolaos; Ryan Rebecca; Gunn Laura H; Felix Lambert M; Pappas Yannis; Gagnon Marie-Pierre; Julious Steven A; Xiang Liming; Oldenburg Brian; Car Josip
  Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions
  2016
 58. Daniels G.; Finning K; Lozano M.; Hyland C. A.; Liew Y.-W.; Powely T.; Castilho L.; Bonet Bub C.; Dovč Tadeja; Bricl Irena
  Vox Sanguinis International Forum on application of fetal blood grouping
  2017
 59. Kokošar Barbara; Lakič Nikola; Jeverica Samo; Pečavar Blaž; Logar Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Lejko-Zupanc Tatjana
  Contribution of sonicate-fluid cultures and broad-range PCR to microbiological diagnosis in vascular graft infections
  2017
 60. Stupin Marko; Stupin Ana; Rašić Lidija; Ćosić Anita; Kolar Luka; Seric Vatroslav; Lenasi Helena; Izakovic Kresimir; Drenjančević Ines
  Acute exhaustive rowing exercise reduces skin microvascular dilator function in young adult rowing athletes
  2018
 61. Kolarič Primož; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Učinki ishemične vadbe z majhnim uporom na velikost in zmogljivost mišice quadriceps femoris pri pacientu po artroskopski resekciji meniskusa - študija primera
  [Effects of a low resistance ischemic exercise on performance and hipertrophy of quadriceps femoris muscle in a patient after artroscopic partial meniscectomy - case study]
  2017
 62. Kališnik Jurij-Matija; Hrovat Eva; Hrastovec Alenka; Žibert Janez; Jerin Aleš; Skitek Milan; Santarpino Giuseppe; Klokočovnik Tomislav
  Creatinine, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, and cystatin C in determining acute kidney injury after heart operations using cardiopulmonary bypass
  2017
 63. Košak Urban; Brus Boris; Knez Damijan; Žakelj Simon; Trontelj Jurij; Pišlar Anja; Šink Roman; Jukič Marko; Živin Marko; Podkowa Adrian; Nachon Florian; Brazzolotto Xavier; Stojan Jure; Kos Janko; Coquelle Nicolas; Sałat Kinga; Colletier Jacques-Philippe; Gobec Stanislav
  The magic of crystal structure-based Inhibitor optimization
  2018
 64. Chioncel Ovidiu; Lainščak Mitja; Seferović Petar M.; Anker Stefan D.; Crespo-Leiro Maria G.; Harjola Veli-Pekka; Parissis John T; Laroche Cécile; Piepoli Massimo Francesco; Fonseca Candida
  Epidemiology and one-year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid-range and reduced ejection fraction
  2017
 65. Taylor Nicholas J.; Mitra Nandita; Goldstein Alisa M.; Tucker Margaret A.; Avril Marie-Françoise; Azizi Esther; Bergman Wilma; Bishop David Timothy; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Germline variation at CDKN2A and associations with nevus phenotypes among members of melanoma families
  2017
 66. Brilej Drago; Stropnik Domen; Lefering Rolf; Komadina Radko
  Algorithm for activation of coagulation support treatment in multiple injured patients--cohort study
  2016
 67. Terčelj-Zorman Marjeta; Stopinšek Sanja; Salobir Barbara; Ihan Alojz; Simčič Saša
  Posaconazole in vitro action on peripheral blood mononuclear cells from sarcoidosis patients
  2017
 68. Karbach D.; Hanke-Baier P.; Wendel J.; Svetina Saša; Müller W.; Hübner S.; Münchow T.; Appelhans H.; Passow Hermann
  Anion transport in the red blood cell of the miuse and erythroleukemic K562 cells
  1992
 69. Galvani Vesna; Marolt Nevenka; Uran Apolonija
  Vodenje neskladnosti na Zavodu RS za transfutijsko medicino kot orodje za nenehno izboljšavo procesov in sistema vodenja kakovosti
  [Control of non-conformities as a motive force to improve and strengthen quality management system at the Blood transfusion centre of Slovenia]
  2016
 70. Zimet Zlatko; Bilban Marjan; Fabjan Teja; Kumer Kristina; Poljšak Borut; Osredkar Joško
  Lead exposure and oxidative stress in coal miners
  2017
 71. Asayama Kei; Thijs Lutgarde; Cauwenberghs Nicholas; Brguljan Jana; Niiranen Teemu J.; Hozawa Atsushi; Boggia Jose; Aparicio Lucas S.; Hara Azusa; Johansson Jouni K.
  Risk stratification by self-measured home blood pressure across categories of conventional blood pressure
  2014
 72. Brguljan Jana; Thijs Lutgarde; Li Yan; Hansen Tine W.; Boggia Jose; Liu Yan-Ping; Asayama Kei; Wei Fang-Fei; Bjorklund-Bodegard Kristina; Gu Yu-Mei
  Risk stratification by ambulatory blood pressure monitoring across JNC classes of conventional blood pressure
  2014
 73. Asayama Kei; Brguljan Jana; Imai Yutaka
  Out-of-office blood pressure improves risk stratification in normotension and prehypertension people
  2014
 74. Knez Judita; Cauwenberghs Nicholas; Thijs Lutgarde; Winckelmans Ellen; Brguljan Jana; Yang Wen-Yi; Staessen Jan A.; Nawrot Tim S.; Kuznetsova Tatiana
  Association of left ventricular structure and function with peripheral blood mitochondrial DNA content in a general population
  2016
 75. Knez Judita; Marrachelli Vannina G.; Cauwenberghs Nicholas; Winckelmans Ellen; Zhang Zhenyu; Thijs Lutgarde; Brguljan Jana; Plusquin Michelle; Delles Christian; Monleon Daniel
  Peripheral blood mitochondrial DNA content in relation to circulating metabolites and inflammatory markers
  2017
 76. Knez Judita; Lakota Katja; Božič Nina; Okrajšek Renata; Cauwenberghs Nicholas; Thijs Lutgarde; Kneževič Ivan; Vrtovec Bojan; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Kuznetsova Tatiana; Brguljan Jana
  Correlation between mitochondrial DNA content measured in myocardium and peripheral blood of patients with non-ischemic heart failure
  2017
 77. Podgornik Helena
  Krvna slika
  [Complete blood count]
  2017
 78. Grogan James A.; Markelc Boštjan; Connor Anthony J.; Muschel Ruth J.; Pitt-Francis Joe; Maini Philip K.; Byrne Helen
  Predicting the influence of microvascular structure on tumor response to radiotherapy
  2017
 79. Peršolja Melita
  Evaluating workplace health promotion program
  2017
 80. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 81. Uršič Katarina; Zupanc Tomaž; Komel Radovan; Videtič Paska Alja
  Methylation and expression of COMT and RELN in suicide vistims
  2017
 82. Marić Ivica; Mlakar Polona; Bricl Irena
  Respiracijske transfuzijske reakcije
  [Respiratory transfusion reactions]
  2017
 83. Hauptman Nina; Glavač Damjan
  Colorectal cancer blood-based biomarkers
  2017
 84. Maver Slavica; Galvani Vesna
  Lessons learned from near-miss and donor safety reports in Blood Transfusion Centre of Izola (Slovenia) in the period 2002 - 2016
  2017
 85. Maček Marjeta; Dovč Tadeja; Zupan M; Urbajs Matjaž
  Determination of RHD variants at the Blood Transfusion Centre of Slovenia between 2013 and 2015
  2017
 86. Wormser Gary P.; Shapiro Eugene D.; Strle Franc
  Studies that report unexpected positive blood cultures for Lyme borrelia-are they valid?
  2017
 87. Nikolovska Vukadinović Aleksandra; Vukadinović Davor; Borer Jeffrey S.; Cowie Martin R.; Komajda Michel; Lainščak Mitja; Swedberg Karl; Böhm Michael
  Heart rate and its reduction in chronic heart failure and beyond
  2017
 88. Rakuša Mateja; Kocbek Lidija
  Žilna anatomija
  [Vascular anatomy]
  2017
 89. Rakuša Mateja; Kocbek Lidija
  Žilna anatomija
  [Vascular anatomy]
  2017
 90. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 91. Lampreht Natalija; Mali Polonca; Djordjević Srdjan; Rožman Primož
  Five-year experience with new social media for promotion and balance of blood supply
  2015
 92. Lisjak Marjeta; Potokar Maja; Rituper Boštjan; Jorgačevski Jernej; Zorec Robert
  AQP4e-based orthogonal arrays regulate rapid cell volume changes in astrocytes
  2017
 93. Razpotnik Rok; Novak Neža; Čurin-Šerbec Vladka; Rajčević Uroš
  Targeting malignant brain tumors with antibodies
  2017
 94. Štuhec Matej; Keuschler Jan; Serra-Mestres Jordi; Isetta M.
  Effects of different antihypertensive medication groups on cognitive function in older patients
  2017
 95. Skopec Barbara; Škerget Matevž; Žontar Darja; Zadnik Vesna; Zver Samo
  Filgrastim-alone versus pegylated filgrastim-alone for autologous peripheral blood stem cells mobilization in newly diagnosed multiple myeloma patients
  2017
 96. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 97. Journal of blood disorders & transfusion
  2010
 98. Streit Sven; Verschoor Marjolein; Rodondi Nicolas; Bonfim Daiana; Burman Robert A.; Collins Claire; Gerasimovska-Kitanovska Biljana; Gintere Sandra; Gómez Bravo Raquel; Petek Šter Marija
  Variation in GP decisions on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals across 29 countries
  2017
 99. Kotseva Kornelia; Wood David; De Bacquer Dirk; De Backer Guy; Rydén Lars; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko
  EUROASPIRE IV
  2016
 100. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics