biomedicina slovenica


"citokini" : 63

 1. Frank Bertoncelj Mojca; Trenkmann Michelle; Kolling Christoph; Michel Beat A.; Gay Renate E.; Gay Steffen
  The impact of pro-inflammatory cytokines on the expression and function of long noncoding RNA (LNCRNA) in rheumatoid arthritis synovial fibroblastss
  2014
 2. Starbek Zorko Mateja; Lunder Tomaž; Štrukelj Borut; Veranič Peter; Bartenjev Igor; Pungerčar Jože
  Zaviranje izražanja provnetnih citokinov v keratinocitih s protismiselnimi oligonukleotidi in polifenolnim izvlečkom iz skorje bele jelke (Abies alba) ter njegov vpliv na blago obliko luskavice
  [Inhibition of expression of proinflammatory cytokines from keratinocytes with antisense oligonucleotides and polyphenolic extract from fir bark (Abies alba), and its influence on mild psoriasis]
  2018
 3. Starbek Zorko Mateja; Štrukelj Borut; Švajger Urban; Kreft Samo; Lunder Mojca
  Efficacy of a polyphenolic extract from silver fir (Abies alba) bark on psoriasis
  2018
 4. Filipovič Tatjana; Šurlan Popović Katarina; Ihan Alojz; Vodušek David B.
  Dynamic susceptibility contrast enhanced (DSC) MRI perfusion and plasma cytokine levels in patients after tonic-clonic seizures
  2017
 5. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 6. Urbančič Mojca; Globočnik Petrovič Mojca; Milutinović Živin Aleksandra
  Vpliv kroničnega vnetja na prognozo vida pri bolnikih s proliferativno diabetično retinopatijo
  [The influence of chronic inflammation on visual outcome in patients with proliferative diabetic retinopathy]
  2015
 7. Balen Sanja; Domanovič Dragoslav
  Anti-inflammatory effects of exercise training in the early period after myocardial infarction
  2008
 8. Zeme Katja; Švajger Urban; Kostanjšek Rok; Žnidaršič Nada
  Optimizacija kliničnega protokola gojenja dendritičnih celic za izdelavo protitumorskih cepiv
  [Clinical protocol optimization for dendritic cells generation used for anti-tumor vaccines development]
  2015
 9. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Pereyra Gonzales Adriana; Jaklič Domen; Potokar Jana
  Imunomodulatorna aktivnost kombinacij arabinogalaktana in [beta]-(1->3, 1->6)-glukana in njuna indukcija protimikrobne aktivnosti
  [The immunomodulatory activity of the combination of arabinogalactan and [beta]-(1->3, 1->6)-glucan in relation to their's induction of antimicrobial activity]
  2015
 10. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Pereyra Gonzales Adriana; Jaklič Domen; Potokar Jana
  Die immunomodulatorische aktivitat fon Gelee Royale (GR) und Human Interferon-Alfa (HuIFN-AlfaN3) in Bezug auf ihre Induktion von anti-mikrobieller Aktivitat in vitro
  [The immunomodulatory activity of Royal Jelly (RJ) and Human Interferon-Alfa (HuIFN-[alpha]N3) in relation to their's induction of antimicrobial activity in vitro]
  2015
 11. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Pereyra Gonzales Adriana; Mazija Hrvoje
  Immunomodulatory activity in vitro of the Newcastle disease virus strain ZG1999hds
  2015
 12. Zupan Janja; Marc Janja
  Osteoimunologija in osteorevmatologija: prepletenost skeletnega in imunskega sistema
  [Osteoimmunology and osteorheumatology: interconnection between skeletal and immune system]
  2013
 13. Zupan Janja; Marc Janja
  Vpliv vnetnih citokinov na kostno tkivo
  [The influence of proinflammatory cytokines on bone tissue]
  2011
 14. Potočnik Iztok; Novak-Jankovič Vesna
  Učinek sevoflurana na vnetni odziv pri odprtih pljučnih operacijah z enostranskim predihavanjem
  [Influence of sevoflurane of the inflammatory response in open lung surgery with one lung ventilation]
  2015
 15. Žižek David; Zupan Igor
  Vloga viabilnosti miokarda pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja z atrio-biventrikularno elektrostimulacijo srca
  2014
 16. Gros Katarina; Miš Katarina; Matkovič Urška; Podbregar Matej; Marš Tomaž; Grubič Zoran; Pirkmajer Sergej
  Suppression of HIF-1 pathway enhances IL-6 action in cultured human myoblasts
  2014
 17. Fabian Elisabeth; Pölöskey Peter; Kósa Lajos; Elmadfa Ibrahim; Réthy Lajos Attila
  Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok
  [Th17-related interleukins and parameters of oxidative/nitrosative events in childhood asthma]
  2011
 18. Ihan Alojz
  Dirigenti kožnega vnetja
  2013
 19. Ihan Alojz
  Telesna dejavnost in imunski sistem
  [Physical exercise and the immune system]
  2014
 20. Ihan Alojz; Stopinšek Sanja; Wraber-Herzog Branka; Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Simčič Saša
  Citokini pri sarkoidozi
  2013
 21. Križaj David; Ryskamp Daniel A.; Tian Ning; Tezel Gülgün; Mitchell Clarie H.; Slepak Vladlen Z.; Shestopalov Valery I.
  From mechanosensitivity to inflammatory responses
  2014
 22. Pirkmajer Sergej
  Presnovni vplivi citokinov pri telesni vadbi
  2013
 23. Ihan Alojz
  Imunski odziv, vnetje in doživljanje kronične bolečine
  [Immune response, inflamation and chronic pain experience]
  2013
 24. Lakota Katja; Mrak-Poljšak Katjuša; Božič Borut; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Serum amyloid A activation of human coronary artery endothelial cells exhibits a neutrophil promoting molecular profile
  2013
 25. Gros Katarina; Miš Katarina; Matkovič Urška; Marš Tomaž; Grubič Zoran; Pirkmajer Sergej
  Suppression of HIF1[alpha] enhances IL-6 action in cultured skeletal muscle
  2013
 26. Černe Ana; Grubič Zoran; Pirkmajer Sergej
  Tocilizumab
  2013
 27. Cerar Tjaša; Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Kobal Jan; Levičnik-Stezinar Snežna; Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva
  Diagnostic value of cytokines and chemokines in Lyme neuroborreliosis
  2013
 28. Mencej Bedrač Simona; Ostanek Barbara; Mlakar Vid; Zupan Janja; Kocjan Tomaž; Preželj Janez; Marc Janja
  Sodobni pogled na nastanek osteoporoze
  [Up-to-date insight on the development of osteoporosis]
  2012
 29. Holc Iztok; Gradišnik Suzana; Pahor Artur
  Zdravljenje vnetnih revmatskih bolezni z biološkimi zdravili - naše izkušnje
  [Biological medication used in the treatment of inflammatory rheumatic diseases]
  2009
 30. Bajuk-Studen Katica; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Mehanizmi srčno-žilne orgroženosti žensk s sindormom policističnih ovarijev
  [Mechanisms of cardiovascular disease risks in women with polycystic ovary syndrome]
  2009
 31. Goropevšek Aleš; Homšak Evgenija; Gorenjak Maksimiljan; Malešič Ivan; Krajnc Ivan; Cencič Avrelija
  Novejši biooznačevalci in spremljenje znotrajceličnih signalnih poti pri avtoimunskih boleznih
  [New biomarkers and monitoring intracellular signaling pathways in autoimmune diseases]
  2008
 32. Rijavec Tomaž; Kovač Maja; Dermastia Marina
  Citokinini v zrnu koruze
  2008
 33. Rijavec Tomaž; Kovač Maja; Dermastia Marina
  Vsebnost citokininov v razvijajočih se zrnih koruze
  2006
 34. Wraber Branka
  Citokini v kliniki - novi pogledi
  2007
 35. Večerić-Haler Željka
  Vnetni odgovor črevesne sluznice in citokini pri Crohnovi bolezni
  [Mucosal inflammatory response and cytokines in Crohn's disease]
  2005
 36. Mavri Alenka
  Povezava med metabolnim sindromom, inhibitorjem aktivatorja plazminogena (PAI-1) in aterosklerozo
  [Metabolic syndrome, plasminogen activator inhibitor (PAI-1) and atherosclerosis]
  2005
 37. Čurin-Šerbec Vladka
  Monoclonal antibodies against TNF-alpha in diagnostics and therapy
  [Monoklonska protitelesa proti TNF-alfa v diagnostiki in terapiji]
  2004
 38. Petelin Milan
  Vpliv parodontalne bolezni na zdravje pljuč
  [Influence of periodontal disease on pulmonary health]
  2004
 39. Ihan Alojz
  Etiologija in patofiziologija revmatoidnega artritisa
  [Ethiology and patophisiology of rheumatoid arthritis]
  2004
 40. Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Novosti v patogenezi in zdravljenju sepse
  [New developments in the pathogenesis and treatment of sepsis]
  2003
 41. Šabovič Mišo
  Ateroskleroza in kardiovaskularne bolezni: (pomen "aktivne" vloge vnetja v procesu ateroskleroze)
  [Atherosclerosis and cardiovascular diseases]
  2003
 42. Plevova Pavlina
  Radiotherapy- and chemotherapy-induced normal tissue damage: the role of cytokines and adhesion molecules
  [Poškodbe normalnega tkiva zaradi radioterapije in kemoterapije: vloga citokinov in adhezijskih molekul]
  2002
 43. Plevova Pavlina
  Modulation of radiotherapy- and chemotherapy-induced normal tissue response as prophylaxis of their side effects
  [Uravnavanje odgovora normalnega tkiva na radioterapijo in kemoterapijo zaradi preprečevanja stranskih učinkov]
  2002
 44. Pohleven F; Gogala N; Schara M; Šentjurc M
  Vloga citokininov pri sprejemu, transportu in oddajanju ionov
  1983
 45. Mijović Aleksandar
  Management of the myelodysplastic syndromes in the year 2000
  [Zdravljenje mielodisplastičnih sindromov v letu 2000]
  2000
 46. Simčič Saša
  Fagocitoza in okužbe
  [Phagocytosis and infectious diseases]
  2000
 47. Porenta-Bešić Vlasta; Kuhar Marijana
  Kronični potek alergijskih bolezni
  [Chronicity of the allergic disease]
  1999
 48. Tomšič-Matić Marjeta
  Citokini v diagnostiki hude okužbe pri novorojenčku
  1998
 49. Reberšek-Gorišek Jelka; Novak Zmago
  Zvišana telesna temperatura pri okužbah
  [Fever in infections]
  1999
 50. Terčelj-Zorman Marjeta
  Imunost pri okužbah z legionelo
  [Immunity of legionella infection]
  1998
 51. Skralovnik-Štern Aleksandra
  Imunski odziv pri tuberkulozi
  [Immune response during tuberculosis]
  1998
 52. Wraber Branka
  Citokini v kliniki - koristna informacija ali podatek odveč
  [Cytokines in clinical application - usefull or useless information]
  1998
 53. Koren Srečko
  Interferoni - pomembni dejavniki v imunskem odzivu
  [Interferons - important factors in immune response]
  1998
 54. Kovač Maja; Davies-Carney Nataša; Ravnikar Maja
  Citokinini v krompirju (Solanum tuberosum L.) sorte 'Igor' po primarni okužbi s krompirjevim virusom Y NTN
  [Cytokinins in the potato (Solanum tuberosum L.) cv. Igor after primary infection with potato virus Y NTN]
  1998
 55. Salopek-Sondi Branka; Kovač Maja; Magnus Volker
  Metabolizem citokininov v plodovih teloha (Helleborus niger L.)
  [Cytokinin metabolism in fruits of the christmans rose (Helleborus niger L.)]
  1998
 56. Čarman-Kržan Marija
  Nerve growth factor and related neurotrophins - their role in the CNS
  [Živčni rastni dejavnik in sorodni nevrotrofini - njihova vloga v centralnem živčevju]
  1997
 57. Cestnik V
  Citokini in rastni faktorji
  [Cytokines and growth factors]
  1995
 58. Dermastia M
  Citokinini in njihov pomen za rast in razvoj rastlin
  [Cytokinins, their importance in plant growth and development]
  1996
 59. Ihan A
  Imunsko zdravljenje tumorjev
  [Immunotherapy of tumors]
  1994
 60. Dovč T
  Poliklonska protitelesa proti različnim citokininom
  [Polyclonal antibodies against different cytokinins]
  1995
 61. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Sistemsko učinkovanje oralno apliciranih citokinov
  [Systemic effects of orally administered cytokines]
  1995
 62. Dermastia M
  Citokinini v zdravih in z virusi okuženih sortah krompirja (Solanum tuberosum L.)
  [Cytokinins in healthy and virus-infected potato cultivars (Solanum tuberosum L.)]
  1993
 63. Pavletić Ž; Labar B
  Citokini
  1991



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics