biomedicina slovenica


"deaf" : 207

 1. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 2. Balestrini Simona; Milh Mathieu; Castiglioni Claudia; Lüthy Kevin; Finelli Mattea J.; Verstreken Patrik; Cardon Aaron; Gnidovec Stražišar Barbara; Holder J. Lloyd; Lesca Gaetan
  TBC1D24 genotype-phenotype correlation
  2016
 3. Škrlec Martin; Perez de Ascanio Gallego Eduardo; Battelino Saba
  Gluhi otroci
  [Deaf children]
  2016
 4. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 5. Zabret Miha; Battelino Saba
  Vloga nevidranih vibratornih slušnih pripomočkov pri enostranski gluhoti
  [The role of non-anchored vibratory hearing aid in rehabilitation of single sided deafness]
  2016
 6. Battelino Saba
  Structural alterations of brain grey and white matter in early deaf adults
  2016
 7. Kordiš Špela; Battelino Saba
  Intratimpanalna aplikacija deksametazona kot primarno zdravljenje akutne idiopatske zaznavne naglušnosti
  [Intratympanic dexamethasone as primary treatment of sudden idiopathic sensorineural deafness]
  2016
 8. Hribar Manja; Battelino Saba; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Vovk Andrej
  Kaj se zgodi s slušnimi področji v možganih pri gluhih od rojstva?
  [What happens with auditory brain areas in congenitally deaf adults?]
  2016
 9. Orzan Eva; Muzzi Enrico; Marchi Raffaella; Falzone Chiara; Battelino Saba; Ciciriello Elena
  Achieving early functional auditory access in paediatric cochlear implantation
  [Adattamento precoce dell'impianto cocleare in età pediatrica]
  2016
 10. Škibin Ljubislava; Bilban Marjan; Deželak Ferdinand
  Potrjevanje suma kronične senzorinevralne naglušnosti kot poklicne bolezni (upoštevanje starostne korekcije izgube sluha)
  [Verifying of suspicion on chronic sensory-neural partial deafness as occupational disease (taking into account age correction regarding hearing loss)]
  2005
 11. Sepčić Juraj; Bučuk Mira; Perković Olivio; Šepić-Grahovac Dubravka; Trošelj Vukić Biserka; Poljak Ivica; Crnić-Martinović Marija; Turel Iztok; Ristić Smiljana; Sepčić Kristina
  Drug-induced aseptic meningitis, sensorineural hearing loss and vestibulopaty
  2010
 12. Kapus Manca; Battelino Saba
  Vpliv polževega vsadka na zmanjšanje tinitusa pri gluhih osebah
  [The effect of cochlear implantation on tinnitus reduction in deaf patients]
  2015
 13. Spindler Majda
  Follow up of neonatal screened babies
  2007
 14. Spindler Majda
  Second stage of universal neonatal screening with ABR - results and problems
  2007
 15. Hribar Manja; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Battelino Saba; Vovk Andrej
  Structural alterations of brain grey and white matter in early deaf adults
  2014
 16. Spindler Majda
  Kako prosim, ne slišim dobro!
  2011
 17. Steele-Stallard Heather B; Stabej Polona; Lenassi Eva; Luxon Linda M.; Claustres Mireille; Roux Anne-Francoise; Webster Andrew R.; Bitner-Glindzicz Maria
  Screening for duplications, deletions and a common intronic mutation detects 35% of second mutations in patients with USH2A monoallelic mutations on Sanger sequencing
  2013
 18. Rebol Janez
  Soft tissue reactions in patients with bone anchored hearing aids
  2015
 19. Gnidovec Stražišar Barbara; Neubauer David; Paro Panjan Darja; Writzl Karin
  Early-onset epileptic encephalopathy with hearing loss in two siblings with TBC1D24 recessive mutations
  2015
 20. Kogovšek Damjana; Ozbič Martina; Novšak Brce Jerneja; Željan Irena; Brecelj Irena; Lesar Barbara; Dornik Irena; Škvor Jana
  Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkomž
  2014
 21. Rebol Janez
  Rehabilitacija sluha z implantabilnimi slušnimi pripomočki
  2012
 22. Spindler Majda
  Presejalni testi za sluh in rezultati
  2012
 23. Sečko Sanja; Šostar-Turk Sonja; Lorber Mateja
  Vpliv hrupa na zdravje delavcev
  [The impact of noise on workers' health]
  2014
 24. Mahnič Katja; Plemelj Mohorič Alenka
  Zaposlitvena rehabilitacija gluhih
  [Vocational rehabilitation of the deaf]
  2014
 25. Dolenc Eva; Žitnik Doroteja; Tavčar Boštjan; Slabe Damjan
  Poznavanje možnosti za klic v sili med gluhimi in naglušnimi
  [Knowledge of emergency call options among deaf and hard of hearing people]
  2013
 26. Butinar Dušan; Gros Anton; Battelino Saba; Vatovec Jagoda
  Electrically evoked auditory steady-state responses
  2013
 27. Kojović Maja; Gregorič Kramberger Milica; Pirtošek Zvezdan
  #The #syndrome of deafness-dystonia
  2013
 28. Pehnec Zlatko; Svenšek Franc
  Značilnosti bolnikov s srčnim spodbujevalnikom v ambulantni praksi
  [Characteristics of patients with pacemaker in outpatient practice]
  2013
 29. Fakin Ana; Zupan Andrej; Glavač Damjan; Hawlina Marko
  Retinitis pigmentosa and deafness as a result of novel Leu130Pro mutation in PRPH2 gene and most common homozygous deletion 35delG in Gjb2 gene; differential diagnosis of Usher syndome
  2012
 30. Battelino Saba; Rudolf Gorazd; Žargi Miha; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Peterlin Borut
  Connexin 26 (GJB2) and connexin 30 del(GJB6-D13S1830) mutations in Slovenians with prelingual non-syndromic deafness
  2011
 31. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 32. Usonis Vytautas; Anca Ioana; Andre Francis; Čižman Milan; Pokorn Marko
  Rubella revisited: Where are we on the road to disease elimination in Central Europe?
  2011
 33. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Ali je vstavitev polževega vsadka varna metoda habilitacije in rehabilitacije gluhosti?
  [Is cochlear implantation a safe method for habilitation/rehabilitation of deafness?]
  2011
 34. Battelino Saba; Gros Anton; Vatovec Jagoda; Geczy Branka B; Kastelic Anita; Žargi Miha
  Polževi vsadki pri postlingvalni gluhosti
  [Cochlear implant in post - lingual deaf patients]
  2010
 35. Rebol Janez; Spindler Majda; Gros Anton
  Kohlearna implantacija po bilateralni komociji labirintov
  [Cochlear implantation after bilateral commotion of labyrinths]
  2010
 36. Pangršič Tina; Lasarow Livia; Reuter Kirsten; Takago Hideki
  Hearing requires otoferlin-dependent efficient replenishment of synaptic vesicles in hair cells
  2010
 37. Godić Aleksandar; Stražišar Mojca; Zupan Andrej; Korošec Branka; Kansky Aleksej; Glavač Damjan
  Darier disease in Slovenia: spectrum ofATP2A2 mutations and relation to patients' phenotypes
  2010
 38. Zaputovic Sanja; Stanojevic Milan; Medica Igor; Peterlin Borut; Petrovic Oleg
  Incidence of the 35delG/GJB2 mutation in low-risk newborns
  2008
 39. Battelino Saba; Gros Anton; Butinar Dušan
  A comparison of electroaudiometry (EAM) with electrically evoked brainstem response (EABR) results and with the cochlear implantation hearing results
  2009
 40. Vrhovec Jerneja; Maček Lebar Alenka; Miklavčič Damijan; Eljon Matej; Bešter Janez
  Presentation of cochlear implant to deaf people
  2007
 41. Hočevar-Boltežar Irena; Boltežar Miha; Žargi Miha
  The influence of cochlear implantation on vowel articulation
  2008
 42. Duncan JL; Yang H; Doan T; Silverstein RS; Murphy GJ; Nune G; Liu X; Copenhagen D; Tempel BL; Križaj D
  Scotopic visual signaling in the mouse retina is modulated by high-affinity plasma membrane calcium extrusion
  2006
 43. Butinar Dušan; Starr Arnold; Zidar Janez; Koutsou P.; Christodoulou K.
  Auditory nerve is affected in one of two different point mutations of the neurofilament light gene
  2008
 44. Štiblar-Martinčič Draga
  Razvoj ušesa
  2007
 45. Lesar B; Brecelj I; Željan I
  Comparison of the development of listening and language understanding in deaf children with CI and IHA
  2006
 46. Prestor B
  Operative technique of the microsurgical junctional DREZ treatment for pain relief
  1997
 47. Prestor Borut
  Microcoagulation of junctional dorsal root entry zone is effective treatment of brachial plexus avulsion pain: long-term follow-up study
  2006
 48. Rednak-Paradiž Katarina; Mlaker Martina; Paro-Panjan Darja; Radešček-Rakar Rasta
  Prirojena okužba s citomegalovirusom
  [Congenital cytomegalovirus infection]
  2006
 49. Kladnik-Stabej K; Vatovec J
  Rezultati vprašalnika o zmožnostih sporazumevanja gluhih otrok
  [Results of the questionary about abilities of a communication of the deaf children]
  2006
 50. Vatovec J; Gros A; Geczy B
  Rezultati rehabilitacije s polževim vsadkom pri prelingvalno gluhih odraslih osebah
  [The outcome of cochlear implantation in pre-lingual adult users]
  2006
 51. Hočevar-Boltežar I; Vatovec J; Geczy B; Gros A; Battelino S; Lavrenčak B; Žargi M
  Sprememba uravnavanja fonacije po vstavitvi polževega vsadka
  [Change of phonation control after cochlear implantation]
  2006
 52. Božič M; Kastelic A; Vatovec J
  Uporabnost rezultatov NRT meritev pri nastavljanju govornih procesorjev
  [Neural response telemetry in cochlear implant users]
  2006
 53. Gros A; Vatovec J
  Reoperacije po vstavitvi kohlearnega implanta
  [Reoperations after cochlear implant implantation]
  2006
 54. Battelino S; Žargi M; Repič-Lampret B
  Gluhost in genetika - naše izkušnje s preiskavo gena GJB2 za koneksin 26
  [Deafness and genetics - our experience with investigation of gene GJB2 for connexin 26]
  2006
 55. Hernja Nada; Brumec Milan
  Zbornik referatov 3. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom; 2006 nov 10-11; Maribor
  [3rd Slovene conference on rehabilitation of person with cochlear implants]
  2006
 56. Završnik Jernej
  Kriterij za opredelitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
  2006
 57. Battelino Saba
  Nujna stanja v otorinolaringologiji
  2006
 58. Hočevar-Boltežar Irena; Radšel Zora; Vatovec Jagoda; Geczy Branka; Černelc Smilja; Gros Anton; Zupančič Janez; Battelino Saba; Lavrenčak Boštjan; Žargi Miha
  Change of phonation control after cochlear implantation
  2006
 59. Šimenc Mojca
  Znova v svetu zvoka
  2006
 60. Medica Igor; Rudolf Gorazd; Balaban Manuela; Peterlin Borut
  C.35delG/ GJB2 and del(GJB6-D13S1830) mutations in Croatians with prelingual non-syndromic hearing impairment
  2005
 61. Medica Igor; Rudolf Gorazd; Prpić Igor; Stanojević Milan; Peterlin Borut
  Incidence of the del35G/GJB2 mutation in Croatian newborns with hearing impairment
  2005
 62. Hočevar-Boltežar Irena; Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha
  The influence of cochlear implatation on some voice parameters
  2005
 63. Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha; Alčin Branka
  Usposabljanje gluhih s pomočjo polževega vsadka - naše izkušnje
  [The management of deafness with cochlear implant - our experience]
  2005
 64. Ratkajec Tihomir
  Poklicna okvara sluha strojnega steklarja
  [Occupational noise-induced hearing loss in glass engine operator]
  2005
 65. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 66. Višnjevec-Tuljak Marisa
  Presejalni test za odkrivanje okvare sluha pri šolskih otrocih
  2005
 67. Prestor Borut; Golob Peter
  Planning the microsurgical myelotomy in intramedullary tumors or cysts by intraoperative neuromonitoring
  [Izbira mikrokirurške mielotomije pri operacijah tumorjev in cist v hrbtenjači s pomočjo intraoperativnega nevromonitoringa]
  2005
 68. Kladnik Katja
  Rehabilitacija oseb z okvaro sluha
  2004
 69. Prestor Borut
  Nevrokirurško zdravljenje deaferentacijske bolečine
  2004
 70. Godić Aleksandar; Miljković Jovan; Kansky Aleksej; Glavač Damjan
  Morbus Darier v Sloveniji: epidemiološko-genetična raziskava
  2004
 71. Mohorič D; Butinar D; Gros T
  A suitability of Cochlear implants in different age groups of deaff candidates: a EABR study
  2004
 72. Prestor Borut
  Microsurgical junctional DREZ coagulation for treatment of deafferentation pain syndromes
  2001
 73. Vatovec J; Gros A
  Auditory performance of cochlear implant users
  2004
 74. Vatovec Jagoda; Alčin Branka; Gros Anton
  Pomen presejalnega testa za okvaro sluha v obdobju novorojenčka
  [The significance of neonatal hearing screening]
  2004
 75. Alčin Branka; Vatovec Jagoda; Rokavec Alenka
  Vestibulokohlearna okvara pri bolnikih z nenadno vrtoglavico
  [Vestibulocochlear dysfunction in patients with acute vertigo]
  2004
 76. Kastelic Anita; Božič Mateja; Vatovec Jagoda
  Sprememba kakovosti življenja pri odraslih uporabnikih polževega vsadka
  [Change in the quality of life of adult cochlear implant patients]
  2004
 77. Dawidowsky Krsto; Branica Srećko; Šprem Nikola; Kovač Lana
  Cochlear implantation and vestibular function
  2004
 78. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Kateri dejavniki vplivajo na uspeh rehabilitacije gluhih s polževim vsadkom?
  [Which factors influence the rehabilitation rate of deafness by use of cochlear implant?]
  2004
 79. Battelino Saba; Žargi Miha
  Posamičen vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  [Individual influences of duration of deafness and patient age on threshold values in electroaudiometry]
  2004
 80. Redžepovič Aljoša
  Športna rekreacija gluhih
  2003
 81. Battelino Saba
  Vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  2003
 82. Kogovšek Damjana
  Izguba sluha in obdobje mladostništva
  2003
 83. Božič Mateja; Kastelic Anita; Vatovec Jagoda
  Preverjanje razumevanja govora s pomočjo govorne avdiometrije pri odraslih asebah s polževim vsadkom
  [Results of speech undestanding in cochlear implanted adults by using speech audiometry]
  2003
 84. Peljhan Živa
  Komunikacija na poklicni maturi
  [Communication on graduation exam]
  2003
 85. Peljhan Živa
  Pomen zgodnje komunikacije pri slišečih in gluhih otrocih
  [The meaning of an early communication]
  2003
 86. Globačnik Bojana
  Enakopravnost slovenskega znakovnega jezika
  [The equality of Slovenian sign language]
  2003
 87. Podbrežnik Vlasta; Čepeljnik Jana
  Jecljanje je lahko izziv za uspešno življenje
  [Stuttering can be challenge for successful life]
  2003
 88. Hernja Nada; Werdonig Alenka; Furjan-Varžič Irena; Ropert Diana; Groegl Sergeja; Brumec Milan
  Jezikovni razvoj otrok s polževim vsadkom
  [Language development of children with cochlear implant]
  2003
 89. Dolinšek Tatjana; Vodenik Karmen
  Celovit model reševanja brezposelnosti gluhih in naglušnih oseb
  2002
 90. Deželak Ferdinand; Novak Andrej
  Nevarnosti uporabe petard s poudarkom na akustičnih travmah
  2002
 91. Kuhar Dušan
  Znakovni jezik za otroke s polževim vsadkom - da ali ne?
  [Sign language for children with a cochlear implant - yes or no?]
  2002
 92. Levec Alenka
  Nekaj stališč gluhih mladostnikov do polževega vsadka
  [What deaf youngsters think of cochlear implant]
  2002
 93. Bertram B; Meyer V
  Psychological aspects of re-implantation in children from the parents' point of view
  [Psihološki vidiki reimplantacije pri otrocih s stališča staršev]
  2002
 94. Kohl Eva
  Accessories for cochlear implant speech processors
  [Primočki za govorne procesorje polževih vsadkov]
  2002
 95. Breznik Marjetka
  Otroci s posebnimi potrebami - obremenitev ali izziv?
  [Children with special needs - burden or challenge?]
  2002
 96. Rošer Irena
  Načrtovanje integracije otrok s polžkovim vsadkom v oddelke podaljšanega bivanja
  [Planning integration of cochlear implanted children into after-school care]
  2002
 97. Papež Jana
  Uspehi in težave deklice s polževim vsadkom pri pouku v redni osnovni šoli
  2002
 98. Velušček Alenka
  Integracija otroka s polževim vsadkom
  2002
 99. Burgar Bojan
  Okolje učenca s polževim vsadkom v integraciji
  [Environment of a child with a cochlear implant in integration]
  2002
 100. Werdonig Alenka
  Usposabljanje strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol ob vključitvi otroka s polževim vsadkom
  [Training of kindergarten and primary school professionals upon integration of cochlear implanted children]
  2002

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics