biomedicina slovenica


"dermatologija" : 270

 1. Šterbenc Anja; Oštrbenk Anja
  Elsevier's CiteScore index values for Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica
  2017
 2. Bizjak Mojca; Košnik Mitja
  Alergijske bolezni kože
  2017
 3. Mervic Liljana; Bartenjev Igor
  Vpliv spola in starosti na preživetje bolnikov s primarnim melanomom
  [Influence of sex and age on survival of patients with primar cutaneous melanoma]
  2013
 4. Bartenjev Igor
  Surgical procedures in dermatology
  2018
 5. Bartenjev Igor
  Treatment options in benign pigmented skin lesions
  2017
 6. Bartenjev Igor
  How to achieve early detection of melanoma in dermatological routine
  2014
 7. Bartenjev Igor
  Vitiligo in everyday life - practical advices
  2015
 8. Abstract book & final programme
  [Knjiga sažetaka i završni program]
  2015
 9. Bartenjev Igor
  The specificities of genital herpes management
  2017
 10. Bartenjev Igor
  Surgical procedures in dermatology
  2017
 11. Scientific program
  2017
 12. Bartenjev Igor
  Dermatosurgery
  2015
 13. Abstracts on CD-ROM
  2014
 14. Planinšek Ručigaj Tanja
  Hidradenitis suppurativa
  2017
 15. Kecelj Nada; Planinšek Ručigaj Tanja
  Bolezni ven spodnjih udov
  2017
 16. ASKED
  2017
 17. Planinšek Ručigaj Tanja
  Kvaliteta življenja bolnikov z limfedemom
  [lymphoedema-quality of life]
  2013
 18. Abstract book
  2014
 19. Kon Katheryna
  The microbiology of skin, soft tissue, bone and joint infections
  2017
 20. Starbek Zorko Mateja; Lunder Tomaž; Štrukelj Borut; Veranič Peter; Bartenjev Igor; Pungerčar Jože
  Zaviranje izražanja provnetnih citokinov v keratinocitih s protismiselnimi oligonukleotidi in polifenolnim izvlečkom iz skorje bele jelke (Abies alba) ter njegov vpliv na blago obliko luskavice
  [Inhibition of expression of proinflammatory cytokines from keratinocytes with antisense oligonucleotides and polyphenolic extract from fir bark (Abies alba), and its influence on mild psoriasis]
  2018
 21. Balkovec Valerija
  Lichen sclerosus et atrophicus
  [Lichen sclerosus et atrophicus of the genital region]
  2015
 22. EADV abstracts
  2017
 23. Kecelj Nada; Kozak Matija; Slana Ana; Šmuc Berger Katarina; Šikovec Andrej; Makovec Matej; Blinc Aleš; Žuran Ivan; Planinšek Ručigaj Tanja
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni
  [Recommendations of the diagnosis and treatment of chronic venous disease]
  2017
 24. Adamič Metka
  Pogled v zgodovino laserjev in IPL v dermatologiji
  2016
 25. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Fototerapija
  2017
 26. Adamič Metka
  Svetlobni posegi na koži, 1. del
  2017
 27. Adamič Metka; Kesar Alenka
  Z botoksom nikoli ne želim zamrzniti obraza
  2017
 28. Planinšek Ručigaj Tanja
  The role of compression in management of CVI and SVT
  2015
 29. Planinšek Ručigaj Tanja
  The role of sclerotherapy in management of CVI
  2015
 30. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 31. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Vas zateguje in srbi?
  2017
 32. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Obraz, ki žari kot cvet rdeče vrtnice
  2017
 33. Kansky Aleksej; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja
  Kožne in spolne bolezni
  2017
 34. Lunder Tomaž; Prijatelj Vesna; Žejn Ernest
  E-register slovenskih bolnikov z luskavico, ki se zdravijo z biološkimi zdravili
  2016
 35. Prosen Gregor
  Zbornik 4. šole urgence, Bled, Slovenija, 2. in 3. desember 2016
  2016
 36. Mlakar Boštjan
  Successful removal of hyperkerkeratotic-lichenoid reaction to red ink tattoo with preservation of the whole tatoo using a skin grafting knife
  2015
 37. Mlakar Boštjan; Ramšak Ana
  A suspected case of lymphogranuloma venereum (LGV) suggests underdiagnosed LGV infection among Slovenian men who have sex with men
  2016
 38. Trčko Katarina; Poljak Mario
  Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
  [Clinical, patohistological and molecular analysis of infections with Molluscum contagiosum in Slovenia]
  2016
 39. Bajuk Vid; Dolenc-Voljč Mateja; Kecelj Nada
  Značilnosti bolezni nohtov nog pri bolnikih s kroničnim venskim popuščanjem
  2015
 40. Moja koža
  2015
 41. Adamič Metka
  Laserski posegi sodijo v roke strokonjakov
  2016
 42. Abstracts
  2008
 43. Košnik Mitja; Kopač Peter; Zidarn Mihaela
  Nove smernice kronične urtikarije in klinična pot obravnave teh bolnikov
  [New guidelines for management of chronic urticaria]
  2016
 44. Vreček Mojca
  Dermatologija pred poletjem
  2009
 45. Kralj Liljana; Kramberger Ksenija
  Tudi pogledi bolijo
  [Looks also can hurt]
  2009
 46. Špindler Zdenka
  Pravilna uporaba zaščitnih sredstev za zaščito proti soncu
  2009
 47. Grace Simona; Skrbiš Simona
  Zdravstvena nega pri kirurški odstranitvi kožnih znamenj in ostalih kožnih sprememb
  2009
 48. Testen Andrej
  Kirurška odstranitev kožnih sprememb
  2009
 49. Kramberger Ksenija
  Opazovanje kožnih znamenj in zdravstvena vzgoja pacienta
  2009
 50. Vučinič Dugonik Aleksandra
  Dermoskopija - diagnostična preiskava malignih lezij na koži
  2009
 51. Trčko Katarina
  Vplivi sonca na kožo
  2009
 52. Jamnik Franc; Marko Pij B.
  Upanje obstaja
  2009
 53. Zupanič Slavec Zvonka; Planinšek Ručigaj Tanja
  The history of dermatology, venereology, and dermatopathology in different countries - Slovenia
  2016
 54. Zupančič Tina; Mervic Liljana
  Nodularni melanom
  [Nodular melanoma]
  2015
 55. Godić Aleksandar
  Uporaba retinoidov pri zdravljenju T-celičnih limfomov
  2010
 56. Pitfalls in dermatopathology
  2007
 57. Saunte D. M.; Dolenc-Voljč Mateja
  Diagnostic delay in hidradenitis suppuratina is a global problem
  2015
 58. Dolenc-Voljč Mateja; Kuhar Anja
  Nohti so ogledalo našega zdravja
  2013
 59. Dolenc-Voljč Mateja; Kuhar Anja
  Zdravje naših las
  2014
 60. Abstracts
  2007
 61. Dolenc-Voljč Mateja
  Dermatophyte infections in humans
  2016
 62. Razzaghi Abyaneh M.; Shams-Ghahfarokhi Masoomeh; Rai Mahendra
  Medical mycology
  2016
 63. Dolenc-Voljč Mateja; Brajović Hajdenkumer Slavka
  Glivične okužbe kože in nohtov
  2014
 64. Kušar Primož
  Boleče grlo kot pogosta težava v ambulanti družinske medicine
  2008
 65. Stepanović Aleksander
  Strokovno primerno odločanje za opioidne analgetike pri kronični nemaligni bolečini
  2008
 66. Demšar Janko
  Sodelovanje med osebnim zdravnikom in invalidsko komisijo glede potrebe po pomoči in postrežbi drugega in telesne okvare v invalidskem zavarovanju
  2008
 67. Rozman Sanja
  Rehabilitacijska ocena na Inštitutu za rehabilitacijo
  2008
 68. Planinec Katarina
  Problemi pri vodenju bolniškega staleža
  2008
 69. Masten Cuznar Olivera
  Obvladovanje nesoglasij z bolniki in postopek menjave osebnega zdravnika
  2008
 70. Cvetko Tatjana
  Svojci bolnikov z demenco in skupine za samopomoč
  2008
 71. Gamse Jožica
  Celostna oskrba družine dementnega bolnika
  2008
 72. Jenko Klemen; Soklič Tanja; Podboj Jernej
  Zdravljenje zamašenosti nosu
  [Nasal obstruction treatment]
  2008
 73. Geczy Buljovčić Branka
  Vrednotenje pražnega tonskega avdiograma
  [The evaluation of the pure tone audiogram]
  2008
 74. Lahajnar Slavica
  Težave pri zdravljenju z opioidi
  [Complications following the treatment with opioids]
  2008
 75. Prunk Tanja; Golouh Rastko; Dinevski Dejan
  Uses and benefits of teledermatohistopathology
  [Uporaba in prednosti teledermatohistopatologije]
  2014
 76. Borko Elko
  Aleksej Kansky in Jovan Miljković: Kožne in spolne bolezni
  2010
 77. Dolenc-Voljč Mateja; Čakarić Nina
  Ste vedeli, da je rast nohtov povezana z dolžino prstov
  2014
 78. Čufar Andreja
  Biološka in podobna biološka zdravila - kako izmeriti podobnost?
  [Biologicals and biosimilars - how to measure similarity?]
  2015
 79. Dolenc-Voljč Mateja; Lorenčič Mojca
  Ko se že po sto metrih hoje
  2012
 80. Vintar Spreitzer Mateja; Žura Črešnar M.; Dragoš Vlasta
  Pilarna keratoza
  [Keratosis pilaris]
  2014
 81. Zagoričnik Blanka
  Ekstrakorporealna fotofereza
  2010
 82. Zagoričnik Blanka
  Fototerapija in fotokemoterapija za zdravljenje kožnih T-celičnih limfomov
  2010
 83. Luzar Boštjan
  Looks alike and mimicks
  2015
 84. Dolenc-Voljč Mateja
  Is there any progress in the treatment of fungal skin infections?
  2011
 85. Hribar Maruša
  Homeopatija in dermatologija
  2011
 86. Mori-Lukančič Majda; Brandt Majda
  Vloga medicinske sestre pri vodenju bolnika s hipertenzijo v ambulanti družinskega zdravnika
  [The role of nurse in management of patient with arterial hypertension in family practice]
  2012
 87. Miljković Jovan
  Register bolnikov, ki prejemajo biološka zdravila
  2014
 88. Košnik Mitja; Kopač Peter; Eržen Renato; Bajrović Nisera; Adamič Katja; Lalek Nika; Korošec Peter; Zidarn Mihaela
  Omalizumab in chronic urticaria
  2014
 89. Campanati Anna
  Elastotis perforans serpiginosa
  2014
 90. Bergant Aleksandra; Dragoš Vlasta
  Epidermolysis bullosa simplex with mottled pigmentation
  2014
 91. Corradin Maria Teresa; Giulioni Erika; Fiorentino Renzo; Santeufemia Davide Adriano; Lo Re Giovanni
  In situ malignant melanoma on nevus spilus in an elderly patient
  2014
 92. Giuliodori Katia
  Factitious disorders in adults
  2014
 93. Tlaker Žunter Vesna
  Vitamin D: ne nastavljajte se soncu
  2011
 94. Jungersted Jakob Mutanu; Bomholt Julie; Bajraktari Niada; Hansen Jesper; Klærke Dan A.; Pedersen Per E.; Hedfalk Kristina; Nielsen Kent Høier; Agner Tove; Hélix-Nielsen Claus
  In vivo studies of aquaporins 3 and 10 in human stratum corneum
  2013
 95. Abstract book
  2010
 96. Planinšek Ručigaj Tanja
  Napotitev in obravnava bolnikov z melanomom in epiteliomi
  2013
 97. Marko Pij B.
  Zbornik izvlečkov
  [Book of abstracts]
  2014
 98. Tenyi Viktor; Dolenc-Voljč Mateja
  Parapsoriaza
  [Parapsoriasis]
  2014
 99. Taş Betül; Pilanci Özgür; Başaran Karaca
  Congenital temporal triangular alopecia
  2013
 100. Örenay Özge Mine
  An alternative treatment for acroangiodermatitis
  2013

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics