biomedicina slovenica


"economics" : 213

 1. Hren Rok; Milanič Matija
  Vpliv adherence na stroškovno učinkovitost zdravljenja osteoporoze
  [Impact of adherence on cost-effectivness of osteoporosis treatment]
  2017
 2. Szekanecz Zoltan; Anić Branimir; Héjj Gábor; Holc Iztok; Hunka Aniella; Kucharz Eugene; Machold Klaus; Mayer Miroslav; Pahor Artur; Puchner Rudolf
  Opportunities and challenges in rheumatology research in Central Europe
  2017
 3. Yusuf E.; Ong D. S. Y.; Martin-Quiros A.; Skevaki C.; Cortez J.; Dedić K.; Maraolo A. E.; Dušek D.; Maver Vodičar Polona
  A large survey among European trainees in clinical microbiology and infectious disease on training systems and training adequacy
  2017
 4. Tarricone Rosanna; Callea Guiditta; Ogorevc Marko; Prevolnik Rupel Valentina
  Improving the methods for the economic evaluation of medical devices
  2017
 5. Leko Kovač Marijana; Katić Milica; Klemenc-Ketiš Zalika
  Procjena predstavnika farmaceutskih tvrdki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lekova?
  2017
 6. Ateljevic Jovo
  Economic development and enterpreneurship in transition economies
  2015
 7. Zwitter Matjaž
  Prolonged infusion gemcitabine in NSCLC
  2008
 8. Pevec Teodor; Pisnik Aleksandra
  Empirical testing of the perceived value concept for the health care service - presentation of a measuring instrument
  2015
 9. Ateljevic Jovo
  REDETE 2015
  2015
 10. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Food safety education in primary school
  2015
 11. Dajčman Davorin
  Zdravstvo je moralna vrednota družbe, ne pa ekonomski porabnik vsemogočnega trga
  2010
 12. Peterka-Novak Jožica
  Model management rotation nursing
  2015
 13. Papanikos Gregory T.
  [Business, law & economics
  2015
 14. Hojs-Fabjan Tanja
  Migrena onesposablja - ekonomski in socialni vidik
  2010
 15. Benter Ursula; Amonkar Mayur; Vouk Katja; Stapelkamp C
  Cost burden of adverse effects associated with metastatic melanoma (MM) therapies in Australia
  2014
 16. Vouk Katja; Benter Ursula; Amonkar Mayur; Stapelkamp C
  Economic burden of adverse effects associated with metastatic melanoma (MM) treatments in the United Kingdom
  2014
 17. Vouk Katja; Amonkar Mayur; Benter Ursula
  Assessing the economic burden of adverse effects (AES) associated with metastatic melanoma (MM) treatments in Germany
  2014
 18. Obradović Marko
  Farmakoekonomika zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
  [Pharmacoeconomics of drugs used in the treatment of Alzheimer's and Parkinson's disease]
  2008
 19. Sonc Monika
  Informacije o stabilnosti onkoloških zdravil
  2009
 20. Pavlović Miloš; Schuller-Petrović Sanja; Pichot Olivier; Rabe Eberhard; Rabe Eberhard; Maurins Uldis; Morrison Nick; Pannier Felizitas
  Guidelines of the first international consensus conference on endovenous thermal ablation for varicose vein disease - ETAV consensus meeting 2012
  2014
 21. Cooper David N.; Brand Angela; Dolžan Vita; Fortina Paolo; Innocenti Federico; Lee Ming Ta Michael; Maček Milan; Al-Mulla Fahd; Prainsack Barbara; Squassina Alessio
  Bridging genomics research between developed and developing countries
  2014
 22. Marchetti Albert; Magar Raf; Ahmed Farid E.; Findley Leslie J.; Larsen J. P.; Pirtošek Zvezdan; Ruzicka E.; Slawek J.
  Retrospective evaluation of the dose of dysport and botox in the clinical management of cervical dystonia or blepharospasm-cost considerations for the real dose study
  2003
 23. Value in health
  1998
 24. Fürst Jurij; Kos Mitja; Oman Ksenija
  Farmakoekonomika opioidnih analgetikov in njihova poraba
  [Pharmacoeconomics in opioid use]
  2010
 25. Žličar Anica; Knavs Nina
  "Napetosti je v zadnjih tednih manj"
  2008
 26. Kmetič Ksenija
  Izobraževanje - nujnost današnjega časa
  2010
 27. Hren Rok
  Theoretical shortcomings of the Grossman model
  [Teoretične omejitve Grossmanovega modela]
  2012
 28. Stariha Jurij
  Povezava med višino cene uteži in uspešnostjo poslovanja bolnišnic v letih 2006-2009
  [Relationship between the cost of weights and the success of hospital performance from 2006 to 2009]
  2012
 29. Marušič Dorjan
  Bilten indeksiran v bazi Research Papers in Economics
  [Bulletin indexed in the Research Papers in Economics database]
  2012
 30. Prevolnik Rupel Valentina
  Mednarodna konferenca Ekonomika zdravstva in matematika, Koper, 2. - 4. maj 2010
  [International conference Applied health economics and mathematics, Koper, May 2nd - 4th, 2010]
  2010
 31. Sonc Monika
  Mednarodno strokovno srečanje o pomenu kliničnih farmacevtov pri bolnikih z rakom, Leuven, 26.-28. maj 2008
  2008
 32. Žličar Anica; Zorko Danica
  Krmilo znova v ženskih rokah
  2009
 33. Vračko Pia; Zaletel-Kragelj Lijana
  Economic evaluation in health care
  2013
 34. Artnik Barbara
  Oral health promotion and oral diseases prevention
  2013
 35. Šestan Nevenka; Dodič-Fikfak Metoda; Balantič Zvone
  Zdravje delavcev v krizi ob prestrukturiranju gospodarstva
  [Worker's health in crisis during restructuring of economics sector]
  2014
 36. Knöll Stefanie A.; Mair Christoph; Benter Ursula; Vouk Katja; Standaert Baudouin
  Will vaccination against rotavirus infection with RIX4414 be cost-saving in Germany?
  2013
 37. Health economics review
  2011
 38. Odum Howard T.; Odum Elisabeth C.
  Energy basis for man and nature
  1976
 39. Leko Marijana; Cerovečki Venija; Klemenc-Ketiš Zalika; Ožvačić Adžić Zlata; Križmarić Miljenko; Katić Milica
  Procjena liječnika obiteljske medicine o osobima predstavnika farmaceutskih tvrtki
  [Family physicians' views of pharmaceutical sales representatives]
  2013
 40. Vitezić Dinko
  Third Croatian and Third Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research, Brijuni, April 25-27, 2013
  [Treći hrvatski i treći jadranski kongres farmaekonomike i istaživanja ishoda liječenja, Brijuni, 25. - 27. travnja 2013]
  2013
 41. Murn Alojzija
  Izdelava poslovnega načrta pri predmetu ekonomika in management podjeti na višji strokovni šoli
  [Making business plan within the course Business Economics and Management]
  2013
 42. Murn Alojzija
  Izdelava poslovnega načrta pri predmetu ekonomika in management podjeti na višji strokovni šoli
  [Making business plan within the course Business Economics and Management]
  2013
 43. Dolenc Barbara; Šprah Lilijana; Dernovšek Mojca Zvezdana; Akiskal Kareen; Akiskal Hagop S.
  Psychometric properties of the Slovenian version of temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego-Autoquestionnaire (TEMPS-A): temperament profiles in Slovenian university students
  2013
 44. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Ali regulacija in kritje cen zdravil vplivata na javne izdatke za zdravila?
  [Do the price regulation and reimbursement affect public expenditures for medicinal products?]
  2012
 45. Kocjančič Boštjan; Lapoša Andrej; Trampuž Andrej; Dolinar Drago
  The use of sonication as an additional method for the diagnosis of orthopaedic implant infections
  2011
 46. Milenković-Kramer Anja
  Slovenia
  2009
 47. Thomson Sarah; Mossialos Elias
  Private health insurance in the European Union
  2009
 48. Frangež Igor; Triller Ciril; Smrke Dragica-Maja
  Tissue guided regenaration with allogeneic platelet gel, autologous cancellous bone graft and resorbtive collagene membrane
  2011
 49. Anonymous ;
  Biofilm and health economics in bone and joint infections. Programme and abstracts of the 30th annual meeting of the European bone and joint infection society EBJIS 2011. ; 2011 Sep 15-17; Copenhagen
  2011
 50. La Torre Davide; Marsiglio Simone; Privileggi Fabio
  Fractals and self-similarity in economics: the case of a stochastics two-sector growth model
  2011
 51. La Torre Davide; Mendivil Franklin
  Minkowski-additive multimeasures, monotonicity and self-similarity
  2011
 52. Brumen Marina
  Tudi zdravstvena nega se sooča z izzivi gospodarske krize
  [Nursing is not exempt from the issues of the economic crisis]
  2010
 53. Prevolnik-Rupel Valentina; Ogorevc Marko
  The reliability and stability of Slovenian population preferences for EQ-5D health states in time
  [Zanesljivost in stabilnost preferenc slovenske populacije do zdravstvenih stanj, definiranih po EQ-5D]
  2009
 54. Tomažič Iztok; Vidic Tatjana
  A biology teacher - a second career choice
  [Učitelj biologije - alternativna izbira poklica]
  2009
 55. Rus-Makovec Maja; Gorše Goli Anka; Rus Velko S.; Kosovel Mateja
  Relation between financial status, some values and well being by the members of the clubs of ex-alcoholics: attempt of behavioral economic approach
  2007
 56. Piškur Peter; Sonc Monika; Čufer Tanja; Borštnar Simona; Mrhar Aleš
  Pharmacoeconomic aspects of adjuvant anastrozole or tamoxifen in breast cancer: #a #Slovenian perspective
  2006
 57. Bilban Marjan
  Ocena tveganja voznikov v cestnem prometu
  [Risk assessment of drivers in road traffic]
  2008
 58. Tomažič Iztok
  Ocena računalniške pismenosti pri študentih študija biologije in kemije ter biologije in gospodinjstva
  [Assessing biology - chemistry and biology - home economics student's computer literacy]
  2008
 59. Herzig Roman; Kalvach Pavel; Petkova Valentina; Vuković Vlasta; Tsakadze Nina L; Bereczki Daniel; Tuta Sorin; Martinikova Martina; Rot Uroš; Xhaxho Sokrat
  The current availability of neurological in-patient services in post-communist central and eastern European countries
  2003
 60. Huber Djuro; Kusak Josip; Majić-Skrbinšek Aleksandra; Majnarić Dario; Sindičić Magda
  A multidimensional approach to managing the European brown bear in Croatia
  2008
 61. Rangus Vanja; Lesjak Iztok; Rudolf Robert; Stanič Uroš; Rebec Rebeka
  Implementation of the national innovation system action plan 2005-2008
  2006
 62. Rebernik Miroslav; Mulej Matjaž; Rus Matej; Krošlin Tadej
  PODIM 26.Cooperation between the economic, academic and governmental sphreres: mechanisms and levers. Proceedings of the 26th conference on entrepreneurship and innovation Maribor; 2006 Mar 30-31; Maribor
  2006
 63. Vidmar Gaj
  Concordance plots: named and described
  2006
 64. Anonymous ;
  Compstat 2006 satellite conference. Workshop on data and information visualization; 2006 Avg 24-25; Berlin
  2006
 65. Anonymous ;
  Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike; 2006 jun 5-9; Ljubljana
  2006
 66. Anonymous ;
  Javno in zasebno zdravstvo. 13. strokovno srečanje ekonomistov in poslovnih delavcev v zdravstvu; 2006 maj 18-19; Portorož
  2006
 67. Cevc Matija
  Farmakoekonomika zdravljenja dislipedemij pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
  [Pharmacoeconomics of dyslipidemia treatment in patients with acute coronary syndrome]
  2006
 68. Šegota Nikša
  Antibiotično zdravljenje zunajbolnišničnih pljučnic
  [The antibiotic treatment of community - acquired pneumonia]
  2005
 69. Jarc Suzana
  Predstavitev območja Dolenjske in Bele Krajine
  2005
 70. Topler Vladimir
  Poslovanje v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  2003
 71. Anonymous ;
  Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike; 2005 feb; Ljubljana
  2005
 72. Žove Anton; Belina Linda
  Proceedings of the 1st international conference Environment and economy: the economic impact of environment protection environmental technologies - a link between Europe and China; 2005 Mar 21; Ljubljana
  2005
 73. Raič Gorazd; Kelšin Nevenka; Božič Duško; Prelog Rista
  Strateški parametri pri obračunu bolnišničnih storitev
  [Strategic parameters in hospital cost setting]
  2004
 74. Zapečnik Mira
  Učno podjetje za odrasle - primer dobre prakse povezave izobraževalnega programa in trga dela
  [Practice firm for adults - example of good practice in connecting the educational programme and the labour market]
  2004
 75. Drinovec Jože
  Družbeni in medicinski vidiki farmakoterapije v starosti
  [Social and clinical aspects of pharmacotherapy in old age]
  2004
 76. Peternelj Andreja; Šorli Jurij
  Neakutna obravnava - nepogrešljiv del v celostni zdravstveni oskrbi
  [Independent non-acute care - indispensable part in complete health]
  2004
 77. Voda Aleksander
  Ekonomija bolnišnice
  2004
 78. Zupanič-Domanjko Vlasta
  Organiziranost in finančno poslovanje bolnišnice
  2004
 79. Jurkovič Nada
  Ptujska bolnišnica 1874-1945
  2004
 80. Piškur P; Sonc M; Čufer T; Borštnar S; Mrhar A
  Pharmacoeconomics aspects of adjuvant early breast cancer treatment in postmenopausal women with anastrozole or tamoxifen: a Slovenian perspective
  2004
 81. Banovac Flory
  Sindikalna organiziranost, pravni status in ekonomski položaj medicinskih sester v R Sloveniji in nekaterih državah Evropske unije
  2004
 82. Sonc M; Omerza M; Čufer T; Slanc J; Kozjek F
  Pharmacoeconomics of salvage therapy and quality of life in metastatic breast cancer patients
  2003
 83. Toth Martin
  Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje
  2003
 84. Gabrovšek Albina
  Primerjalna analiza gaze in netkanega materiala v Splošni bolnišnici Celje
  2002
 85. Setnikar-Cankar Stanka; Seljak Janko
  Kako zbrati podatke za postavitev normativov v sekundarnem zdravstvu?
  [How to collect data for setting the norms in secondary health care?]
  2003
 86. Klavs Irena; Albreht Tit; Berger Tatjana; Drev Andreja; Kraigher Alenka; Moravec-Berger Daša; Otorepec Peter; Rogač Mitja; Seljak Marija; Stergar Eva; Švab Igor; Marušič Andrej
  Eighty years of the Slovenian Institute of public health: challenges for the future
  2003
 87. Predin Štefan
  Analiza položaja javnih lekarn, lekarnarjev in farmacevtov v družbi v Avstro-Ogrski monarhiji in Jugoslaviji v letih 1850-1950
  [An analysis on the position od public pharmacies, apothecaries and pharmacists in the society in Austro-Hungarian monarchy and Yugoslavia between the years 1850 / 1950]
  2002
 88. Juretič Teja; Bohinc Franc
  Posebnosti računovodstva in financ na primeru UKC in Inštituta RS za rehabilitacijo
  2003
 89. Filej Bojana
  Profesionalna načela zdravstvene nege kot pogoj za obravnavanje človeka kot subjekta
  2000
 90. Cerkvenik Gregor; Smrke Dragica
  Vloga in pomen managementa pri oblikovanju zdravstvenega sistema
  2003
 91. Paternost Andrej; Kotnik Tomaž
  Stroški zagotavljanja kakovosti komprimiranega zraka v farmacevtski industriji
  2003
 92. Petrič Drago
  Odgovor na prispevek: "Kritična presoja metodologije, ki jo uporablja ZZZS za financiranje KC"
  [Answer to the contribution: 'A critical evaluation of methodology for financing of Clinical centre, used by Institute for health insurance of Slovenia']
  2002
 93. Žmitek Andrej
  O notranjem in zunanjem ogrodju
  2003
 94. Heijnen Serge
  Health economics and quality of care: perspectives and applications in the Slovene health sector management project
  [Ekonomski vidiki kakovosti v zdravstvu: projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva]
  2002
 95. Marušič Dorjan; Hindle Don; Mate Tanja
  Helath care system situation analysis - Slovenia: organisational, economical and strategic reform process in ten years (1991 - 2001)
  2002
 96. Retelj Mira
  Benchmarking kot orodje za izboljševanje poslovnih rezultatov in poslovnih procesov v Splošni bolnišnici Novo mesto
  2002
 97. Anonymous ;
  Razvoj sistema zdravstvenega varstva - nekatere strateške usmeritve in konkretne rešitve. 9. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu; 2002 apr 25-26; Bled
  2002
 98. Šuligoj Zorica
  Povezava operacijskih standardov operacijske zdravstvene nege z ekonomiko poslovanja storitev
  2001
 99. Fakin Samo
  Uvajanje modela poslovne odličnosti, načrtovanje in obvladanje stroškov v Splošni bolnišnici Celje
  2000
 100. Flis Vojko
  Ali se lahko ekonomist zaobljubi Hipokratovi prisegi?
  2002

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics