biomedicina slovenica


"education" : 6757

 1. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 2. Lovrenov Života
  Research, education, and practice in insurance medicine and social security
  2016
 3. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 4. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 5. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 6. Mackenbach Johan P; Looman Caspar W. N.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Gelder Rianne
  'Fundamental causes' of inequalities in mortality
  2017
 7. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 8. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 9. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 10. Knez Lea
  Changes in clinical pharmacy
  2017
 11. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 12. Educational booklet
  2017
 13. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 14. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Experience of problem-based learning for raising quality of nursing study
  2017
 15. McGonagle Ian; Jackson Christine
  Transferring psychological therapy education into practice in the United Kingdom
  2017
 16. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 17. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 18. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Vrbnjak Dominika; Sharvin Brian; Strauss Maja
  Assessment of clinical nursing competencies
  2017
 19. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 20. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 21. Švab Vesna
  Izobraževanje za deinstitucionalizacijo - ali mislimo resno?
  [Education for deinstituionalisation - are we serious?]
  2014
 22. Klobucar Majanovic Sanja; Janež Andrej; Lefterov Ivaylo; Tasić Sanja; Cikac Tatjana
  The real-life effectiveness and care patterns of diabetes management study for Balkan region (Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria)
  2017
 23. Brockow K.; Aberer W.; Atanaskovic-Markovic M.; Bavbek S.; Bircher Andreas J.; Bilò M. Beatrice; Blanca M.; Bonadonna P.; Burbach G.; Zidarn Mihaela; Mosbech H.
  Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper
  2016
 24. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 25. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 26. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 27. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 28. Boc Marko; Reberšek Martina
  13. šola malignega melanoma, 10. marec 2017, Ljubljana
  2017
 29. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 30. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 31. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 32. Zelko Erika; Podojsteršek Jana; Švab Igor; Kolšek Marko; Sever Maja
  Differences in alcohol consumption habits between Roma and non-Roma in Northeastern Slovenia
  [Razlike v uživanju alkohola med Romi in Neromi v severovzhodni Sloveniji]
  2017
 33. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 34. Mackenbach Johan P; Hu Yannan; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Costa Giuseppe; Kalediene Ramune; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Strand Bj; Wojtyniak Bogdan; Nusselder Wilma J.
  Trends in inequalities in mortality amenable to health care in 17 European countries
  2017
 35. Sedlar Nataša; Sočan Gregor; Farkaš-Lainščak Jerneja; Mårtensson Jan; Strömberg Anna; Jaarsma Tiny; Lainščak Mitja
  Measuring self-care in patients with heart failure
  2017
 36. Klemenc-Ketiš Zalika
  Using popular movies to motivate students in medical education
  2017
 37. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2017
 38. Krel Cvetka; Prašnički Natalija; Šopinger Tatjana; Tomažič Jožica; Bali Robert; Bevc Sebastjan
  Vpliv ambulantnega prehranskega svetovanja na vrednosti serumskega kalija bolnikov s kronično ledvično boleznijo
  [Impact of nurse dietary education on potassium levels in patients with chronic kidney disease at nephrology outpatient clinic]
  2016
 39. Klemenc-Ketiš Zalika; Mitrović Danijela
  Patients' use of and attitudes towards self-medication in rural and remote Slovenian family medicine practices
  2017
 40. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 41. Sedlar Nataša; Lainščak Mitja; Mårtensson Jan; Strömberg Anna; Jaarsma Tiny; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Factors related to self-care behaviours in heart failure
  2017
 42. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 43. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 44. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 45. Petek-Zakošek Karmen
  Zdravstveno vzgojne vsebine osnovno in srednješolske mladine v Šaleški dolini
  [Healthcare education content in primary and secondary education in Savinjsko-Šaleška region]
  2016
 46. Železnik Danica; Kokol Peter; Blažun Helena
  Adapting nurse competence to future patient needs using Checkland's Soft Systems Methodology
  2017
 47. Carli Tanja; Pintar Tadeja; Godnov Uroš
  Screening needs and expectations of patients with vascular access due to chronic hemodialysis
  2016
 48. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 49. Kocijančič Saša; Plot Anja; Švab Vesna
  Ocena antidiskriminacijskega programa na Medicinski fakulteti
  2016
 50. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Using movies in family medicine teaching
  [Uporaba filmov v poučevanju družinske medicine na osnovi kompetenc družinske medicine]
  2017
 51. Ivetić Vojislav; Pašić Klemen; Selič Polona
  The effect of an educational intervention in family phisicians on self-rated quality of life in patients with medically unexplained symptoms
  [Vpliv edukativne intervencije zdravnikov na samooceno kakovosti življenja, zadovoljstva z obravnavo in partnerskega odnosa z zdravnikom družinske medicine pri bolnikih z medicinsko nepojasnjenimi stanji]
  2017
 52. Skela-Savič Brigita; MacRae Rhoda; Lillo-Crespo Manuel; Rooney Kevin
  The development of a consensus definition for healthcare improvement science (HIS) in seven European countries
  [Oblikovanje dogovorne definicije za pojem znanost o uvajanju izboljšav v zdravstvu (HIS) v sedmih evropskih državah]
  2017
 53. Bojić Matej; Bole Urban; Bregar Branko
  Pogostost in značilnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci na področju nujne medicinske pomoči in psihiatrije
  [Frequency and characteristics of patient violence against healthcare providers in emergency and psychiatric care settings]
  2016
 54. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 55. Sobočan Monika; Turk Neja; Dinevski Dejan; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda
  Problem-based learning in internal medicine
  2017
 56. Kuzmič Uroš
  Tuberculosis and molecular genotyping in Slovenia
  2016
 57. International forum on tuberculosis in Central and Eastern Europe, 4th-6th November 2016, Warsaw
  2016
 58. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Future professional food handlers' perspectives towards food safety
  2017
 59. Rok-Simon Mateja; Korošec Aleš; Bilban Marjan
  The influence of parental education and other socio-economic factors on child car seat use
  [Vpliv izobrazbe staršev in drugih socialno-ekonomskih dejavnikov na uporabo otroškega avtomobilskega sedeža]
  2017
 60. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 61. Pečelin Saša; Sočan Maja
  Referenčne ambulante
  [Reference outpatient clinics]
  2016
 62. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 63. Gianini Ana; Bratina Nataša
  Pomen neprekinjenega rednega izobraževanja za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove družine
  [The Importance of regular continuous education for children and adolescents with type 1 diabetes and their families]
  2016
 64. Tuomi Jouni; Äimälä Anna-Mari; Žvanut Boštjan
  Nursing students' well-being using the job-demand-control model
  2016
 65. Cotič Živa; Rees Rebecca; Wark Petra A; Car Josip
  Factors influencing the implementation, adoption, use, sustainability and scalability of eLearning for family medicine specialty training
  2016
 66. Matoh Karin; Zafošnik Uroš
  Usposabljanje ekip nujne medicinske pomoči za posredovanje v masovnih nesrečah (vloga medicinske sestre)
  2016
 67. Lapanja Aljoša; Zaletel Marija
  Vpliv zdravstvene vzgoje svojcev na kakovost življenja dementnega starostnika
  [The influence of health education of relatives on the quality of life of the eldery with dementia]
  2005
 68. Sobočan Monika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Enhancing primary care clerkships with virtual patients
  2016
 69. Abstract book
  2016
 70. Vrdoljak Eduard; Bodoky Gyorgy; Jassem Jacek; Popescu Razvan A.; Mardiak Jozef; Pirker Robert; Čufer Tanja; Beslija Semir; Eniu Alexsandru; Todorović Vladimir
  Cancer Control in Central and Eastern Europe
  2016
 71. Kocijančič Saša; Lenasi Helena; Djordjević Srdjan
  Testing the sensitivity of tensiomyography by comparing the left anf right biceps brachii muscle
  2016
 72. Lenasi Helena
  Skin microcirculation in exercise and its role in thermoregulation
  2016
 73. Programme abstract book
  2016
 74. Šegedin Barbara; Petrič Primož
  Uncertainties in target volume delineation in radiotherapy
  2016
 75. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 76. Mlinar Reljić Nataša; Šostar-Turk Sonja; Pajnkihar Majda
  Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc
  [Self-assessment of nursing students' competence based on ICN framework of competences]
  2016
 77. Frangež Maja; Kamenik Mirt
  Primerjava uspešnosti pouka temeljnih postopkov oživljanja na klasičen način in s pristopom štirih korakov pri študentih prvega letnika medicine
  2016
 78. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  Ocena uspešnosti spletne intervencije za zmanjšanje pitja alkohola
  [Evaluation of efficacy of a web based intervention for drinking reduction]
  2016
 79. Golli Tanja; Kenda Rajko
  Vpliv učenja na izid zdravljenja dnevnih motenj uriniranja pri otrocih
  [The Effects of voiding reeducation in the treatment of daytime voiding dysfunction in children]
  2016
 80. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana
  A methodological approach to the analysis of egocentric social networks in public health research
  [Metodološki pristop k analizi egocentričnih socialnih omrežij pri raziskovanju v javnem zdravju]
  2016
 81. Rajkovič Vladislav; Urbančič Tanja; Bernik Mojca
  Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
  [Education in information society]
  2008
 82. Janež Andrej
  Selection criteria pump patients, education, dose calculations, exercise
  2002
 83. Gregoraci G; Lenthe F J; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman C W N; Martikainen Pekka; Menvielle G.; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 84. Sedej Katarina; Lusa Lara; Battelino Tadej; Kotnik Primož
  Stabilization of overweight and obesity in slovenian adolescents and increased risk in those entering non-grammar secondary schools
  2016
 85. Ferfila Nevenka; Domajnko Barbara; Kavčič Matic; Milavec Kapun Marija; Pahor Majda
  Medpoklicno izobraževanje za celostno obravnavo v zdravstvenem varstvu
  2016
 86. Gorišek Borut
  Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem sestanku operacijskih medicinskih sester
  2008
 87. Rebernik-Milić Manica
  Razvoj kadrov v perioperativni dejavnosti
  2008
 88. Yao Christie; Rich Jill B.; Tannock Ian; Šeruga Boštjan; Tirona K. M.; Bernstein Lori J.
  Pretreatment differences in intraindividual variability in reaction time between women diagnosed with breast cancer and healthy controls
  2016
 89. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 90. Krajc Mateja; Šval Cveto; Purić Firdeusa; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Briški Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Klinična pot
  2012
 91. Marinček Črt; Burger Helena
  Research and education in PRM in Slovenia
  2006
 92. 1992 Annual Meeting
  [Réunion annuelle de 1992]
  1992
 93. Program and abstracts
  1993
 94. Abstracts
  1990
 95. Peršolja Černe Melita
  Varna tehnika dolgotrajne intermitentne samokatetrizacije
  [Safe long-term intermittent self-catheterisation technique]
  2016
 96. Črnigoj Špela; Prosen Mirko
  Qualitative analysis of factors associated with the experience of contraception in rural setting
  [Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolju]
  2016
 97. Haselbalch S. G.; Baloyannis S.; Denišlič Miro; Dubois B.
  Education and training of European neurologists in dementia
  2007
 98. Cuocolo Alberto; Milčinski Metka; Bischof Delaloye Angelika
  Syllabus for postgraduate specialisation in Nuclear Medicine
  2010
 99. Matricardi P. M.; Kleine-Tebb J.; Hoffmann H. J.; Valenta Rudolf; Hilger C.; Hofmajer S.; Aalberse R. C.; Agache I.; Asero R.; Korošec Peter
  EAACI molecular allergology user's guide
  2016
 100. Djomba Janet Klara; Vrbovšek Sanja; Čuš Breda
  Physical activity promotion in primary health care in Slovenia
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics