biomedicina slovenica


"epilepsija" : 220

 1. Gruić Tamara; Lah Katja; Petek Šter Marija; Kravos Andrej
  Poškodbe ob epileptičnem napadu med uporabniki z epilepsijo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
  2017
 2. Štuhec Matej
  Oxcarbamazepine associated with serious skin reaction
  2014
 3. Rojc Bojan
  Avtoimuni encefalitis, povzročeni s protitelesi proti membranskim in sinaptičnim antigenom
  [Autoimmune encephalitis caused by antibodies to membrane and synaptic antigens]
  2017
 4. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 5. Rener-Primec Zvonka; Grmek Marko; Perković-Benedik Mirjana; Kržan Matevž
  FDG-PET/CT with EEG recording in children with frequent daily seizures
  2013
 6. Rener-Primec Zvonka
  Nevrološke bolezni in telesna vadba
  2016
 7. Bertok Sara; Dolžan Vita; Goričar Katja; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Rener-Primec Zvonka
  The association of SCN1A p.Thr1067Ala polymorphism with epilepsy risk and the response to antiepileptic drugs in Slovenian children and adolescents with epilepsy
  2017
 8. Bizovičar Nataša
  Uporaba transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom pri otrocih in mladostnikih
  [The use of transcranial direct current stimulation in children and adolescents]
  2017
 9. Rener-Primec Zvonka
  Vagus nerve stimulation in children
  2017
 10. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  Antioxidant polymorphisms do not influence the risk of epilepsy or its drug resistance after neonatal hypoxic-ischemic brain injury
  2017
 11. Seizure
  1992
 12. Opačić Miloš; Ristić Aleksandar J.; Savić Danijela; Šelih Vid Simon; Živin Marko; Sokić Dragoslav; Raičević Savo; Baščarević Vladimir; Spasojević Ivan
  Metal maps of sclerotic hippocampi of patients with mesial temporal lobe epilepsy
  2017
 13. Lozej Tina; Avbelj Magdalena; Bratanič Nevenka
  Obsežen hipotalamični hamartom s klinično sliko prezgodnje pubertete
  [Large hypothalamic hamartoma with clinical signs of precocious puberty]
  2016
 14. Balestrini Simona; Milh Mathieu; Castiglioni Claudia; Lüthy Kevin; Finelli Mattea J.; Verstreken Patrik; Cardon Aaron; Gnidovec Stražišar Barbara; Holder J. Lloyd; Lesca Gaetan
  TBC1D24 genotype-phenotype correlation
  2016
 15. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 16. Gradišnik Peter
  Pregled monogensko dedovanih epilepsij
  [Review of monogenic inherited epilepsies]
  2013
 17. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
  [Effectiveness of antiepileptic drug treatment and mechanisms of shortening of the central motor conduction time in patients with Rett syndrome]
  2016
 18. Ošep Anka; Rener-Primec Zvonka; Perković-Benedik Mirjana
  Zunajbolnišnično zdravljenje prolongiranih epileptičnih napadov in epileptičnih statusov pri otrocih in mladostnikih z rektalno aplikacijo diazepama in bukalno aplikacijo midazolama
  2015
 19. Rakuša Martin
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 20. Purg Darinka; Markota Andrej; Grenc Damjan; Sinkovič Andreja
  Low-dose intravenous lipid emulsion for the treatment of severe quetiapine and citalopram poisoning
  2016
 21. Rakuša Martin; Menih Marija; Magdič Jožef
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 22. Gačnik Albin
  Epilepsija in epileptični napadi po možganski kapi
  [Epilepsy and stroke]
  2016
 23. Kirbiš Mojca; Korošec Marko
  Epidemiologija epilepsij v Sloveniji
  2015
 24. Šulović Vojin; Vejnović Tihomir
  Hronična nezarazna oboljenja i trudnoća
  2007
 25. Soltirovska Šalamon Aneta; Neubauer David; Paro Panjan Darja
  Development of epilepsy after neonatal seizures
  2015
 26. Dolenc-Grošelj Leja
  Program in zbornik prispevkov
  [Programme and proceedings]
  2012
 27. Gligorevič Valentina
  Ketonska telesca in epilepsija
  2014
 28. Gradišnik Peter; Zagradišnik Boris; Palfy Miroslav; Kokalj-Vokač Nadja; Marčun-Varda Nataša
  Predictive value of paroxysmal EEG abnormalities for future epilepsy in focal febrile seizures
  2015
 29. Krajnc Natalija; Perković-Benedik Mirjana
  Avtoimunski encefalitisi in epilepsije
  [Autoimmune encephalitis and epilepsy]
  2014
 30. Rener-Primec Zvonka; Gnidovec Stražišar Barbara
  Epileptične encefalopatije zgodnjega razvojnega obdobja
  [Epileptic encephalopathies in the early developmental period]
  2014
 31. Krajnc Natalija
  Dolgotrajna videoelektroencefalografija
  [Long-term video-EEG monitoring]
  2014
 32. Poljanšek Saša
  Nefarmakološko zdravljenje epilepsije s spodbujevalnikom vagusnega živca
  [Non-pharmacological treatment in epilepsy - vagus nerve stimulation]
  2012
 33. Kolenc Judita; Kadunc T.
  Prekinjanje daljših epileptičnih napadov zunaj bolnišnice in prva pomoč
  [How to stop prolonged epileptic seizures outside of the hospital and first aid]
  2012
 34. Tominšek Majda; Poljanšek Saša
  Epileptični status pri otrocih
  [Status epilepticus in children]
  2012
 35. Peršin Terezija; Najdenov V.
  Obravnava bolnika z epilepsijo v bolnišnici
  [Treating the patient with epilepsy in hospital]
  2012
 36. Kolenc Judita; Povšič N.
  Epilepsija v otroškem in mladostniškem obdobju
  [Epilepsy in childhood and adolescence]
  2012
 37. Mičetić-Turk Dušanka
  Zapisnik 66. redne seje RSK za pediatrijo z dne 12. 9. 2012
  2013
 38. Mavrič Matej; Zavrnik Črt; Bilban Marjan; Grošelj Jože
  Epilepsija in vožnja
  [Epilepsy and driving]
  2015
 39. Simić Svetlana; Kržan Matevž; Šikić Pogačar Maja; Mofardin Sergio; Hadžimušović Cihan; Andžieva Ana; Georgiev Dejan; Pula Shpresa; Sandreli Monika; Kožar Urška; Kožar Katja
  Popotniška knjižica za osebe z epilepsijo
  2010
 40. Madjar Bojan
  Izbira kontracepcijske zaščite ob uporabi antiepileptikov
  2011
 41. Zavrnik Črt; Vodušek David B.; Lorber Bogdan
  Vpliv kirurškega zdravljenja epilepsije na kvaliteto življenja operiranih
  2014
 42. Nagelj Kovačič Nataša; Mrhar Aleš
  Zdravila med dojenjem
  [Drugs in lactation]
  2008
 43. Vovk Tomaž; Jakovljević M.B.; Kerec Kos Mojca; Janković S.M.; Mrhar Aleš; Grabnar Iztok
  Population pharmacokinetic model of topiramate in patients with epilepsy
  2008
 44. Vivoda Martina; Lorber Bogdan; Vodušek David B.
  Juvenilna mioklonična epilepsija
  [Juvenile myoclonic epilepsy]
  2013
 45. Soltirovska Šalamon Aneta
  Neonatalne konvulzije: dejavniki tveganja za epilepsijo
  [Neonatal convulsions: risk factors for epilepsy]
  2014
 46. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Pediatrična kardiologija
  2012
 47. Kopač Luka; Ravnik Igor-Mihael; Šavrič Veličkov Hilda
  Epilepsija pri otrocih in mladostnikih s cerebralno paralizo
  2012
 48. Gradišnik Peter
  Obravnava otroka in mladostnika z epilepsijo na sekundarni ravni
  2012
 49. Maček Jerneja; Ravnik Igor-Mihael
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z epilepsijo in dodatnimi duševnimi motnjami
  2012
 50. Gnidovec Stražišar Barbara; Neubauer David; Rener-Primec Zvonka; Paro Panjan Darja
  Posebnosti obravnave novorojenčkov in dojenčkov z epilepsijo
  2012
 51. Macedoni-Lukšič Marta
  Epilepsija in avtizem
  2012
 52. Gosar David; Krkoč Vesna; Tretnjak Vali; Ravnik Igor-Mihael
  Soočanje z boleznijo pri otroku s trdovratno epilepsijo
  2012
 53. Žvan Bojana
  Predgovor
  2012
 54. Osolnik Sabina; Majdič Neža; Groleger Katja
  Možnost uporabe vprašalnika za oceno funkcijskih sposobnosti pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege otrok s cerebralno paralizo
  [Potential usability of paediatric evaluation of disability inventory in activities of health care planning]
  2014
 55. Jovanović Marija; Sokić Dragoslav; Grabnar Iztok; Prostran Milica; Obrenović Radmila; Vučićević Katarina; Miljković Branislava
  Effect of long-term topiramate therapy on serum bicarbonate and potassium levels in adult epileptic patients
  2014
 56. Pevec Monika; Pirš Ksenija; Mičetić-Turk Dušanka
  Novosti v otroški alergologiji
  Razvojna nevrologija
  Pediatrična infektologija
  2014
 57. Troskot Marija; Duhovnik Tinkara; Pfeifer Marija; Lorber Bogdan
  Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce
  2013
 58. Soltirovska Šalamon Aneta; Neubauer David; Petrovčič Andraž; Paro Panjan Darja
  Risk factors and scoring system as a prognostic tool for epilepsy after neonatal seizures
  2014
 59. Štuhec Matej
  Oxcarbamazepine-induced serious skin reaction
  2013
 60. 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona
  2013
 61. Jekovec-Vrhovšek Maja; Gosar David; Kržan Matevž; Vrba Ljubica; Simić Svetlana; Neubauer David
  Quality of life in children with epilepsy and cerebral palsy in Slovenia
  2013
 62. 30th International Epilepsy Congress, Montreal, Canada, 23-27 June, 2013
  2013
 63. Jekovec-Vrhovšek Maja
  Epilepsy in children with cerebral palsy
  2012
 64. Grošelj Urh; Kavčič Marko; Kotnik Primož; Oražem Jasna; Butinar Dušan; Gregorič Alojz; Prodan Marjan
  Urgentna pediatrija
  Proste teme
  Kronično bolan otrok v ambulanti primarnega pediatra
  Obravnava otrok in mladostnikov s trdovratno epilepsijo
  2010
 65. Čebular Boštjan
  Sočasna zbolevnost za migreno in epilepsijo
  2013
 66. Grmek Marko
  Funkcijski preiskavi PET in SPECT možganov pri otrocih z epilepsijo
  [Functional investigations-brain PET and SPECT-in children with epilepsy]
  2010
 67. Gnidovec Stražišar Barbara; Perković-Benedik Mirjana
  Epilepsija pri otroku in mladostniku
  2013
 68. Kržan Matevž
  Elektrofiziološke in nevroradiološke preiskave v epileptologiji
  2013
 69. Kržan Mojca; Kržan Matevž
  Protiepileptična zdravila - mehanizmi in stranski učinki
  2013
 70. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja; Vizjak Karmen
  Hiponatriemija kot vzrok (in posledica) zapletov s psihiatrično in nevrološko problematiko, predstavitev primerov
  2012
 71. Gnidovec-Stražišar Barbara
  Epilepsija
  2011
 72. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dostojevski in epilepsija
  2011
 73. Danojević Suzana
  Postneonatalna epilepsija
  2009
 74. Koritnik Blaž
  Funkcijsko magnetnoresonančno slikanje in epilepsija
  2010
 75. Kramberger Slavko; Moličnik Andrej; Merc Matjaž
  Infantilna cerebralna paraliza - ortopedsko kirurško zdravljenje
  2009
 76. Lorber Bogdan
  Epileptični napadi po poškodbi glave in popoškodbena epilepsija
  [Epileptic seizures after traumatic brain injury and posttraumatic epilepsy]
  2009
 77. Grošelj Jože
  Epilepsija
  2009
 78. Doberšek Andreja; Tuš Janja
  Vloga medicinske sestre pri obravnavi otroka s kronično okužbo s Pseudomonas aeruginosa: prikaz primera
  2009
 79. Kožuh Maja; Bele Tanja
  Sprejem otroka z epilepsijo
  2009
 80. Koler Mirjam; Lokas Maja
  Zdravstvena nega otroka po urološki operaciji
  2009
 81. Pevec Monika
  Urodinamika pri otroku - vloga medicinske sestre
  2009
 82. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Obravnava otroka po akutni okužbi sečil in ultrazvočno ugotovljeni hidronefrozi
  2009
 83. Gorgiev Borovnik Mojca; Urlaub Vanja
  Tujek v dihalnih poteh otroka
  2009
 84. Vidmar Globovnik Andreja; Forštnarič-Klobasa Bojana
  Priprava otroka na RTG in CT preiskave
  2009
 85. Težak Silva
  Načini RTG slikanja prsnih organov pri otrocih
  2009
 86. Brunčko Aleksander; Dvoršak-Erker Andreja
  ALARA ali kako zmanjšati odmerek sevanja pri rentgenskih preiskavah pri otrocih
  2009
 87. Brumen Marina
  Zborniku na pot
  2009
 88. Stričević Jadranka; Brumec Ivanka
  Primarna nočna enureza in zdravstveno vzgojno delo
  2009
 89. Pajnkihar Majda
  Konceptualni sistem Imogene M. King in teorija doseganja cilja v zdravstveni negi
  2009
 90. Gregorič Alojz
  Slikovna diagnostika pljuč pri otrocih, Pediatrična urologija - novosti, Epilepsija pri otrocih in mladostnikih. Zbornik 19 srečanje pediatrov in 6. srečanje medicinskih sester; 2009 apr 3-4; Maribor
  2009
 91. Perkovič-Benedik Mirjana; Neubauer David
  Epileptični status pri otroku in mladostniku
  [Status epilepticus in children and adolescents]
  2009
 92. Neubauer David
  Epilepsije pri metabolnih boleznih
  [Epilepsies in metabolic diseases]
  2009
 93. Brunčko Aleksander; Dvoršak-Erker Andreja
  ALARA ali kako zmanjšati odmerek sevanja pri rentgenskih preiskavah pri otrocih
  [ALARA or how to decrease doses of radiation from paediatric radiological examinations]
  2009
 94. Roškar Zdravko; Umek Bradač Stanislava; Miksić Mirjana; Kanič Zlatka; Pogorevc Robert; Homšak Matjaž
  Slikovna diagnostika obolenj pljuč in prsnega koša v enoti za intenzivno terapijo otrok
  [Diagnostic imaging procedures for lung and chest diseases in the paediatric intensive care unit]
  2009
 95. Vadnjal Sabina; Sedonja Irena; Berce Vojko; Zalar Jurij
  Otrok s kašljem in vročino - radiološki diagnostični pristop
  [The child with cough and fever - radiological diagnostic approach]
  2009
 96. Homšak Matjaž; Borinc Beden Andreja; Krivec Uroš
  Slikovna diagnostika pljuč pri otroku - pogled pediatra
  [Diagnostic lung imaging in children - the paediatrician's point of view]
  2009
 97. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 98. Lobnik-Krunič Brigita; Gradišnik Peter
  Načela obravnave epilepsij pri otroku in mladostniku
  [Principles of epilepsy management in children and adolescents]
  2009
 99. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Obravnava otroka po akutni okužbi sečil
  [Diagnostic approach to the child after urinary tract infection]
  2009
 100. Bratuš Dejan
  Pogostejša urološka obolenja pri otrocih
  [Frequent urological diseases in childhood]
  2009

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics